Sobota 15. srpna. Svátek má Hana.

Jak se daní investice, neboli příjmy z kapitálu a ostatní příjmy v daňovém přiznání

Jak se daní investice

Příjmy z kapitálu můžou u aktivního investora představovat značnou část ročních příjmů. Tyto příjmy vznikají například z držby cenných papírů, jako jsou akcie nebo dluhopisy, z podílů na zisku obchodní korporace nebo z úroků různých účtů. Většinou jsou zisky z kapitálu daněny srážkovou daní, kterou odvádí již plátce příjmu, takže není třeba tyto příjmy uvádět do daňového přiznání.

Při danění příjmu z investic je nutno rozlišovat mezi investicemi soukromých fyzických osob a investicemi právnických osob, pro které je investování předmětem podnikání. U podnikatelů je předpokladem úspěšného zdanění zaměstnání šikovné účetní. Následující řádky jsou tak určeny pro fyzické osoby, které si daňové přiznání počítají a dělají samy.

Jaké příjmy rozlišuje Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmu rozlišuje následující druhy příjmů.

 • §6 definuje příjmy ze závislé činnost a funkční požitky, což jsou nejčastěji příjmy, které vznikají na základě pracovněprávní smlouvy. Patří sem příjmy ze zaměstnání nebo příjmy společníků a jednatelů s. r. o.
 • §7 uvádí příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, jako je podnikání na živnostenský list.
 • Příjmy z kapitálového majetku jsou definované v §8 Zákona o daních z příjmů.
 • §9 pak specifikuje příjmy z pronájmu nemovitých i movitých věcí.
 • A §10 uvádí tzv. ostatní příjmy, kam patří příjmy, co se nevešly nikam jinam, například výhry nebo příjmy z důchodů.

V praxi je nejobsáhlejší položkou v daňovém přiznání většinou příjem ze závislé činnost (ze zaměstnání), případně z podnikání v rámci OSVČ. Oproti tomu kapitálové příjmy jsou často zdaňovány přímo u výplaty a to plátcem příjmů a nemusí se do daňového přiznání vůbec uvádět. Čemuž odpovídá i minimální místo, které je v daňovém formuláři těmto příjmům věnováno.

Kapitálové příjmy jako součást daňového přiznání

Z hlediska daňového přiznání je možné příjmy z kapitálu rozdělit do tří skupin. Jedna z nich je zdaňována plátcem příjmu (bankou, penzijní spořitelnou, obchodní korporací) už při vyplácení příjmu. A díky tomu nemusí příjemce příjmu tento příjem uvádět do daňového přiznání. Druhá skupina pak není při výplatě zdaněna a je nutné ji uvést a zdanit v rámci daňového přiznání. Třetí skupinou jsou pak příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Nemusíte přiznávat, protože jsou zdaněny při výplatě

Příjmy z kapitálu, které jsou daněny 15% zvláštní sazbou daně dle §38d Zákona o daních z příjmů plátcem tohoto příjmu, jsou:

 • úroky z držby cenných papírů,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách,
 • úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu,
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem,
 • dávky doplňkového penzijního spoření,
 • plnění ze soukromého životního pojištění,
 • plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace,
 • podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,
 • podíly na zisku z obchodní korporace.

U těchto příjmů se nemusíte o zdanění starat. Daň je strhávána a odváděna plátcem, není třeba podávat daňové přiznání.

Musíte podat daňové přiznání

Příjmů z kapitálu, u kterých musíte podat daňové přiznání, je výrazně méně, navíc jde i o méně obvyklé příjmy z kapitálu:

 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
 • úrok z prodlení,
 • úrokové a jiné výnosy z držby směnek,
 • výnos z jednorázového vkladu.

Kromě příjmů z kapitálového majetku, patří do této skupiny i řada příjmů spojených s investicemi, které se daní dle §10 jako tzv. ostatní příjmy. Do daňového přiznání tak musíte uvést prodej nemovitosti nebo cenných papírů, pokud nejsou tyto příjmy od daně z příjmu osvobozeny.

Tyto příjmy musíte zahrnout do svého daňového přiznání a zaplatit z nich daň z příjmu, pokud vám nějaká vyšla. Tyto příjmy musíte do daňového přiznání zařadit i v případě, kdy daň z příjmu vychází nulová.

Kdy jsou příjmy osvobozeny od daně

Pro daň z příjmu z investic platí ve vybraných případech osvobození od daně z příjmu. Jde o příjmy z prodeje cenných papírů (§10).

 • Množstevní limit: při prodeji, kde je příjem nižší než 100 000 Kč za rok, není nutno podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu, limit platí pro veškeré prodeje cenných papíru v rámci jednoho daňového roku souhrnně.
 • Časové osvobození: pokud jste prodávané cenné papíry drželi 3 roky a déle, je jejich prodej od daně z příjmu osvobozen.

Jak se co daní – přehled nejčastějších investičních produktů

Stavební spoření a spoření na penzi

Státní příspěvky na stavební spoření i u spoření na penzi (penzijního připojištění a doplňkového spoření) jsou od daně osvobozeny. U spoření na penzi jsou osvobozeny i příspěvky zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč za rok. 15% dani podléhají pouze výnosy z příspěvků klienta, státu i zaměstnavatele (u spoření na penzi). Daně jsou placeny srážkovou daní průběžně během let spoření, není nutno zadávat tyto příjmy do daňového přiznání.

Spořicí účty a termínované vklady

Spoření na účtech, běžných, spořicích i termínovaných, je zdaněno 15% srážkovou daní. Tato daň se platí pouze z úroků na těchto účtech a strhává je přímo banka, u které účet máte. Tyto příjmy není nutno uvádět v daňovém přiznání.

Výnosy z podílových fondů

Podílové fondy mají ve svém držení mnoho cenných papírů, fyzická osoba jako investor pak drží speciální cenný papír – podílový list. Investor neplatí daně z případných dividend či prodeje cenných papírů vznikajících při správě fondu, tyto zisky jsou většinou reinvestovány a projeví se v růstu ceny podílového listu, příjem z kapitálového majetku nevzniká.

Investor tak platí daň z příjmu až při případném prodeji podílových listů (§10 Ostatní příjmy), je nutné tyto příjmy přiznat v daňovém přiznání. V takovém případě můžete jako náklady uplatnit kupní cenu podílových listů a náklady spojené s nákupem i prodejem. Pokud investor podílové listy držel déle než 3 roky nebo získal prodejem méně než 100 000 Kč za rok celkem, je tento příjem od daně osvobozen.

Akcie a dluhopisy

Vlastní portfolio si můžete sestavit při přímém nákupu akcií a dluhopisů. V takovém případě můžou nastat dvě kategorie příjmů. První jsou příjmy z držby cenných papírů, což jsou vyplácené dividendy a úroky z těchto cenných papírů. Tyto příjmy se daní 15% srážkovou daní, kterou strhává plátce příjmu, sražená daň je konečná. Druhou kategorií je pak prodej akcií či dluhopisů. V takovém případě jde o příjem z obchodování s cennými papíry a ten je nutno přiznat za stejných podmínek jako prodej podílových listů.

Pronájem nemovitosti

Pokud máte více nemovitostí a tyto pronajímáte, tak jako fyzická osoba jste povinni tyto příjmy zdanit dle §9 Zákona o daních z příjmu. Na příjmy z pronájmu můžete použít 30% paušál či reálné výdaje, které můžou daň z příjmu klidně snížit až na nulu.

Prodej nemovitosti

Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud jste nemovitost vlastnili 5 let a déle. Nebo jste v této nemovitosti měli alespoň 2 roky bydliště. Nebo jste utržené peníze použili pro vlastní bytovou potřebu. Pokud ani jednu z těchto podmínek nesplňujete (nebo je například nesplnil příbuzný, který vám nemovitost daroval či odkázal), musíte příjem uvést v daňovém přiznání a zdanit. Proti příjmům můžete opět použít náklady na pořízení nemovitosti.

Daňové  přiznání a příjmy z investic

Pokud tedy máte nějaké příjmy z investic, které nejsou osvobozeny od daně z příjmu a ani nebyly zdaněny srážkovou daní, tak jste povinni tyto příjmy finančnímu úřadu přiznat v rámci daňového přiznání, které máte povinnost podat do 1. dubna 2020. Zaměstnavatel vám v tomto případě nemůže udělat roční zúčtování daně.

23 komentářů: “Jak se daní investice, neboli příjmy z kapitálu a ostatní příjmy v daňovém přiznání”

 1. Je povinnost uvést v daňovém přiznání k dani z příjmu příjem z prodeje nemovitosti, která je osvobozena od daně splněním časového testu 5+? napsal:

  Dobrý den, prodala jsem nemovitost, která je osvobozena od daně z příjmu, jelikož byl splněn časový limit – vlastnila jsem nemovitost více než 5 let (asi 16 let). Daň z příjmu je za prodej této nemovitosti tedy nula, ale nejsem si jistá, zda se tím víc nemusím zabývat nebo mám povinnost i tak podat daňové přiznání s nulovou daní?
  Vlastním více nemovitostí v jenom katastrálním území, tedy vím, že musím nahlásit prodej této nemovitosti, aby se mi o tuto snížila požadovaná daň z nemovitosti. Musím čekat až do ledna příštího roku nebo to mohu udělat již nyní? A víte kde bych mohla nalézt potřebný formulář jen pro odepsání této jedné nemovitosti z daní z nemovitosti? Nemovitostí mám více a vypisovat je všechny pro příští daň z nemovitosti a vynechat pouze tu prodanou by bylo dost zdlouhavé. Děkuji.

 2. Danění zisku z obchodování na Forexu napsal:

  Dobré odpoledne, jak je to prosím z daněním zisku při obchodování na Forexu? Bere se zisk ten co si převedu z obchodního účtu u Brokera na svůj účet, nebo se počítá zisk i ten co mám stále na účtu u brokera a nadále s ním obchoduji ?

 3. Anonym napsal:

  Dobrý den pokud jsem zaměstnanec.
  A jen kupuju ČEZ a nemám v úmyslu prodávat před časovým testem. Jsem povinný podávat daňové přiznání s 0 Kč nebo to mohu nechat v takovém případě na mzdové účetní.?

 4. Lze v daňovém přiznání započíst ztrátu z akcií na zisk z OSVČ nebo z příjmu z pronájmu nemovitostí? napsal:

  Dobrý den,
  jednorázově jsem nakoupil akcie a ETF. Předpokládám, že se jedná o §10. Lze započíst ztrátu z těchto akcií na zisk ze živnosti (§7) nebo z příjmů z pronájmu nemovitostí (§9)??
  Děkuji

 5. Anonym napsal:

  Dobrý den chtěl bych se zeptat když nakoupím akcie např. za 100 000 prodám za 150 000 a nakoupím jiné za 50 000 v jednom roce k dani se přiznávám ale základ je 0 ? protože náklady mám celkem 150 000 a zisky je 0 ? děkuju

 6. DANĚ napsal:

  Množstevní limit: při prodeji, kde je příjem nižší než 100 000 Kč za rok, není nutno podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu, limit platí pro veškeré prodeje cenných papíru v rámci jednoho daňového roku souhrnně.
  Dobrý den, prosím o zodpovězení otázky:
  ,,Pokud koupím akcie za 200 tis v jednom roce a následující rok je prodám se ztrátou za 130 tis, tj
  nedodržím 3 roky pro osvobození od daně tak musím ještě uhradit daň z příjmu ze 130 tis
  i když mám celkovou ztrátu 70 tis? Jiné prodeje v rámci 1 roku nejsou.
  Děkuji
  Míra

  • Karel napsal:

   To je zásadní chyba. Nikdo neprodává akcie se ztrátou. Akcie se kupují, aby člověk vydělal. Nicméně příjem je 130 tis a časový test nebyl dodržen. Je třeba podat DP, kde jako příjmy podle §10 bude částka 130 tis. Jako výdaj částka 200 tis. Rozdíl je záporný, dílčí základ daně je 0

 7. daně -akcie-dividendy napsal:

  Dobrý den,
  mám akcie čezu jednou za rok mám vyplacenou dividendu cca6000kč už jednou zdaněné musím
  podat daňové přiznáni? A za akcié čezu když jsem stím neobchodoval min5let?
  kolik let je možné zpětně zaplatit když člověk zapomene neumyslně(je to trestné?)
  Děkuji hezký den

  • Anonym napsal:

   Když jsou akcie českých firem, tak se daňové přiznání vůbec nepodává. Na druhou otázku bohužel neznám odpověď. Mohou to být 3, 4 roky nebo i více. Fakt nevím.

   • české akcie napsal:

    Dobrý den,
    tak že jestli tomu rozumím tak akcie čezu,komereční banky nemusím podávat daňové přiznání?
    Děkuji hezký den

 8. Škodolibka domácí napsal:

  A já přidám taky svůj evergreen. Stále mi není jasné, proč musím danit přestup mezi fondy … např. když po 2 letech držení přestoupím v rámci jedné investiční společnosti z jednoho akciového fondu do druhého (třeba kvůli potřebě úpravy regionální alokace akciové části portfolia), aniž by transakce prošla přes můj účet a „zhmotnila“ se v peníze.

  V těchto případech bych upravil legislativu tak, aby se tímto neresetoval daňový test a nemuselo se to danit.

  • dobrý den, v tom máte naprosto pravdu. řekla bych, že ten časový test je nastaven spíše pro začínající investory, kteří jen pravidelně přispívají a celkovou výkonnost portfolia až tak neřeší. a nebo to tam je ponecháno z důvodu jednodušší administrativy a lenosti?

 9. Anna napsal:

  jsem nepracující důchodkyně, za rok 2019 byl výnos ze zápůjčky Kč 15.000,- musím podat růžové prohlášení, i když daň bude nakonec nulová ? A od jaké částky se prohlášení z výnosu ze zápůjčky podat musí ? děkuji za odpověď

 10. Jan Traxler napsal:

  V článku je velmi častá chyba…
  „Množstevní limit: při prodeji, kde je ZISK nižší než 100 000 Kč za rok, není nutno podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu.“
  Zákon mluví pouze o příjmech. Zisk může být klidně jen jedna koruna, nebo žádný, nebo záporný. Pakliže celkový úhrnný PŘÍJEM z prodeje cenných papírů v daném roce nepřekročí 100 tis. Kč, pak se jedná o příjem osvobozený od daně.
  Takže prodáte v jednom roce akcie za 70 tis. Kč (se ziskem třeba 10 tis. Kč) a dále podílové listy za 50 tis. Kč (se ztrátou třeba 20 tis. Kč)… a jedná se o zdanitelný příjem. Daň bude 0 Kč, ale máte povinnost podat přiznání a příjem přiznat.

  • děkuji moc za upozornění, máte naprostou pravdu, na tuto chybu jsem hodně myslela, až mi pak utekla i do textu. opravila jsem.

   • petr napsal:

    V textu stale není opravena chyba. Spravně ma byt Pokud prodam podilove fondy v hodotě 100 000 Kc musim podat- priznat v danovem priznani. Osvobozene jsou vyber do 100 tis Kc za rok nebo po trech letech investice.

    • dobrý den, omlouvám se, ale nevím, na kterou část textu odkazujete. u podílových fondů je to přece takto napsáno: Investor tak platí daň z příjmu až při případném prodeji podílových listů (§10 Ostatní příjmy), je nutné tyto příjmy přiznat v daňovém přiznání. V takovém případě můžete jako náklady uplatnit kupní cenu podílových listů a náklady spojené s nákupem i prodejem. Pokud investor podílové listy držel déle než 3 roky nebo získal prodejem méně než 100 000 Kč za rok celkem, je tento příjem od daně osvobozen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.