Pátek 30. července. Svátek má Bořivoj.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKAT ČR KONANÁ DNE 11.6.2018 PŘIJALA NOVÉ ČLENY A ZVOLILA VEDENÍ ASOCIACE

Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) vydává tiskovou zprávu o změnách ve vedení Asociace. K datu 11.6.2018 byl zvolen předsedou Asociace pan Martin Řezáč. Novým místopředsedou Asociace byl zvolen pan Jaromír Sladkovský.

Martin Řezáč ke svému zvolení dodává: „AKAT se bude i nadále, v souladu s již stanovenou dlouhodobou strategií Asociace, zaměřovat na problematiku související s rozvojem, stabilitou a konkurenceschopností našeho odvětví. Chceme být přirozeným partnerem a moderátorem širší diskuse o vývoji sektoru finančních trhů s našimi členy a také se subjekty, které nás regulují. Investiční fondy jsou dlouhodobým kapitálem pro reálnou ekonomiku a přínosem jak pro drobné investory s cílem zabezpečení na stáří, tak i pro stát formou zvyšování zaměstnanosti a zvyšování příjmů státního rozpočtu. Prioritou v dalším období tedy zůstanou oblasti komunikace vůči veřejnosti a regulátorům, penzijní systém, finanční vzdělávání a evropské záležitosti.“

Jaromír Sladkovský doplňuje: „V prostředí nízkých úrokových sazeb se oblast investic do podílových fondů stává relevantní pro stále větší okruh veřejnosti. Chceme proto ještě více zdůraznit pozici podílových fondů jako přirozené součásti zajištění svých potřeb, ať už jde o zabezpečení na stáří či vytváření rezerv na plnění svých snů. Chceme se tak ještě více přiblížit poměrům ve vyspělé Evropě.“

Noví členové AKAT:

Valná hromada, kromě běžné agendy spadající do kompetence valné hromady, přijala za řádného člena společnost Raiffeisen Bank International AG a za přidružené členy společnosti

SCHEJBAL&PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. a Compliance Institute, s.r.o.

AKAT tak sdružuje celkem 82 členských společností, z toho je 48 řádných členů a 34 přidružených členů a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.