Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

Obchodování na měnovém trhu: Jaké informace sledovat?

Obchodovat na měnovém trhu dnes může každý, kdo má přístup k počítači a internetu, dostatečnou částku k otevření obchodního účtu a disponuje základními znalostmi o tom, jak měnový trh funguje a jak na něm obchodovat. Jakým ekonomickým ukazatelům byste měli věnovat pozornost?

Za pohyby měnových párů stojí fundamentální faktory

Příčinou pohybu měnových párů jsou v konečném důsledku investoři, kteří nakupují a prodávají různé měny. Vidí, že v celosvětové ekonomice existují nějaké fundamentální důvody, proč by podle jejich názoru určitá měna měla posílit, nebo naopak oslabit. A podle toho měny nakupují nebo prodávají.

Ne všechny ekonomické ukazatele jsou důležité

Díky globalizaci máme každodenně k dispozici obrovské množství informací. Pro úspěšné obchodování na měnovém trhu je proto pro každého investora nanejvýš důležité, aby se dokázal zaměřit pouze na informace, které jsou důležité pro trh a na které trh bude reagovat.

„Mějte na paměti, že trhem FOREX hýbou především velcí, institucionální hráči, takže byste měli sledovat stejné věci, jaké sledují oni,“ doporučuje Karol Piovarcsy ze Saxo Bank. „Pokud se zachováte podle tohoto pravidla, budete schopni přesněji předpovědět, jak se tito hráči na trhu zachovají, což pak využijete ve svůj prospěch.“

Sledujte budoucí vývoj událostí

Jedním z nejlepších způsobů, jak ke svému prospěchu využít pohyby na trhu způsobené fundamentálními důvody, je sledovat zprávy. Postupně se naučíte, jak profitovat z neočekávaných zpráv.

Většinu nejdůležitějších fundamentálních ekonomických ukazatelů můžeme rozdělit do následujících tří skupin:

Úrokové sazby – nejdůležitější ekonomický ukazatel

Úrokové sazby trhu FOREX vládnou. Měny zastupující ekonomiky s vyššími úrokovými sazbami mají tendenci být silnější než měny zemí s nižšími úrokovými sazbami. Investoři vždy vyhledávají obchody, u kterých jim vložené peníze přinesou nejvyšší výnosy, a země s vyššími úrokovými sazbami většinou nabízejí lepší zhodnocení vložených investic.

Úspěšní investoři vždy pozorně sledují centrální banky, aby byli schopni odhadnout, zda lze očekávat, že tyto instituce v budoucnosti úrokové sazby zvednou, sníží, nebo je ponechají beze změny.

Mezi nejdůležitější světové centrální banky patří tyto:

Spojené státy

Federal Reserve (FED)

Evropská unie

Evropská centrální banka (ECB)

Velká Británie

Bank of England (BoE)

Japonsko

Bank of Japan (BoJ)

Švýcarsko

Swiss National Bank (SNB)

Kanada

Bank of Canada (BOC)

Austrálie

Reserve Bank of Australia (RBA)

Nový Zéland

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)

Inflace ovlivňuje úrokové sazby

Úspěšní investoři na trzích FOREX sledují tytéž ekonomické ukazatele, jaké sledují centrální banky při rozhodování o úrokových mírách, aby byli schopni přesněji odhadnout, k jakým krokům centrální banky přistoupí. Jedním z nesmírně důležitých ekonomických ukazatelů, který centrální banky při rozhodování o úrokových mírách sledují, je inflace.

Mírná inflace bývá obecně přijímána jako přirozený vedlejší produkt hospodářského růstu. Příliš velká inflace může ale ekonomiku poškodit. Centrální banky neustále sledují, zda inflace nezačíná růst. Pokud zjistí, že inflace začíná růst nad přijatelnou míru, snaží se udělat vše pro to, aby tento růst zastavily. Jedním z nástrojů, které centrální banky využívají, jsou úrokové sazby – centrální banky mohou proti inflaci bojovat jejich zvýšením. Při vyšších úrokových sazbách je pro podniky i jednotlivce obtížnější půjčovat si peníze a vytvářet nové statky, což zpomaluje ekonomický růst a v konečném důsledku také inflaci.

Abyste měli představu o tom, podle čeho se centrální banky rozhodují, měli byste sledovat následující dva ekonomické ukazatele týkající se inflace:  

Index spotřebitelských cen (Consumer Price Index – CPI): ekonomický ukazatel, který uvádí, jaká je cena spotřebního koše, tj. určitého souboru spotřebních statků, které spotřebitelé pravidelně nakupují. Čím více peněz musí spotřebitelé utratit za základní zboží a služby, tím méně peněz budou mít na další doplňkové zboží a služby.

Index cen výrobců (Producer’s Price Index – PPI): ekonomický ukazatel, který uvádí, kolik musí výrobci zaplatit za suroviny, které používají k výrobě svých finálních výrobků. Pokud se ceny pro výrobce zvyšují, výrobci s nejvyšší pravděpodobností přenesou tyto náklady na spotřebitele.

Výkonnost ekonomiky posiluje měnu

Když ekonomika vykazuje dobré výsledky, znamená to, že firmy jsou v zisku, většina pracovní síly je zaměstnaná a úrokové míry jdou také většinou nahoru. Pro vás jako pro FOREX obchodníky je každá z těchto charakteristik silné ekonomiky výhodou.

Rostoucí úrokové míry jsou ukazatelem, který nejlépe předpovídá posilování měny. Po celém světě stanovují úrokové míry centrální banky. Ve chvíli, kdy inflace měřená indexem spotřebitelských cen (CPI) a indexem cen výrobců (PPI) stoupá příliš rychle, centrální banky zpravidla úrokové míry zvyšují.

Inflaci podněcuje hospodářský růst. Čím více ekonomika roste, tím je vyšší poptávka po pracovní síle. Když poptávka po pracovní síle stoupá, spolu s ní stoupají i mzdy.   Čím více peněz se zaměstnancům objevuje na výplatní pásce, tím více peněz mohou domácnosti utratit v maloobchodních prodejnách, za auta nebo za bydlení. A když poptávka po zboží a službách stoupá, stoupají spolu s ní i ceny zboží a služeb; jinými slovy, roste inflace.

K posouzení výkonnosti ekonomiky sledují centrální banky tyto fundamentální ekonomické ukazatele a vy byste je měli sledovat také:

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt (HDP) je nejobecnější dostupný ukazatel celkové ekonomické aktivity. „Vzhledem k tomu, že zprávy o vývoji HDP často mezičtvrtletně výrazně kolísají a dochází k jejich revizím, doporučuje se sledovat tento ukazatel v meziročním srovnání. Může se vyplatit sledovat růstové trendy každé z hlavních položek HDP. Zjistíte tak silné a slabé stránky dané ekonomiky,“ říká Radim Dohnal ze Saxo Bank. Vysoká čísla HDP jsou často spojena s očekáváním vyšších úrokových měr, což je pro danou měnu často pozitivní, alespoň z krátkodobého hlediska, dokud očekávání zvýšených inflačních tlaků zároveň nezačne podkopávat důvěru v tuto měnu.

Zaměstnanost

Měsíční výkyvy zaměstnanosti odrážejí čistý počet nových pracovních míst, která byla v daném měsíci vytvořena nebo zanikla. Tyto změny jsou důležitým ukazatelem ekonomické aktivity a bývají pečlivě sledovány.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

Tento ukazatel je měřítkem nových objednávek na okamžité a budoucí dodávky průmyslového zboží, které obdrželi domácí výrobci. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby jsou důležitým ukazatelem trendů přítomných v průmyslovém sektoru, protože většina průmyslové výroby se řídí podle nasmlouvaných zakázek. Uvádí se v nominálním vyjádření, a není tudíž očištěn o inflaci. Proto je nutné objednávky zboží dlouhodobé spotřeby porovnat s růstem PPI, abychom získali reálnou hodnotu objednávek zboží dlouhodobé spotřeby očištěnou o inflaci.

Nárůst tohoto ukazatele je obvykle spojován se silnější ekonomickou aktivitou, a může proto vést k vyšším krátkodobým úrokovým mírám, které často alespoň krátkodobě danou měnu podporují.

Maloobchodní tržby

Maloobchodní tržby vyjadřují celkové příjmy maloobchodních prodejen, jejich pomocí se sleduje, jak spotřebitelé utrácejí. Maloobchodní tržby jsou jedním z hlavních ukazatelů spotřebitelských výdajů, protože představují téměř polovinu spotřebitelských výdajů a přibližně třetinu celkové ekonomické aktivity. Vyjadřují se nominálně a jsou tedy ovlivněny inflací. Nárůst maloobchodních tržeb bývá často pokládán za známku silné ekonomiky, u níž se očekávají vyšší krátkodobé úrokové míry, které často vedou k posílení měny, alespoň v krátkodobém horizontu.

Článek byl připraven ve spolupráci se Saxo Bank.

Obchodujete na FOREXu?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.