Pondělí 01. června. Svátek má Laura.

Kde hledat derivátový mainstream?

Různé druhy derivátů jsou různě oblíbené a obchodované. I velmi významné změny některých druhů nemají žádný dopad na vývoj celkových OTC statistik, naopak sebemenší změny úrokových OTC derivátů se v celkových měřeních velmi významně projeví.

Graf 1 Vývoj objemu otevřených pozic úrokových OTC derivátů v nominální hodnotě

OTC deriváty tvoří téměř 90 % všech derivátů, úrokové deriváty zase tvoří více než 80 % OTC derivátů. Pokud půjdeme v tomto stromovém rozkladu ještě o patro níže, tak rozpoznáme to, co znázorňuje Graf 1. Tedy že objem otevřených pozic úrokových OTC derivátů je ze 78 % objem otevřených pozic úrokových swapů. Úrokové swapy vyplňují 57 % výsečového grafu celkového množství derivátů v nominální hodnotě! Na konci roku 2009 byl celkový počet otevřených pozic úrokových nástrojů téměř 450 bilionů USD, což je o 25 % více než při průzkumu v roce 2007. Avšak i 25% růst za poslední 3 roky je razantním zpomalením, poněvadž za období 2004 a 2007 byl naměřen úrokovým derivátům růst přesahující 100 %.

Výraznější výjimkou z úrokových derivátů je pouze instrument FRA, který tvoří jen 1 % z celkového objemu hrubé tržní hodnoty, zatímco z hlediska nominální hodnoty je významným nástrojem. To je dáno odloženým začátkem splatnosti kontraktu, který z FRA dělá nástroj s velmi krátkou dobou průběhu, avšak doba mezi sjednáním a splatností je často i několikanásobně delší než FRA – období.

Graf 2 Podíl objemu otevřených pozic jednotlivých druhů derivátů v nominální hodnotě k prosinci 2009

Drtivá většina úrokových derivátů je vázána na referenční sazbu LIBOR, což teoreticky způsobuje, že při průměrné denní změně LIBORu (celého časového rozpětí) byť jen o setinu procenta mění svého majitele peníze v objemu státního rozpočtu leckteré nemalé země.

Graf 3 Porovnání vývoje objemu otevřených pozic celkových OTC derivátů s úrokovými swapy (v nominální hodnotě)

Grafy 2 a 3 explicitně vyjadřují, že pokud sledujeme vývoj úrokových swapů (resp. úrokových OTC derivátů), sledujeme zároveň trend vývoje celkového množství derivátů. Jen si představme, jak by asi vypadal vývoj derivátů bez úrokových swapů? Či úplně bez úrokových OTC derivátů jako takových? Jak by bez nich vypadala krize?

Graf 4 Porovnání vývoje otevřených pozic hrubých tržních hodnot OTC derivátů (v nominální hodnotě)

Jednoznačně můžeme říci, jak se vyvíjely úrokové nástroje v krizi! Od počátku roku 2009 roste nominální hodnota otevřených pozic většiny OTC derivátů (mimo úvěrové), zatímco hrubé tržní hodnoty zažily naprosto opačný vývoj.

To vyplývá z povahy měřených veličin. Objem nominálních hodnot udává strukturu OTC trhu, zatímco hrubá tržní hodnota ukazuje náklady na případnou změnu všech otevřených pozic v tržních cenách. Nominální hodnota derivátů zprvu klesala, poněvadž se všichni snažili co nejrychleji zlikvidovat své otevřené pozice a prostřednictvím otevření protipozice to nebylo dost dobře možné. Úplného offsetu na OTC trhu nikdy nelze dosáhnout a navíc byla silná averze vůči novému úvěrovému riziku.

Graf 5 Vývoj nominálních hodnot FRA a úrokových OTC opcí

Sjednávání protipozic nešlo i z důvodu rozšíření bid – ask spreadu referenčních úrokových sazeb a jejich vysokou volatilitou. V ČR byl rozdíl PRIBORU a PRIBIDU až 35 bazických bodů. A trh velmi slabě reagoval na snižování vyhlašovaných referenčních úrokových sazeb. Hlavní vinu na prudkém poklesu objemu otevřených pozic všech druhů derivátových operací nese zamrznutí důvěry na mezibankovním trhu. Doplatily na to zejména kontrakty dlouhodobé povahy. To je velmi dobře vidět na rozdílném propadu objemu otevřených pozic FRA a úrokových opcí (viz Graf 5).

V 2. polovině roku 2008 se v ČR koncentrovalo na over-night sazby až 97 % volných prostředků a nad sedmidenní úrokové sazby se nic neobchodovalo. Vývoj otevřených pozic měnových OTC derivátů probíhal v souladu s hlavním proudem OTC. Růst objemu otevřených pozic na hodnotu 49 bilionů USD koncem roku 2009 znamená zpomalení tohoto segmentu z 83 % (období 2004 – 2007) na méně než 9 % v období 2007 – 2010.

Graf 6 Vývoj nominálních hodnot měnových OTC derivátů

Máte zkušenosti s obchodováním s deriváty?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.