CZK/€ 24.380 -0,02%

CZK/$ 22.933 +0,16%

CZK/£ 28.040 -0,15%

CZK/CHF 25.193 -0,33%

Text: Hana Erbsová

19. 10. 2018

0 komentářů

Vracení DPH z neuhrazených pohledávek už v roce 2019?

 

Navrhovaná změna zákona o DPH má od 1. ledna 2019 umožnit plátcům daně snížit si odvod DPH na základě neuhrazení závazku odběratelem. Jak postupovat?

Loading 

Tuto novinku v sobě skrývá balíček novel daňových zákonů, který je nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou. O dalším osudu novely vás bude průběžně informovat náš tým pro Daňové spory.

Tip: Nezaplatil vám odběratel? O zaplacené DPH už v roce 2019 nepřijdete

Jaké jsou stanoveny lhůty

Snížení základu daně, a tím i DPH na výstupu, bude možné provést zpětně, ohledně neuhrazených zdanitelných plnění, která byla poskytnuta během uplynulých 3 let. Pokud však dodavatel coby věřitel aktivně svou pohledávku vůči dlužníkovi uplatňuje, tato lhůta se prodlouží.  Lhůta pro opravu základu daně totiž nebude běžet po dobu řízení, v němž má být vydán exekuční titul pro následné vymáhání pohledávky, a po dobu exekučního řízení, insolvenčního řízení nebo řízení o pozůstalosti, v nichž věřitel uplatňuje svou pohledávku k úhradě.

Již probíhající řízení o uložení povinnosti dlužníkovi uhradit pohledávku by mělo ode dne účinnosti novely zastavit běh lhůty pro provedení opravy základu daně; v důsledku toho se tedy právo na opravu může vztahovat i k plnění, které bylo poskytnuto před více než třemi lety.

REKLAMA

Jak snížení DPH uplatnit

Oprava spočívající ve snížení základu daně musí být u věřitele podložena jím vystaveným opravným daňovým dokladem, jehož náležitosti stanoví zákon, a bude považována za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dnem, kdy bude opravný daňový doklad doručen dlužníkovi (odběrateli).

V případě opravy, která povede ke zvýšení již dříve opraveného základu daně, bude za den uskutečnění tohoto samostatného zdanitelného plnění považován již den, kdy nastaly skutečnosti odůvodňující provedení takové změny (bez ohledu na den doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi).

Snížení základu daně se uplatní prostřednictvím daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se příslušné samostatné zdanitelné plnění uskutečnilo.

Povinnost zohlednit následné změny v nedobytnosti pohledávky

Novela zákona o DPH samozřejmě řeší i situace, kdy se následně ukáže, že výše provedené opravy neodpovídá skutečnosti. K tomu může dojít například v dlouhotrvajícím insolvenčním řízení, v němž je zjištěno, že skutečná výše nedobytné části pohledávky je jiná, než jak ji věřitel odhadl pro účely opravy základu daně.

REKLAMA

Důvodem pro dodatečnou změnu již provedené opravy základu daně bude i přijetí plnění z pojištění nebo zajištění pohledávky (např. vyplacení pojistného plnění nebo úhrada ručitelem), přijetí úplaty z postoupení pohledávky, anebo splacení části dluhu dlužníkem. Došlo-li ke snížení neobdržené úplaty, je věřitel vždy povinen příslušnou změnu zachytit v daňovém přiznání; v opačném případě (tzn. při zvýšení nedobytné částky) záleží na jeho rozhodnutí, zda změnu uplatní. Návrh zákona ukládá věřiteli ve stanovených případech i povinnost již provedenou opravu zrušit.

Autorka je advokátka působící v ARROWS advisory group.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Komentář: Budou mít živnostníci a OSVČ vůbec nějaký důchod?

Nějaký důchod budou mít živnostnici či osoby samostatně výdělečně činné vždy. Jako všichni ostatní. Záleží ale hodně na tom, jak moc živnostníci během svého ekonomicky aktivního života systém obcházeli. Pokud daný živnostník inklinuje k laissez-faire systému, fajn. Pak zřejmě třeba i podstatnou část svých příjmů zastírá a nepřiznává. […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

05. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *