Středa 22. září. Svátek má Darina.

Hledání likvidity na OTC trzích

Teorie říká, že mimoburzovní deriváty jsou šité na míru našich potřeb a přání. „Mělo by se“ tedy jednat o nestandardizované kontrakty, pro které neexistuje představa likvidního sekundárního trhu. Velká aktivita na OTC trzích však realitu od teorie odklání.

Likvidita sekundárních trhů s některými OTC deriváty je vskutku famózní a burzovní deriváty mohou pouze blednout závistí.

S trochou nadsázky by se dalo říci, že likvidní měnové OTC nástroje jsou maximálně roční. Nicméně dlouhodobě vykazují trend růstu podílu derivátů se splatností delší než 1 rok.

Graf 1: Vývoj objemu otevřených pozic měnových OTC derivátů v nominální hodnotě dle doby splatnosti kontraktu

Za poslední dekádu klesl podíl krátkodobých měnových OTC derivátů o bezmála třetinu. Tento trend je kontinuální a pozvolný. Výjimkou byla 2. polovina roku 2008, kdy prudce klesl objem otevřených pozic měnových OTC derivátů se splatností delší než 5 let. V tomto specifickém období „chaosu“ nikdo netušil, co se stane za týden, natož pak za 5 let. Proto je tento vývoj v tomto specifickém období naprosto přirozený.

Graf 2: Vývoj objemu otevřených pozic úrokových OTC derivátů v nominální hodnotě dle doby do splatnosti kontraktu

Na první pohled se nám mohou jevit měnové a úrokové OTC deriváty velmi odlišně, ve své podstatě jsou ale velmi podobné. U úrokových OTC derivátů není zřejmá převaha některého typu splatnosti, celý trh se zdá být rovnoměrně rozdělen. Trend vývoje je však velmi blízký měnovým OTC derivátům. Jde opět o pozvolnou tendenci růstu podílu derivátů se splatností delší než 5 let na úkor nástrojů se splatností 1 – 5 let.

Střednědobé kontrakty klesají na popularitě, a naopak sympatie si získávají dlouhodobé nástroje. Jisté zakolísání podobně jako u dlouhodobých měnových OTC derivátů přichází v 2. polovině roku 2008. Stejné zakolísání má i stejné vysvětlení: nejistota!

V době, kdy končí velká investiční banka se stoletou tradicí a Dow Jones index zaznamenává největší denní propady v celé své historii, se jednoduše všichni horečně snaží zachránit maximum, kdoví co by z toho úrokového swapu za 5 let opravdu zbylo?

Velmi věrně to odráží Graf 3. V období chaosu a finanční krize (tj. 2. polovina 2008) lze sledovat nepřímou úměru prudkosti poklesu objemu otevřených pozic úrokových OTC derivátů s růstem doby do splatnosti kontraktu. Velmi významný pokles je vidět u kontraktů na dobu 1 – 5 let, nicméně ještě větší je propad u derivátů se splatností
nad 5 let. Krátkodobé kontrakty jako kdyby se nic nemohlo nedotknout, pokračují si dál ve svém vývojovém trendu. Dlouhodobým úrokovým OTC derivátům ihned po mohutném propadu sice rychle roste objem otevřených pozic, ale následující období ukazuje, že se objem otevřených pozic těchto nástrojů dostává do poměrně silné volatility.

Graf 3: Vývoj objemu otevřených pozic úrokových OTC derivátů v nominální hodnotě dle doby do splatnosti kontraktu v absolutním množství

Z hlediska objemů obchodování jsou vysoce likvidní úrokové OTC deriváty (zejména úrokové swapy a FRA) a krátkodobé měnové OTC deriváty (hlavně měnové swapy).

Máte zkušenosti s obchodováním s deriváty?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.