CZK/€ 25.335 -0,12%

CZK/$ 23.337 -0,17%

CZK/£ 29.595 -0,23%

CZK/CHF 26.550 -0,08%

Zranil vás někdo? Máte nárok na odškodnění

 


 

Lidé jsou odpovědni za své činy. Způsobí-li škodu někomu jiného, musí ho odškodnit. Proč by měl člověk trpět za chyby druhých? Na to pamatuje i nový občanský zákoník. Odškodnění a náhradu újmy při zranění dokonce stanovuje na třech rovinách – odškodnění ušlého příjmu, bolestné a náhradu za ztížené společenské uplatnění.

Celková částka odškodnění nemá přesně stanovený strop. Ani ze zákona mít nemůže. Nejvyšší soud sice vydal metodiku, které by se měly držet soudci, ovšem sám uvádí: „Metodika Nejvyššího soudu nemá a nemůže mít závazný charakter, je však pomůckou k naplnění zásady slušnosti ve smyslu § 2958 o. z., proto Nejvyšší soud doporučuje soudům, aby ji při rozhodování ve sporech o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z. využívaly a aby v rozhodnutích zdůvodnily svůj postup podle pravidel v ní nastavených.“

§ 2958

„Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

Odškodnění majetkové škody

Určení výše majetkové škody je v základu poměrně jednoduché a vychází z ušlého příjmu. Pokud někdo např. (ať již úmyslně, či neúmyslně) druhému způsobí zranění a dotyčný stráví 3 dny v pracovní neschopnosti, v níž neobdrží ani korunu nemocenského, zaplatí mu viník ušlou mzdu. Dojde-li vlivem zranění k trvalému snížení příjmu, doplatí mu rozdíl mezi dosavadním příjmem a příjmem, na který zraněný dosáhne, až do důchodového věku. V důchodu mu doplatí rozdíl mezi obdrženým důchodem a důchodem, který by dostal v případě vyššího příjmu.

Stejně tak viník nahradí i případné zdravotní pomůcky a náklady, o které se zvýšily životní náklady zraněnému. Pokud navíc zraněný zdarma vykonával nějaké práce pro někoho jiného (např. ošetřování člena rodiny či dobrovolnická práce), nahradí i ty: Konal-li poškozený bezplatně práce pro jiného v jeho domácnosti nebo závodu, nahradí škůdce této jiné osobě peněžitým důchodem, oč přišla.“ (§ 2965 o. z.)

Odškodnění bývá nejčastěji stanoveno formou důchodu (pravidelné náhrady ušlého příjmu).

Živnostníci by ale odškodnění ušlého příjmu neměli přeceňovat. V jejich případě se vypočítá ze zisku, nikoli z příjmů, neboť pokud živnostník nepracuje, nemá ani náklady (kromě nákladů za pronájem prostor apod., které lze ale v případě invalidity a trvalé či dlouhodobé neschopnosti vykonávat svou profesi rychle snížit). To se může negativně promítnout zejména u řemeslníků využívajících výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % výnosů či u schopných „optimizátorů“ daně.

Náhrada za ztížené společenské postavení

Náhrada za ztížené společenské uplatnění vychází z mezinárodní metodiky Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF). Ta určuje poměrně přesně míru trvalého omezení společenské a pracovní schopnosti. Nejvyšší soud doporučuje nastavit základní strop pro 100% omezení na výši 400násobku průměrné mzdy v předcházejícím roce. Pro rok 2016 tak základní nejvyšší částka dosahuje 10 586 800 Kč.

Základní částka se může zvýšit či snížit podle míry zapojení a aktivity zraněného s trvalými následky. „Výjimečné zapojení do společenských aktivit před poškozením zdraví je namístě zohlednit zvýšením základní částky až o 10 %, je-li nadprůměrné, až o 20 %, je-li výjimečně intenzivní, a až o 30 %, je-li zcela mimořádné. Základní částka se snižuje až o 10 %, je-li zapojení podprůměrné, a až o 20 %, není-li prakticky žádné,“ uvádí Nejvyšší soud.

Stejně tak rozhoduje i věk: „Vzhledem k tomu, že vrcholu sil i intenzity společenského zapojení se obvykle dosahuje ve věku od 45 do 55 let, je namístě základní částku stanovenou shora popsaným postupem zvýšit přibližně o 10 %, utrpěl-li poškozený zranění ve věku 35 – 44 let, o 20 % ve věku 25 – 34 let a o 30 – 35 % ve věku 0 – 24 let. Oproti tomu lze základní částku snížit přibližně o 10 % ve věku 55 – 69 let a o 20 % od 70 let výše.“

Soud může přihlédnout i k dalším okolnostem. Celková náhrada by ale podle metodiky neměla překročit dvojnásobek základní částky, tedy 21 173 600 Kč.

Protože se jedná o náhradu za trvale ztížené společenské uplatnění, nelze ho posuzovat dříve než za rok po úrazu, v některých případech až po dvou letech.

Bolestné

„Smyslem náhrady za bolest je vedle samotného bolestivého stavu odškodnit i určitou míru nepohodlí, stresu či obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou,“ uvádí Nejvyšší soud. I výše odškodnění bolesti vychází z průměrné mzdy. Každý úraz je vyjádřen bodově a každý bod má hodnotu desetiny průměrné mzdy, tedy aktuálně 265,67 Kč.

Tabulka 1: Příklady bodových ohodnocení bolesti

Zranění

Počet bodů

Základní odškodnění

Drtivé poranění prstu nohy

40

10 626,80 Kč

Zhmoždění kotníku

15

3 985,05 Kč

Přetržení zkříženého vazu kolenního

80

21 253,60 Kč

Vymknutí zápěstí

50

13 283,50 Kč

Tříštivá zlomenina dolního konce vřetení kosti

120

31 880,40 Kč

Natržení ledviny

200

53 134,00 Kč

Rozdrcení lebky

600

159 402,00 Kč

Těžký otřes mozku

60

15 940,20 Kč

Vyražení zubu

20

5 313,40 Kč

Zdroj: Metodika Nejvyššího soudu

Náhrady za bolest se mohou dále zvýšit, pokud se vyskytnou komplikace, až o 20 %.

Jsem opatrná/opatrný… nepotřebuji pojištění?

Výše náhrady škody a zadostiučinění v případě nemajetkové újmy může vytvářet dojem nepotřebnosti pojištění u opatrných osob. Opak je ale pravdou. V prvé řadě soud může náhradu škody snížit a viník ji tak nemusí hradit celou (to se netýká úmyslných trestných činů, kde tuto možnost zákon soudu nedává). A je zde ještě jeden aspekt: Vymožení náhrady.

Můžete viníka znát a můžete získat i pravomocný rozsudek o náhradu škody a újmy. Sice to v českém soudnictví může trvat i několik let… pak ale nastává druhá fáze – získat peníze od viníka. Pokud je pojištěný s dostatečným limitem pojištění odpovědnosti, bude za něj hradit náhrady pojišťovna. I v takovém případě ale jen do výše limitů, které se nejčastěji pohybují v řádu nižších jednotek milionů korun. A kolik lidí má úspory či majetek na úhradu desetimilionového odškodnění? Když takto předlužený člověk navíc projde osobním bankrotem, má poškozený smůlu zcela.

Loading

Vstoupit do diskuze 51 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Growing Way Společný zástupce

Soud v kauze Growing Way: Poškození musí uplatňovat nároky přes společného zmocněnce

Foto: Shutterstock Okresní soud v Ostravě vyhověl na počátku října návrhu státního zástupce, aby poškození mohli v řízení ve věci Growing Way uplatňovat svá práva jen prostřednictvím společného zmocněnce, nikoli samostatně. Pokud si společného zmocněnce nezvolí včas, nemohou náhradu škody v trestním řízení vůbec uplatňovat.  

Text: Veronika Hejná

11. 10. 2021

Afrika - africký světadíl - mapa - kolonialismus

Zodpovědnost za kolonialismus? Ne, proč bych ji měl mít?

Pořád se vrací diskuse, nakolik jsou Evropané vinní prachmizernou situací bývalých kolonií, především afrických. Jistě – cítím hrůzu, pokud se mi v hlavě vybaví nekonečná bestialita chování Belgičanů v Kongu…

Text: Luboš Smrčka

02. 08. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  9 října, 2017

  mela by byt minimalne 30 000 000 spise vic ale to tabulka neuvadi

  Odpovědět

 • Pavlína

  8 listopadu, 2017

  Dobrý den, přítel do mě kopal. Mám pohmožděný kotník, modřiny na oku a po těle. Jsem doma na neschopence . Na policii jsem byla. Na jaký odškodnění mám nárok ?

  Odpovědět

 • Vladimír

  30 ledna, 2019

  Dobrý den.

  Otázka odškodnění se nedá odpovědět krátce nebo pár slovy. V takových případech (škoda na zdraví) se částky a položky odškodného stanovují za pomoci speciálních metodik. Ideální je věc řešit s předstihem co nejdříve. Podle toho co popisujete by bylo vhodné využít někoho, kdo těmto otázkám rozumí a specializuje se na náhradu škody. Můžete totiž nedostat nic, nebo 10 tis. nebo také 300 tis. To záleží na tom, jestli věc vyřizuje ten, kdo jí rozumí. Ale také je nutno ohlídat samotné vyšetřování zavinění, protože to přímo ovlivňuje zda nároky na náhradu škodu budou v budoucnu nějaké přiznané, a v jaké výši. Čekat pasivně na výsledek vyšetřování je absolutně nevýhodné. Nenechte se manipulovat třeba tím, co Vám říká policie, protože její pracovníci často sdělují to, co jim práci usnadňuje a vedou si vyšetřování často !po svém“. Ne vždy, ale často. Pokud byste měla zájem, můžete nezávazně prodiskutovat záležitost s naší společností, protože a náhradu škody na zdraví se specializujeme. Zajišťujeme aby věc byla vyšetřena v maximální prospěch klienta, a vypočítáváme náhrady škody tak, aby odpovídaly realitě a zajišťujeme, aby také byly proplaceny a to případně i žalobou. Pokud máte zájem, můžete zavolat (776 410 10) a můžeme Vám nezávazně poradit a případně se domluvit na pomoci.

  Odpovědět

 • Art

  11 prosince, 2019

  Zdravím prozba sem po napadení a už 7 měsíců na národním 6 operaci 2 operace hlava 4 operace ruka s trvali a nasledkama soudni znalec ohodnotil mi 716.6 bodů zajímalo by mne o kolik bolestné de sem porad na národním dekuju

  Odpovědět

 • Martina

  18 února, 2018

  Dobrý den, z utulku jsem si vzala domů kočku, ktera byla nemocna. Paní ktera kocku predavala , vedela ze je nemocna , a rekla ze je prelecena.Moje deti i manzel se od kocky nakazily,leci se uz 4mesice. Myslite ze mame narok na odskodneni?

  Odpovědět

 • .... obyčejný pracující člověk, který odevzdává daně.

  23 září, 2018

  Pokousal mě pes, …. při procházce s manželkou. Majitel psa tam byl i s přítelkyní(takže máme svědka). Když jsem chtěl po majiteli psa nějakou finanční kompenzaci (zhmoždění hrudníku – poškozená tkáň), tak majitel i s přítelkyní mně řekli, že nemám na to právní nárok – což mají pravdu (prostě to tak vypadá, že jejich obrovitý pejsek může kousat dál lidi a oni budou jen přihlížet. ….pes se nedal na vodítku uhlídat/udržet). Vše jsem tedy nahlásil na policií, …. a je to jaksi v řešení. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem zjistil, …..že oba lidé jsou v „těžké“ insolvenci a já, …. já jsem vlastně jen v pořadí v náhradě „škod“ – prostě jsem narazil na lidi, kteří jsou pěkní šmejdi. ….možná, že existuje nějaká priorita ohledně vymáhání škody )tedy újmy na zdraví – musel jsem marodit, prokousnuté oblečení(zničené, ….poslintané), …různé poplatky za ošetření …atd.). …..vypadá to, že tito lidé vlastně v našem státě „vyhrávají“, …takže asi spravedlnost vezmu do svých rukou, ….tzn. bezesvědků, ….a pomoc tito „šmejdi“ už nebudou potřebovat (jak to říkal Bolek Polívka, ….je nás moc). …nebo je vůbec nějaká rada, ….. zde na webu, …..a to nejsem zdatný v právní oblasti.

  Odpovědět

 • Vladimír

  30 ledna, 2019

  Dobrý den.

  Odškodnění v tomto případě je možné, majitel Vám neřekl pravdu. Insolvence je sice překážka, ale ne neřešitelná.
  Spíše dlouhodobější.
  Navíc lze požadovat podporu po státu.

  Hezký den.

  Hezký den.
  Vladimír

  Odpovědět

 • Olga Dvořáková

  22 října, 2018

  Dobrý den servírka na mě vylil dvě vařicí kávy přímo do klína. Mám popálenin 1.stupně.Jaj bych měla postupovat a kolik peněz bych mohla vyžadovat? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

 • Petr

  27 října, 2018

  Dobrý den napadla mně tlupa 30 cikánů a jeden z nich mně lisknul a praskl mi ušní bubínek na výslech k policii jdu příští týden mám hromadu lékařských zpráv kolik a jak z toho mohu vytěžit?

  Odpovědět

 • Anonym

  18 listopadu, 2018

  Dobrý den, chtěla bych se jen pozeptat nemůžu nikde dohledat. Napadla mě žena jsem v 5 mesíci těhotenství a byla jsem 1 den hospitalizována v nemocnici. Díky bohu se dítěti nic nestalo. Můžu vedět zda li mám nárok za nějaké odškodné když jsem byla napadena? Vše se řeší na policií a půjde to na přestupkovou komisy ale určitě to nechci nechat jen u komise. Není to poprvé co máme z dotyčnou jistý problém ale tento útok byl už vážný. Děkuji

  Odpovědět

 • Zdenka

  25 listopadu, 2018

  Dobrý den při zabocovani autem do mě stará paní narazila na eloktrokole protože neubrzdila teď mi vyhrožuje ze půjde na policii sežene si svědky nebo ji mám ďas odškodné ale neví kolik má pohmozdwy kotník co mám dělat a na kolik v měla narok

  Odpovědět

 • Radek

  25 listopadu, 2018

  Jestli do vás nabořila ona, tak byste měla mít spíš nárok na náhradu škody vy.

  Odpovědět

 • Marcela

  26 listopadu, 2018

  Dobrý den,16.11 2018 jsem upadla ve městě,kvůli špatnému chodníku. Mam přetrhané vazy v kotníku a léčba min 9 týdnů. Od koho nam v tomto případě žádat bolestné?Prosím o radu.Pojisteni úrazu nemám.

  Odpovědět

 • Vladimír

  30 ledna, 2019

  Dobrý den.

  Úrazy na chodníku se dají odškodnit, nicméně je to proces relativně ne zrovna jednoduchý a neřeší se běžně a tak automaticky, jako například u dopravních nehod. Odškodnění těchto úrazů nemá tak silnou oporu v zákoně (ne že nemá vůbec, má, ale ne tak propracovanou) a navíc ten kdo by měl hradit odškodné se většinou snaží zbavit odpovědnosti tvrzením, že chodec má chodit obezřetně a zkráceně „normálně“. Pokud věci poškozený nerozumí ve smyslu práva a samotného vyčíslení škod, pak je lépe využít specializované firmy, která tyto služby nabízí a která dokáže těmto protitlakům ustát a za pomocí metodik navíc vyčíslí veškeré újmy poškozeného a to i ty, které si mnohdy poškozený ani sám neuvědomí nebo nevěří v možnost jejich odškodnění. Odškodnit tedy lze. Po kom něco chtít je otázka bližšího prozkoumání – pohovoru. Pokud byste měla zájem, můžete nám napsat (vdracka@uvd.cz) , nebo zavolat (776 410 610) a krátkým telefonátem si můžeme věc více vysvětlit či poradit. Hezký den.

  Odpovědět

 • Jannovic

  17 prosince, 2018

  já bych řekl že cena lidského života je okolo 100k +- většina lidí jsou stejnak jenom žebráci a degši co nestojí za nic …

  Odpovědět

 • Pavel Molo

  28 ledna, 2019

  Dobrý den, zaměstnavatel mi přivodil nemoc z povolání na základě porušení zákoníku práce a bezpečnost zdraví lidu, mám tři nemoce z povolání, přivodil mi ublížení na zdraví z nedbalosti, jsem invalidní důchodce, jaké odškodnění a jaké následky by měl nést, zaměstnavatel za ublížení na zdraví z nedbalosti.

  Odpovědět

 • Vladimír

  30 ledna, 2019

  Dobrý den.

  Otázka náhrad škody u škody na zdraví není zrovna jednoduchá i když se tak někdy jeví nebo ji tak někteří staví.
  Jednotlivé újmy se rozlišují a u některých z nich existují metodiky jak je ohodnotit a vypočítat.
  Nicméně újmy poškozených v případě škody na zdraví ve valné většině případů představují několik různých dopadů do různých sfér života poškozeného a tak bývá při aktivní snaze o odškodnění odškodňováno více položek (například bolestné atd.), jejichž výše se dá stanovit přiměřeně povaze újmy. Jaké odškodnění Vám tedy přináleží se dá stanovit bližším prozkoumáním věci nebo alespoň stanovit rámcový okruh jednotlivých újem/škod, které by se daly vymáhat. Samotné vyčíslení je už věcí posudků. To vše pro poškozené zpracovává naše společnost a zároveň zajišťujeme, aby všechny vyčíslené újmy byly také fakticky uhrazeny (například i žalobou). Zkrátka poskytujeme poškozeným kompletní servis (analýza, vyčíslení, posudky, žaloby) se zaměřením na konečné vyplacení náhrady škody. Výhodou je, že nemusíte za úkony nic hradit i přesto, že by Vám ve věci pomáhal náš specializovaný tým. Podle toho, co jste popsal odhaduji rozsah odškodného za Vaši újmu v řádu 100 až 500 tisíc. Nicméně, podle naší zkušenosti, toho poškozený není schopen dosáhnout sám. Většinou ustoupí protitlakům a proti argumentům (i nepravdivým a nesprávným) protistrany.
  Pokud byste měl zájem o nezávaznou poradu zdarma, můžete zavolat (776 410 610) nebo napsat (vdracka@uvd.cz) a rádi s Vámi věc probereme a poradíme, případně pomůžeme i více pokud byste měl zájem.
  Přeji hezký den.
  Vladimír

  Odpovědět

 • Pavel Molo

  4 února, 2019

  Dobrý den, děkují za vaši odpověď, zítra vám zavolám. Pavel.

  Odpovědět

 • Vladimír

  30 ledna, 2019

  Celkově je článek nepřesný a vytržený z několika kontextů. Například hovoří o Metodice Nejvyššího soudu, která však Metodikou Nejvyššího soudu vůbec není. Vypracoval ji soukromý subjekt, který za ni dostal od Ministerstva spravedlnosti cca 300 tis. Přesto není závazná a je jen doporučením. Takže jsme uhradili z našich daní nějaké soukromé firmě (Společnost medicínského práva o.s.) za vytvoření metodiky, která není ani zákonně závazná. Zajímavé, že? Tím, že jde o Metodiku nezávaznou a jediným hlavním kritériem pro odškodnění zranění a ZSU se dostáváme k tomu, že takovou Metodiku si může vymyslet každý svou vlastní a bude mít úplně stejný účinek. Jedinými hlavními kritérii jsou přiměřenost a proporcionalita odškodného. A to bez ohledu na jakoukoli Metodiku si musí každý poškozený dostatečně zvážit a takovou částku pak vymáhat. Jakmile se veřejnost pseudoodbornými články a vyjádřeními různých ne úplně znalých osob nechá vmanipulovat do pocitu, že je nějaká jedna konkrétní Metodika (NS) určující, tak se snadno může při zranění sama ochudit o nemalé částky, protože ani Metodika, kterou článek popisuje, není schopna vyjádřit újmy ve proporcionálně správné výši. Pojišťovny se však rády ohánějí tím, že jde o metodiku závaznou a nelze uhradit cokoli jinak. Nehledě na to, že nechtějí hradit ani to, co je podle této Metodiky vypočítáno. Doporučuji všem používat více selský rozum a říci si „jaká částka by byla adekvátní a spravedlivá?“ Je velice pravděpodobné, že minimálně u ZSU dojde poškozený k závěru, že přiměřená částka je ještě vyšší. S ohledem na to, je význam Metodiky výrazně přeceňován a opět manipuluje občany do situace tabulkových hodnocení, protože sice měří omezení jednotlivých oblastí (ZSU), ale opět stanovuje hodnotu zmařeného života na pomyslných 10 mil. čímž při použití vzorce pro přepočet (viz článek) vzniká fikce stropu odškodnění. Jakákoli čísla vypočítané jakoukoliv metodikou by neměly poškozeného svazovat v tom, stanovit si částku, kterou za jednotlivé újmy spatřuje jako adekvátní a tuto vymáhat. Použit metodiky a to i té výše popsané Metodiky může být užitečnou pomůckou, ale i pastí. Soudci (někteří) se rádi snaží o to, aby jim výši odškodného stanovil výpočet a ne reálná újma, její skutečné pořádné posouzení zdravým rozumem a její rozsah s ohledem také na hodnotu peněz. K čemu Vám je, když Vám Metodika svým vzorcem stanoví odškodné za ZSU na třeba (teď hned) krásné 2 miliony, když budete trpět třeba každodenní bolestí po roztříštění kyčle u dop.rehody třeba ještě dalších 30 let? A to je skutečná praxe při použití v článku popsané Metodiky. Ty, kteří tvrdí, že jde o Metodiku Nejvyššíh soudu by bylo záhodno potahovat za lživá a manipulativní ovlivňování, protože pak poškození mají pocit, že jen tato Metodika je nějak závazná a částky podle ní stanovené jsou jediné správné. Ale tak to není. Soukromý subjekt popsanou Metodiku předložil Nejvyššímu soudu k náhledu a Nejvyšší soud ji pouze vzal na vědomí. Nevydal ji. Doporučuji při stanovení vlastní újmy ať už bolestného nebo ZSU použít také vlastní zdravý rozum a pocit toho co je skutečně přiměřené a správné. Nějaké stropy 10 mil., které má pro usnadnění vlastní práce ve zvyku zejména Nejvyšší soud jsou nesmysl při hodnotě peněz a délce života, po kterou zejména u ZSU budete trvalými následky trpět. V tomto směru se poměrně často vyjadřuje i Ústavní soud. Hezký den. PS: Psáno horkou jehlou…

  Odpovědět

 • Anonym

  14 února, 2019

  Dobrý den. Měla bych dotaz na výši odškodnění po uraze při kterém my druhá osoba způsobila zlomení obratle. Dva dny jsem byla v nemocnici poté puštěna s krunýřem do domácího léčení. Předběžně vím že budu muset 6 až 8 týdnů nosit krunýř. Jelikož se chce tato osoba dohodnou na odškodnění tak bych chtěla vědět přibližně na jaké částce by jsme se měli dohodnout. Nechci si říct moc, ale také bych se nechtěla připravit o to naco bych měla nárok. Děkuji

  Odpovědět

 • Adam Emr

  19 února, 2019

  Dobrý den,
  po přečtení článku nevím zda jsem mu správně porozuměl.
  Mám dotaz ohledně pracovního úrazu.
  Jsem živnostník a při výkonu práce jsem byl zraněn 3 osobou.
  Pouze jsem procházel přez objekt,kde vybouchla tlaková nádoba a vážně mě poranila ruku,ležel jsem 6 dní na traumatologii, poté jsem se nechal propustit do domácího léčení.
  Momentálně docházím na rehabilitace a čekají mě lázně.
  Doba léčení byla stanovena na půl roku-1rok s možnými trvalými následky.
  Firma odmítá pochybení z její strany, ovšem již teď mě nabídla že slušnosti kompenzaci za bolest a stížení pracovního uplatnění400tis.kč ovšem nevím zda mám na tuto částku přistoupit, jelikož stále nevím jak dopadne léčení.
  Vše je stále v šetření kriminální policie ČR.
  Mám především dotaz ohledně nároku na ušlou mzdu jako živnostník.
  Mám či nemám na ni nárok.?
  Před úrazem byl můj příjem cca 90tis.kč kompenzace za úraz pokryjí max.moje výdaje na hypotéku a domácnost,co s tím?
  Předem mockrát děkuji

  Odpovědět

 • Insider99

  19 února, 2019

  Nic nepřijímejte a hned si najděte právníka se specializací na odškodněné úrazů ..
  např https://www.kubinova-advokat.cz/nahrada-ujmy-na-zdravi/
  a řada dalších ….

  Odpovědět

 • Anonym

  22 února, 2019

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Byl jsem napaden osobou, mám zlomenou lícní kost, rozraženou hlavu 6 stehů, zlomené dva zuby. Byl jsem na neschopence 3 týdny, veškerá zdravotní dokumentace zdokumentována. Policie to řeší jako trestný čin, dotyčný je znám, svědci přítomni, soud nevyhnutelný. Jakou mám podle Vás nárok na odškodnění, kromě ušlého zisku ze zaměstnání ze zdravotní neschopnosti? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

 • Rada

  7 září, 2020

  Pokud vložíte důvěru do firmy, která vše řeší za vás, tak odškodné z 90% získáte. Osobní zkušenost. Pokud máte zájem, pošlu tel.čislo

  Odpovědět

 • Trvale nasledky

  11 září, 2020

  Zdravim, mel bych zajem o kontakt na vasi firmu, jedna se otrvale nasledky popálenin jako pracovni uraz s tim ze lekar nemuze dle tabulek urcit kodove oznaceni diagnozy pro trvale nasledky. Dekuji

  Odpovědět

 • Petr Kubík

  22 února, 2021

  Dobrý den, můžete mně prosím zaslat kontakt na tu firmu, mně 2 řekly že nové případy neberou z důvodu nízké kapacity zaměstnanců. Děkuji. Petr

  Odpovědět

 • RadeK

  2 září, 2021

  Prosim o telefonní cislo firmy.,která.to resi napadeni a ublížení na zdravi .Dekuji .

  Odpovědět

 • Irena

  11 března, 2019

  Dobrý den, nevím jestli jsem to pochopila dobře. Ale když muž napadne ženu a způsobí ji „pouze“ monokl, ale policie to bude řešit jako přestupek, tak může ta žena požádat o odškodnění, když s tím barevným okem musela sedět na přepážce a odbavovat klienty a přitom se cítila dosti ponížená a zároveň vystrašená.
  Děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Radka

  26 dubna, 2019

  Dobrý den! Chci se zeptat… Otec s matkou mi nechtějí vrátit několikátý den syna… Když sem za ním přišla, vzala ho na ruce a držela v náručí, tak otec přiběhl a jak sem držela malého, dal mi několik ran pěstí do obličeje, bez ohledu na to, že držím 2leté dítě. Mám otřes mozku…

  Odpovědět

 • Adam

  17 září, 2019

  Dobrý den muj pes dneska neúmyslně povalil 6 letou holčičku a ta si zlomila nohu,Ted je na operaci.Pes je očkovaný a matka holčičky uvedla do zpravy že se tk stalo neúmyslně..Myslite že po mně budou neco vymáhat.Maminka bude mit paragraf.

  Odpovědět

 • úraz v metru

  15 listopadu, 2019

  Dobrý den. Dcera dnes utrpěla úraz v metru, dveře soupravy jí rozdrtily kloub na prstu ruky. Jak postupovat v případě že není pojištěna proti úrazu? Má nárok na odškodnění? Děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Odskodneni napadeni

  13 března, 2020

  Dobry den napadl mve cikan tak ze jsem mel otres mosku vyslipli zub a zlomenou ocnici takze sem skoncil v nemocnici na operacnim stole je tomu uz dva mesice stale mam problem pri pohledu dolu a do prava stale vydim dvojmo a rozmazane. Blizi se soudni jednani auz vim ze dotycny skonci v base na 3 az 10 let za tezke ublizeni na zdravi ale ja nevim kolik mam po tom cikanovi zadat odskodneni

  Odpovědět

 • Odpověď

  7 září, 2020

  Pokud vložíte důvěru do firmy, která vše řeší za vás, tak odškodné z 90% získáte. Osobní zkušenost. Pokud máte zájem, pošlu tel.čislo

  Odpovědět

 • Pavel Navrátil

  19 května, 2021

  Dobrý den, mohu Vás též poprosit o kontakt ?
  Děkuji a jsem s pozdravem

  Odpovědět

 • Anonym

  13 srpna, 2020

  Dobrý de, odškodné a rozhodnutí soudu není nic moc. Já třeba když mě napadl jeden hajzl tak. Izlimil čelist na dvou místech. U soudu tam v klídku soudkyně, můžete říkat co chcete, ale stejnak prostě lehko vážnost a nevědomost tomu dá za své. Soudní znalec za protržení mi vypočítá šest tisíc i když jsem říkal z, že mi doktor řekl že ten úraz je branej jako trvale následek. Tak co to tady je za spravedlnost.

  Odpovědět

 • Rada

  7 září, 2020

  Pokud vložíte důvěru do firmy, která vše řeší za vás, tak odškodné z 90% získáte. Osobní zkušenost. Pokud máte zájem, pošlu tel.čislo

  Odpovědět

 • HANKA KLVANOVA

  25 května, 2021

  Prosim o telefonní cislo firmy.,která.to resi napadeni a ublížení na zdravi .Dekuji moc

  Odpovědět

 • RadeK

  2 září, 2021

  Prosim o telefonní cislo firmy.,která.to resi napadeni a ublížení na zdravi .Dekuji .

  Odpovědět

 • Světluš

  6 září, 2021

  Zdravím je ta odborná firma platná ? Popřípadě Kolik si účtují ? Děkuji

  Odpovědět

 • Zerne odskodne

  17 září, 2020

  Dobry den,dcera mela 9let kdyz ji jeden spoluzak podrazil nohu pri telocviku.Hned musela na operaci.Nema na loktu chrupavku a spodni kost ma spatnou.Mela asi 4operace a ted ji ceka dalsi.Kazdy rok chodi na opich ktery ji na cas pomuze.Pojistovna nam neco vyplatila ale uz ji vypsaly protoze jsme meli trvale nasledky.Drive jsem po rodicich toho zaka nic nechtela,protoze jsmem myslela ze to bude dobre ale spis horsi.A otazka zni mohu po tech rodicich zadat zpetne odskodne?Dcera brala duchod a vzaly ji ho tak pracovala ale bolesti co ma je hrozne.Peoblemy ma od toho urazu.Dceri je 32let.Dekuji za odpoved

  Odpovědět

 • Anonym

  2 ledna, 2021

  Ano máte právo na odškodnéCo je to nejsem právník ale vím to jestliže má dcera k trvalé následky a nemohu že pracovat můžete to dát za vinu jejímu spolužákovi který je již určitě zletilý

  Odpovědět

 • Anonym

  19 ledna, 2021

  Promlčení lhůta 2 roky.

  Odpovědět

 • Josef

  15 února, 2021

  Dobry den. Před nějakým časem jsem byl napaden a měl jsem z toho nakrcnik nejakej ten moncl a ortezu na prave ruce.. trvale následky mám takové, ze mě bolí levá lopatka, pater a na tě prave runy mám teď kloub na palci naruby. Jaké odškodnění bych si mohl tak nárokovat?

  Odpovědět

 • Pavlína

  12 května, 2021

  Zranil mě soused, sílou do mě žduchl 21.4.2021, že jsem spadla do bytu druhého souseda. Mám tříštivou zlomeninu palce u nohy, která čekala v tom místě na operaci, odloženou koronou už 2x a teď zlomenina a sádra. Byla přivolaná policie (ten den tu byla už předtím nejednou, kdy tady dělal kravál a pod ). V práci jsem podepsala nepracovní úraz. Až teď po 3 týdnech mi dochází, že už mám z práce jen 50% nemocenské. Mám také nárok na doplacení ušlého zisku v práci, nebo i bolestné. Prý to automaticky doplácí zdrav.pojištovna říkal známý, ale ten měl autonehodu zavinění druhým ridičem.
  Za informace děkuji.

  Odpovědět

 • Miloš opatrny

  1 prosince, 2021

  U souseda probíhaly bourací práce střechy stavba nebyla označena nikterak zabezpečená proti odlétávání sute hned vedle mám kojí kde mám kolo, přeji zavření dveří kóje mne udeřil kus ulomku cihly která byla napadána na střeše kóje z těchto bouracích práci a udeřila mne značnou silou do obličeje musel jsem navštívit doktora a nechat se ošetřit měl jsem monocle 14 dní malou tržnou ránu špatně jsem viděl na okousala mě a důležité je že mám narušen lícní nerv a necítím pravou strana tváře podle neurologa doba trvání léčby než se to spraví je 6 až 12 měsíců ale také to může být trvalé podal jsem trestní oznámení na policii s fotodokumentací a dokumentací od lékaře. Mám nárok na odškodnění mohl jsem přijít klidně o oko kdyby mne to praštilo víš mohli byste mi poradit případně ne zastupovat ne zastupovat vaši odměnu respektuji Děkuji Miloš opatrny Rokycany

  Odpovědět

 • Marcela Kulková

  3 června, 2022

  Zavinila jsem dopravní nehodu s cyklistou, který spadl z kola na asfalt a nyní je po operaci kyčle…pojistná událost je nahlášená, tudíž dostane vyplaceno vše, o co zřejmě požádá…mám se s mužem sejít na Probačním a mediačním místě, abych se mu omluvila…jenže mi bylo řečeno probační úřednicí, že muž chce po mě 100 000,- Kč…chtěla jsem mu k omluvě nabídnout menší částku, nebo např. mobil apod…zajímá mě, jestli to není přehnaná peněžní částka…děkuji za odpověď…

  Odpovědět

 • Irena

  10 ledna, 2023

  Dobrý den byla jsem fyzicky napadena mám 3 zlomená žebra požaduji bolestné a odškodné děkuji za odpověď Irena

  Odpovědět

 • Renata

  22 března, 2023

  Dobrý den chci se zeptat před 4lety syna naháněl jeden klučina kde poté muj syn upadl a zlomil si zápěstí a nutná operace šrouby po té opět operace vvyjmuti šroubů mohu požadovat odksodneni i po tolika letech děkuji

  Odpovědět

 • Milan Čechák

  16 května, 2023

  Prosím o informaci za nehmotnou újmu, kterou mi způsobili zaměstnanci lázní v průběhu mého léčení („pobyt na křížek“ hrazený nemocenskou pojišťovnou). Úraz rozsáhlým popálením nohou ve vaně na uhličitou koupel se mi stal 8.3.2022. Doba léčení popáleniny byla do zahojení dne 3.1.2023. Lázně přislíbili mimosoudní vyrovnání s tím, že mají sjednané pojištění z odpovědnosti za škodu a musí postupovat v souladu s pokyny jejich pojišťovny. Ta pojišťovna, podle jejich sdělení, bude zároveň vyplácet pojistné plnění. Jen se tak ptám, já přece neřeším svůj nárok s pojišťovnou, se kterou nemám ani smlouvu a vůbec žádný vztah?

  Odpovědět

 • Dagmar

  20 června, 2023

  V srpnu jsme měli s přítelem nehodu, kterou způsobil on, já byla spolujezdkyně. Utrpěla jsem pohmožděný hrudník a pohmoždění břišní stěny. Čekala jsem, že se někdo ozve ohledně odškodnění a nic. A dnes jsem se dozvěděla, že proběhl soud. To znamená, že žádné peníze nedostanu?

  Odpovědět

 • Emanuel Dvořák

  1 července, 2023

  Na opravovaném chodníku jsem uklouzl a poranil si koleno. Chodník nebyl uzavřen, po výměně dlažby byl posypán štěrkem. Utrpěl jsem větší odřeninu kolene, ošetřován jsem u lékaře (traumatologie KNL Liberec.)Firmaa se zdráhá úraz odškodnit. Lékařské zprávy a fotodokumentaci chodníku mám.

  Odpovědět