CZK/€ 24.355 -0,02%

CZK/$ 22.601 -0,07%

CZK/£ 28.423 +0,07%

CZK/CHF 25.809 +0,10%

Neplatíš? Zaplatíš!

 


 

Jaký bude postup vymáhání, bude do značné míry záviset na tom, komu dlužíme. Jedná-li se o seriózní velkou společnost, jako jsou banky a družstevní záložny, bude i jejich jednání s námi slušné. Neznamená to ovšem, že nebudou o svůj dluh bojovat. Dostaneme-li se do rukou inkasních a dalších společností, lze očekávat, že použijí všechny zákonné prostředky. Často spolupracují se soukromými exekutory a cíl je zřejmý: získat celou vymáhanou částku. Navíc k původní částce připočítají úroky z prodlení, sankční postihy, náklady na právníky a soud, cesty, korespondenci atd.

Vymáhání pohledávek může mít dvě základní podoby: soudní a mimosoudní řešení. Ještě před několika lety byla věřiteli velmi často využívána soudní cesta vymáhání pohledávek, případně rozhodčích soudů, a následně činnost exekutora. Nyní se do popředí dere forma mimosoudní. Věřitelé v ní spatřují šanci na rychlé a účinné navrácení peněz od dlužníků.

Vymáháním pohledávek se může zabývat téměř kdokoli. Společnosti, které se na tuto činnost přímo zaměřují a fungují na obecných obchodních principech, nazýváme inkasní agentury a firmy zabývající se vymáháním pohledávek. Vymáháním jako takovým ale můžeme v rámci firmy pověřit také jen některé oddělení nebo konkrétní osoby. Odkup pohledávek často nabízejí i různé finanční instituce, pro které není vymáhání pohledávek jejich hlavní činností.

Vymáhání vlastními silami má smysl především na začátku. Věřitel nemá s vymáháním spojené téměř žádné náklady a snaží se s dlužníkem dohodnout. Opodstatněné je také v případě, kdy zpoždění plateb není způsobeno závažnými problémy na straně dlužníka. Vymáhání vlastními silami je rozumné, jestliže se závazek pohybuje do 60 dnů po splatnosti. Následně je na místě přenechat věc odborníkům. Zároveň je dobré nenechat situaci být, abychom se nedostali za kritickou časovou hranici, za kterou roste riziko nevymahatelnosti.

Specialisty by měly být inkasní agentury a společnosti zaměřené na vymáhání pohledávek. Mnozí věřitelé hledají mimosoudní a co nejrychlejší řešení svého problému, ať už cestou rychlého vymožení pohledávky nebo odkupu. Věřitel zde ale musí počítat s tím, že náklady agentury neplatí dlužník, ale bude je hradit on sám. Nikdy proto nemůže získat nazpět celou částku, kterou mu dlužník dluží.

Úskalím zůstává také výběr správné organizace. Podle zaměření jednotlivých společností a metod, které používají, mají rozdílné náklady i efektivitu. Vzhledem k velkému množství organizací, které o sobě tvrdí, že jsou opravdovými specialisty na mimosoudní vymáhání pohledávek, je pro věřitele nesmírně obtížné ocenit jejich specifické nabídky a zvolit tu správnou.

Většina věřitelů nevidí rozdíl mezi inkasními agenturami a firmami na vymáhání pohledávek. Rozdíl je ale podstatný. U inkasních agentur zahrnuje vymáhací proces tyto fáze: mimosoudní inkaso, soudní vymáhání a exekuce. Firmy na vymáhání pohledávek mají užší pole působnosti, soustředí se pouze na mimosoudní vymáhání.

Firmy orientované na vymáhání pohledávek se vyznačují individualitou, s jakou k jednotlivým dlužníkům a jejich pohledávkám přistupují. Nabízejí větší pružnost a širší škálu používaných metod. Od toho se odvíjí účtování vyšších odměn ve srovnání s inkasními agenturami.

Průměrné stáří pohledávek je značně vyšší, než u inkasních agentur. Najdeme v jejich portfoliu i pohledávky několik let po splatnosti, u nichž však neproběhla promlčecí doba. Pohledávky se pohybují v desítkách až stovkách tisíc korun.

Spolupráce s věřitelem může mít podobu mandátní smlouvy nebo smlouvy o postoupení pohledávky.

V případě mandátní smlouvy firma jedná s klientem jménem věřitele na základě plné moci a vymožená pohledávka jde na účet klienta. Na jednu stranu tím roste váženost firmy, která pohledávku vymáhá, zároveň jí ale hrozí riziko spojené s úhradou nákladů, pokud pohledávka nebude vymožena.

Druhá forma spolupráce je na bázi postoupení pohledávky s odloženou splatností kupní ceny a s omezenou dobou vymáhání. Firma se stává pro dlužníka novým věřitelem. Získává tím lepší pozici pro vyjednávání a efektivnost vymáhání. Pro věřitele je tato forma výhodná, chce-li se distancovat od dlužníka a nemuset řešit proces vymáhání pohledávky. Vystavuje se ale riziku, že přestože se firmě podaří získat peníze od dlužníka, sám věřitel je už neuvidí. Tím se dostávám k největšímu problému, který je spojen s firmami vymáhajícími pohledávky – jejich profesionální úrovni.

Na našem trhu působí malé firmy regionálního charakteru, podnikatelé s živnostenským listem a mnoho firem s pošramocenou pověstí. Celková podnikatelská úroveň firem na vymáhání pohledávek je ve srovnání s inkasními společnostmi nižší. Je proto nesmírně důležitý výběr subjektu. Člověk by měl vybírat mezi firmami, které mají stabilní pozici na trhu, jasně čitelnou podnikatelskou historii a prověřené reference.

Inkasní agentury, přestože se prohlašují za specialisty na mimosoudní vymáhání pohledávek, se zaobírají také soudním vymáháním pohledávek a exekucemi. Poskytují tak plný servis věřitelům, kteří se díky nim nemusí svými problematickými pohledávkami zabývat.

V rámci mimosoudního vymáhání používají hlavně metody písemných upomínek a telefonických kontaktů. Celý tento proces je propracovaný a téměř automatizovaný. Nepoužívají jiné efektivnější metody z důvodu jejich nákladnosti. Mluvíme o specialistech na vymáhání velkého množství drobných pohledávek. Největší efektivitou se mohou tyto společnosti chlubit u pohledávek do 50 tis. Kč. Jejich klienty jsou především mobilní operátoři, finanční instituce poskytující spotřebitelské úvěry, místní úřady apod.

Pohledávky, které nebyly uhrazeny v průběhu mimosoudního vymáhání, jsou inkasními agenturami dále vymáhány soudní cestou. Agentury zde ale hrají pouze roli zprostředkovatele mezi advokátem, soudem a exekutorem. Přesto se na tyto další procesy zaměřují a mnohdy je i propagují. Příčinou může být příležitost získání dodatečných provizí.

Pokud věřitel pro spolupráci zvolil inkasní agenturu, může mu s výběrem pomoci Registr inkasních agentur. Do registru se sice může zaregistrovat jakákoliv agentura, ale v okamžiku, kdy si na ni někdo bude stěžovat, bude konkrétní stížnost na daných webových stránkách zveřejněna. To je motivace pro registraci pouze poctivých subjektů.

Asociace inkasních agentur je další možností, jak si zajistit kvalitní služby. Vznikla v roce 2002 a jedná se o zájmové sdružení, jehož členy jsou významné české společnosti podnikající v oboru správy a inkasa pohledávek. V současnosti má 17 členů. Tyto společnosti přijaly etický kodex, čímž se zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků. Sama asociace je členem FENCA – Federace evropských národních asociací inkasních agentur.

Kolik máme v České republice firem, které se zabývají vymáháním pohledávek? Asociace na ochranu věřitelů ČR provedla průzkum oboru kapitalizace pohledávek na českém trhu. Byly do něj zahrnuty všechny firmy, které podnikají v tomto sektoru a mají alespoň vlastní webové stránky. Zjistila, že k 1. únoru 2010 u nás působilo celkem 120 firem, které nabízejí věřitelům služby spojené s mimosoudním inkasem a vymáháním pohledávek.

Tabulka 1: Počet firem působících v ČR na trhu pohledávek k 1. únoru 2010

120

71

Specializované subjekty, pohledávky jsou jedinou činností

46

Inkasní agentury

25

Firmy vymáhající pohledávky

49

Firmy zabývající se i jinou činností, než jsou pohledávky

24

Vymáhání pohledávek je hlavní činností, ale ne jedinou

25

Mimosoudní inkaso a vymáhání pohledávek je až druhořadou činností

Zdroj: Autorka podle Asociace na ochranu věřitelů ČR

Firmy, pro které je vymáhání hlavní činností, ale ne jedinou, se většinou zabývají službami typu realitní služby, vedení účetnictví, detektivní činnost, finanční poradenství. Některé ale mají k vymahačské činnosti i zajímavější oblast působnosti, například výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, činnost fotbalových agentů, výroba WC sedaček. Průzkum také poukázal na skutečnost, že ženy se objevují stále častěji nejen ve vedoucích funkcích těchto společností, ale také v profesích inkasních specialistů.

Podle Vladimíra Gazárka, prezidenta Asociace inkasních agentur a jednatele Agentury Česká inkasní, s.r.o., se mění postoje dlužníků i věřitelů. Stále častěji se můžeme setkat s postojem, kdy věřitelé chtějí, aby dlužník zůstal jejich klientem i do budoucna. Pokud věřitel zvolí pro vymáhání pohledávky inkasní agenturu, může se s ní dopředu domluvit na stylu, kterým bude agentura s dlužníkem komunikovat. Jestli mírným a přátelským způsobem, nebo agresivnějším s využitím hrozeb a žalob.

Z hlediska změn na straně dlužníků přibývá těch, kteří nejsou schopni své dluhy splatit. Ještě před dvěma roky zaplatilo mnoho dlužníků svůj dluh jednorázově. Dnes roste obliba splátkových kalendářů. Navíc pokud srovnáme balík pohledávek vymáhaný dnes a před pěti lety, dnes vymáhání trvá 24 měsíců a déle, zatímco dřív byla kupní cena vymožena zpět v průběhu 8 až 10 měsíců. Také se častěji vyskytují případy, kdy dlužník dluží více stranám, klidně pěti a více subjektům.

Loading

Vstoupit do diskuze 6 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Italská vlajka - Itálie

Dilema po italsku: Lhát si, nebo nelhat si?

Jeden z klíčových politiků italské vlády Matteo Salvini zcela vážně položil otázku, zda je spravedlivé, aby trhy chtěly po italské vládě daleko vyšší cenu za financování dluhu, než chtějí po vládě německé.

Text: Luboš Smrčka

07. 06. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • jean95

  11 srpna, 2015

  Ahoj
  Potřebujete finanční, úvěrové půjčky úvěr v Realu Estate-
  Investissement automobil, úvěr dluh umořování consolidation-
  Credit Jste přilepená. Kontaktujte nás ještě dnes a udělali jsme
  tj částku, kterou potřebujete, abychom mohli dát
   více informací a řeknu vám, co udělat, aby se
   Tento úvěr v co nejkratším možném čase za rozumnou cenu. Vážné a upřímný, prosím, kontaktujte nás.
  Mluvím všem, na prodavače k ​​rámu
  Finanční, cesta pro úředníky atd ……..
  Ale hlavně lidé v nouzi:

  • Všechny osoby, které nemají přístup k úvěrům v bance.
  • Speciální nezaměstnaný nebo nezaměstnaný.
  • Lidé v CDD, dočasné smlouvy pomohl všem …

  CDI smlouvy ven.

  • Jednotlivci ve finanční nouzi organizovat své

  svatby nebo oslavy.

  • Předlužení, strčil Bank of France (FICP) a ve světě.
  • Také pro investory, kteří chtějí obchodníka

  návrat na jejich kapitálu. haimjeanfranco­is95@gmail.com
  Mnoho pozdravů

  Odpovědět

 • jean95

  11 srpna, 2015

  Ahoj
  Potřebujete finanční, úvěrové půjčky úvěr v Realu Estate-
  Investissement automobil, úvěr dluh umořování consolidation-
  Credit Jste přilepená. Kontaktujte nás ještě dnes a udělali jsme
  tj částku, kterou potřebujete, abychom mohli dát
   více informací a řeknu vám, co udělat, aby se
   Tento úvěr v co nejkratším možném čase za rozumnou cenu. Vážné a upřímný, prosím, kontaktujte nás.
  Mluvím všem, na prodavače k ​​rámu
  Finanční, cesta pro úředníky atd ……..
  Ale hlavně lidé v nouzi:

  • Všechny osoby, které nemají přístup k úvěrům v bance.
  • Speciální nezaměstnaný nebo nezaměstnaný.
  • Lidé v CDD, dočasné smlouvy pomohl všem …

  CDI smlouvy ven.

  • Jednotlivci ve finanční nouzi organizovat své

  svatby nebo oslavy.

  • Předlužení, strčil Bank of France (FICP) a ve světě.
  • Také pro investory, kteří chtějí obchodníka

  návrat na jejich kapitálu. haimjeanfranco­is95@gmail.com
  Mnoho pozdravů

  Odpovědět

 • alvarez

  15 června, 2016

  Finanční služby pro osoby

  Specializující se na oblast financí, investic a půjček mezi jednotlivci, nabízíme naše služby všem jedincům dobrý charakter a především schopna dostát svým závazkům. Působíme v následujících oblastech:
  Personál, Konsolidace, Renovace, Commercial, Student, Auto, Ostatní / Různé, obchod, zemědělství, informační technologie, duševní vlastnictví, Company Services, Industrial, umělci, módní, lékařské, Media, hypotéky, Real Estate.
  Pro jakékoli další dodatečné informace, obraťte se na nás.
  E-mail: alvarezzzpe@gma­il.com
  děkuji

  Odpovědět

 • alvarez

  15 června, 2016

  Doporučení: nabídka úvěru

  Připouštím, půjčky konsolidaci dluhu, půjčky
  společnosti, organizace, úvěr na refinancování domů, auto úvěr a úvěr
  od ($ 5,000.00) až (50.000.000 $) max 1,5% úrok ročně.
  V případě zájmu mě prosím kontaktujte na následující.
  Celé jméno: Částka potřebná: Země: Tel GSM: zasílejte na adresu
  mail: alvarezzzpe@gma­il.com

  Odpovědět

 • alvarez

  15 června, 2016

  Váš úvěr Žádná banka

  Haló
  Potřebujete úvěr uhradit dluhy nebo platit účty, nebo začít pěkný podnikání?
  máte nízký kredit skóre a to stane se obtížné získat půjčku Nabízím půjčku ve výši 500 EUR na
  500 milionů € v období 5 až 30 let, v závislosti na požadované množství, pak se roční úrokové sazby velmi zajímavých sadách 2% u všech částek demandés.Pour více informací.
  I nadále k dispozici, kontaktujte mě e-mail: alvarezzzpe@gma­il.com

  Odpovědět

 • Polina

  21 března, 2023

  Před několika měsíci jsem také ztratil nějaké peníze neregulovanému makléři. Své peníze jsem dostal zpět prostřednictvím transakcí, které jsem provedl z mého bankovního účtu na můj coinbase účet, a poté jsem je poslal z coinbase do peněženky, která patřila podvodníkům s pomocí Chargeback Company s názvem www. Amendall .net. Už jsem si myslel, že jsem ztratil peníze, dokud mi Amendall recovery Company nepomohla získat zpět mé ztracené peníze. Jsou velmi dobří a rychlí při získávání ztracených peněz od všech těch online podvodníků.

  Odpovědět