Pondělí 25. ledna. Svátek má Miloš.

Finanční gramotnost: abyste příští rok hospodařili lépe než letos

Finanční gramotnost

Všichni chceme mít k dispozici více peněz. Jeden z nejjednodušších způsobů, jak toho dosáhnout je zvládat rozumně zpracovat finance a eliminovat zbytečné výdaje. Schopnost generovat a správně spravovat peníze vyplývá z pochopení jejich hodnoty a způsobu, jak s nimi nakládat. Proto je nezbytné, aby lidé porozuměli pojmu finanční gramotnost a také tomu, jak lze tyto finanční dovednosti využít pro správu svých peněz ve svém běžném životě.

Co je finanční gramotnost?

Finanční gramotnost je, zjednodušeně řečeno, schopnost pracovat rozumně se svými penězi tak, aby příjmy převyšovaly výdaje a aby bylo s dostupným rozpočtem postaráno o všechny důležité oblasti a výdaje.

Je to také gramotnost, která ovlivňuje každodenní problémy, které průměrná rodina řeší, když se snaží spravovat své finance, udělat rozpočet, koupit si dům, financovat vzdělávání dětí či zajistit se do důchodu. Nedostatek finanční gramotnosti je problémem nejen pro začínající nebo rozvíjející se ekonomiky. Ani spotřebitelé v rozvinutých nebo vyspělých zemích neprokazují dostatečné pochopení pro finančně principy, aby se vyhnuli finančním nástrahám.

Proč je finanční rozhodování pro spotřebitele stále obtížnější?

  • Spotřebitelé si berou na ramena příliš mnoho finančních rozhodnutí,
  • možnosti úspor a investic jsou komplexnější, než se může zdát,
  • spotřebitelé nejsou dostatečně informováni nebo se řídí zastaralými informacemi,
  • finanční prostředí je dynamické a rychle se mění,
  • existuje velmi mnoho dostupných možností, ve kterých je náročné se orientovat.

Proč je finanční gramotnost důležitá?

Finanční gramotnost je důležitá, protože poskytuje člověku znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní hospodaření s penězi. Bez finanční gramotnosti by rozhodnutí nemusela mít pevný základ. Finanční gramotnost pomáhá lépe porozumět finančním konceptům a umožňuje člověku efektivně řídit své finance. Dále pomáhá při efektivním hospodaření s penězi, při přijímání finančních rozhodnutí a při dosahování finanční stability.

Finanční gramotnost navíc poskytuje znalosti a různé strategie, které jsou nezbytné pro váš finanční růst a úspěch. Umožňuje také to, aby se člověk zbytečně nezadlužoval přes různé rychlé půjčky a přebytečné peníze raději investoval efektivním způsobem.

Důležité komponenty finanční gramotnosti

Správně nastavený a spravovaný rozpočet

Je třeba mít přehled o svých výdajích a třeba si vytvořit finanční plán, který pomůže při sledování výdajů. Váš příjem by měl být vyšší než vaše výdaje. Rozpočet pomáhá při plánování krátkodobých, ale i dlouhodobých výdajů. Umožňuje jednotlivcům odpovídajícím způsobem šetřit. Proto je sestavování rozpočtu nezbytné pro finanční bezpečnost a nezávislost.

Mnoho lidí například vynakládá obrovské množství peněz na pojištění dětí a přitom nejlepší pojištění dětí je kvalitní pojištění rodičů (těch kteří přinášejí do rodinného rozpočtu peníze).

Rozumná správa dluhů

Dluhy vznikají tehdy, když si člověk půjčí a utrácí peníze, které nejsou jeho. Dluh je většinou vnímán negativně, protože je nutné za něj platit úroky. Některé dluhy jsou však i „pozitivní“ – například, když za peníze druhých lidí získáváme aktiva.

Zjednodušeně by se daly dluhy rozdělit podle toho, na co si je půjčujeme: pokud si půjčujeme na něco, u čeho hodnota bude pravděpodobně stoupat (např. investiční nemovitost), může jít o dobrý dluh. Pokud si půjčujeme na něco, kde hodnota bude spíše klesat (různý spotřební zboží), pravděpodobně se jedná o špatný dluh.

Proto je nutné rozlišovat mezi nezbytnými a zbytečnými výdaji, pomůže to jednotlivci, aby se neutopil ve velkých dluzích.

Úspory

Úspory zajišťují finanční bezpečnost a jsou důležitou finanční rezervou. Před každým investováním peněz je rozumnější nejprve vytvořit si finanční rezervu, která by měla pokrývat alespoň několik měsíců pro živobytí.

Úspory je vhodné použít pouze při neočekávaných neplánovaných výdajích, například při výpadku příjmu, poruchách v domácnosti atd.

Investice

Namísto nečinnosti peněz na bankovním účtu je lze aktivně využít. Investování je především o vytváření hodnot a o zhodnocování vašich financí, abyste si mohli zajistit finance pro budoucnost. Mezi často používané investiční možnosti patří akcie, podílové fondy, nemovitosti či investice do zlata. Důležité je zvážit možnost rizika, zhodnocení a inflace, protože mnoho investiční možností (jako klasické termínované účty) nedokážou pokrýt ani inflaci.

Finančně gramotní jednotlivci využívají své finanční znalosti na lepší finanční rozhodnutí. Od každodenních výdajů až po dlouhodobé finanční plánování. Efektivní hospodaření s penězi znamená použití peněz na podporu vašich osobních cílů – bez ohledu na to, jaké jsou. Je třeba se naučit správně spravovat vaše peníze, a tak si zajistit bezpečnou finanční budoucnost.


Autorka: Dominika Blchová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.