Čtvrtek 27. ledna. Svátek má Ingrid.

Finanční plán jako prodejní nástroj?

Peníze - brýle - slepota - finanční plán

Finanční plán je základním nástrojem naprosté většiny finančních poradců. Je ale v dnešní turbulentní době ještě něčím jiným než marketingovým nástrojem sloužícím k prodeji finančních produktů?

Finanční plán slouží k analýze příjmů a výdajů domácnosti, k nastínění vizí a přání, kterých chce rodina dosáhnout a vytvoření cesty, jakou lze stanovené cíle splnit. Až v posledním kroku dochází k výběru finančních produktů, které mají naplnění finančního plánu umožnit.

Při tvorbě finančního plánu vše směřuje k prodeji finančních produktů. Jen málokterý finanční poradce je placen za sestavení finančního plánu, naprostá většina obdrží až provize za zprostředkování od finančních institucí. To není nutně špatně, postupuje-li finanční poradce v rámci zákona – tedy vnímá-li na prvním místě zájem klienta. Otázka se ale nabízí jiná: Je finanční plán ještě důležitý?

Častou námitkou proti tvorbě finančního plánu je nejistota. Vývoj nelze odhadnout ani v nejbližší budoucnosti, natož jak bychom měli chtít plánovat rodinné záležitosti v horizontu několika desetiletí? Navíc, ze zkušenosti snad žádný finanční plán nepřežil více než několik let…

Ať bude finanční plán sestaven sebelépe a bude pamatovat na nejrůznější možné i méně pravděpodobné okolnosti, stejně se zpravidla vyskytne událost, která má zásadní dopad na dosavadní plánování. Z tohoto pohledu se skutečně zdá být finanční plán přežitkem a pouhým marketingovým nástrojem sloužícím k prodeji většího množství finančních produktů. Bez finančního plánu by finanční poradce prodal jen jejich zlomek.

Ano. Finanční plán zpravidla nevydrží příliš dlouho… ve stejné podobě. Přesto je důležitý a má svůj nezastupitelný význam. A to hned na několika úrovních.

Tvorba finančního plánu začíná (či by měla začínat) stanovením cílů domácnosti. K tomu se dá přistupovat rutinně (koupíte si dům či byt, naspoříte si na důchod… a kdy že plánujete koupi nového auta?), nebo se dá rodina přivést k hlubokému zamyšlení nad tím, co očekává od života. Stanovení (životních) priorit není snadné a řada lidí raději žije ze dne na den bez vize, jak by skutečně žít chtěli. Není to (jen) o pracovní kariéře, není to o vlastním (či nájemním) bydlení, není to o počtu (plánovaných) dětí, je to o životním stylu.

Další význam finančního plánu tkví především u dlouhodobých cílů. Ano, u těch cílů, kterých se finanční plán zpravidla „nedožije“. Přesto je zásadní pro nalezení cesty, jak těchto cílů lze dosáhnout. A že se v průběhu života cesta změní? To je naprosto přirozené. Je to stejné jako s řízením firmy. Management musí mít plán, který počítá s nejrůznějšími okolnostmi, ovšem tento plán musí flexibilně přizpůsobovat aktuálním událostem. Stejně tak rodinný finanční plán musí být dostatečně flexibilní, aby reagoval na měnící se prostředí.

Finanční plán není jen prodejní nástroj. K tomuto účelu slouží výborně. Není to ale dostačující. S finančním plánem je třeba dále pracovat a upravovat ho. Ostatně, i to může přinést nové obchodní příležitosti. Ale především – může to přivést klienta k cíli.

2 komentáře: “Finanční plán jako prodejní nástroj?”

  1. Anonym napsal:

    kecy

    • peliculiar napsal:

      Cílů se lépe dosahuje s nějakým, byť nedokonalým plánem, než bez plánu. To je statistika.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.