CZK/€ 25.340 -0,08%

CZK/$ 23.267 -0,42%

CZK/£ 30.156 +0,23%

CZK/CHF 26.005 -0,04%

Text: Miroslav Škvára

02. 01. 2019

2 komentáře

Jedno přechodné období střídá druhé

 

Datum 1. 12. 2018 byl důležitým mezníkem v životě poradců a zprostředkovatelů. Bez nadsázky mohu říci, že „přechodné období“ je něco nového, co se v posledních několika letech dostalo do slovníku finanční branže. Ale vezměme to po pořádku.

Loading 

Dne 1. prosince 2016 začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru (Zákona č. 257/2016 Sb., o úvěru pro spotřebitele). Kromě nových pravidel předčasného splacení hypotéky a dalších novinek přinesl zprostředkovatelům povinnost registrovat se u ČNB a jednou z podmínek této registrace bylo také úspěšné složení certifikační zkoušky. A s tím souviselo také dvouleté přechodné období, které skončilo právě 30. 11. 2018.  Do té doby bylo možno zkoušku nahradit pouze čestným prohlášením.

Přechodné období podruhé

A legislativní proces se nezastavil ani v dalších měsících, přichází nová regulace pro trh finančních poradců a zprostředkovatelů. Parlament ČR schválil novelu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Novela zavádí od 3. 1. 2018 prokazování odborných znalostí a dovedností distributorů na kapitálovém trhu prostřednictvím odborné zkoušky u osoby akreditované Českou národní bankou, přičemž standardy odborné způsobilosti stanoví Česká národní banka vyhláškou na základě zákona.

Dle Čl. 2 bod 15. zákona č. 204/2017 Sb. platí, že do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (3. 1. 2018) lze odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat investiční služby.

Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby, která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby odpovídá za to, že osoby, o nichž učinila čestné prohlášení podle věty první, mají potřebné odborné znalosti a dovednosti.

REKLAMA

Takže nyní jsme přibližně v poločase přechodného období, certifikační zkoušky probíhají u devíti akreditovaných osob.

Přechodné období potřetí

A do třetice přichází další regulace, nový Zákon o distribuci pojištění č. 170/2018 Sb.
(IDD – The Insurance Distribution Directive). Co konkrétně přináší?

Již skončily platné registrace poradců PPZ jako podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů   a jsou  nahrazeny  vázaným zástupcem (shodně jako u úvěrů). Makléřské společnosti (pojišťovací agenti a pojišťovací makléři) budou transformování na samostatné zprostředkovatele.
Finanční poradce tedy nově bude moci vykonávat činnost pouze pro jednoho partnera, tj. buď pro jednu pojišťovnu, nebo pro jednu makléřskou společnost (samostatného zprostředkovatele). Vázaný zástupce bude moci vykonávat činnost pouze pro jednu společnost. Musí být zapsán v registru ČNB.
A jaké platí nové podmínky pro výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele?

Poradce musí mít:

REKLAMA

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
 • odborné znalosti (doložené odborným testem) a
 • musí být bezúhonný, nesmí být statutární orgán ve společnosti v úpadku apod.

A nyní se dostáváme k dalšímu přechodnému období. Opět je ohraničeno lhůtou 24 měsíců.

Co říká o prokazování odborné způsobilosti zákon? Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 12. 2018) lze odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění prokázat dokladem o odborné znalosti podle § 18 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo čestným prohlášením osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle tohoto zákona.

Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle tohoto zákona, jejich vázaných zástupců nebo doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nebo osob, které nebyly oprávněny distribuovat pojištění nebo zajištění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostředkovávaly pojištění nebo zajištění, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění přímo podílely na distribuci pojištění nebo zajištění nebo byly za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědné, nejsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 56 odst. 2 tohoto zákona.

REKLAMA

Z výkladu ČNB, který máme nyní k dispozici, Odborná způsobilost podle ZDPZ v přechodném období, dovozuji, že čestné prohlášení bude potřebovat nejenom nováček, který vstupuje do odvětví, ale každý zprostředkovatel, který již v oboru působil před účinností zákona č. 170/2018 Sb.

A když se podíváme do zákona podrobněji, zjistíme i novinku, která se v jiných zákonech, které reagují trh finančních zprostředkovatelů, zatím nevyskytuje.

Následné vzdělávání, novinka, které má již i oporu v zákoně

Opět nahlédneme do zákonné normy, abychom si tuto záležitost upřesnili. Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst.  Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

Provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění může pouze akreditovaná osoba.

Co to všechno v praxi znamená?

Až skončí tato dvě současná přechodná období, zjistí nejen ČNB, ale i jednotlivé firmy, kolik mají skutečně spolupracovníků, a banky a pojišťovny budou vědět, kolik zaměstnanců splnilo podmínky odborné způsobilosti. Že k jisté redukci již došlo, lze dovozovat ze statistik ČNB a snížení počtu osob, které se týkalo spotřebitelských úvěrů.

Trh se určitě změní. Zůstanou na něm pouze profesionálové,  kteří budou procházet různými formami následného vzdělávání. A vzroste i důležitost akreditovaných osob, které se nyní podílí na certifikacích. V budoucnu bude jejich role spíše vzdělávací, než certifikační. Pouze v případě doplňkového penzijního spoření je platnost certifikační zkoušky stanovena na dobu pěti let. Ostatní stávající certifikace jsou na dobu neurčitou.

Autor je vedoucí obchodního oddělení VECTOR Certifikace.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře


Související články

Trh korporátních dluhopisů v ČR dynamicky roste, k maximu má však ještě daleko

Společnosti v České republice vydaly v roce 2023 korporátní korunové dluhopisy o celkovém objemu 37,4 miliardy korun. Oproti roku 2022 to představuje nárůst o více než 75 % a došlo tak k narovnání propadu způsobenému makroekonomickou situací na trhu. Kupónové výnosy podlimitních i nadlimitních emisí loni dosáhly svého historického maxima.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

11. 07. 2024

Proč se cena bitcoinu i přes pozitivní udáosti drží na nižších hodnotách?

Bitcoin (BTC) je dobře známý svou volatilitou a prudkými cenovými pohyby, které přitahují mnoho investorů a spekulantů. Nedávná výkonnost bitcoinu však některé investory do kryptoměn zmátla. Navzdory spuštění Bitcoin Spot ETF a nedávné události půlení se bitcoin snaží získat dynamiku. Tento článek zkoumá, proč jsou tyto boční […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

10. 07. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Insider

  2 ledna, 2019

  Dobrý den pane Škváro,
  Česká národní banka před pár dny zveřejnila svůj názor, že všichni zprostředkovatelé pojištění musí mít úspěšně splněnou zkoušku. Překvapivě ale zdůvodňuje, že ta musí být složená podle podmínek nového zákona o distribuci pojištění. Tedy předchozí zkoušky (kurzy, školení) nastavené podle starého zákona a vykonané před 1. 12. 2018 jsou dostačující, jak je uvedeno v přechodném ustanovení zákona o distribuci pojištění pro získání registrace vázaného zástupce, ale nepostačují pro výkon činnosti zprostředkování pojištění (!!!).
  Netuším, zda o této „novince“ z dílny ČNB víte, pokud ano, máte k ní prosím jakékoliv bližší informace? Děkuji.

  Odpovědět

 • Miroslav Škvára

  3 ledna, 2019

  Dobrý den,
  pokusím se stručně odpovědět na váš dotaz.

  Co se týká ČNB, tak máme k dispozici informaci ze dne 13.12.2018 s názvem „Odborná způsobilost podle ZDPZ v přechodném období“ zde https://www.vectorcertifikace.cz/cnb-k-odborne-zpusobilosti-na-pojisteni-v-prechodnem-obdobi/. Plně znění textu ČNB najdete zde:https://www.vectorcertifikace.cz/wp-content/uploads/odborna_zpusobilost_podle_ZDPZ.pdf

  Máte pravdu v tom, že komunita pojišťovacích zprostředkovatelů předpokládala, že vámi uvedenou zkoušku budou muset mít pouze „nováčci“, kteří vstupují do odvětví nebo ti, kterým končí platnost zkoušky.
  Dle výkladu ČNB se nyní tým Vectoru přiklání k tomu, že se zkouška týká celého trhu. Kurzem by tedy měli projít všichni poradci v oboru pojišťovnictví, kteří hodlají tuto činnost dále vykonávat.
  Důvodem je zajištění odborné péče a kvalifikovanosti do doby než poradce úspěšně složí akreditovanou zkouškou dle nového zákona č. 170/2018 Sb., (tj. nejpozději 30.11.2020).

  Tomuto tématu jsme se věnovali již na podzim 2018 a připravili jsme – Kurz k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

  Bližší podrobnosti najdete zde:
  https://www.vectorcertifikace.cz/kurz-k-prechodnemu-obdobi-dle-zakona-c-170-2018-sb-o-distribuci-pojisteni-a-zajisteni/

  Ještě ocituji poslední větu ČNB

  Je třeba dodat, že je přestupkem, pokud pojišťovna a samostatný zprostředkovatel
  distribuují pojištění způsobem, který neodpovídá požadavku odborné péče (§ 114
  odst. 1 písm. e) ZDPZ), a to platí i v případě zajištění distribuce prostřednictvím
  dalších osob.

  Miroslav Škvára, ved. obch. oddělení VECTOR Certifikace s.r.o.

  Odpovědět