CZK/€ 23.490 -0,26%

CZK/$ 21.598 -0,16%

CZK/£ 26.717 +0,02%

CZK/CHF 23.563 -0,31%

Text: Daphne Foulkes

12. 09. 2018

1 komentář

Další krok pro ságu PEPP

 

K dnešnímu dni předložilo mnoho organizací podrobné odpovědi k návrhu nařízení PEPP Evropské komise (ES), který byl zveřejněn dne 29. června 2017. Existuje silný konsensus ohledně podstaty PEPP, a to jak ze strany účastníků Trilogue (Evropská komise, Evropský parlament a Rada Evropy), tak dalších zainteresovaných stran. Nicméně stále existují potenciální překážky a, pokud nebudou nalezena pragmatická řešení, existuje riziko, že PEPP by mohlo vstoupit v účinnost, ale jeho přijetí může být nízké.

Loading 

Vzhledem k tomu, že PEPP vstoupí do další fáze rozhovorů Trilogue, je důležité, aby hlasy potenciálních poskytovatelů a distributorů PEPP byly i nadále vyslyšeny, neboť tyto zainteresované strany jsou v dobrém postavení, aby vyzdvihly praktické obtíže, které by mohly negativně ovlivnit úspěch PEPP. Průřez těmito zainteresovanými stranami se sešel v červnu na zahajovacím zasedání FEPIF Evropského důchodového institutu (FEPI). Později bylo vypracováno stanovisko FEPI, které poskytuje podrobnou analýzu, zatímco stručné shrnutí názorů FEPI je uvedeno níže.

Daňové pobídky: Je velmi důležité, aby Trilogue odsouhlasil pragmatické alternativní řešení, než aby to bylo ponecháno na dobu poté, co bylo nařízení přijato. Teoreticky by byl zcela oddělený daňový režim – tedy 29. režim – platný v celé Evropě ideální z hlediska jednoduchosti a přenosnosti. Rozumíme však, že to pravděpodobně nepřijmou členské státy.

FEPI proto doporučuje, aby individuální sekce mohly být zpočátku omezeny na EET (osvobozené/osvobozené/zdaněné) a TEE (zdaněné/osvobozené/osvobozené), protože ty by se sladily s většinou místních daňových pravidel členských států. Pokud je to žádoucí, mohou být vytvořeny také individuální sekce EEE a TTT pro sladění s ostatními členskými státy, jak to bude požadováno. Je zřejmé, že daňový režim platný pro každého účastníka PEPP je založen na daňovém domicilu účastníka, jak je tomu dnes u všech důchodových produktů, které podporují pravidla stávajících dohod o zamezení dvojího zdanění.

Výchozí investiční varianta: Na stole jsou nyní dvě možnosti:

REKLAMA

 • Nominální „kapitálová záruka“, která pokryje přinejmenším vyplacené příspěvky (bez poplatků a sazeb) jako minimum, které může poskytovatel PEPP rozšířit tak, aby zahrnovalo ochranu proti inflaci.
 • „Investiční strategie zaměřená na zajištění ochrany kapitálu spořitele na základě techniky zmírnění rizika“ – jednodušeji známá jako přístup založený na životním cyklu.

Stanovisko FEPI spočívá v tom, že rámec PEPP by měl umožňovat obě výše uvedené, pokud je to nutné, na místní úrovni, podle vnitrostátních pravidel, nebo zvyklostí. Jak je podrobně popsáno ve stanovisku dokumentu FEPI, záruka na kapitál by měla být reálná (nikoliv nominální). Kromě toho je třeba využít investici životního cyklu jako podklad pro implicitní možnost plánování penzijního připojištění, a to i pro investory, kteří mohou mít opatrnější přístup k investičním rizikům v závislosti na časovém horizontu investora.

Varianta dekumulace: Zatímco jednotný režim pro PEPP by byl ideální, pokud se týče jednoduchosti a přenositelnosti, předpokládá se, že by to mohlo představovat problémy pro členské státy, pokud by to například znamenalo, že s PEPP by bylo nakládáno výhodněji než s místním osobním důchodovým produktem (PPP). Podobně, pokud by s místním PPP bylo nakládáno příznivěji než s PEPP, mohlo by to působit jako odrazující prostředek pro někoho, kdo investuje do PEPP.

Obecná shoda FEPI proto spočívá v tom, že v rámci PEPP by měly být možnosti dekumulace široké a měly by pokrývat všechny možné varianty výplaty, což umožňuje poskytovatelům PEPP tvarovat PEPP podle místních pravidel.

Bez ohledu na výše uvedené platí, že čím je výrobek komplexnější, tím větší jsou administrativní náklady, které budou mít přímý dopad na návratnost investic pro spotřebitele, a proto musí být nalezena odpovídající rovnováha.

REKLAMA

Distribuce & rada: Je pravděpodobné, že PEPP by měly být prodávány pouze na základě doporučení, a to i v případě, že si spořitel zvolil výchozí investiční variantu – ať už jde o skutečnou kapitálovou záruku nebo variantu investice životního cyklu. Dopad vnitrostátních nároků na důchod, různé možnosti dekumulace a věk odchodu do důchodu, zejména v případě, že spořitel PEPP má přeshraniční akumulované výhody, posiluje potřebu toho, aby se spořiteli dostávalo odpovídajícího poradenství bez ohledu na částku, kterou spoří.

Požadavek na test vhodnosti by měl být přinejmenším nezbytným předpokladem ve všech situacích, protože minimální úroveň ochrany spořitelů je vždy nezbytná. Rozhodnutí týkající se důchodových produktů patří k těm nejdůležitějším, které se od každého spořitele očekává, že v životě učiní.

Otázkou nyní je, zda Trilogue bude schopen dosáhnout konsensu ohledně PEPP, které bude přijatelné pro všechny zainteresované strany?

Vzhledem k významu PEPP se bude na nadcházející výroční konferenci FECIF, která se bude konat ve středu 17. října 2018 v hotelu Renaissance Brussels v Belgii, pořádat kulatý stůl. Jedná se o významnou událost a mimo jiné se bude zabývat dvěma významnými a relevantními oblastmi:

Akce se bude ptát a hledat odpovědi na řadu klíčových otázek jako například: jak můžeme stimulovat poskytování soukromých důchodů a motivovat spotřebitele, aby převzali osobní odpovědnost za jejich finanční budoucnost; může jednotný evropský penzijní produkt poskytnout řešení a je skutečně panevropský důchod možný; může fintech v těchto oblastech pomoci, a pokud ano, jak?

Přednášejícími a účastníky budou klíčové osoby z regulatorních orgánů EU a sdružení spotřebitelů, akademičtí pracovníci a poslanci Evropského parlamentu, jakož i řada významných osob z průmyslu.

Autorka je předsedkyně FEPI, předsedkyně představenstva FECIF a partner v The Spectrum IFA Group

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Mít či nemít „penzijko”? A pokud ano, tak to „staré“, nebo to „nové“?

Stále častěji se v mediálním prostoru objevují zprávy o nutnosti důchodové reformy. Nevíme, kdy přijde, ale nutnost změny penzijního systému je zřejmá. Selským rozumem pak můžeme dojít k závěru, že změna, která bude mít efekt na důchodový systém, musí řešit buďto prodloužení věku odchodu do důchodu nebo […]

Text: Redakce

Foto: Fincentrum & Swiss Life Select

24. 03. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Karel

  12 září, 2018

  Pratele, prectete si to aspon po tom Google prekladaci a zkuste to trochu preformulovat do normalni cestiny, nez to date ven.
  I ocisteno o zkratky a nazvy je to nestravitelne…
  „…je důležité, aby hlasy potenciálních poskytovatelů a distributorů byly i nadále vyslyšeny, neboť tyto zainteresované strany jsou v dobrém postavení, aby vyzdvihly praktické obtíže, které by mohly negativně ovlivnit úspěch…“

  Odpovědět