CZK/€ 24.755 +0,06%

CZK/$ 23.747 -0,31%

CZK/£ 28.570 -0,91%

CZK/CHF 24.693 -0,60%

Text: Jan Traxler

03. 01. 2019

0 komentářů

Fond-show: Generali Fond živé planety

 

Generali Fond živé planety je korunový tematicky zaměřený akciový fond ze spektra sociálně odpovědných investic s důrazem na životní prostředí a ekologii. Výsledky ale zaostává za konkurencí. 

Generali Fond živé planety je český fond spravovaný společností Generali Investments CEE (dříve ČP Invest). Funguje dvanáctým rokem, přesto nespravuje ani 300 milionů korun. Jedná se tedy o velmi malý fond. Což ovšem není na škodu, takto může být aspoň dost flexibilní, když chce v portfoliu provést nějaké změny.

Tabulka 1: Základní údaje fondu Generali Fond živé planety

Správce fondu Generali Investments CEE
Manažer fondu Martin Pecka
ISIN CZ0008472693
Vznik fondu 16. 7. 2007
Velikost fondu 291 mil. Kč
Rating Morningstar žádný
SRRI (1-7) 5

Investiční strategie fondu Generali Fond živé planety

Generali Fond živé planety je tematický akciový fond, který se zaměřuje na investice do společností, jež mají pozitivní přístup ke změně klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Zejména investuje do společností, které se zabývají zpracováním a úpravou vody, recyklováním odpadů, alternativními zdroji energie, vývojem nových ekologických materiálů apod.

Z pohledu regionálního investuje především do akcií v USA a Evropě, evropské společnosti aktuálně mírně převažují. Mezi největšími pozicemi v portfoliu fondu bychom našli například akcie společností Waste Management, Xylem, Aqua America, American Water Works, Iberdrola nebo Solaredge Technologies.

REKLAMA

Graf 1: Rozložení portfolia fondu Generali Fond živé planety

Generali Fond živé planety - rozložení portfolia

Historický vývoj hodnoty podílových listů Generali Fond živé planety

Generali Fond živé planety je ukázkovým příkladem dobré investiční myšlenky, kterou se ovšem správci fondu nepodařilo zhmotnit do výsledků. Fond vznikl v roce 2007 a hned v následujícím roce ho postihl velký propad na akciových trzích, ze kterého se hodnota podílových listů dodnes nevyhrabala (od počátku je 26 % ve ztrátě).

Na druhou stranu, kdo do fondu investoval až v roce 2012, tak má dnes výnos kolem 50 %. Posledních 7 let nebyly výsledky v porovnání s jinými akciovými fondy tak špatné.  Nicméně potenciál fondu je určitě větší. Pro srovnání, obdobně zaměřený fond Parvest Global Environment, který vznikl na jaře 2008 a potkal ho na počátku obdobný propad, je dnes od počátku 88 % v zisku a za posledních 7 let vydělal dokonce 100 %.

REKLAMA

Graf 2: Vývoj hodnoty podílových listů fondu Generali Fond živé planety

Generali Fond živé planety - Vývoj hodnoty podílových listů

Tabulka 2: Historické výnosy

1 rok -3,36 % ~ -3,36 % p.a.
3 roky 7,44 % ~ 2,42 % p.a.
5 let 15,84 % ~ 2,98 % p.a.
10 let 38,25 % ~ 3,29 % p.a.
od založení -25,61 % ~ -2,57 % p.a.

Rizika spojená s investicí do fondu Generali Fond živé planety

Jako většina akciových fondů je i tento z pohledu historické volatility zařazen do páté rizikové třídy ze sedmistupňové škály SRRI. Jelikož zhruba polovinu portfolia fondu tvoří akcie označované spíše za defenzivní (např. distribuce pitné vody), vykazuje fond v posledních letech menší výkyvy než běžné globální akciové fondy. Ruku v ruce s nižší volatilitou ale generuje také nižší výnosy.

REKLAMA

Fond je vedený v korunách a zajišťuje měnové riziko do korun. Doporučený investiční horizont má minimálně 8 let.

Tabulka 3: Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 4,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 2,20 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 2,39 %

Závěrečné hodnocení fondu Generali Fond živé planety

Pro větší investice do akcií obecně dle mého názoru aktuálně není vhodná doba. Od října prochází akciové trhy silnou korekcí, a kdo ví, zda to není teprve začátek hlubšího propadu. Mnoho indikátorů naznačuje, že se ekonomika již ochlazuje a že brzy může přijít recese. Vše nyní nasvědčuje tomu, že se medvěd po 10 letech chystá vylézt z brlohu.

Jinak je ale určitě zaměření Generali Fondu živé planety z dlouhodobé perspektivy velmi zajímavé. Akorát nevidím důvod, proč investovat zrovna do tohoto fondu, když existují obdobně zaměřené fondy s výrazně lepšími historickými výsledky.

Autor je privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Generali Investments CEE. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 30. 11. 2018, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 10. 2018.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Matouš Tlapák z Lifeliqe: S jedním povoláním si na celý život nevystačíme

Český technologický start-up Lifeliqe prorazil v USA. V rámci projektu SANDI získala parta nadšenců z Brna třímilionový grant a pomáhá státu Nevada mírnit ekonomické dopady pandemie covid-19. Pomocí interaktivního obsahu ve 3D, virtuální (VR) a rozšířené (AR) realitě mění podobu rekvalifikací dospělých a připravuje je na ekonomiku […]

Text: Filip Kučera

23. 06. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.