CZK/€ 24.660 +0,10%

CZK/$ 25.565 +0,12%

CZK/£ 27.628 +0,20%

CZK/CHF 25.946 +0,64%

Text: Veronika Hejná

10. 08. 2021

0 komentářů

Preventivní restrukturalizace bude jen pro firmy. Pomůže předejít insolvenci

 

Foto: Shutterstock

Sanační způsob řešení úpadku formou reorganizace není podle dostupných statistik příliš častý, ve více než 98 % případů převládá prohlášení konkurzu. K potenciální reorganizaci se totiž dlužník dostává příliš pozdě, v okamžiku, kdy již není možné podnikání zachránit. Předcházení úpadku má nyní pomoci tzv. preventivní restrukturalizace. 

„Dnes se podnikatelé mohou se svými věřiteli pokusit mimosoudně dohodnout. Nepodaří-li se jim dohody dosáhnout včas, vystavují se riziku dalšího zhoršení své situace a eventuálně až úpadku, který lze řešit pouze cestou formálního insolvenčního řízení,“ uvádí k návrhu tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.V právním řádu ČR tak schází určitý mezistupeň, kdy se podnikatel ještě nenachází v úpadku, avšak dohoda se všemi věřiteli již z různých důvodů není možná,“ dodává.

Cílová skupina: Podnikající právnické osoby

Opatření upravující preventivní restrukturalizaci podle návrhu nového zákona se bude vztahovat pouze na právnické osoby. Fyzické osoby by podle předkladatele nebyly schopné unést náklady, které s sebou preventivní restrukturalizace přináší. Mezi tyto náklady patří typicky náklad na odměnu profesionálního restrukturalizačního poradce, restrukturalizačních soudních řízení, anebo například na ocenění závodu podnikatele. Pro fyzické osoby přichází v úvahu vykomunikovat situaci individuálně buď s jednotlivými věřiteli (nejčastěji s bankami), anebo využít institutu oddlužení.

Základem bude dohoda

Restrukturalizační řízení bude tzv. hybridní – základní část restrukturalizaci proběhne v soukromoprávní rovině, kdy bude podnikatel vyjednávat s jím zvolenými dotčenými věřiteli. Okruh dotčených věřitelů si podnikatel stanoví sám, věřitelé tedy nemohou sami přistupovat nebo vystupovat. Půjde zpravidla o ty nejvýznamnější věřitele, jako jsou banky a hlavní dodavatelé.

„Návrh staví na hledání co nejširší shody mezi podnikatelem a věřiteli ohledně restrukturalizačních opatření tvořících restrukturalizační plán. To optimálně probíhá v rámci neveřejných vyjednávání, která se v nekonfliktních scénářích dokonce obejdou bez zásahů restrukturalizačního soudu,“ připomíná Vladimír Řepka.

REKLAMA

Podmínkou pro vstup do preventivní restrukturalizace je dobrá víra podnikatele. Sám musí být přesvědčen o životaschopnosti restrukturalizačního plánu a nesmí preventivní restrukturalizací pouze časově oddalovat zjevně nevyhnutelný úpadek. Podnikatel se zároveň nesmí nacházet v úpadku ve formě platební neschopnosti, na druhou stranu není nástroj určen pro zdravé firmy. Preventivní restrukturalizace je zaváděna s cílem pomoci podnikatelům, jejichž finanční potíže jsou tak závažné, že neřešit je by znamenalo ohrožení provozuschopnosti podniku.

K zahájení preventivní restrukturalizace dojde dojitím písemné výzvy podnikatele k zahájení jednání o restrukturalizačním plánu zvoleným dotčeným stranám. V tomtéž okamžiku může podnikatel u restrukturalizačního soudu (krajský soud) požádat o ochranu před všemi věřiteli – tzv. moratorium. Pokud by chtěl požádat o ochranu pouze před jedním z věřitelů (tzv. individuální moratorium), může návrh podat i před zahájením preventivní restrukturalizace.

Právě v případě žádosti o moratorium se věc dostává k restrukturalizačnímu soudu. „Jinak se restrukturalizační případ dostává před soud až v okamžiku předložení přijatého či nepřijatého restrukturalizačního plánu k jeho potvrzení, eventuálně předtím při přezkumu hlasovacích práv a tvorby skupin věřitelů,“ píše se v důvodové zprávě.

restrukturalizačním plánem pomůže poradce

V rámci preventivní restrukturalizace se setkáme se dvěma typy odborníků – prvním z nich je restrukturalizační poradce, který podnikateli pomůže s vypracováním restrukturalizačního plánu. Za to poradce dostane smluvní odměnu. Předloha ale neurčuje podmínky odborné způsobilosti tohoto poradce, pouze konstatuje, že půjde o jakéhosi krizového manažera.

REKLAMA

Ke schválení restrukturalizačního plánu bude třeba, aby s ním vyslovili souhlas dotčení věřitelé podle jednotlivých hlasovacích skupin. Nesouhlas věřitele může nahradit i soud v restrukturalizačním řízení. Dospěje-li restrukturalizace až do fáze řízení před soudem, ustanoví soud profesionálního a nestranného restrukturalizačního správce, jímž může být pouze insolvenční správce se zvláštním povolením.

Restrukturalizační plán musí být životaschopný a musí z něj vyplývat, jaká konkrétní opatření firma podnikne, aby předešla úpadku. Předtím, než podnikatel předloží restrukturalizační plán k hlasování věřitelům (nejpozději do 6 měsíců od zahájení restrukturalizace dojitím výzvy k jednání), musí věřitelům poskytnou čas na zpochybňování pohledávek.

Informace o probíhající preventivní restrukturalizaci budou převážně neveřejné, čímž se zabrání negativní publicitě. Část restrukturalizačního řízení před soudem však již veřejná bude, podání se budou zveřejňovat ve speciálním restrukturalizačním rejstříku, který bude fungovat obdobně jako dnešní insolvenční.

Ministerstvo spravedlnosti spustilo návrh zákona o preventivní restrukturalizaci do připomínkování ke konci července. V rámci připomínkového řízení a následného legislativního procesu může návrh ještě doznat změn. Předloha vychází z evropské směrnice. Účinnost zákona je navržena od července 2022.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Growing Way konkurz

Growing Way je v konkurzu. Co to znamená pro poškozené klienty?

Foto: Shutterstock Growing Way podnikatele Ondřeje Janaty je v konkurzu. Kriminalisté Janatu obviňují z vytvoření obřího letadla – více než čtyřem tisícům poškozených měl způsobit škodu ve výši přibližně 1,5 miliardy. S prohlášením konkurzu nyní věřitelům začala běžet lhůta na přihlašování pohledávek. Ačkoliv již tedy uplatnili své pohledávky v trestním řízení, […]

Text: Veronika Hejná

28. 12. 2021

Arca

Věřitelé Arcy s pohledávkami za tři miliardy se spojili. Právní zastoupení převzal Tomáš Richter

Foto: Shutterstock V rámci insolvenčního sporu proti společnosti Arca Investments by drobní věřitelé neměli mnoho šancí. Sdružení více než tří stovek věřitelů v iniciativě AVEA – Aktivní věřitelé Arca – se snaží získat v insolvenčním řízení významný vliv. Právní zastoupení spolku převzal insolvenční právník Tomáš Richter, advokát JŠK a člen […]

Text: Veronika Hejná

16. 04. 2021

Arca odkupy pohledávek

Ve stínu banky: Vývoj v kauze Arca Investments a boj o čas

Foto: Shutterstock Městský soud v Praze odmítl dlužnický insolvenční návrh Arca Investments s odůvodněním, že společnost nemá v Česku centrum hlavního zájmu. Vrchní soud dosud o odvolání ve sporu o příslušnost nerozhodl. Nadějí poškozených věřitelů je právní názor advokátů Radka Vojtka a Jana Langmeiera. Podle těch je skupina Arca tzv. […]

Text: Veronika Hejná

29. 03. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.