Středa 02. prosince. Svátek má Blanka.

Turbulence zvané: „OTC deriváty“

Vše co můžeme dnes říci o OTC derivátech, už zítra nebude pravdou. Tyto nástroje prochází nejradikálnějším faceliftem z dílny amerických a evropských regulátorů. Poznáme je poté ještě?

Tento rok naposledy můžeme o OTC (over-the-counter) říci, že jsou to mimoburzovní kontrakty (swapy, forwardy, CFD a opce), které jsou sjednávané bilaterálně bez všeobecně platných regulí a bez záštity jakékoliv třetí instituce. Absencí zaštiťujícího orgánu nesou automaticky oba zúčastnění úvěrové riziko protistrany. Přítomností úvěrového rizika nelze uzavřít otevřenou pozici kompenzací (offset), ale použitím opačné operace, při níž se tržní riziko sice eliminuje, avšak úvěrová rizika zůstávají.

Na rozdíl od burzy, u OTC derivátů vzniká prostor pro ovlivňování cen. Velké množství odborníků zastává názor, že příčinou rozvoje OTC derivátů je maximalizace zisku tvůrců trhu na úkor klientů, krácení daní, tunelování určitých subjektů, spekulace a okrajově zajišťování rizik. OTC deriváty jsou podle nich zdrojem finanční kriminality, což údajně dosvědčuje obrovský zájem o tyto trhy. Výstižně se v této záležitosti vyjádřil eurokomisař pro hospodářské a měnové záležitosti Michael Barnier:

"Žádný finanční trh si nemůže dovolit zůstat na území divokého západu. OTC deriváty mají obrovský dopad na reálnou ekonomiku, od výše hypoték po výši cen potravin.“

Eurokomisař tímto uvedl oznámení o tom, že Evropská komise v současné době podává návrhy na regulaci OTC derivátů. Pokud legislativní proces proběhne podle očekávaného itineráře, měly by se OTC deriváty od konce roku 2012 začít hlásit ve speciálních datových centrech, kde o jejich povolení či zákazu budou rozhodovat regulátoři. Na povinnost ohlašování kontraktů bude dohlížet orgán ESMA (European Securities and Markets Authority). Do OTC kontraktu budou navíc vstupovat určité soukromé subjekty pod názvem CCP (Central Counterparties), které by měly garantovat průběh obchodu i v případě defaultu jednoho z účastníků kontraktu.

Jinými slovy do OTC trhu by mělo vstoupit clearingové centrum, čímž by se měla zvýšit transparentnost a průhlednost OTC derivátů, ale zároveň se tak významně přetváří OTC deriváty k obrazu burzovních kontraktů. Se změnami OTC trhů jsou plánované změny short sale a změny v možnostech držení nekrytých pozic (naked position). Krátké prodeje a tvorba nekrytých pozic budou mnohem hůře uskutečnitelné, zejména u CDS (Credit default swap). U krátkých prodejů bude před uzavřením obchodu vyžadována smlouva o vypůjčení, či rezervace vypůjčení do 4 dnů po transakci.

Mnoho povyku pro…

OTC deriváty dlouhodobě tvoří více než 80 % všech derivátů. V letech 2007 a 2008 svou pozici ještě posilovali až k hranici 90 %. Nic na tom nezměnila ani finanční krize. Jejich vývoj tak nadále zůstává stěžejním pro vývoj derivátů jako celku. Tuto domněnku potvrzuje i shodná podoba vývoje objemů otevřených pozic OTC s celkovými deriváty.

Graf 1 Dlouhodobý vývoj objemu otevřených pozic OTC derivátů v nominální hodnotě

Pokud analyzujeme statistiku vývoje OTC derivátů prostřednictvím průzkumu prováděným Bankou pro mezinárodní platby v tříletém cyklu, pak žádný pokles v objemu otevřených pozic nezaznamenáme. Navzdory propadům spojeným s finanční krizí, OTC trh od posledního průzkumu v roce 2007 vzrostl celkem o 15 %. To znamená růst v průměru 5 % ročně. V období 2004 až 2007 byl tento průměrný roční růst 32 %! To poukazuje na rapidní zpomalení růstu otevřených pozic OTC derivátů v nominálních hodnotách.

Jaký je osud derivátů, které spustily krizi?

Podobnou pozici jako zaujímají OTC kontrakty v rámci všech derivátů, tak mají úrokové kontrakty v rámci OTC derivátů. V době ekonomické expanze, kdy docházelo k růstu objemu otevřených pozic OTC derivátů, podíl úrokových OTC derivátů na celkovém množství OTC derivátů významně klesal. Pokles podílu nebyl nijak šokující, šlo o zhruba 10 %. Znamená to však, že v době ekonomické expanze rostl procentuálně objem otevřených pozic úrokových OTC derivátů v nominální hodnotě pomaleji než jiné druhy derivátů. Větší růst podílu zaznamenaly komoditní OTC deriváty, i přesto zůstává jejich podíl marginální. Zásadní boom přišel ze strany úvěrových derivátů – CDS nástrojů.

Graf 2: Podíl jednotlivých druhů derivátů na celkovém objemu otevřených pozic OTC derivátů v nominální hodnotě

Od roku 2005 do konce roku 2007 byla nálada na trhu více než optimistická. Nikdo se ničeho nebál, prováděli se stále rizikovější operace a závratně rostl zájem o úvěrové deriváty všeho druhu. Každý chtěl vydělat na převzetí cizího úvěrového rizika, přičemž se nenápadně vytvořila sofistikovaná síť, skrze kterou se jakékoliv problémy mohly roznést všude a okamžitě. Hlubší korekce trhů z prvního pololetí 2008 přinesla „neočekávanou“ nejistotu, která se odrazila v náhlém zmrazení růstu objemu otevřených pozic CDS. Ve srovnání s koncem června 2007 množství CDS pokleslo o 39 % na 31 bilionů USD.

Graf 3: Vývoj objemu otevřených pozic Credit Default Swapů v nominální hodnotě

Přítomnost CDS následně zaručila, že finanční krize byla plošná. Nebýt CDS, zbankrotovalo by více nezdravých korporací, ale ostatní by zůstali v mnohem lepší kondici. Finanční svět si tak náhle osvojil skutečnost, že CDS umí být silná páka hrající ve všeobecný neprospěch. Krize přinesla zamrznutí důvěry na mezibankovním trhu, což způsobilo, že objem otevřených pozic nominálních hodnot CDS velmi výrazně klesá, ačkoliv OTC deriváty nabraly zcela odlišný trend. Naprosto přirozeně ještě silnější a hlubší pád než nominální hodnoty zažívají hrubé tržní hodnoty CDS derivátů.

Graf 4: Vývoj objemu otevřených pozic OTC derivátů v hrubých tržních hodnotách dle druhu instrumentu (bez úrokových kontraktů)

Zajímavostí je podobnost vývoje tak nesourodých druhů derivátů jako jsou komoditní a úvěrové deriváty. Objem otevřených pozic komoditních OTC derivátů poklesl celkově o 60 % za poslední 3 roky. Nyní činí zhruba 3 biliony USD. Za tímto podobným vývojem s CDS stojí ale zcela rozdílné příčiny. Komoditní OTC trhy jsou tvořeny dvěma specifickými kategoriemi podle jejich účastníků: deriváty na drahé kovy a deriváty na strategické suroviny. Trh s deriváty na drahé kovy je význačný velkým počtem přítomných spekulantů, zatímco u účastníků na trhu se strategickými surovinami převládá motiv zajištění.

Krize způsobila změnu chování komoditních spekulantů. Ti si uvědomili, že v nejisté době je výhodnější fyzická držba nástrojů sloužících k uchování hodnoty než držba všelijakých modifikací a certifikátů s drahými kovy jakožto bazickými instrumenty. Spekulanti jednoduše přesunuli svou aktivitu z komoditních termínových trhů na trhy spotové. Sjednavatelé derivátů na strategické suroviny na komoditních OTC trzích zůstali, protože ti jednají s cílem zajištění svých již otevřených pozic z promptního trhu. Nicméně, poklesu komoditních OTC derivátů mimoděk přispívají. Zajištění jejich pozice je určováno množstvím suroviny a to za jakékoliv cenové situace. To znamená, že při poklesu ceny suroviny se zmenší objem svých otevřených pozic. Je zde zřejmá přímá úměrnost mezi pohybem cen na promptním a termínovém trhu.

Graf 5: Vývoj objemu otevřených pozic komoditních OTC derivátů (v nominální hodnotě)

Máte zkušenosti s obchodováním s deriváty?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

3 komentáře: “Turbulence zvané: „OTC deriváty“”

 1. pre jk napsal:

  no ty si brzda… dolezity je obsah nie gramatika, inymi slovami clovek s bezchybnou gramatikou vacsinou prd vie 😛

 2. jk napsal:

  operace se prováděli ? Hmmm, vaše učitelka češtiny by z vás měla opravdu radost :-))))
  Máte to tam několikrát, takže jednou pro vždy a značně zjednodušeně. Co není rodu mužského a zároveň živé, to má v přísudku v minulém čase Y ne měkké i :-)))
  Maminky tudíž „nebyli“, ale „nebyly“, stejně tak deriváty, jsa sice rodu mužského avšak nežijící také s y.
  Odborné pojednání s hrubkami na úrovni devítiletky postrádá důvěryhodnost :-)))

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.