Neděle 05. prosince. Svátek má Jitka.

Jak se daní investice, neboli příjmy z kapitálu a ostatní příjmy v daňovém přiznání

Jak se daní investice

Příjmy z kapitálu můžou u aktivního investora představovat značnou část ročních příjmů. Tyto příjmy vznikají například z držby cenných papírů, jako jsou akcie nebo dluhopisy, z podílů na zisku obchodní korporace nebo z úroků různých účtů. Většinou jsou zisky z kapitálu daněny srážkovou daní, kterou odvádí již plátce příjmu, takže není třeba tyto příjmy uvádět do daňového přiznání.

Při danění příjmu z investic je nutno rozlišovat mezi investicemi soukromých fyzických osob a investicemi právnických osob, pro které je investování předmětem podnikání. U podnikatelů je předpokladem úspěšného zdanění zaměstnání šikovné účetní. Následující řádky jsou tak určeny pro fyzické osoby, které si daňové přiznání počítají a dělají samy.

Jaké příjmy rozlišuje Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmu rozlišuje následující druhy příjmů.

 • §6 definuje příjmy ze závislé činnost a funkční požitky, což jsou nejčastěji příjmy, které vznikají na základě pracovněprávní smlouvy. Patří sem příjmy ze zaměstnání nebo příjmy společníků a jednatelů s. r. o.
 • §7 uvádí příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, jako je podnikání na živnostenský list.
 • Příjmy z kapitálového majetku jsou definované v §8 Zákona o daních z příjmů.
 • §9 pak specifikuje příjmy z pronájmu nemovitých i movitých věcí.
 • A §10 uvádí tzv. ostatní příjmy, kam patří příjmy, co se nevešly nikam jinam, například výhry nebo příjmy z důchodů.

V praxi je nejobsáhlejší položkou v daňovém přiznání většinou příjem ze závislé činnost (ze zaměstnání), případně z podnikání v rámci OSVČ. Oproti tomu kapitálové příjmy jsou často zdaňovány přímo u výplaty a to plátcem příjmů a nemusí se do daňového přiznání vůbec uvádět. Čemuž odpovídá i minimální místo, které je v daňovém formuláři těmto příjmům věnováno.

Kapitálové příjmy jako součást daňového přiznání

Z hlediska daňového přiznání je možné příjmy z kapitálu rozdělit do tří skupin. Jedna z nich je zdaňována plátcem příjmu (bankou, penzijní spořitelnou, obchodní korporací) už při vyplácení příjmu. A díky tomu nemusí příjemce příjmu tento příjem uvádět do daňového přiznání. Druhá skupina pak není při výplatě zdaněna a je nutné ji uvést a zdanit v rámci daňového přiznání. Třetí skupinou jsou pak příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Nemusíte přiznávat, protože jsou zdaněny při výplatě

Příjmy z kapitálu, které jsou daněny 15% zvláštní sazbou daně dle §38d Zákona o daních z příjmů plátcem tohoto příjmu, jsou:

 • úroky z držby cenných papírů,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách,
 • úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu,
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem,
 • dávky doplňkového penzijního spoření,
 • plnění ze soukromého životního pojištění,
 • plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace,
 • podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,
 • podíly na zisku z obchodní korporace.

U těchto příjmů se nemusíte o zdanění starat. Daň je strhávána a odváděna plátcem, není třeba podávat daňové přiznání.

Musíte podat daňové přiznání

Příjmů z kapitálu, u kterých musíte podat daňové přiznání, je výrazně méně, navíc jde i o méně obvyklé příjmy z kapitálu:

 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
 • úrok z prodlení,
 • úrokové a jiné výnosy z držby směnek,
 • výnos z jednorázového vkladu.

Kromě příjmů z kapitálového majetku, patří do této skupiny i řada příjmů spojených s investicemi, které se daní dle §10 jako tzv. ostatní příjmy. Do daňového přiznání tak musíte uvést prodej nemovitosti nebo cenných papírů, pokud nejsou tyto příjmy od daně z příjmu osvobozeny.

Tyto příjmy musíte zahrnout do svého daňového přiznání a zaplatit z nich daň z příjmu, pokud vám nějaká vyšla. Tyto příjmy musíte do daňového přiznání zařadit i v případě, kdy daň z příjmu vychází nulová.

Kdy jsou příjmy osvobozeny od daně

Pro daň z příjmu z investic platí ve vybraných případech osvobození od daně z příjmu. Jde o příjmy z prodeje cenných papírů (§10).

 • Množstevní limit: při prodeji, kde je příjem nižší než 100 000 Kč za rok, není nutno podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu, limit platí pro veškeré prodeje cenných papíru v rámci jednoho daňového roku souhrnně.
 • Časové osvobození: pokud jste prodávané cenné papíry drželi 3 roky a déle, je jejich prodej od daně z příjmu osvobozen.

Jak se co daní – přehled nejčastějších investičních produktů

Stavební spoření a spoření na penzi

Státní příspěvky na stavební spoření i u spoření na penzi (penzijního připojištění a doplňkového spoření) jsou od daně osvobozeny. U spoření na penzi jsou osvobozeny i příspěvky zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč za rok. 15% dani podléhají pouze výnosy z příspěvků klienta, státu i zaměstnavatele (u spoření na penzi). Daně jsou placeny srážkovou daní průběžně během let spoření, není nutno zadávat tyto příjmy do daňového přiznání.

Spořicí účty a termínované vklady

Spoření na účtech, běžných, spořicích i termínovaných, je zdaněno 15% srážkovou daní. Tato daň se platí pouze z úroků na těchto účtech a strhává je přímo banka, u které účet máte. Tyto příjmy není nutno uvádět v daňovém přiznání.

Výnosy z podílových fondů

Podílové fondy mají ve svém držení mnoho cenných papírů, fyzická osoba jako investor pak drží speciální cenný papír – podílový list. Investor neplatí daně z případných dividend či prodeje cenných papírů vznikajících při správě fondu, tyto zisky jsou většinou reinvestovány a projeví se v růstu ceny podílového listu, příjem z kapitálového majetku nevzniká.

Investor tak platí daň z příjmu až při případném prodeji podílových listů (§10 Ostatní příjmy), je nutné tyto příjmy přiznat v daňovém přiznání. V takovém případě můžete jako náklady uplatnit kupní cenu podílových listů a náklady spojené s nákupem i prodejem. Pokud investor podílové listy držel déle než 3 roky nebo získal prodejem méně než 100 000 Kč za rok celkem, je tento příjem od daně osvobozen.

Akcie a dluhopisy

Vlastní portfolio si můžete sestavit při přímém nákupu akcií a dluhopisů. V takovém případě můžou nastat dvě kategorie příjmů. První jsou příjmy z držby cenných papírů, což jsou vyplácené dividendy a úroky z těchto cenných papírů. Tyto příjmy se daní 15% srážkovou daní, kterou strhává plátce příjmu, sražená daň je konečná. Druhou kategorií je pak prodej akcií či dluhopisů. V takovém případě jde o příjem z obchodování s cennými papíry a ten je nutno přiznat za stejných podmínek jako prodej podílových listů.

Pronájem nemovitosti

Pokud máte více nemovitostí a tyto pronajímáte, tak jako fyzická osoba jste povinni tyto příjmy zdanit dle §9 Zákona o daních z příjmu. Na příjmy z pronájmu můžete použít 30% paušál či reálné výdaje, které můžou daň z příjmu klidně snížit až na nulu.

Prodej nemovitosti

Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud jste nemovitost vlastnili 5 let a déle. Nebo jste v této nemovitosti měli alespoň 2 roky bydliště. Nebo jste utržené peníze použili pro vlastní bytovou potřebu. Pokud ani jednu z těchto podmínek nesplňujete (nebo je například nesplnil příbuzný, který vám nemovitost daroval či odkázal), musíte příjem uvést v daňovém přiznání a zdanit. Proti příjmům můžete opět použít náklady na pořízení nemovitosti.

Daňové  přiznání a příjmy z investic

Pokud tedy máte nějaké příjmy z investic, které nejsou osvobozeny od daně z příjmu a ani nebyly zdaněny srážkovou daní, tak jste povinni tyto příjmy finančnímu úřadu přiznat v rámci daňového přiznání, které máte povinnost podat do 1. dubna 2020. Zaměstnavatel vám v tomto případě nemůže udělat roční zúčtování daně.

163 komentářů: “Jak se daní investice, neboli příjmy z kapitálu a ostatní příjmy v daňovém přiznání”

 1. Tomáš napsal:

  Zdravím,
  dozvěděl jsem se spoustu informací o danění z Forexu, často protichůdných, ale již znám většinou správné odpovědi, problémem je, že neznám vše a jelikož jsem začátečník, tak se mě to zatím dost týká.
  Na Forexu jsem zatím několik měsíců a mé pozice spíš byly zatím ztrátové, přesněji řečeno, mezi několika ziskovými a ztrátovými obchody jsem celkově cca 10 dolarů ve ztrátě. Poslední dobou čtu, že pokud můj roční příjem nepřekročí 30 tisíc Kč, tak danit nemusím., ale příjmem se nemyslí zisk, ale tržba, která i v případně jednoho lotu bývá přes 1 milion Kč. Takže moje otázky zní:
  Kde zjistím tržbu každého obchodu?
  Musím podat daňové přiznání i když jsem ve ztrátě?
  Pokud by moje tržby byly menší než 30 tisíc Kč, můžu daňové přiznání ignorovat nebo musím podat nějakou žádost o osvobození od daně?
  Děkuji.

 2. Sandra Bornová napsal:

  Dobrý den,
  chci se zeptat. Začala jsem investovat s britskou investiční společností, která obchoduje s akciemi, kryptovalutami a dalším za mě. Tedy vidím pouze profit, který dostávám každý den. Předpokládám, že v roce 2022 celkový příjem učiní více než 100000 Kč. Musím platit zálohy na daň ať už půlroční či čtvrtletní jako ostatní lidé, kteří jsou OSVČ? Nebo si v lednu 2023 podám daňové přiznání, z kterého bude vyplývat, že musím odvést 15% z investic, a po zpracování mě finanční úřad vyzve, abych na příslušný účet odeslala částku?
  Předem děkuji za odpověď, to je jediné co potřebuji vědět, aby vše v budoucnu bylo v pořádku.

 3. Pepsi napsal:

  Dobrý den, chtěl bych pravidelně investovat do nákupu akcií (nákup třeba za 5000 kč měsičně), pokud vždy prodám poslední den v roce akcie za méně než 100 tisíc kč tak nemusím nic dále danit neboli podávat Daňové přiznání? Funguje to i stejně pokud bydlím v Čr, jsem občanem Čr ale pracuji a tutíž i dělám daně z přijmu v Německu ? Popřipadě tento přijem se bere jako příjem v ČR pokud peníze přijdou na cz účet?

 4. Josef napsal:

  Dobrý den, chtěl bych pravidelně investovat do nákupu akcií (nákup třeba za 5000 kč měsičně), pokud vždy prodám poslední den v roce akcie za méně než 100 tisíc kč tak nemusím nic dále danit neboli podávat Daňové přiznání? Funguje to i stejně pokud bydlím v Čr, jsem občanem Čr ale pracuji a tutíž i dělám daně z přijmu v Německu ? Popřipadě tento přijem se bere jako příjem v ČR pokud peníze přijdou na cz účet ? Děkuji

 5. Martin napsal:

  Dobrý den. Pokud prodám za 100 000 Kč podílový fond, který držím 4 roky a za 90 000 Kč podílový fond, který držím 1 rok, sčítají se příjmy dohromady a musím danit?

  • Petr napsal:

   Pokud budete mít obrat větší než 100 000 v daném roce, daňové přiznání podat musíte. Jen nebudete platit žádnou daň, protože u jednoho jej držíte déle než 3 roky (časový test) a u druhého se vejdete do 100 000,- limitu/rok ….

 6. Anna napsal:

  Dobry den, od zamestnavatele jsem ziskala zdarma opce na prodej akcii, prodala jsem za 150 000. Lze je v danovem priznani zdanit podle ‚§ 6 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky‘ a v tom pripade prijem z nich pricist k prijmu ze zavisle cinnosti v radku 31 DAP a k DAP prilozit prilohu, kde je vse rozepsano? Loni to tak delala ucetni (to byl zisk 80 000), letos to zkousim sama, ale nejak jsem se do toho zamotala. Predem moc diky.

 7. Martin napsal:

  Dobrý den,
  když nakoupím akcie za 100 000kč a získám na nich 50 000kč (dohromady mám 150 000kč) ale ten rok pouze prodám akcie za 100 000kč tudíž to co jsem investoval.
  A ten zisk 50% (50 000kč) si nechám v akciích na příští rok.
  Tak nemusím danit?

  • Jakub napsal:

   Ano a ne.

   Když prodáte akcie za 100.000,- tak neprodáváte to co jste zainvestoval.
   Vy prodáváte akcie co jste nakoupil za 66.666,- kč které mají nyní hodnotu 100.000,- Kč.
   Ale protože je to do 100k, tak nemusíte zisk danit.
   Kdybyste danit musel tak zdaňujete 15% ze 33.333,- Kč

   to co píšete „zisk 50.000“ je ve skutečnosti 33.333,- vašeho vkladu a 16.666 zisku

 8. Matúš napsal:

  Dobry den,

  chtel bych se zeptat na situaci ohledne zdaneni ETF, ktery ma domicil v zahranici (napr. Irsko). Pokud napr. prodam ETF po casovem testu, vic nez 3 roky tak v CR dan platit nemusim. Nejsem ale porad povinny platit dan v Irsku pokud jsou tam danove podminky prisnejsi?

  Dekuji

 9. petr napsal:

  Dobrý den, prosím o radu, jak zdanit, když prodám před časovým testem (zděděno před rokem). Jde mi hlavně o to, zda tam lze zahrnout poplatky za správu akcií u banky (custody fee ), poplatky u BCPP (bcpp fee) , poplatky za nákup a poplatky za prodej. Účetní tvrdí, že fee ano. Poplatky za prodej ne. Ale jistotou moc neoplývá. Navíc měsíční poplatky jsou za všechny akcie (příklad 10 mil) a když prodám například za 1 mil Kč, mohu je tam dát celé nebo jen nějak poměrově třeba 10%? Děkuji za radu a přeji hezký den

 10. Evgen napsal:

  Dobrý den, jak jsem správně pochopil, když pracuji jako zaměstnanec, zaměstnavatel odvadi za mně všechny daně… ale já chtěl by něco přivydělat z prodeje akcií které mám a k tomu se nemusel podávat DP a platit daně, tak mohu prodat za rok maksimálně do 100 000 kč (bez časového testů) s podmínkou, zisk nesmí přesáhnout 6 000 Kč? Děkuji za odpověď

 11. Ondra napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, jak je to se zdaněním dividend? Konkrétně se jedná o dividendu od společnosti Intel(USA) a Vienna Insurance Group (Rakousko), jejíž akcie jsou koupil přes BCPP? Co budu uvádět v daňovém přiznání, případně které přílohy budu vyplňovat? Dividenda od Intelu mi přišla v hodnotě 110 Kč a Vienna Insurance 486 Kč? U brokera je napsáno „čistá dividenda 15% srážka“ Bude to mít vliv na daňové přiznání?

 12. Petra napsal:

  Dobry den,
  pocas prace v korporaci som ziskala akcie tejto spolocnosti ako bonus. Pri nabyti tychto akci som za ne odvadzala dan v danovom priznani, pretoze suma presahovala 100tis Kc. Teraz som ich predavala, chcela by som sa spytat, ci mam platit dan za celu sumu tychto akcii, aj ked som pri nabyti dan uz platila, alebo staci zdanit rozdiel pri nabyti a predaji?
  Dakujem vopred

 13. Tereza napsal:

  Dobry den, jsem na materske a mam investicni portfolio.
  Nejaky mensi zisk z prodeje akcii tam je, musim ho na materske danit? Nedodrzene 3 roky drzeni. Vse ostatni mam od dani osvobozeno po dobu materske.
  Diky
  T.

  • Anonym napsal:

   Dobrý den,
   pokud bude příjem z prodeje bude nižší než 100.000,- tak nic nedaníte. Zda jde o částku se ziskem/ztrátou nehraje roli. Pokud bude částka vyšší, tak Vám vzniká daňová povinnost.

 14. Andrew napsal:

  Hello,
  I am self employed, and let’s say during 2020 I had an income of 3 mil CZK.
  I did also day trading of stocks (multiple trades every day buy/sell). At the end of the year I send to my broker 2 mil CZK and withdrew nothing (after all trades no gains but 2 mil CZK loss). How do I declare these, and do I pay the income tax on all the income from my trade license (3 mil CZK) or do I deduct the loses from stocks day trading?

  • Martin napsal:

   Ahoj,
   Mám příjem ze samostatné výdělečné činnosti (živnostenský list), ale mám také příjem z obchodování s cennými papíry. Přidává se můj příjem z cenných papírů také k výpočtu mé daně ze sociálního pojištění a zdravotního pojištění, nebo pouze k výpočtu daně z příjmu? Děkuji

 15. Michal napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli musim do DP psát zisky s prodeje akcii? Příklad nakoupim akcie za 2000Euro ,za 60 dní je prodám za 2100Euro. Takle to udělám 3x za rok.Za rok jsem proinvestoval 3x stejne 2000E. Na učtu bubu mít na konci roku 2300E. zisk je 300E. Je to příjem nižší než 100 000 Kč za rok.
  Moc děkuji

  • Karel napsal:

   Příjem je to, co prodáte: 3 x 2100 EUR x 26,5 = 166950 Kč > 100000 Kč … daníte
   Výdaje 3 x 2000 EUR x 26,5 = 159000 Kč + poplatky za prodej a nákup

 16. Marek napsal:

  Dobrý den. Musím uvést v DP i to že jsem pouze nakoupil akcie v daném roce za více jak 100 000 Kč , ale příjem z investování nad 100 000 Kč nemám ? Děkuji za odpověď.

 17. Lukáš napsal:

  Dobrý den,mam dotaz…Pracuji jako zaměstnanec a na aplikaci Revolut jsem si koupil akcie za 20 000,-,následně jsem je prodal za 25 000,-.Zaměstnavatel za mne standartně udělá DP a já nemusím nic z Akcií danit,když jsem v obchodu nepřesahl 100 000,-?Někde se píše 30 000,-,jinde 15 000,jinde 6 000 ,-….stále to nechápu,u kryptoměn mi to je jasné,ty zapíšu ikdybych vybral jen 20,-.Dále to zaměstnavatel za mne podá daňové přiznání a já ho podávam podruhé s akciemi a kryptoměnami?Moc děkuji za info

  • Karel napsal:

   Zaměstnanci to mají zjednodušené, že v určitých případech nemusejí podávat DP, ale zaměstnavatel za ně dělá hromadně zúčtování daně.

   § 38g (2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně .… Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani …. a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou …. nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.

   Příjmy (to co prodáte) z prodeje cenných papírů jsou do 100 tis. osvobozené od daně a nikam se neuvádí
   § 4 (1)-w. Kvůli jiným příjmům, které nejsou osvobozené do 6 tis. nemusíte podávat DP, viz výše. To se týká např. těch kryptoměn. Když překročíte limit 6 tis, zaměstnavatel vám nesmí udělat zúčtování daně, ale musíte podat sám DP.

 18. Jarka napsal:

  Jsem zaměstnaná a dostávám nezdaněné úroky z CP do 6 tis., podávám DP, což asi nemusím, jestli jsem to dobře pochopila?
  Jak to bude, až budu v důchodu? Budu podávat daňové přiznání?
  Děkuji za odpovědi na mé otázky.

  • Karel napsal:

   Platí pro Vás § 38g 1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

   Předpokládám, že v důchodu nebudete pracovat a budete pobírat jenom důchod. Důchod je osvobozený od daně (do 36násobku minimální mzdy) a DP kvůli důchodu podávat nebudete.

   Když budete mít příjmy, které nejsou osvobozené (např. příjmy z dividend) a hranici 15 tis. nepřesáhnete, DP podávat nemusíte.

 19. Ivana napsal:

  Dobrý den, jak je to prosím pokud u CFD obchodů? Fakticky nenakupuji a neprodávám aktiva, ale v podstatě „vsázím“ na jejich růst či pokles (např ceny konmodit, měny, různé indexy, ale i cenné papíry atd.). V této souvislosti realizuji zisky a ztráty. Předem moc děkuji.

  • alc napsal:

   CFD – Contract for difference – deriviat – paragraf 10
   Nelze zapocist vuci ztrata/ziskum z cennych papiru.. ale to neni tvuj pripad

 20. Jiří napsal:

  Dodáván, že předem mockrát děkuji za odpověď

 21. Jiří napsal:

  Dobrý den, u brokera A s účtem vedeným v Kč jsem v roce 2021 koupil CFD na akcie Apple za v přepočtu 600000,- Kč s pákovým efektem 2, takže mám otevřenou pozici za v přepočtu 1200000,- Kč. Vzhledem k vysokým swapům, chci tuto otevřenou pozici zavřít se ztrátou cca 150000Kč a stejnou pozici otevřít u brokera B s účtem vedeným v Eur, kde je swap 5xnižší, abych ušetřil na swapu. Pokud se dostanu u brokera B na uzavření pozice se ziskem v přepočtu 150000Kč, které jsem u brokera A prodělal, co budu danit a jak?

 22. Petr napsal:

  Dobrý den, obchoduji akcie u dvou brokeru. Musím v DAP vypsat Příjmy a Výdaje od jednotlivých brokerů nebo budu sčítat Příjmy a Výdaje dohromady ? Zajímá mě to i u dividend.

  Děkuji za odpověď

  • Karel napsal:

   Příjmy z prodeje: vedu si evidenci v Excelu, pro každý ISIN jeden list, včetně informace o použitém brokerovi, aby bylo jasné, jak budeš párovat jednotlivé prodeje s nákupy. Asi nebudeš párovat např. prodej v Degiro s nákupem ve FIO. Nakonec sečteš všechny příjmy, tj. to, co jsi prodal. Stejně tak odpovídající výdaje. Dostaneš dvě čísla, která napíšeš do jednoho řádku v příloze č.2.

   Příjmy z dividend: vyplníš přílohu č.3, pro každý stát jednu. Do přílohy píšeš součet hrubých dividend za stát a součet stržených daní, max. do výše, kterou si můžeš započíst podle příslušné Smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

 23. Vojtěch napsal:

  Dobrý den, pročítal jsem diskuzi, ale nepodařilo se mi najít.
  Jsem zaměstnance, mám k tomu vedlejší činnost na OSVČ – tzn. daňové přiznání si podávám za rok 2020 sám.
  Ve vedlejší činnosti jsem NEMĚL ŽÁDNÉ příjmy ze samostatné činnosti podle paragrafu 7 zákona.
  V roce 2020 jsem ale nakoupil a prodal akcie za 80.000 Kč.
  V roce 2020 jsem měl příjem z dividend 10.000 Kč
  Celkem tedy příjem z cenných papírů byl 90.000 Kč
  Musím toto uvést v daňovém přiznání, nebo platí podmínka do 100.000 Kč a v DP tyto příjmy vůbec neuvádím?

  Díky.

  • Karel napsal:

   Budu vycházet z toho, že si daňové přiznání podáváte sám. Příjem z prodeje cenných papírů (akcií) se daní podle § 10. Tento příjem je do 100 tis. Kč osvobozený od daně a do DP se neuvádí § 4 (1)w. Příjem znamená, za kolik jste v roce akcie prodal.

   Příjem z dividend se daní podle § 8. Tam je to potřeba rozdělit na dvě skupiny. Dividendy pocházející z ČR (od firem s daňovým domicilem v ČR) se daní srážkovou daní a do DP se už neuvádí. Vše ostatní jsou dividendy ze zahraničí, i když jste akcie koupil na pražské burze. Všechny zahraniční dividendy v hrubé výši uvedete do DP, příloha 3, pro každý stát jedna příloha. Není tam žádný limit. Když z nějakého důvodu podáváte DP, musíte uvést vše. Od hrubé dividendy si můžete odečíst daň strženou v zahraničí. To je trochu složitější. K tomu je potřeba přečíst příslušnou Smlouvu o zamezení dvojího zdanění a vygooglit postup. Tuto strženou daň musíte doložit nějakým potvrzením, od zahraničního správce daně nebo by měl stačit výpis od brokera, kde jsou potřebné informace (daňový domicil, hrubá dividenda, sražená daň). Nakonec ještě vyplníte Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona.

   • Jakub napsal:

    Dobrý den,
    Musím podat DP. V tom případě daním dividendy v jakékoliv výši (pokud jsem to správně pochopil).

    Dividendy mi přišly pouze od společností v US a ty se ihned automaticky daní 15%. Tzn. měl bych vyplnit přílohu 3, do ní uvézt příjmy z dividend (tedy ne § 8, ale § 38) a k tomu připojit i „seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění“?? Pokud ano, nevíte prosím jaká je adresa správce daně v USA?

    Trochu navíc zkomplikuji situaci. Přestože všechny dividendy byly z US akcií, podle výpisu brokera mi přišly u dvou společností dividendy ze zemí PA a BM (Panama a Bermudy). Tam daň nebyla sražena žádná. Musím tedy tyto dividendy zdanit v Česku? V přiznání pak musím pro každou zemi zvlášť založit list v příloze 3? (dvojí zdanění řešit asi nemusím, když v zahraničí k žádnému nedošlo, tam bych přidával pouze další země které by splňovali podmínky zamezení dvojího zdanění)

    Díky

 24. Gabriela napsal:

  Dobrý den,mohu se zeptat? Kdyz v jednom roce prodam akcie drzene dele nez 3 roky se ztrátou (napr.nakup 300tis.kc-prodej 250tis.kc) a dale uskutecnim prodej jinych akcií drzenych kratsi dobu než 3roky se ziskem (nakup 100tis.kc-prodej 150tis.kc).Mohu tuto ztrátu z dlouhodobych akcii započíst se ziskem s krátkodobých?Nebo musim tech 50tis.kc zdanit?Predem moc děkuji za odpověď

  • Karel napsal:

   Prodej akcií, které držíte déle než 3 roky jsou osvobozené od daně a do daňového přiznání neuvádíte. Příjem z prodeje akcií, které držíte méně než 3 roky musíte zdanit.

 25. Lucie napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli jsem povinná platit daň ze zisku při prodeji cenných papírů (doba držení méně než 3 roky) pokud mám daňový domicil na území jiného státu, konkrétně ve Spojených arabských emirátech. Jedná se o americké cenné papíry, které obchoduji na investičním účtu u českého brokera.
  Také bych se ráda zeptala zda musím podávat daňové příznání? Za odpověď děkuji.

 26. Pavel napsal:

  Dobrý den ,jsem občan české republiky ale pracuji v jiné zemi EU kde také platím daně z příjmu a sociální i zdravotní pojištění.
  Otázka zní kde budu přiznávat dan z výnosu z prodeje akcií které nesplňují tříletý test ? Budu to přiznávat v ČR nebo v zemi kde pracuji? Akcie jsem koupil i prodal v ČR u investiční společnosti Amundi.

 27. Michala napsal:

  Dobrý den, prosím, odprodala jsem smíšený fond po jednom roce. Nákup byl za 300 tis, odkud 303 700kč. Výnos tedy 3 700. Musím uvádět do daňového přiznání? a pokud ano, platím daň 15proc z 3700kč? Děkuji mnohokrát.

  • Karel napsal:

   Příjem máte větší než 100 tis Kč a nesplnila jste časový test. Do přílohy 2 DP uvedete jako Příjem=303700 Kč a jako Výdaj= nákupní cena 300000 Kč + nákupní poplatek

 28. Honza napsal:

  Vlastním investiční stříbrné mince pořízené v roce 2015. Rád bych je prodal za cenu cca 120 000,- Kč.
  Chová se prodej investičního stříbra stejně jako prodej cenných papírů? To jest 3letá podmínka pro osvobození od daně z příjmů?

  • Karel napsal:

   Domnívám se, že stříbrné mince jsou „hmotná movitá věc“ a podle § 4 odst. 1c je příjem z jejich prodeje osvobozený od daně z příjmu.

 29. Hongnan napsal:

  Dobrý večer,je možné zaslat nějaký vzorový formulář?Nevím jak se to vyplňuje.Jsem cizinec žijící v Česku a jaký je termín podání? Děkuji za odpověď

 30. TB napsal:

  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak správně aplikovat časový test. Investoval jsem pravidelně po dobu 10 let. Dne 1. července 2020 jsem prodal podílové listy v hodnotě 350 000 Kč. Chápu, že podílové listy, které byly nabyty před 3 lety a více, jsou osvobozeny od daně. Tyto tři roky jsou uvažovány od přesného data prodeje (1.7.2020),tzn. všechny podílové listy nabyté do 30.6.2017 nebo se uvažují celé kalendářní roky? Tzn. osvobozeny nejsou podílové listy nabyté v celých letech 2020, 2019 a 2018?

  • Karel napsal:

   § 4 Osvobození od daně
   (1) Od daně se osvobozuje
   x) příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let…

 31. Štěpán napsal:

  Dobrý den,
  jsem student vysoké školy, nemám žádné příjmy pokud mám akcie, které vyplácejí dividendy do celkem 6tis. ročně přes revolut (mám podepsaný W8-BEN). Musím něco danit? Za odpověď předem děkuji.

  • Karel napsal:

   § 38g 1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

   Dokud tvoje příjmy nepřekročí 15 tis. Kč, nemusíš podávat daňové přiznání.

 32. Ladislav napsal:

  Dobrý den,
  jak je to s výměnou fondů v rámci jedné skupiny, např. Erste? Převedu-li např. TopStocks, který mám déle než 3 roky na Small Caps, začíná lhůta 3 roky pro osvobození od daně běžet znovu nebo se počítá od nákupu prvního fondu? Děkuji.

  • Karel napsal:

   Přestup do jiného fondu se bere jako prodej a nákup. Časový test 3 roky začíná běžet znovu.

 33. Dividendy z UAS bez vypisu napsal:

  Dobry den,
  musim zdanit male dividendy z UAS v Danovem priznani a nevyplati se mi casove davat dohromady potrebne dokumenty a chci holt zaplatit 15% dani a neresit to dal.
  V tom pripade je nutne nejaky dokument prilozit do DP nebo vyplni se jen hrubou castku dividend bez vypisu atd??
  Predem Vam dekuji za rady!!

 34. Elis napsal:

  Dobrý den, pokud prodávám akcie za přesně 100 tis. Kč, musím zahrnout do daně?

  Díky

 35. Nikola napsal:

  Dobrý den, investuji na platformě Portu a po přečtení článku i komentářů to chápu tak, že pokud jsem HPP a nemám obrat z Portu nad 100tis, nemusím podávat daňové přiznání. Ovšem mám k HPP také vedlejší výdělky na živnost, takže DP budu podávat. Musím tedy do DP uvést i výnos z Portu v případě, že jsem si výnos (asi 4000 Kč) nevybrala a stále ho mám na Portu? Jde o konkrétně o příjmy z připsaných dividend…ale nedává přeci smysl platit daň z peněz, které reálně nemám, chápu to dobře?

  • Karel napsal:

   Portu investuje do ETF a některé z nich můžou vyplácet dividendy. Kromě toho občas rebalancuje vaše portfolio. Takže i když jenom pravidelně investujete, bude vám to generovat jak příjmy z prodeje cenných papírů, tak příjmy z dividend. Ve vašem účtu byste měla mít podklady pro daňové přiznání. Na stránkách Portu je podrobný postup, jak postupovat.
   https://www.portu.cz/blog/portu-vse-co-potrebujete-vedet-o-danich/

 36. Miroslav napsal:

  Dobry den,

  trochu se stracim, co se povazuje za zisk na konci roku. Kdyz na zacatku roku zacnu investovat do akcii s objemem 200 000 a na konci roku (nektery akcie prodany se ziskem a jine se stratou) mam stav 210 000. Staci jednoduse zdanit 15% z 10 000 nebo akcie prodane se stratou nemaji vplyv na zisk na musim danit vsechny prijmy kde byl zisk.

  Priklad:
  1 Den (zisk 500)
  Nákup Akcii: 1000
  Prodej Akcii: 1500

  2 Den (strata 200)
  Nákup Akcii: 1500
  Prodej Akcii: 1300

  3 Den (zisk 300)
  Nákup Akcii: 1300
  Prodej Akcii: 1600

  Po 3 dnech cisty zisk 600 a to se dani 15% nebo jde jenom ciste o kumulativny hodnotu zisku a bude treba danit 15% z 800 (zisk za 1 a 3 den)

 37. Anna Meyer napsal:

  Dobrý den, měla bych technickou otázku. Obchoduji na eToro, kde mám přes 300 transakcí (nákup – prodej). Z výpisu znám pouze svůj výdělek > zisk 1000 USD. Musím do Přiznání §10 příloha č.2 uvést kolonky „Příjmy“ a „výdaje“, jelikož tyto bych musela ručně spočítat a to by mi zabralo leta. Nebo mohu jen zdanit svůj zisk 1000 USD (bez uvedení příjmů a výdajů) Děkuji za odpověď

  • Karel napsal:

   V příloze č. 2 je kolonka Příjmy a Výdaje. Tím je to dané. Ve výpisu z eToro nemáte Celkové příjmy a výdaje spočítané metodou FIFO? Jestli ne, tak začněte počítat. Máte čas do 1.4. 🙂

   • Bolek napsal:

    FIFO fyzická osoba používat nemusí.
    Podařilo se získat písemné vyjádření generálního finančního ředitelství. V tomto stanovisku GFŘ je vcelku jednoznačně konstatováno, že fyzické osoby – nepodnikatelé, mohou prodané cenné papíry párovat s nákupy zcela libovolně (takže žádné FIFO není vyžadováno). Pokud tedy chcete své daně optimalizovat, můžete tento dopis použít v případě, že se dostanete do sporu s úředníkem. Jestliže budete optimalizovat a nepoužijete FIFO, je spor s úředníkem pravděpodobný. Nicméně když úředníkovi ukážete zmíněný dopis GFŘ , je pravděpodobné, že povolí (ten úředník).

    http://kacka.baldsoft.com/ilustrace/vyklad_zakona.pdf

    Notabene podobný názor jsem našel i na jiném webu:
    https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A-P-T-182-PR-1395941/

    Nebo zde:
    https://www.patria.cz/pravo/3484155/jak-spravne-zdanit-prijmy-z-cennych-papiru—druha-cast.html

   • Bolek napsal:

    Podařilo se získat písemné vyjádření generálního finančního ředitelství. V tomto stanovisku GFŘ je vcelku jednoznačně konstatováno, že fyzické osoby – nepodnikatelé, mohou prodané cenné papíry párovat s nákupy zcela libovolně (takže žádné FIFO není vyžadováno). Pokud tedy chcete své daně optimalizovat, můžete tento dopis použít v případě, že se dostanete do sporu s úředníkem. Jestliže budete optimalizovat a nepoužijete FIFO, je spor s úředníkem pravděpodobný. Nicméně když úředníkovi ukážete zmíněný dopis GFŘ , je pravděpodobné, že povolí (ten úředník).

  • Bolek napsal:

   Podařilo se získat písemné vyjádření generálního finančního ředitelství. V tomto stanovisku GFŘ je vcelku jednoznačně konstatováno, že fyzické osoby – nepodnikatelé, mohou prodané cenné papíry párovat s nákupy zcela libovolně (takže žádné FIFO není vyžadováno). Pokud tedy chcete své daně optimalizovat, můžete tento dopis použít v případě, že se dostanete do sporu s úředníkem. Jestliže budete optimalizovat a nepoužijete FIFO, je spor s úředníkem pravděpodobný. Nicméně když úředníkovi ukážete zmíněný dopis GFŘ , je pravděpodobné, že povolí (ten úředník).

   http://kacka.baldsoft.com/ilustrace/vyklad_zakona.pdf

   Notabene podobný názor jsem našel i na jiném webu:
   https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A-P-T-182-PR-1395941/

   Nebo zde:
   https://www.patria.cz/pravo/3484155/jak-spravne-zdanit-prijmy-z-cennych-papiru—druha-cast.html

  • Bolek napsal:

   Podařilo se získat písemné vyjádření generálního finančního ředitelství. V tomto stanovisku GFŘ je vcelku jednoznačně konstatováno, že fyzické osoby – nepodnikatelé, mohou prodané cenné papíry párovat s nákupy zcela libovolně (takže žádné FIFO není vyžadováno). Pokud tedy chcete své daně optimalizovat, můžete tento dopis použít v případě, že se dostanete do sporu s úředníkem. Jestliže budete optimalizovat a nepoužijete FIFO, je spor s úředníkem pravděpodobný. Nicméně když úředníkovi ukážete zmíněný dopis GFŘ , je pravděpodobné, že povolí (ten úředník).

 38. Lucie napsal:

  Dobry den, jsem student, zacala jsem na zacatku roku 2021 investovat prostrednictvim Revolutu (neplanuji prijmy vyssi nez 100 tisic za rok), zaroven pracuji na DPC a v lete nastupuji na HPP… muzete mi prosim poradit, co vsechno budu do DP za rok 2021 uvadet a za jakych podminek? Dekuji mockrat

  (Co jsem si zde vycetla, chapu, ze u investic (treba ten Revolut) je osvobozeni – prijem do 100tisic nebo drzeni 3 a vice let… ale nechapu, pokud bude muj prijem z Revolutu treba 20tisic, prijem ze zamestnani 30tisic…tak pri HPP danim příjmy z Revolutu bez ohledu na vyse zminene dve podminky osvobozujici prijem od dane nebo ne? – hraje roli pracovnepravni vztah nejak?)

  Dekuji za upresneni, hezky den

  • Karel napsal:

   Příjmy (ne zisk, ale to, co prodáte) z prodeje cenných papírů (akcií) je do 100 tis. Kč osvobozený od daně a v daňovém přiznání se neuvádí. Když překročíte limit pro osvobození, pak vyloučíte to, co držíte déle než 3 roky a zbytek zdaníte. V Revolutu můžete obchodovat kromě akcií i s komoditami a kryptoměnami. Na ty se osvobození nevztahuje.

   Vyřešte si, jestli kvůli DPC budete podávat daňové přiznání. Při souběžném zaměstnání ho podat musíte a někdy to může být výhodnější. Záleží, jestli jste u DPC podepsala Prohlášení poplatníka k dani a uplatňuje vám slevu na poplatníka a slevu na studenta. U DPC si vyžádejte Potvrzení o zdanitelných příjmech a na začátku příštího roku ho odevzdáte u HPP a požádáte ho o zúčtování daní. Nebo ho použijete v daňovém přiznání.

   • Kato napsal:

    Nekdo pslal na FB, ze „Do daňového přiznání dáváte vždy pri prodeji at uz daňová povinnost vzniká, či ne. Akorát při splnění daňového testu nic neplatíte, ale uvádět by se to mělo do Dp vždy.“
    Nevite, jestli je to pravda??

 39. UV napsal:

  Dobrý den,

  co když jsem v r. 2020 nakoupil akcie za 500 000 a měl ztrátu těchto 500 000 a v roce 2021 jsem na těchto akciích vydělal 1 000 000,- tak je to tak, že v roce 2021 musím zdanit celý 1 000 000,- Kč? Nemohu odečíst 500 000,- z r. 2020? Děkuji

 40. ledvít napsal:

  Dobrý den, daní se stejným způsobem i ostatní produkty jako jsou opce nebo warranty? Děkuji

 41. UK napsal:

  Dobrý den, mám dotaz, který už tady byl zodpovězený, ale stejně mi to nedá. Držím akcie na londýnské burze a roční dividendy po přepočtu jednotným kurzem mám do 6tis. Kč a samozřejmě, že mi chodí nezdaněné. Jsem zaměstnanec a tak si mohu vybrat, zda podávat daňové přiznání nebo nechat daně na zaměstnavateli v ročním zúčtování. Do teď jsem žil v domnění, že daňové přiznání musím podávat jen kvůli těm nezdaněným dividendám.

 42. Martin P napsal:

  dobrý den, pravidelně jsem 10 let investoval měsíční částku do investičních fondů a jakmile jsem dosáhl finální investice, peníze jsem vybral. Měl jsem zisk nižší než 100 tis. Jak postupovat – co přiznat/danit v daňovém přiznání? mám požádat fond o nějakou kalkulaci? Netuším jak bych zjistil zisk za za poslední 3 roky. děkuji

  • Karel napsal:

   Podstatná je částka, za kterou jste to na konci prodal (Příjmy). Je-li nižší než 100 tis. Kč, je to osvobozené od daně a nic neřešíte. Je-li vyšší, pak všechny podíly, které držíte déle než 3 roky, vyloučíte (jsou osvobozené) a zbytek zdaníte. V excelu si udělejte tabulku s jednotlivými měsíčními nákupy za poslední 3 roky (datum, počet podílů, kurz, nákupní cena, prodejní cena, poplatky). Suma prodejních cen = Příjmy. Suma nákupních cen + Poplatky = Výdaje. Takto spočítané Příjmy a Výdaje vyplníte do přílohy č. 2 DP.

   Potřebné údaje máte ve výpisech, které jste měl od fondu dostávat nebo je máte v IB.

   Jestli je fond v cizí měně, musíte Příjmy a Výdaje přepočítat na Kč jednotným kurzem. Použijete vždy kurz pro rok, ve kterém Příjmy nebo Výdaje vznikly. Např. Příjmy v roce 2020 přepočítáte kurzem pro 2020. Výdaje v roce 2019 přepočítáte kurzem pro 2019, atd. Je to trochu komplikované.

   Jestli jste to prodal v 2020, pak podáte DP do 1.4.2021. Jestli jste prodal v 2021, podáte DP příští rok.

 43. Chmelař napsal:

  Rozumím způsobu danění akcií, ale jako začátečník mám jeden jiný dotaz – jak se ty vypočtené částky u obchodování s akciemi dokládají? Mohu si to sám spočítat v excelu a do DP je uvést celkové příjmy a výdaje, nebo mám přikládat např. výpis od brokera? V tom případě ale potřebuju výpisy za několika posledních let, aby bylo jasné, zda jsem splnil časový test. A to si bude finančák procházet moje výpisy a přepočítávat to po mě? To je práce pro jednoho člověka na celý den 😀 Ja to tedy funguje?

  • Karel napsal:

   Do DP vyplníte do přílohy č.2 jen celkové příjmy a výdaje. Žádné výpisy nepřikládáte. Ty si schovávejte pro případ kontroly.

 44. Pavel Šarp napsal:

  Dobrý den,
  jsem zaměstnaný na HPP. Držím dlouhodobě několik amerických akcií, které generují malou dividendu. Jestli dobře rozumím radám a dotazům v diskuzi – pokud souhrn výše ročních dividend nepřesáhne 6000 Kč (jiný příjem než ze zaměstnání nemám) danit příjem nemusím a nemusím ho ani uvádět v daňovém přiznání. Pokud by souhrný příjem přesáhl 6000 Kč za rok musí být příjem uveden v daňovém přiznání i řádně zdaněn. Je to tak?
  Děkuji moc za odpověď (nikde to takhle jasně formulovaný nemůžu najít)

  • Karel napsal:

   Jde o to, jestli musíte podávat daňové přiznání. Zaměstnanci v určitých případech nemusí podávat DAP (§ 38g-2), ale zaměstnavatel za ně dělá hromadně zúčtování daní. Jestli je to váš případ, tak jiné příjmy do 6000 Kč nemusíte řešit. Je to zjednodušení pro zaměstnance. Když limit 6000 Kč překročíte, musíte podat DAP.

   Jestli z nějakého důvodu podáváte DAP, pak musíte zdanit i tu malou dividendu.

   • Dividendy z UAS bez vypisu napsal: napsal:

    Man k daneni male dividendy z UAS (80USD) do Danovem priznani a nevyplati se mi casove davat dohromady potrebne dokumenty a chci holt zaplatit 15% dani a neresit to dal.
    V tom pripade je nutne nejaky dokument prilozit do DP nebo vyplni se jen hrubou castku dividend bez vypisu atd??
    Predem Vam dekuji za rady!!

 45. Jan Tuhy jr. napsal:

  Dobry den, vlastnim ADR v USA a broker mi pripsal vynosy z prodeju prav. Castka je rozhodne pod 100 000 ale jestli se nepletu, tak podle zakona bych to mel uvest v danovem priznani i kdyz z toho dan platit nebudu. Moje otazka zni, hrozi mi nejaka sankce(pokuta) od statu, kdyz to do priznani neuvedu? Dekuji

 46. Petr napsal:

  Dobrý den, investuji na platformě DEGIRO, kde se vklady v CZK na účet DEGIRO převádí do Eur do fondů peněžního trhu, ve kterém tam jsou poté peníze uchovávány, dokud se neinvestují nebo nevyberou zpět. Zajímá mě, jestli se výběr peněz z tohoto fondu také považuje za příjem, který musím zdanit. Např. když zadám pokyn k nákupu akcií, daná částka v EUR se automaticky z tohoto fondu strhne a nakoupí se za ně akcie. Jednalo by se již zde o zdanitelný příjem? A pokud akcie prodám, zisk se mi převede zpět do EUR a na fond peněžního trhu, poté, co si je převedu na CZK a pošlu na svůj účet, jedná se o příjem pouze z prodeje akcií nebo i z té následné výměny EUR na CZK? Děkuji za radu.

 47. Michal napsal:

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat když nakupuji pravidelně akcie, jsou brány 3 roky od prvního nákupu této akcie jako stav kdy jsou od daní osvobozeny všechny a nebo jen ta část kterou jsem koupil jako první nebo jestli se to každým nákup celé neprodlužuje na zmiňované 3 roky?

  • Štěpán napsal:

   Dobrý den,
   Je to počítané systémem FIFO. tzn. že to co první nakoupím první prodávám. Například pokud jste nakoupil před 3,5 rokem akcie GOOGLE za 10 000,-Kč a před 1 rokem jste se rozhodl přikoupit stejnou akcii za 5 000,-. Tak nyní můžete prodat celou první pozici aniž byste z toho platil daň. Pokud se rozhodne prodat první pozici a přikoupenou pozici najednou nyní, tak budete platit daň ze zisku akcii. Ale jen ze zisku, který vygenerovala druhá pozice.
   Dívejte se na to tak, že to je pokaždé jiný obchod. Ikdyž kupujete stejnou akcii, tak je to jiný obchod s jiným datem. Rozhodující je datum obchodu a od toho se to počítá.

   • Štěpán napsal:

    Doplnění: V tomhle případě, který uvádím byste taky neplatil daň, protože to pravděpodobně bude méně než 100 000,-Kč. Pokud by místo tisíců byly miliony, tak už by to sedělo.

 48. Petr napsal:

  Dobrý den,

  pracuji normálně na HPP jako zaměstnanec a chtěl bych obchodovat u online brokera xtb.
  Nenakupuji akcie napřímo, ale nejdříve převádím peníze na účet u brokera a pak už pořizuji akcie.
  Měl bych otázku jestli příjem mi vzniká v okamžiku prodeje akcii na té virtální burze nebo po převodu peněz na BÚ? A jak je to s časovým testem a co těch 100 tis.?
  Třeba když investuji do Apple 100 tis. a pak za rok akcie prodám a reinvestuji do něceho jiného – je to také přijem? Nebo příjmem bude pak převod peněz na BÚ v bance?

  Předem děkuji.

 49. Martin Dohnal napsal:

  Zdravím, Je to tak, že pokud příjem z dividend nepřesáhne 6000 Kč/rok, nemusím DP podávat? Jedná se o americké ETF, W8-BEN podepsaný mám (daň stržena v USA). Taky jsem uskutečnil prodej za 70 tis Kč, tzn (drženo méně než 1 rok) , taktéž uvádět v DP nemusím (kdybych ho nakonec musel dělat), je tomu tak? Jen dodám , že pracuji v UK, v Čr žádné příjmy nemám.

 50. Ich napsal:

  Dobrý den, prošel jsem všechny otázky/odpovědi a chci se jen ujistit.

  Podává se daňové přiznání, když příjem ( ne zisk ) je více jak 100 000Kč. Tedy PŘÍJEM je to za co např. akcie prodám ->

  Př: nakoupím celkem za 80 000Kč prodám ten rok za 98 000Kč —— nedaním
  nakoupím celkem za 80 000Kč prodám ten rok za 105 000Kč —– daním a to 25 000Kč *15% = 3750Kč Daň

  a chci se zeptat jak to je když

  nakoupím za 80tis. + 20tis. + 10tis. prodám ten rok za pouze to co jsem nakoupil za 80tis. prodej za 102tis. a ostatní držím do dalšího roku, tak daním jen 22 000Kč * 15% tedy 3300Kč a zbytek co prodám v dalším roce tak pokud přesáhne 100tis. tak daním zase rozdíl ten další rok.

  Děkuji předem za odpověď hezký den

  • Karel napsal:

   Je to tak. Nejdřív řešíte Příjem (za kolik akcie prodáte). Do 100 tis Kč je to osvobozené, nad 100 tis daníte. Pak řešíte daňový test. Co držíte déle než 3 roky je osvobozené.

   • Ich napsal:

    Děkuji moc za odpověď, ještě jsem se chtěl zeptat. Pokud člověk má práci na HPP a nákup/prodej akcií jen jako vedlejší příležitostnou činnost, platí tedy již zmíněný způsob danění přijmu nad 100tis. ano?

    – Četl jsem někde něco o danění při zisku nad 6000Kč při HPP, ale moc jsem tomu nepochopil. Děkuji

    • Karel napsal:

     To je zjednodušení pro zaměstnance. Ti nemusí podávat daňové přiznání, ale zúčtování daní za ně dělá hromadně zaměstnavatel. Pokud je to váš případ a máte kromě příjmů ze zaměstnání jiné příjmy do 6 tis., tak DP nemusíte podávat. § 38g/2

 51. Lukáš Gavroň napsal:

  Pěkný den. Jelikož mám základní znalosti z této problematiky chtěl bych se na Vás touto cestou obrátit a poprosit o radu v oblasti podání respektive nepodání daňového přiznání z obchodování z akcí v zahraničí. Za rok 2020 jsem uskutečnil odkupy / prodej akcií po přepočtu na české koruny v hodnotě cca 96 000 Kč. Zároveň jsem od společností, které sídlí v USA inkasoval dividendu ve výši cca 10 USD. Mám podepsaný dokument W-8 BEN. Broker mi při vyplacení dividendy strhl 15% daň. Víte mi prosím nastieniť další postup pokud zohledním skutečnost, že do výše prodeje / zpětných odkupů akcií za rok 2020 nepřesáhl částku 100 000 Kč. Děkuji

 52. Zisk vs ztráta z různých titulů napsal:

  Dobrý den,
  měl bych dotaz. Když jsem koupil a pak prodal akcie se ztrátou, mohl bych prodat jiné akcie se ziskem abych vyrovnal „daně“ po novém roce bych tyto akcie se ziskem opět nakoupil aby např. příští rok nemusel odvádět tak vysokou daň ze zisku? př. akcie čez zisk 100 tis, prodej erste ztráta 300 tis, takže bych odváděl daň 0 kč ze ztráty -200 tis? Nebo nelze slučovat zisk a ztrátu z různých titulů?

  Děkuji za odpověď

  • Karel napsal:

   Je možné vzájemně započíst zisk a ztrátu u cenných papírů, ale spíš se to dělá naopak, že si zisk z jedné akcie snížíte o ztrátu z jiné. Smysl je, že si snížíte daňový základ. Jestli budete mít ztrátu 300 tis nebo 200 tis je jedno. Daň bude v obou případech nulová.

 53. Kombinace investice X vyhra napsal:

  Když na akciích prodam akcie se ztrátou 20tis a v sazkove kancelari budu v zisku 30tis ( u obou obrat vyšší než 100tis). Budu platit daň A) z 30tis B) z 10tis. Dekuji

 54. Daně napsal:

  Dobrý den, zajímá mě, jestli je možný vzít výpis z investičního účtu a z celkových příjmů odečíst celkové náklady a z rozdílu odvést daň a nebo se musí přepočítávat každá operace samostatně? Dále mě zajímá jak se daní P2P půjčky. Každý měsíc přijde splátka tak jak spočítám zisk? Děkuji

 55. Dodo napsal:

  Chápu to správně na tomto příkladu?

  Vše v roce 2020:

  Akcie č.1
  Nákup: 50 000
  Prodej: 60 000

  Akcie č.2
  Nákup: 70 000
  Prodej: 80 000

  Celkové příjmy: 140 000
  Celkové výdaje: 120 000

  (Přesaženo 100 000) -> 140k – 120k = 20 000*15%= 3 000 (=zaplatím 3 000 daň)

  • Miloslav napsal:

   Dobrý den, jak zařídím, aby moje investice byly pod § 7? . Živnostenského list mám OSVČ a rad bych využil paušál na soc. Zdrav do 1milionu a zivil se investicemi

 56. Daně napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat.. přítel má investiční účet u Revolutu a posílá si tam pravidelně např. 20000,- Za ty pak koupi akcie nebo kryptomeny. Akcie/krypto časem prodá nebo smění za jiné. Ale vše dělá v rámci účtu u Revolutu. Zpět si žádné peníze zatím neposlal. Musí danit zisk z techto operaci příp. Zůstatek na tom účtu u Revolutu? Dekuji

  • Danění napsal:

   Dobrý den, pokud takový prodej udělá 5x (20 000 x 5 = 100 000 Kč) musí se podávat daňové přiznání. Musí se danit když je OBRAT nad 100 000 Kč (NÉ ZISK)

 57. Dane a akcie napsal:

  Mel bych dotaz ohledne dani a akcii. Jeden rok koupim akcie v hodnote 200 000 CZK, duhy rok akcie klesnou a ja protoze potrebuji hotovost je prodam za 150 000 CZK. Jestli to dobre chapu, znamena to, ze musim danit 150 000 CZK i kdyz jsem defacto v celkove ztrate 50 000 CZK?

  • Anonym napsal:

   Od výnosů z prodeje cenných papírů si můžete odečíst náklady na pořízení (vč. např. poplatků brokerovi). Tj. v tomto případě 150.000-200.000 = -50.000, protože ale nelze uplatňovat ztrátu, bude základ daně 0,- a daň rovněž 0,-. Musíte to ale i tak vykázat v daň. přiznání.

 58. Akcie aP2P napsal:

  Dobrý den, rád bych zde uvedl jeden příklad a k němu několik dotazů. Mám akcie které prodám dříve jak za 3roky a můj příjem bude více jak 100.000. Vzniká mi tedy povinnost danit, řekněme 7000 třeba, pod paragraf 10 v daňovém přiznání. Dále mám P2P, které budu danit pod paragraf 8. A zde mě zajímá výjimka těch 6000kč. Našel jsem , že se platí zisk jen z úroků a né z příjmů. Jak to tedy přesně prosím je u půjčování peněz, z čeho přesně se to počítá?

  A další dotaz je, když už daním akcie, kde jsem přesáhl limit a u P2P bych ho nepřesáhl, musím automaticky danit oboje a nebo jen tu část, kde jsem překročil příjem?

  • Karel napsal:

   Co je to za P2P? Každé se daní jinak. Na Finlordu byl na to článek.

   Limit 6 tis. znamená toto: pokud máte příjmy ze zaměstnání a vyúčtování daní za vás dělá zaměstnavatel, nemusíte kvůli jiným příjmům do 6 tis. podávat DP. Takže pokud jako zaměstnanec máte kromě příjmu ze zaměstnáni jiný příjem, např. z prodeje akcií, který není osvobozený a příjem z P2P celkově vyšší než je 6 tis. musíte podat DP. § 38g-2.

 59. Anonym napsal:

  Dobry den,
  jaka je posloupnost casoveho a limitniho testu? Napred od prijmu z prodeje akcii odectu ty co prosly testem a pak kontroluji jestli je zbytek pod 100k, nebo je to naopak a pokud celkove prejdu pres 100k, tak danim to co neproslo casovym testem?
  Priklad: Prijem 150k u dlouho drzenym akcii, 50k u kratce drzenych akcii. Musim danit zisk z tech kratce drzenych akcii?
  Dekuji mnohokrat.

  • Karel napsal:

   Vysvětlené je to v Pokynu GFŘ D-22 z roku 2015 (K § 4 odst. 1 čl.20, str.6)
   Použije se BUĎ osvobození z důvodu výše příjmu a NEBO z důvodu časového testu. Nelze to kombinovat.

 60. jl napsal:

  Dobrý den. Pokud mám příjmy ze zahraničních dividend, musím podat daňové přiznání vždy nebo pouze tehdy, pokud jsou tyto dividendy vyšší než 6000 za rok? Děkuji

  • Karel napsal:

   Povinnost podat DP máte, pokud celkové roční příjmy přesáhly 15 tis. § 38g-1) nebo máte kromě příjmů ze zaměstnání příjmy větší než 6 tis. § 38g-2).

   • jl napsal:

    Takže pokud mám jen příjem ze zaměstnání a pak příjem z dividend ze zahraničních akcií do 6 tis. za rok, tak podávat daňové přiznání nemusím?

    • Karel napsal:

     Ano. Pokud vám zaměstnavatel dělá zúčtování daní (vždy v lednu podepisujete růžový formulář), tak kvůli jiným příjmům do 6 tis nemusíte podávat DP. Přečtěte si ten paragraf.

     • jiný výklad? napsal:

      Posílám (ne ojedinělý) opačný názor s uvedením zdroje – není třeba ho brát vážně?

      zdroj: https://finlord.cz/2017/01/jak-na-zdaneni-vynosu-z-investic/#comment-1304
      admin napsal: 31.3.2017 (21:30)
      … U dividend žádný limit neexistuje, takže i kdyby jste měl dividendu 1 EUR, tak přiznání musíte podat. U ostatních příjmů (kupříkladu deriváty, pohledávky, cenné papíry) je limit 6000 Kč pro hrubý příjem, což je hodně málo.

      • Karel napsal:

       § 38g
       2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně … Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani … a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.

       Dividendy firem se sídlem v ČR jsou daněny srážkou a do DP se neuvádějí.

       Dividendy ze zahraničí jsou daněny podle § 8 a pokud vám dělá zúčtování daní zaměstnavatel a nepodáváte DP (viz výše), pak platí limit 6000 Kč.

       Pokud DP z nějakého důvodu podáváte, pak ten limit samozřejmě neplatí a daníte všechny příjmy, kromě příjmů od daně osvobozených.

       • Pavel napsal:

        Dobrý den Karle, chtěl bych se zeptat, pokud se vejdu do limiti 6000 Kč z divident, ale dividendy pochází z Británie, tudí
        ž nezdaněné, stále nemusím podávat daňové přiznání a
        řídím se po
        řád §38g/2. Děkuji za odpověď.

        • Karel napsal:

         Ano

         • Martin napsal:

          Je úplně jedno, pod jaký „§“ dividendy spadají. Podstatné podle § 38g odst. 1 resp. 2 je to, že jsou daněny srážkovou sazbou daně. Ten limit se na ně tedy nevztahuje.

          • Karel napsal:

           Je rozdíl ve zdanění dividend vyplácených firmou, která je daňovým subjektem v ČR a dividend ze zahraničí. Dividendy z ČR jsou zdaněné srážkovou daní a v daňovém přiznání se neuvádí. Dividendy ze zahraničí se musí uvést do DP. Jedinou výjimku mají zaměstnanci, za které dělá zúčtování daně zaměstnavatel a kteří nemusí jiné příjmy do 6 tis. Kč řešit.

 61. Roman napsal:

  Rychlá otázka k potvrzení:
  a) Pokud jsem loni vydělal například 100 000 CKR, nemusím je zmiňovat.
  b) Pokud jsem v loňském roce vydělal 100,001 CKR, musím je zmínit a budou zdaněny 15%. Takže mi zbude jen 85,001 CKR.
  Je to správně?
  Pokud ano, je to hloupý systém.

  • Roman napsal:

   PS: Mluvím o ziscích na burze.

   • Karel napsal:

    Limit 100 tis není u zisku, ale u příjmu. Když prodáš za rok cenné papíry za víc než 100 tis. musíš to zdanit, i kdybys měl ztrátu. A ano, je to hloupý systém. 🙂

    • Roman napsal:

     Děkuji za pomoc, Karle. Může to být takto:
     a) Pokud prodám 100,000 CKR v akciích (včetně zisku 20,000 CKR), nemusím to hlásit.
     b) Pokud prodám 100,001 CKR v akciích (včetně zisku 20,000 CKR), musím vykázat zisk 20,000 a stát z toho vezme 3 000?

     • Karel napsal:

      Příjmy a výdaje se zaokrouhlují na 2 desetinná místa a až v daňovém přiznání se zaokrouhluje na celé koruny. Takže se může stát, že prodej akcií za 100000,00 Kč bude od daně osvobozen a prodej za 100000,01 Kč už musíte zdanit. Můžete ale držet akcie déle než 3 roky a zdanění se vyhnete.

      Co je CKR? Pokud česká koruna, pak Kč nebo CZK.

 62. Ostatní příjmy napsal:

  Dobrý den, nemám jasno v jednom příkladu, který bych řekl, že je asi běžný. Mám akcie, které držím méně než 3 roky a prodám je za 99 000 s výdělkem 40. 000. Nepřesáhl jsme obrat 100 000, ale bokem jsem si vydělal více než 30. 000. Jak to v tomto případě je?

  Popřípadně pokud mám P2P, kde si třeba vydělám 5000 ročně. Sčítá se to se ziskem s akcií čí třeba prodejem nemovitostí? Nebo to žije odděleně a dokud nepřesáhnu 30 000, tak se o to nemusím starat?

  • Karel napsal:

   Příjem z prodeje cenných papírů je do 100 tis. Kč osvobozený od daně a do DP se neuvádí.

   Do přílohy 2 DP § 10 se píší jednotlivé druhy příjmů odděleně. Jsou to např. příležitostná činnost, prodej nemovitostí, prodej movitých věcí, prodej cenných papírů, jiné ostatní příjmy, atd. Ztrátu z jednoho druhu příjmu nelze započítat proti zisku z jiného druhu příjmu. Ve výsledku se to ale sčítá.

   Limit 30 tis. Kč se týká jen příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí § 10-1a) .

   Povinnost podat DP máte, pokud celkové roční příjmy přesáhly 15 tis. § 38g-1) nebo máte kromě příjmů ze zaměstnání příjmy větší než 6 tis. § 38g-2).

   Nejlépe to pochopíte, když si stáhnete interaktivní daňový formulář a zkusíte si ho vyplnit. A přečtete si ty paragrafy.

   Ještě pozor, některé P2P se zdaňují podle §8, některé podle §10. Byl k tomu trochu zmatený článek na Finlordu.

 63. Jan napsal:

  Dobrý den,
  zajímal by mě tento případ:

  Nakoupím jednorázově ETF, dále pravidelně (měsíčně/čtvrtletně) přikupuji další podíly tohoto ETF fondu . Za 3+ let od prvního nákupu budu chtít svůj podíl jako celek prodat. Jakým způsobem vypočítám daň z příjmu?

  – Nebudu danit vůbec, protože jsem splnil časový test 3 roky od prvního nákupu?
  – Budu vyplňovat DP za části, které nesplnily časový test 3 roky (Tzn. prodávám po 5 letech = DP pro výnos za poslední dva roky?)

  • Karel napsal:

   b) je správně.

   Nejdřív testuješ, jestli je příjem z prodeje za rok větší než 100 tis Kč. Pokud NE, tak je příjem osvobozený od daně. Pokud ANO, vyloučíš to, co splňuje časový test 3 roky a zbytek zdaníš. Zdaňují se příjmy nikoliv zisk. Jako výdaje si můžeš započítat příslušné pořizovací náklady a poplatky.

 64. Dividendy a základní sleva na poplatníka napsal:

  Dobrý den, jsem důchodce, kromě důchodu mám další jediný příjem z vlastnictví akcií – dividendy. Mohu uplatnit v daňovém přiznání základní slevu na poplatníka žádat vrácení daní?

  • Karel napsal:

   Důchod do výše 36 násobku minimální mzdy (14600 Kč v roce 2020) je osvobozený od daně. Kvůli příjmům z dividend do 15 tis/rok nemusíte podávat DP. Jestli máte příjmy z dividend vyšší podáte DP a můžete si uplatnit i slevu na poplatníka.

   Dividendy s českým ISIN jsou daněny srážkovou daní a do DP se neuvádějí.

 65. Jiří napsal:

  Dobrý den,
  Mám příjem jako OSVČ 400 000Kč, z prodeje akcií mám ztrátu 100 000Kč.
  Z jaké částky mám platit daň z příjmu?
  Předem velmi děkuji za info

 66. Akcie a trvalé bydliště napsal:

  Dobrý den, zakoupil jsem akcie firmy pro kterou jsem pracoval Anglii. Některé z akcií už držím více než 3 roky. Zatím pořád býdlím v Anglii, ale v budoucnu se budu stěhovat zpět do ČR a s velkou pravděpodobností budu prodavát akcie už s travalým bydlištěm v ČR.

  Mohli byste mi prosím poradit: Jak je časový test počítán, když jsem akcie nabyl mimo ČR? Začíná s příjezdem do ČR? Nebo trvalé bydliště při koupi nehraje roli? Nebo na něj nemám nárok vůbec?

 67. Anonym napsal:

  Dobrý den pokud chci obchodovaní akcií jako svuj jediny příjem musím být OSVČ?

 68. daně napsal:

  mohu ztrátu realizovanou na akciích které prošly časovým testem započíst proti realizovanému zisku z krátkodobě držených akcií? tj. pokud jsem držel čez 4 roky -> nákup 200 000 Kč / prodej 180 000 a následně nakoupil Erste za 180 000 Kč a prodal za 205 000, daním pouze zisk 5000?

 69. Daně a smlouva o správě majetku napsal:

  Dobrý den, poradíte prosím, jak je to s daněním u Smlouvy o správě majetku srovnatelné s obhospodařováním?
  Svěřil jsem peníze firmě s.r.o. která s mými pěnezy obchoduje na kapitálovém trhu. Měsíčně mi připíše nějaký maličký výnos, který ale zůstává stále u firmy. Platí tady tříletý daňový test, kdy jsem osvobozen od daně, případně při vyplacení si „výplaty“ nižší než-li 100 000 Kč za rok?
  Díky
  KN

 70. Je povinnost uvést v daňovém přiznání k dani z příjmu příjem z prodeje nemovitosti, která je osvobozena od daně splněním časového testu 5+? napsal:

  Dobrý den, prodala jsem nemovitost, která je osvobozena od daně z příjmu, jelikož byl splněn časový limit – vlastnila jsem nemovitost více než 5 let (asi 16 let). Daň z příjmu je za prodej této nemovitosti tedy nula, ale nejsem si jistá, zda se tím víc nemusím zabývat nebo mám povinnost i tak podat daňové přiznání s nulovou daní?
  Vlastním více nemovitostí v jenom katastrálním území, tedy vím, že musím nahlásit prodej této nemovitosti, aby se mi o tuto snížila požadovaná daň z nemovitosti. Musím čekat až do ledna příštího roku nebo to mohu udělat již nyní? A víte kde bych mohla nalézt potřebný formulář jen pro odepsání této jedné nemovitosti z daní z nemovitosti? Nemovitostí mám více a vypisovat je všechny pro příští daň z nemovitosti a vynechat pouze tu prodanou by bylo dost zdlouhavé. Děkuji.

 71. Danění zisku z obchodování na Forexu napsal:

  Dobré odpoledne, jak je to prosím z daněním zisku při obchodování na Forexu? Bere se zisk ten co si převedu z obchodního účtu u Brokera na svůj účet, nebo se počítá zisk i ten co mám stále na účtu u brokera a nadále s ním obchoduji ?

 72. Anonym napsal:

  Dobrý den pokud jsem zaměstnanec.
  A jen kupuju ČEZ a nemám v úmyslu prodávat před časovým testem. Jsem povinný podávat daňové přiznání s 0 Kč nebo to mohu nechat v takovém případě na mzdové účetní.?

 73. Lze v daňovém přiznání započíst ztrátu z akcií na zisk z OSVČ nebo z příjmu z pronájmu nemovitostí? napsal:

  Dobrý den,
  jednorázově jsem nakoupil akcie a ETF. Předpokládám, že se jedná o §10. Lze započíst ztrátu z těchto akcií na zisk ze živnosti (§7) nebo z příjmů z pronájmu nemovitostí (§9)??
  Děkuji

 74. Anonym napsal:

  Dobrý den chtěl bych se zeptat když nakoupím akcie např. za 100 000 prodám za 150 000 a nakoupím jiné za 50 000 v jednom roce k dani se přiznávám ale základ je 0 ? protože náklady mám celkem 150 000 a zisky je 0 ? děkuju

  • Anonym napsal:

   Počítají se jen dokončené obchody, tedy to, co bylo koupeno a prodáno. Náklady jsou tedy 100000 a zisk je 150000. Danit tedy budeš onen rozdíl 50000. To, že jsi potom za 50000 nebo i za celých 150000 koupil něco jiného je nepodstatné, tento obchod ještě nebyl dokončen.

 75. DANĚ napsal:

  Množstevní limit: při prodeji, kde je příjem nižší než 100 000 Kč za rok, není nutno podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu, limit platí pro veškeré prodeje cenných papíru v rámci jednoho daňového roku souhrnně.
  Dobrý den, prosím o zodpovězení otázky:
  ,,Pokud koupím akcie za 200 tis v jednom roce a následující rok je prodám se ztrátou za 130 tis, tj
  nedodržím 3 roky pro osvobození od daně tak musím ještě uhradit daň z příjmu ze 130 tis
  i když mám celkovou ztrátu 70 tis? Jiné prodeje v rámci 1 roku nejsou.
  Děkuji
  Míra

  • Karel napsal:

   To je zásadní chyba. Nikdo neprodává akcie se ztrátou. Akcie se kupují, aby člověk vydělal. Nicméně příjem je 130 tis a časový test nebyl dodržen. Je třeba podat DP, kde jako příjmy podle §10 bude částka 130 tis. Jako výdaj částka 200 tis. Rozdíl je záporný, dílčí základ daně je 0

 76. daně -akcie-dividendy napsal:

  Dobrý den,
  mám akcie čezu jednou za rok mám vyplacenou dividendu cca6000kč už jednou zdaněné musím
  podat daňové přiznáni? A za akcié čezu když jsem stím neobchodoval min5let?
  kolik let je možné zpětně zaplatit když člověk zapomene neumyslně(je to trestné?)
  Děkuji hezký den

  • Anonym napsal:

   Když jsou akcie českých firem, tak se daňové přiznání vůbec nepodává. Na druhou otázku bohužel neznám odpověď. Mohou to být 3, 4 roky nebo i více. Fakt nevím.

   • české akcie napsal:

    Dobrý den,
    tak že jestli tomu rozumím tak akcie čezu,komereční banky nemusím podávat daňové přiznání?
    Děkuji hezký den

    • Anonym napsal:

     Mícháš 2 věci dohromady. U českých akcií nemusíš danit DIVIDENDY, protože ti přijdou na účet už zdaněné. Pokud ale tyto akcie prodáš za více než 100000Kč a zároveň jsi je nedržel alespoň 3 roky, tak musíš danit zisk z prodeje těchto akcií

 77. dobrý den, omlouvám se, ale nevím, na kterou část textu odkazujete. u podílových fondů je to přece takto napsáno: Investor tak platí daň z příjmu až při případném prodeji podílových listů (§10 Ostatní příjmy), je nutné tyto příjmy přiznat v daňovém přiznání. V takovém případě můžete jako náklady uplatnit kupní cenu podílových listů a náklady spojené s nákupem i prodejem. Pokud investor podílové listy držel déle než 3 roky nebo získal prodejem méně než 100 000 Kč za rok celkem, je tento příjem od daně osvobozen.

 78. Škodolibka domácí napsal:

  A já přidám taky svůj evergreen. Stále mi není jasné, proč musím danit přestup mezi fondy … např. když po 2 letech držení přestoupím v rámci jedné investiční společnosti z jednoho akciového fondu do druhého (třeba kvůli potřebě úpravy regionální alokace akciové části portfolia), aniž by transakce prošla přes můj účet a „zhmotnila“ se v peníze.

  V těchto případech bych upravil legislativu tak, aby se tímto neresetoval daňový test a nemuselo se to danit.

  • dobrý den, v tom máte naprosto pravdu. řekla bych, že ten časový test je nastaven spíše pro začínající investory, kteří jen pravidelně přispívají a celkovou výkonnost portfolia až tak neřeší. a nebo to tam je ponecháno z důvodu jednodušší administrativy a lenosti?

 79. Anna napsal:

  jsem nepracující důchodkyně, za rok 2019 byl výnos ze zápůjčky Kč 15.000,- musím podat růžové prohlášení, i když daň bude nakonec nulová ? A od jaké částky se prohlášení z výnosu ze zápůjčky podat musí ? děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.