Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Jakou budoucnost, kromě robotických poradců, budou asi mít následující generace?

Peníze - ruka - myš - klávesnice - počítač

Zdá se, že když média vysvětlují naši budoucnost, říkají v dnešní době jen jedno slovo: roboti! Nastává doba, kdy robotičtí poradci nahradí naše lidské kolegy?

Podíváte-li se znovu na některý z předchozích úvodníků, které napsal náš generální tajemník nebo někteří z našich členů, pochopíte, že věc je mnohem složitější. V krátkosti to můžeme shrnout tvrzením, že určitá přímá zaměstnání mohou samozřejmě vymizet, ale ne firmy a trh.

Nebezpečná nemusí být digitalizace, ale větší standardizace a zákaz poradenství pro jednotlivce, i když nemají žádné dovednosti. Když ale budete nahlížet na situaci takto, je to, jako kdybyste nedokázali přes stromy vidět les.

Ze všeho nejdřív musím podotknout, že důsledkem této digitalizace nebude nový svět. Novému světu čelíme už teď! Po roce 2007, po „roce papíru“ pro naše odborníky, bude rok 2018 pravděpodobně považován za „digitální dnešek“.

Tento úvodník (editorial FECIF – pozn. red.) je poslední v roce 2017 a čeká nás náš den D… zítřek! Pak zbývá otázka: jste připraveni? Vy, poradce, určitě ano, ale i vy, občan – jsou klienti a investoři poradců v digitální, nebo jen „reálné“ ekonomice?

Máte-li o tom pochybnosti, dovolte mi, abych vám jen předložil několik příkladů nové regulace, textů nebo jejich částí, které vstupují v platnost a vedou k numerickému systému.

Nejdřív bychom měli připomenout projekt „Vytváření evropské datové ekonomiky“, který navrhla Evropská komise 10. ledna tohoto roku. Ale mohli bychom také mluvit o 24 legislativních krocích týkajících se každičké části našeho každodenního života, které se zmíněná komise rozhodla zahájit s cílem vytvořit reálný a efektivní jednotný digitální trh. Bylo z nich zatím uskutečněno pouze 6, s ohledem na program Evropské komise na rok 2018, ale obrovskou a stěžejní kapitolou na příští rok a na později jsou asi projekty spojené s Unií kapitálových trhů, což se může týkat našich klientů a poradců.

Ale už nyní stojí před novými pravidly souvisejícími hlavně s MiFID nebo IDD, ale také se směrnicí proti praní špinavých peněz. Hovoříme o nové ochraně nebo způsobech evidence, nových typech udržitelné podpory, nových kontrolních mechanismech.

Tyto texty jsou doprovázeny dalšími a zvyšují počet pravidel pro ochranu osobních údajů a celých systémů. Záměrem směrnice NIS* nebo mnohem známějšího nařízení GDPR** je chránit nás všechny. Budou ale zároveň noční můrou pro mnohé profese po celé Evropě. Samozřejmě, nařízení GDRP je starým a dobře známým projektem, ale která firma může říct „Ano, my jsme připraveni.“ Velmi málo z nich, dle našich znalostí a zkušeností.

Pokud jste jen občan, řekněme klient, znáte svá nová práva? Co je povoleno dělat s vašimi daty? Co s těmi daty můžete dělat vy? A víte například, jak o to požádat pomocí stanoveného formuláře a poskytnout ho jiné firmě? A jsou firmy, především ty nejmenší, připraveny poskytnout tyto údaje, jak mají?

Pro naše poradce celý digitální balíček znamená nový způsob řízení vztahu mezi nimi a jejich klientem.

Pro naši profesi to není jen změna, ale zem, na níž stojíme, se pohybuje – jednoduše je to součást globálního vývoje, ve všech profesích.

Jestliže nezastáváte stejný názor, zamyslete se prosím nad touto skutečností: kdo by si kdy pomyslel, že budeme poskytovat rady o věcech, které „vypadají jako“ finanční aktiva, ale ve skutečnosti je to internet nebo digitální aplikace? Bral by to někdo vážně před pouhými deseti lety? Ale jsou ICO a Bitcoin?

No, svět se mění, takže my také musíme, tak jako tak. Šťastný rok 2018 všem…


* NIS: Bezpečnost sítí a informací (Network and Information Security)
** GDPR : Obecné nařízení o ochraně dat (General Data Protection Regulation)

Autor je předseda FECIF & ANACOFI.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.