Neděle 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

Jak uvést do daňového přiznání dividendy ze zahraničních akcií

Dividendy ze zahraničí v daňovém přiznání

Při investování do akcií můžete realizovat dva druhy příjmů. Jedním z příjmů z investice je okamžik, kdy akcie prodáte, a realizujete tak příjem z prodeje. Druhým příjmem je pak pravidelná výplata dividendy na držené akcie. Oba tyto příjmy je přitom nutné za splnění určitých podmínek zdanit a také uvést v daňovém přiznání.

Je nutno říct, že zdanění příjmů z cenných papírů (akcií) je rozdílné u fyzické osoby, která akcie nakupuje a prodává v rámci osobních investicí, a u právnické osoby, která má tuto činnost jako své podnikání. Následující text se zabývá zdaněním investic pouze fyzických osob.

Jak se daní prodej akcií

Akcie jsou cenné papíry a příjmy z jejich držení či z jejich prodeje spadají dle § 8 zákona o daních z příjmů do tzv. příjmu z kapitálového majetku. Tyto příjmy samozřejmě podléhají 15% dani z příjmu, za určitých podmínek jsou ovšem od daně osvobozeny.

Kdy je prodej akcií osvobozen od daně z příjmu?

  • Pokud je příjem z prodeje nižší než 100 000 Kč za rok. Tento limit je počítán pro veškerý kapitálový majetek, ze kterého máte daný daňový rok příjem. POZOR: limit je pro příjem z prodeje, nikoliv pro realizovaný zisk.
  • Od daně je osvobozen příjem z prodeje cenných papírů, které držíte více než 3 roky. Pokud tak tedy vaše investice splňuje časový test tří let, není nutno příjem danit ani uvádět v daňovém přiznání.

Do daňového přiznání se poté uvádí pouze příjmy, které nejsou osvobozeny od daně z příjmu, tedy ty, které nesplňují test množstevní (100 000 Kč příjmu za rok) ani časový (držení 3 roky). Pokud jsou vámi realizované příjmy od daně z příjmu osvobozené, není nutno je uvádět ani v daňovém přiznání.

Jak se daní výplata dividend

Dividendy vyplácené na držené akcie se daní podobně jako například úroky vyplácené u spořicího účtu. Povinnost odvést 15% daň má v takovém případě ten, kdo dividendy vyplácí, tedy firma, jejíž akcie držíte. Dividendy byste měli obdržet na účet již ponížené o zaplacenou daň. A není nutno je uvádět v daňovém přiznání. Alespoň tak to platí pro dividendy vyplácené firmou, která je daňovým subjektem v ČR. Jiný režim ale platí pro dividendy přijaté ze zahraničí.

Jak se daní dividendy ze zahraničí

Pokud vlastníte akcie firmy, která není daňovým rezidentem České republiky, a od této firmy realizujete výplatu dividend, tak vždy musíte tento příjem uvést do svého daňového přiznání a za určitých podmínek musíte i zaplatit daň z příjmu. A to bez ohledu na to, zde byly tyto příjmy už zdaněny při výplatě v zahraničí. I už v zahraničí zdaněné dividendy musíte uvést ve svém daňovém přiznání jako příjem z kapitálu.

Vzhledem k tomu, že tento příjem musíte v Česku uvést ve svém daňovém přiznání a také musíte zaplatit daň z příjmu, velmi snadno se stane, že z vyplacených dividend zaplatíte daň dvakrát. Jednou v zahraničí při výplatě, kdy vám daň strhne vyplácející firma. A podruhé v České republice, kdy příjem uvedete v daňovém přiznání.

Dobrou zprávou ale je, že pokud má ČR s danou zemí uzavřenou smlouvu o dvojím zdanění, tak si v zahraničí zaplacenou daň můžete započíst proti české daňové povinnosti, a nemusíte tak platit daň dvakrát. Seznam zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou smlouvu o dvojím zdanění, pak najdete na stránkách Ministerstva financí České republiky. Při zdaňování dividend z těchto zemí byste měli postupovat dle dané mezinárodní smlouvy. Přičemž mezi nejdůležitější části patří článek 10, věnující se výplatě divident, a také články 22 a 23, které se zpravidla věnují metodice vylučující dvojí zdanění.

Pro započtení daně je nutné dodat potvrzení od zahraničního plátce dividend o zaplacení daní v zahraničí. A toto potvrzení musí být přílohou k daňovému přiznání, aby mohl být proveden zápočet v zahraničí zaplacené daně.

Také si přečtěte: Jak se daní zahraniční dividendy

Jak v daňovém přiznání uvést výplatu dividend ze zahraničí

Dividendy se stejně jako příjem z prodeje akcií uvádí do daňového přiznání dle §8 zákona o daních z příjmu jako příjem z kapitálu. V daňovém formuláři jde poté o řádek č. 38. Tam uvedete pouze souhrnnou částku obdržených dividend. Kritérium pro uvedení je pouze to, že dividendy vyplácel subjekt, který není daňovým rezidentem v České republice.

Do daňového přiznání se pak uvádí hrubá částka před stržením daně v zahraničí, převedená na české koruny. Z této hrubé částky počítáte českou 15% daň z příjmu. Zápočet daně z příjmu zaplacené v zahraničí pak uvádíte do přílohy 3 a tuto zaplacenou daň musíte doložit potvrzením od vyplácejícího subjektu.

Jaký použít kurz pro přepočet na české koruny? Jednotný kurz, který vyhlašuje každoročně Generální finanční ředitelství.

Jeden komentář: “Jak uvést do daňového přiznání dividendy ze zahraničních akcií”

  1. Pavel Filip napsal:

    Tak smíšený model v R? 🙂 To vás muselo stát hodně. Myslím jako hodně času. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.