Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

597 osob porušilo léčebný režim, zjistily v 1. čtvrtletí kontroly ČSSZ

Ke konci března 2012 provedli zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení 39 800 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. Nejvíce kontrol se uskutečnilo ve Středočeském kraji – 5 034 a také v Jihomoravském kraji – 4 677. Na základě kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce uděleno celkem 597 postihů v podobě krácení nebo odnětí nemocenského.

Občané, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Při kontrole prokazují svou totožnost předkládají tzv. neschopenku (tj. II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce). Dále jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem.

Ošetřující lékař nově povoluje vycházky nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Vycházky může lékař vymezit na konkrétní časový úsek nebo několik rozepsaných časových úseků. Rozhodnutí o rozsahu a době vycházek je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Vycházky musí odpovídat zdravotnímu stavu dočasně práceneschopného a nesmí narušovat stanovený léčebný režim.

Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolení může být ošetřujícím lékařem vydáno jen po předchozím písemném souhlasu okresní správy sociálního zabezpečení. Za výjimečné případy se považuje mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav.

Existuje-li podezření z porušení režimu, ověřují se okolnosti porušení ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Pokud se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí okresní správa sociálního zabezpečení řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Tabulka kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v roce 2011 podle krajů – str. 2

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 31. 3. 2012

Kraj

Počet

provedených

kontrol

Počet

postihů*)

Jihočeský

2 307

36

Jihomoravský

4 677

70

Karlovarský

2 033

32

Královéhradecký

2 839

50

Liberecký

1 136

13

Moravskoslezský

3 954

53

Olomoucký

3 480

56

Pardubický

2 308

53

Plzeňský

3 477

59

Hl. město Praha

2 689

4

Středočeský

5 034

68

Ústecký

2 918

43

Vysočina

1 427

12

Zlínský

1 521

48

Celkem ČR

39 800

597

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.