Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

Finanční poradci prospěli s vyznamenáním

Nový zákon o spotřebitelském úvěru přinesl od prosince 2016 i řadu nových pravidel a povinností pro zprostředkovatele. Poradci a zprostředkovatelé úvěrů musí například prokazovat svou odbornou způsobilost absolvováním kvalifikační zkoušky. Češi by většinu poradců oznámkovali jedničkou nebo dvojkou.

Nový zákon o úvěru ve snaze chránit spotřebitele zvyšuje nároky na zprostředkovatele úvěrů. Novou povinností zprostředkovatelů je registrace v rejstříku poskytovatelů spotřebitelských úvěrů u České národní banky (ČNB). Zprostředkovatelé musí ovšem splnit podmínku odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a pojištění odpovědnosti za škodu.

Zákon tím chrání klienty před neseriózními prodejci finančních produktů, kterým nejde o službu spotřebiteli, ale především o vlastní provizi. Nabízet půjčky tak dnes mohou opravdu jen ti kvalitně proškolení. Mít v týmu dobré odborníky je v zájmu také jednotlivých bank a finančních institucí, protože právě ony ručí od prosince za prověření platební schopnosti svých zákazníků,“ vysvětluje Věra Slaninová, ředitelka úseku interní obchodní cesty finanční skupiny Wüstenrot.

Všeobecné znalosti a odborná způsobilost

Zprostředkovatelé musí na základě zákona potvrdit nebo získat odborné a všeobecné znalosti a dovednosti. Všeobecné znalosti se prokazují maturitním vysvědčením nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Doklad lze také nahradit potvrzenou nepřetržitou alespoň tříletou praxí.

Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které mohou zajišťovat pouze osoby akreditované ČNB. Ke zkoušce ale nemusí zatím každý, ČNB umožňuje poradcům v přechodném období dvou let doložit odbornou způsobilost čestným prohlášením.

Zákon přesně definuje oblasti odborných znalostí pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Odborné dovednosti přezkoumává akreditovaná osoba při odborné zkoušce tzv. případovými studiemi. Na základě popisu situace hypotetického zájemce o úvěr (například jeho vzdělání, zkušenosti z minulosti, příjem či dluhu) musí zkoušený provést všechny úkony, které jsou při distribuci zapotřebí. Poradce musí posoudit a vyhodnotit potřeby spotřebitele a jeho případný požadavek i prakticky realizovat či upravit.

Češi poradcům věří

Skupina Wüstenrot se v rámci svého průzkumu podívala, jaké zkušenosti mají samotní spotřebitelé s finančními poradci. Zjištění nebylo vůbec špatné. Většina lidí je přesvědčena, že to s nimi myslí poradci dobře.

Jedničkou nebo dvojkou pak ohodnotilo poradce 62,5 procent respondentů. Poukazovali na to, že poradci problematice dobře rozumí a dokáží fundovaně poradit. Téměř čtvrtina Čechů oznámkovala doporučení finančních poradců trojkou. Čtyřku pak udělilo 9,4 procenta lidí a propadnout nechalo finanční poradce šest procent lidí. Větší problém ale finančním poradcům dělají nečekané události, při kterých je nutné najít alternativní řešení. V takové situaci dalo vyznamenání pouze 54,7 procent respondentů.

Aktivní zájem, poskytnutí komplexních informací a nabídnutí efektivního řešení ohodnotilo jedničkou 31 procent dotázaných a dvojkou 29 procent. Vysvědčení se čtyřkou a pětkou rozdala téměř  pětina lidí. Špatné známky udělovali převážně vysokoškoláci a nejstarší generace.

Méně spokojení jsou mladí

Známkování se lišilo napříč generacemi. Zatímco jedničkami nešetřili čtyřicátníci, pětky rozdávali spíše mladší lidé do 26 let. V nejmladší věkové kategorii bylo zcela nespokojeno téměř 13 procent respondentů.

Generace ve středním věku mající reálné zkušenosti se službou poradce udělovala významně lepší známky než mladší generace. Dobrou zprávou je, že lidé, kteří těchto služeb ve svém životě využili, byli dle hodnocení převážně spokojeni,“ konstatuje Věra Slaninová.

Dobrý pocit nad zlato

Více než polovina lidí má z navrhovaných řešení finančně poradenské služby dobrý pocit. Komfort pociťuje v přítomnosti finančních poradců dokonce 60 procent dotazovaných. Podle nich je poradce do vážných rozhodnutí netlačil, vše uceleně vysvětloval a dával dostatek času na rozmyšlenou.

Zkušenosti spotřebitelů ukazují, že v popředí zájmů poradců již není rychlý prodej produktu s vysokou provizí, ale spíše dlouhodobá spolupráce. Většina institucí klade důraz na odbornou způsobilost svých poradců a pomáhá i s přípravami na odbornou zkoušku vyžadovanou zákonem. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.