Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

Asociace pro kapitálový trh má nové členy vedení

Investice 19.06.2018 | 17:04 0 Komentářů

Předsedou Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) byl zvolen Martin Řezáč a novým místopředsedou Asociace se stal Jaromír Sladkovský. Asociace zároveň na valné hromadě dne 11. června 2018 přijala nové členy.

„AKAT se bude i nadále, v souladu s již stanovenou dlouhodobou strategií Asociace, zaměřovat na problematiku související s rozvojem, stabilitou a konkurenceschopností našeho odvětví. Chceme být přirozeným partnerem a moderátorem širší diskuse o vývoji sektoru finančních trhů s našimi členy a také se subjekty, které nás regulují. Investiční fondy jsou dlouhodobým kapitálem pro reálnou ekonomiku a přínosem jak pro drobné investory s cílem zabezpečení na stáří, tak i pro stát formou zvyšování zaměstnanosti a zvyšování příjmů státního rozpočtu. Prioritou v dalším období tedy zůstanou oblasti komunikace vůči veřejnosti a regulátorům, penzijní systém, finanční vzdělávání a evropské záležitosti,“ uvedl ke svému zvolení Martin Řezáč.

„V prostředí nízkých úrokových sazeb se oblast investic do podílových fondů stává relevantní pro stále větší okruh veřejnosti. Chceme proto ještě více zdůraznit pozici podílových fondů jako přirozené součásti zajištění svých potřeb, ať už jde o zabezpečení na stáří či vytváření rezerv na plnění svých snů. Chceme se tak ještě více přiblížit poměrům ve vyspělé Evropě,“ doplňuje Jaromír Sladkovský.

Asociace zároveň přijala za řádného člena společnost Raiffeisen Bank International AG a za přidružené členy společnosti SCHEJBAL&PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. a Compliance Institute, s.r.o.

Zdroj: Tisková zpráva AKAT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.