CZK/€ 25.275 +0,04%

CZK/$ 23.761 +0,23%

CZK/£ 29.274 -0,83%

CZK/CHF 26.071 -0,05%

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

19. 02. 2024

0 komentářů

Jak se daní příjmy z cenných papírů?

 

Cenné papíry, především akcie, podílové fondy nebo ETF, jsou velmi oblíbenou formou investice. Podle toho do čeho investujete, můžete mít pravidelné příjmy z držby těchto cenných papírů. Nebo naopak můžete mít příjem z prodeje těchto cenných papírů. Jak se tento příjem daní, jak se z něj platí daň z příjmu fyzických osob a jak se uvádí v daňovém přiznání?

Loading 

Jaké jsou tedy příjmy, které můžete mít spojené s investicí do cenných papírů? Z držby a vlastnictví cenných papírů většinou neplatíte žádnou daň (třeba jako se platí daň z nemovitosti). Z držby platíte pouze v případě, že v daném roce vám plynul z držby těchto cenných papírů nějaký příjem. Nejčastěji jsou tímto příjmem dividendy z akcií. Ale může jít i o dividendovou třídu podílových fondů nebo ETF, které také můžou vyplácet dividendy z držených akcií.

Každopádně daň z příjmu je nutné řešit až v případě, kdy opravdu máte realizovaný nějaký příjem z investice do cenných papírů. Tedy v případě dividendy a také v případě samotného prodeje cenného papíru. Držba jako taková zdaněna není.

Osvobození od daně z příjmu

Při prodeji cenných papírů může také nastat situace, kdy budete od daně z příjmu osvobozeni. Jde v zásadě o dvě situace:

  • pokud realizujete příjem z prodeje, který je menší než 100 000 Kč za rok,
  • pokud jste cenné papíry vlastnili tři roky a déle.

Při výpočtu daně z příjmu se pak postupuje následovně. Nejdříve je nutné vědět, jak velký příjem z prodeje cenných papírů byl minulý rok realizován. Pokud to bylo méně než 100 000 Kč za rok, tak daň z příjmu neplatíte a nemáte ani povinnost podávat daňové přiznání. Pozor jen na to, že částka 100 000 Kč se týká příjmu z prodeje, tedy nikoliv realizovaného zisku.

V okamžiku, kdy jste minulý rok překročili stotisícovou hranici příjmu z prodeje cenných papírů, tak se teprve posuzuje to, jak dlouho jste cenné papíry vlastnili. A veškerý prodej cenných papírů, které vlastníte déle než tři roky, je od daně z příjmu osvobozen. Pokud ale jste prodali i nějaké akcie či podílové fondy, které jste vlastnili menší časový úsek, tak z tohoto prodeje platíte daň z příjmu a máte povinnost podat daňové přiznání.

REKLAMA

Investice a roční zúčtování daně

Celá řada investic neznamená automaticky to, že musíte podat daňové přiznání. Pokud jste klasicky zaměstnaní, tak u realizace investice vám stále může zaměstnavatel provést roční zúčtování daně a nemusíte podávat daňové přiznání. Pro dvě skupiny příjmu z cenných papírů ale platí, že máte povinnost podat daňové přiznání. Jsou to příjmy, které nejsou osvobozeny od daně z příjmu při prodeji. A také příjmy ze zahraničí v rámci dividend.

Příjem z cenných papírů v daňovém přiznání

Pro tento příjem platí poměrně odlišná pravidla podle toho, jaký přesně příjem realizujete. Ve zkratce může jít například o tyto situace.

  • Příjem z prodeje cenných papírů, které jsou osvobozeny od daně. Například prodej akcií a podílových fondů, které jste vlastnili déle než tři roky nebo příjem z prodeje byl do 100 000 Kč za rok. V takovém případě jste od daně z příjmu osvobozeni. Můžete podepsat roční zúčtování daně z příjmu u zaměstnavatele a nemáte povinnost podávat daňové přiznání, tedy v případě, že kromě zaměstnání už nemáte další zdanitelné příjmy.

 

  • Příjem z prodeje cenných papírů, který nebyl osvobozen od daně. To je například prodej akcií nebo podílových fondů, které vlastníte méně než tři roky a u nichž byl příjem z prodeje nad 100 000 Kč za rok. V tomto případě jste povinni odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu. U zaměstnavatele ve mzdové účtárně nesmíte podepsat roční zúčtování daně a daňové přiznání máte povinnost podat do 2. dubna 2024 (2. května při elektronickém podání).

 

  • Příjem z držby cenných papírů, tedy nejčastěji z akcií, které vyplácí dividendy. V takovém případě je nutno rozlišit, zda jste dividendy přijali od české společnosti nebo ze zahraničí. Pokud vám byly vyplaceny české dividendy, tak tyto byly zdaněny srážkovou daní při výplatě. Jako takové už je nemusíte uvádět v daňovém přiznání a můžete u zaměstnavatele podepsat roční zúčtování daně.

 

  • Jiná situace je ale u dividend, které jste přijali ze zahraničí. V takovém případě tyto musíte uvést v daňovém přiznání. I když i tyto dividendy byly pravděpodobně zdaněny při výplatě. Pokud má ČR se zemí výplaty smlouvu o dvojím zdanění (pravděpodobně má), tak můžete sice daň zaplacenou v zahraničí započíst vůči dani, kterou jste povinni platit v ČR, ale daňové přiznání musíte podat vždy. A nemůžete u zaměstnavatele podepsat roční zúčtování daně.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Daňový přeplatek

Kdy dostane důchodce daňový přeplatek?

Začátek dubna byl termínem pro podání papírového daňového přiznání. Při elektronickém podání je termín 2. května. Starobní důchod je sice od daně osvobozen, ale řada starobních důchodců jsou povinni podat daňové přiznání. A jsou případy, kdy se vám daňové přiznání v důchodu vyplatí, protože budete mít nárok […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

22. 04. 2024

daňové přiznání elektronicky

Jak podat daňové přiznání elektronicky?

Termín pro daňové přiznání se blíží, papírově se podává už 2. dubna, tedy v úterý po Velikonocích. Pro elektronické podání budete mít ale ještě měsíc, termín je totiž až 2. května.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

28. 03. 2024

Daňové přiznání

Jak podat daňové přiznání, když pobíráte starobní důchod?

Většina starobních důchodců nemá povinnost podávat daňové přiznání. Starobní důchod se nedaní až do 36násobku minimální mzdy. Do této částky není nutné uvádět důchod v daňovém přiznání a do tohoto limitu se vejde většina starobních důchodců. Pokud si ale přivydělávají nebo mají i jiné zdanitelné příjmy, tak […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

25. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *