Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

Většina OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011

Celkem 973 579 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2011 obdržely okresní správy sociálního zabezpečení. V prvním termínu pro podání přehledu závazném pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, tak bylo podáno 97 % přehledů. Každá OSVČ, která alespoň část roku 2011 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost – hlavní i vedlejší, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.

OSVČ, které daňové přiznání zpracovává daňový poradce, se termín podání přehledu posunuje na 1. srpna 2012. OSVČ tuto skutečnost měla oznámit u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské – OSSZ/PSSZ/MSSZ) do 30. dubna 2012. Pokud tak neučinila, vyzve ji OSSZ/PSSZ/MSSZ k dodatečnému oznámení nebo podání přehledu.

V případě vzniku doplatku na pojistném stanoví zákon OSVČ zaplatit vyčíslený doplatek nejpozději do osmi dnů ode dne podání přehledu. OSVČ, které dbají na své povinnosti, se nemusí obávat sankcí. Pokud však OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může jí OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit pokutu až 20 000 Kč nebo při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 Kč. Za pozdní uhrazení doplatku na pojistném se za každý den prodlení přičítá 0,05 % dlužné částky pojistného jako penále.

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm nebo na OSSZ/PSSZ/MSSZ. Tiskopis je možné doručit příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ elektronicky nebo vytisknutý. Elektronicky lze tiskopis podat prostřednictvím e-podatelny příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo prostřednictvím služby e – Podání Přehledu OSVČ. V obou případech je nutný zaručený elektronický podpis a tím podání podepsat. Pro podání prostřednictvím služby
e – Podání je na webu ČSSZ zdarma dostupný speciální formulář, který pomůže s výpočtem. Přehled lze podat také přes datové schránky, které mají zřízeny jednotlivé OSSZ/PSSZ/MSSZ (ID datové schránky lze nalézt rovněž v kontaktech na www.cssz.cz/cz/kontakty).

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2012. Dále je možné podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit, zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí), může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

Více informací o podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ lze najít na webových stránkách ČSSZ.

Přehled o počtu OSVČ následuje ve formě tabulky.

Tabulka č. 1: Vývoj počtu OSVČ od roku 2006 (stav k 31. 12.)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

K 31. 3. 2012

OSVČ vykonávající činnost

903 944

917 984

938 265

955 659

977 069

1 001 764

992 814

z toho:

OSVČ povinné platit zálohy na DP

709 330

716 303

727 063

746 389

734 711

742 235

721 324

OSVČ účastny na NP

222 074

210 540

196 225

141 389

151 881

115 115

93 798

 

Tabulka č. 2: Počet OSVČ podle krajů

Kraj

K 31. 12. 2011

K 31. 3. 2012

vykonávají činnost

vykonávají činnost

hlavní

vedlejší

hlavní

vedlejší

Hl. m. Praha

108 829

58 735

108 089

59 945

Středočeský

87 632

44 447

86 413

45 237

Jihočeský

38 396

23 791

37 373

23 838

Plzeňský

34 681

19 826

33 955

19 836

Karlovarský

18 267

8 826

17 838

8 814

Ústecký

41 944

19 942

40 888

20 192

Liberecký

27 599

13 781

26 997

13 815

Královéhradecký

34 264

20 558

33 387

20 763

Pardubický

28 975

16 805

28 151

17 085

Vysočina

28 293

16 602

28 328

16 093

Jihomoravský

72 571

38 329

71 488

38 523

Olomoucký

34 534

18 005

33 515

18 182

Zlínský

35 643

18 827

34 529

19 078

Moravskoslezský

58 362

33 300

56 894

33 568

Celkem

649 990

351 774

637 845

354 969

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.