Pondělí 25. ledna. Svátek má Miloš.

Přepočet měn pro daňové účely? Vystačíme si s jednotným kurzem

Vypořádání daňových povinností nejen drobných investorů, ale všech tuzemských daňových rezidentů, probíhá v českých korunách. Daňové zákony jsou v tomto ohledu nekompromisní – jiná měna se nepřipouští.

Právě drobní investoři se často potýkají s problémem, jak cizoměnové investice do cenných papírů pro daňové účely při vyplňování daňového přiznání přepočíst. V tomto případě se není čeho bát a řešení je jednodušší než vypadá. Vystačíme si se správnou aplikací takzvaného jednotného kurzu.

Přepočet cizích měn přináší drobným investorům docela velké starosti. Usuzuji to z toho důvodu, že se každým rokem na mě obrací moji známí s tím samým dotazem. Vyplňují kolonky daňového přiznání a najednou narazí na to, že nevědí, jak mají přepočíst cizí měnu na české koruny. Jejich dotazy jsou vcelku pochopitelné a logické. Ale pojďme po pořádku.

Drobný investor je zpravidla subjektem, který z pohledu legislativy nevede účetnictví

Drobní investoři se na sebe dívají pravděpodobně jako na osoby, které investují ve svém volném čase prostředky, které vydělali v zaměstnání nebo v podnikání. Investují již jednou zdaněné peníze. Na takové subjekty zákon o daních z příjmů nahlíží způsobem, že nejsou povinni vést účetnictví (to ovšem neznamená, že si drobný investor nemusí vést nějakou formou záznamy o svých investicích). Konkrétně se tomu věnuje § 38, odst. 1, Zákona o daních z příjmů, který výslovně uvádí, že poplatníci, kteří nevedou účetnictví, používají jednotný kurz pro přepočet cizích měn.

Na jednotný kurz si počkejte do poloviny ledna následujícího roku

Jinými slovy jde o to, že poplatníci bez vedení účetnictví nepracují s takzvanými kurzovými rozdíly, ale vše vyřeší takzvaným jednotným kurzem. Co se vlastně skrývá pod jednotným kurzem?

Drobným investorům je bezpochyby jasné členění kurzů na devizové či valutové a samozřejmě na kurzy nákupní a prodejní. A co jednotný? Nejde o nic jiného než o záměr zákonodárce zjednodušit přepočet poplatníkům, kteří nevedou účetnictví (drobným podnikatelům a mimo jiné i investorům).

Jednotný kurz se stanovuje vždy až po skončení kalendářního roku a jde v podstatě o nějaký průměr všech kurzů koruny vůči vybraným měnám během skončeného kalendářního roku. Přesný výpočet tohoto průměru není podstatný. Pro drobné investory je spíše pro vlastní orientaci důležité, že jde o takzvaný pokyn řady D a je závazný právě pro výše uvedenou skupinu poplatníků.

Drtivou většinu měn tam investoři najdou bez problémů

Zmiňovaný pokyn vychází jako jakási tabulka, kde jsou stanoveny jednotné kurzy české koruny proti ostatním světovým měnám. Jsou tam zastoupeny pravděpodobně všechny měny, do kterých tuzemští drobní investoři investují (úplně všechny tam nejsou). Pokud jste tam náhodou tu svoji nenašli, tak nezoufejte. Možností je obrátit se na znalce v oboru, který takový kurz pro daňové účely stanoví.

Jenom pro ilustraci. Poslední jednotný kurz byl stanoven za rok 2009 a vyšel v polovině ledna 2010. Za rok 2010 vyjde opět někdy v polovině ledna 2011. Máte-li nějaké cizoměnové investice za rok 2010, tak si tím hlavu netrapte a vyčkejte na leden 2011. Do termínu podání přiznání (březen 2011) to bez problémů stihnete. Nyní je vhodný okamžik na rozbor praktického problému drobných investorů při vyplňování přiznání.

S hledáním nákupního či prodejního kurzu se netrapte. Počkejte si na leden

Drobní investoři se zpravidla zarazí při vyplňování daňového přiznání. V § 10 ostatních příjmů je formulář navržen tak, že poplatník uvede druh konkrétních příjmů dle § 10 (například příjem z prodeje cenných papírů) a pak vyplní do takové pěkné tabulky příjmy z takového prodeje a vůči nim výdaje (samozřejmě obojí v korunách).

Od koncepce formuláře se odvíjí typická otázka drobných investorů. Jak mám přepočíst nákupní a prodejní kurz? Například při nákupu cizoměnové pozice v USD vedeném otevřeném podílovém fondu činil kurz 20 Kč za dolar, zatímco při prodeji činil pouze 19 Kč. V tomto případě nebyl splněn z pohledu § 4, Zákona o daních z příjmů, šestiměsíční osvobozující časový test, a je tudíž správné, že drobný investor takový obchod zdaňuje. Klíčový ovšem pro drobného investora není kurz v den nákupu a prodeje, ale pouze jednotný kurz. Ten bude tudíž stejný pro okamžik nákupu pozice v USD podílovém fondu i při prodeji. V praxi se klidně může stát, že jste realizovali nominální zisk z takového obchodu. Nakoupili jste pozici za méně dolarů, než jste prodali zpět investiční společnosti, avšak při teoretickém zohlednění skutečného kurzu v den nákupu a v den prodeje na korunu jde o reálnou ztrátu.

To ovšem není podstatné. Při vyplňování jednotlivých kolonek v přiznání je nutné aplikovat jednotný kurz jak na nákup, tak i na prodej. Je potřeba si uvědomit základní pohled Zákona o daních z příjmů i zákona o účetnictví. O kurzových rozdílech v průběhu zdaňovacího období účtují pouze osoby vedoucí účetnictví. Pro ostatní poplatníky kurzové rozdíly nic neznamenají. Přepočet pro účely daňové nechť realizují prostřednictvím jednotného kurzu bez ohledu na jeho skutečnou výši v jednotlivý den obchodu.

Daníte příjmy ze zahraničí?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

3 komentáře: “Přepočet měn pro daňové účely? Vystačíme si s jednotným kurzem”

 1. Miroslav Piták napsal:

  A jaký kurs byl použil za situace, kdy jsem provedl nákup cenných papírů např. v listopadu 2009 a prodal je např. v únoru 2010? Také bych použil jednotný kurs za rok 2010 nebo pro nákup bych použil kurs stanovený za zdaňovací období 2009 a prodej bych použil kurs stanovený pro období 2010?

  • Stenolez napsal:

   Řekl bych, že nákup v listopadu 2009 se Vám promítne do DP za rok 2009, ale prodej v únoru 2010 se projeví až v DP za rok 2010.

   • Michal Kára napsal:

    Takhle opravdu ne; výdaj je (u FO nepodnikatelů) možno započíst teprve až je dozaženo s ním souvisejícího příjmu – tedy teprve až CP prodáte.

    Co se týče původního dotazu, evidují se přijmy zvlášť a výdaje zvlášť a pak se sečtou a až nakonec odečtou výdaje od příjmů => počítá se to oddělené => použil bych kurs platný pro rok nákupu/prodeje. Ale nevím o ničem, co by to přímo specifikovalo. Hlavní je, dělat to konzistentně se všemi transakcemi v každém DP stejně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.