CZK/€ 23.490 -0,26%

CZK/$ 21.598 -0,16%

CZK/£ 26.717 +0,02%

CZK/CHF 23.563 -0,31%

Text: Hana Erbsová

12. 10. 2018

0 komentářů

Nezaplatil vám odběratel? O zaplacené DPH už v roce 2019 nepřijdete

 

Navrhovaná změna zákona o DPH má od 1. ledna 2019 umožnit plátcům daně, kteří mají nedobytné pohledávky za svými odběrateli, z nichž odvedli DPH, snížit základ daně právě o výši dlužné částky, a tedy celkově státu zaplatit na DPH méně.

Loading 

Opravu bude možné provést i zpětně, a to ohledně neuhrazených plnění, která byla poskytnuta v uplynulých 3 letech před účinností novely. Podmínkou však je, že řízení, v němž má být pohledávka uhrazena, bude zahájeno až po 1. lednu 2019 (tzn. řízení exekuční, insolvenční nebo o pozůstalosti).

Tuto novinku v sobě skrývá balíček novel daňových zákonů, který je nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou. Zaměříme na základní podmínky nezbytné pro provedení opravy. O dalším osudu novely vás bude průběžně informovat náš tým pro Daňové spory.

Nedobytné pohledávky, které mohou snížit DPH

Důvodem pro snížení základu DPH u věřitele nebude jakákoliv nedobytná pohledávka. Tato možnost se má týkat pouze

  • pohledávky, kterou věřitel již nejméně 2 roky vymáhá v exekučním řízení;
  • pohledávky, která nebyla vymožena exekucí, jež byla zastavena pro nemajetnost dlužníka;
  • pohledávky přihlášené věřitelem a zjištěné (tzn. nesporné) v insolvenčním řízení, v němž bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, nebo o přeměně reorganizace v konkurs;
  • pohledávky přihlášené věřitelem a zjištěné v insolvenčním řízení, v němž bylo schváleno oddlužení a je zřejmé, že pohledávka nebude zcela uhrazena;
  • pohledávky přihlášené věřitelem a zjištěné v insolvenčním řízení, které bylo zastaveno po nevyhovění návrhu na povolení oddlužení, po neschválení oddlužení, anebo po zrušení oddlužení, pokud je z rozhodnutí insolvenčního soudu zřejmé, že majetek dlužníka nepostačuje k jejímu plnému uhrazení;
  • pohledávky za dlužníkem, který zemřel, pokud je z výsledků řízení o pozůstalosti zřejmé, že nebude zcela uhrazena (jestliže proběhla likvidace pozůstalosti, musí jít o pohledávku řádně přihlášenou a zjištěnou, tzn. nespornou).

Zákon pamatuje i na situace, kdy věřitel řádně uplatnil svou pohledávku v některém z výše zmíněných řízení, avšak toto řízení trvá příliš dlouho a přesná výše části pohledávky, která nebude uhrazena, není stále známa. Tehdy bude věřitel oprávněn snížit základ daně o pravděpodobnou částku pohledávky, která mu podle jeho odhadu zřejmě nebude zaplacena.

REKLAMA

Kdy nelze snížení DPH využít

Návrh zákona uvádí také důvody, které brání provedení opravy základu daně. Věřitel v zásadě nesmí provést snížení základu daně tehdy, pokud dlužník již přestal být plátcem DPH, nebo pokud mu dlužník není dostatečně znám.

Další důvody spočívají především ve vztahu věřitele a dlužníka (osoby blízké nebo kapitálově spojené, nebo plnění poskytnuté mezi společníky téže společnosti). Zjistí-li se, že sjednaná cena plnění byla bezdůvodně neobvykle vysoká, bude opravu možné provést jen do výše obvyklé tržní ceny.

Oprava základu daně je rovněž vyloučena u nedobytných pohledávek ze smluv, které byly uzavřeny s nespolehlivým plátcem/nespolehlivou osobou. Základ daně nebude moci opravit ani takový věřitel, který již v době poskytnutí plnění věděl, nebo – při vynaložení náležité opatrnosti – měl a mohl vědět, že za něj nedostane řádně zaplaceno.

Oprava odpočtu daně u dlužníka

Změny v základu daně věřitele vyvolané opravami z důvodu nedobytných pohledávek se pochopitelně zrcadlově projeví i u dlužníka, pokud si na vstupu uplatnil odpočet DPH z platby za plnění, kterou svému dodavateli (věřiteli) zcela nebo zčásti neuhradil.

REKLAMA

Opravu odpočtu spočívající v jeho snížení dlužník provede za to zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl, nebo měl a mohl dozvědět, že nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně u jeho věřitele. Dlužník tedy musí provést opravu, jakmile se dozví či může dozvědět, že je pro ni dán důvod, i když ještě nemá k dispozici příslušný opravný daňový doklad, a bez ohledu na to, zda odpovídající opravu již provedl věřitel.

Obdobně je dlužník povinen reflektovat i skutečnosti, které odůvodňují změnu či zrušení již provedené opravy základu daně u věřitele a mají za následek další snížení již opraveného odpočtu.  Pokud tyto kroky mají za následek naopak zvýšení již opraveného odpočtu daně, lze odpovídající opravu u dlužníka provést (není to však povinné) jen do 3 let ode dne, kdy nastaly rozhodné skutečnosti, které takový krok odůvodňují. Dlužník může takovou opravu podložit pouze opravným daňovým dokladem.

Přestože tedy na straně věřitele bude odpovídající samostatné zdanitelné plnění již dle zákona považováno za uskutečněné (dnem vzniku rozhodné skutečnosti), dlužník nemůže provést opravu (zvýšení) svého odpočtu dokud od věřitele neobdrží formální potvrzení – opravný daňový doklad. Ten je věřitel v zásadě povinen vystavit do 30 dnů od zjištění, že došlo k rozhodné skutečnosti (např. k přijetí platby od ručitele).

Autorka je advokátka působící v ARROWS advisory group.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Daňové škrty: Zrušení některých daňových slev dopadne na většinu obyvatel

Ministr financí Zbyněk Stanjura prohlásil, že chce zrušit další daňovou úlevu. Jedná se o zrušení daňového zvýhodnění odborových příspěvků. Vláda se přitom už dříve nechala slyšet, že uvažuje o škrtu některých slev vztahujících se k dani z příjmu. Podle ministra financí jsou všechny daňové slevy, které by chtěl zrušit, […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

09. 03. 2023

Glosa: Kde snížit a kde zvýšit daně?

Index Mezinárodní daňové konkurenceschopnosti za rok 2022 nutí k zamyšlení, jak to s vlivem českého daňového systému na ekonomiku vlastně je. Na začátek jedno poměrně zajímavé překvapení – český daňový systém se v žebříčku všeobecné konkurenceschopnosti daňových systémů 38 zemí umístil na pátém místě. Před Českou republikou se v tomto porovnání […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

08. 03. 2023

Paušální daň. Jen proklínaná daňová výjimka?

Ke dni 13. ledna 2023 evidovala Finanční správa 31 500 nových oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů na rok 2023. Daně a odvody tak bude tento rok paušálně platit až 100 tisíc živnostníků. Má tato daňová výjimka opodstatnění? Některým žadatelům o paušální režim byla […]

Text: Filip Kučera

22. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *