Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

Budoucnost bankovnictví patří softwarovým robotům a RPA

Foto: Pixabay 

Revoluce 4.0 pěkně kvaltuje a mění uvažování jednotlivců, firem, ale i finančních institucí. Digitální transformace se pro ně v posledních letech stala jedním z klíčových pojmů. Zavádění moderních IT technologií ve velkých společnostech, jako jsou banky, je důkazem toho, že digitalizace má silné postavení už i v subjektech s původně konzervativnějším prostředím. Rozhodnout se pro změny, které přinesou digitální transformaci procesů a změnu vnitrofiremní kultury, vyžaduje velkou odvahu.

Finanční oddělení patří nejčastěji mezi ty, která musí provádět množství manuálně a časově náročné administrativy. Právě softwaroví roboti (inteligentní algoritmy) jim mohou pomoci například s bezproblémovou evidencí faktur, automatizací různých reportů, zlepšit platební disciplínu klientů či zjednodušit účtování bankovních výpisů apod. Řešením pro takové případy je takzvaná robotická procesní automatizace (RPA), která zahrnuje nástroj CRM.

„Data se stala klíčovou komoditou. Pokud s nimi firma dokáže správně pracovat, znamená to přidanou hodnotu pro zákazníka, který díky tomu dostane to, co opravdu potřebuje – analýzu jeho potřeb, kvalitní poradenství a ve finále produkt, který odpovídá jeho potřebám,“   vysvětluje odborník na retailové a privátní bankovnictví ČSOB Juraj Ebringer.

Vedle strategického plánování a fiskálních analýz je úkolem finančního a účetního oddělení i provádění každodenních činností, například správy mezd a fakturace. Pro tyto procesy platí přesně definovaná pravidla, ale jejich provádění není jednoduché. Zavedení softwarových robotů ve finančních odděleních šetří čas, proto se zaměstnanci mohou věnovat tvořivější práci. Společnosti denně přijímají i velké množství dokumentů, z nichž roboti dokáží pomocí OCR technologie vytěžit potřebná data a dokumenty zpracovat. Rovněž umožňují efektivněji řídit procesy napříč složitými firemními infrastrukturami.

Jednotný a moderní front-end nástroj pro management klientů

Finanční instituce (banky) využívají moderní nástroje, jako je například CRM. Cílem takových aplikací je poskytnout všem uživatelům – od poboček přes call centrum, firemní bankovnictví až po back office – jednotný a moderní front-end nástroj na management klientů, potenciálních klientů a činností s tím souvisejícími. „Aplikace shromažďuje na jednom místě všechny relevantní informace bez ohledu na zdrojový kanál a umožňuje efektivnější a osobnější obsluhu klientů všech segmentů. Slouží jako klíčový zdroj dat pro poznání klienta, čímž usnadňuje zaměstnancům nastavení správné komunikace a kontrolované řízení prodejních a servisních procesů v rámci životního cyklu klienta banky,“ vysvětluje Richard Sládek z firmy Millennium, dceřinné společnosti Soitron Group.

„Moderní technologie umožňují firmám přizpůsobit dostupné digitální řešení jejich konkrétním potřebám, aby dosáhly vyšší efektivity a škálovatelnosti. Technologie zjednodušují každodenní práci či přístup k reálným a dobře zpracovaným datům. Zároveň pomáhají firmám řešit problémy, jakož i pochopit potřeby svých zákazníků. Projekt CRM aplikace je praktickým příkladem toho, jak data a technologie transformují moderní bankovnictví k vyšší spokojenosti zákazníků,“ podotýká Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Microsoft pro Českou republiku a Slovensko.

Řešení vhodné i pro střední a menší firmy

Efektivní práci s daty však nepotřebují jen velké korporace. CRM řešení mohou díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení využívat všechny společnosti od velkých organizací až po malé firmy. Digitalizace se neodmyslitelně pojí i s bezpapírovým podepisováním. CRM řešení lze propojit se službou elektronického podepisování dokumentů. To umožní jednoduché digitální podepsání dokumentu, který bude zároveň právně závazný a uložený v CRM.

Zefektivnění procesů i pomocí „robota“

V rámci digitální transformace se například zmiňovaná společnost Soitron specializuje na odbourání rutinních administrativních činností. Automatizační nástroj Robotic Process Automation (RPA) lze využít pro jakýkoliv proces, který se opakuje a funguje na základě určitých pravidel. Díky tomu se jej naučí provádět „robot“, resp. software. Pracovní dobu mohou zaměstnanci využít na kreativnější a důležitější úkoly.

Co dokážou sortwaroví roboti?

  • Kontrola systémů a přijatých e-mailů
  • Procházení webů
  • Získávání dat z formulářů a jejich přepisování do systému
  • Ověřování údajů
  • Přepisování dat mezi různými systémy
  • Posílání e-mailů na základě určitých kritérií
  • Posílání oznámení

Softwaroví roboti jsou schopní výrazně snížit administrativní a manuální pracnost na jednotlivých odděleních o 60 až 70 %, ulehčit firmám od financování nákladových činností a vytvořit prostor pro ziskové aktivity. Roboti mohou pracovat nepřetržitě a nemají problém zvládat nárůst objemu úkolů nebo výpadek lidských zdrojů, a to bez nutnosti přijímání a zaškolování nových lidí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.