Sobota 27. února. Svátek má Alexandr.

Záznam ze zasedání ČNB mírně snížil tržní úrokové sazby

Záznam z minulého zasedání bankovní rady ukázal, že pro vyšší úrokové sazby hlasoval opět Vojtěch Benda, avšak namísto Marka Mory se tentokrát pro zvýšení vyslovil Tomáš Holub.

V situaci, kdy prognóza ČNB indikuje potřebu zvýšení úrokových sazeb o 50 bp v záznamu převažují argumenty proti takovému kroku. Jednalo se především o známky zhoršení domácí ekonomiky, dále panovala shoda o přetrvávající provázanosti české ekonomiky s Německem. Zaznělo, že vnímání bariér růstu průmyslových podniků se přesunulo od omezení na straně pracovní síly k nedostatečné poptávce. Přehodnocení zahraničního výhledu v nové prognóze směrem dolů v duchu citlivostního scénáře minulé prognózy bylo členy bankovní rady přijato jako adekvátní.

Zároveň však od většiny členů bankovní rady zaznělo i vnímání určitých náznaků zlepšování situace v zahraničí. Jde zejména o zmírnění rizika tvrdého brexitu a oslabení rétoriky ohledně zavádění protekcionistických opatření v mezinárodním obchodě.

S ohledem na vysoké riziko překročení 3% hranice tolerančního pásma na začátku roku zaznělo, že přestože si bankovní rada toto riziko uvědomuje, většina jejích členů nevnímá případné krátkodobé vybočení z tolerančního pásma v nejbližších čtvrtletích jako ohrožení jeho kredibility. Jinými slovy inflace nad 3 % v prvním čtvrtletí není sama o sobě důvodem pro růst sazeb.

Celkové vyznění záznamu z jednání ČNB trh vnímal jako mírně holubičí a tržní úrokové sazby mírně klesly a koruna lehce oslabila. My i nadále počítáme s tím, že ČNB ponechá do konce letošního i v průběhu příštího roku úrokové sazby beze změny, přičemž hlavní nejistotou je vnější prostředí.

Michal Brožka, Senior Economist, Komerční banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.