CZK/€ 23.655 -0,13%

CZK/$ 21.982 -0,78%

CZK/£ 27.533 -0,24%

CZK/CHF 24.244 -0,36%

Text: redakce

27. 08. 2020

0 komentářů

6 základních pravidel, jak správně zajistit právní ochranu svého majetku

 

Společnost Právní Ochrana Majetku přináší na základě skutečných příběhů ve spolupráci s advokátem Pavlem Strnadem z AK Polverini Strnad šest základních pravidel, jak nejlépe ochránit svůj majetek z pohledu práva.

Loading 

Nemovitost má mít jen jednoho vlastníka

Při spoluvlastnictví rozhodují spoluvlastníci podle velikosti svých podílů. „I když se spoluvlastnictví z počátku nemusí jevit jako problémové, je poměrně časté, že po určité době dochází mezi spoluvlastníky k názorovým střetům. Ty se v případě nemovitostí zpravidla týkají způsobu jejího užívání a péče o ni, nutných či naopak zbytečných investic. Často to pak poškodí i mezilidské vztahy uvnitř celé rodiny,“ uvádí své zkušenosti advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Bez manželství není dědictví

Při dědění podle zákonné posloupnosti hrozí riziko především nesezdaným párům. Zákon totiž s nesezdanými pozůstalými partnery v první třídě zákonných dědiců nepočítá. Zařazuje je až do té druhé. Na partnera se tak dostane dědictví pouze za podmínek, že zůstavitel neměl děti a nesezdaný partner splní podmínku soužití se zůstavitelem ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku před zůstavitelovou smrtí.

„Pokud spolu mají nesezdaní partneři potomky, pak partner nebude mít šanci dědit, protože jedinými zákonnými dědici budou jen a pouze děti zůstavitele – bez ohledu na to, jak dlouho spolu partneři žili,“ upozorňuje advokát Pavel Strnad.

Zemřít bez závěti by měl být trestný čin

Pokud zůstavitel nezanechá závěť, bude jeho pozůstalost rozdělena podle zákona. V takovém případě zůstavitel neprojeví svou pravou vůli, a zvyšuje se tak riziko sporů mezi dědici.

REKLAMA

„Často kvůli sporům mezi dědici dochází až k ohrožení majetkové situace pozůstalých osob – partnera, dětí, rodičů nebo sourozenců a zpravidla vždy k narušení jejich vzájemných vztahů,“ říká advokát Pavel Strnad.

Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku

Společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona uzavřením manželství. Při jeho vypořádání soudem (např. v případě rozvodu) pak zásadně platí, že manželé mají na vypořádávaném jmění stejný podíl. „Předmanželskou smlouvu je dobré uzavřít především tam, kde jeden ze snoubenců vlastní významný majetek, má výrazně vyšší příjmy, nebo naopak závazky. Dalším dobrým důvodem je případ, kdy jeden ze snoubenců podniká, protože s tím je spojené určité riziko, které by pak mohlo negativně dopadnout na druhého manžela, a tak i celou rodinu,“ říká advokát Pavel Strnad.

Pojištění vás ochrání před vším kromě výluk

Mnohé pojišťovny mají různá omezení či úplné výluky z pojištění. Jednou ze zákonem stanovených výluk je například výluka ze životního pojištění v případě sebevraždy. V takových případech pak pojišťovny pojistné plnění nevyplatí, i když ostatní podmínky byly řádně splněny. Dalším příkladem jsou nedávná koronavirová omezení, kdy podnikatelé přerušili  svůj provoz kvůli mimořádným opatřením vlády. Ani toto většina tuzemských pojišťoven neodškodňuje anebo jen velmi omezeně.

„Konkrétní pojistné podmínky mohou skrývat i jiná rizika. Doporučujeme proto vždy zkontrolovat, zda a jaké výluky stanoví. Současně je vhodné se zamyslet, jak je možné se účinně ochránit proti situacím zahrnutým právě v těchto pojistných výlukách, a to pomocí standardních institutů platného práva a jejich různých kombinací,“ doplňuje advokát Pavel Strnad.

REKLAMA

Také si přečtěte: Jak správně nastavit životní pojištění

Společnost s více společníky je časovaná bomba

Velkým rizikem společností s více společníky je to, že jednotliví společníci mohou zablokovat rozhodování či činnost společnosti v případě jakékoliv neshody. Toto riziko lze omezit založením jednočlenné společnosti nebo nastavením dostatečných pravidel chování mezi více společníky (tzv. dohodou společníků).

„V případě zejména jednočlenné společnost hrozí riziko jejího ochromení, když po jediném společníkovi zdědí společnost více dědiců a není dalších pravidel. Pak je třeba očekávat vážné komplikace,“ dodává advokát Pavel Strnad.


O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Svěřenský fond s vyděděním nepomůže, majetek do něj není možné před dětmi s jistotou schovat

Obliba svěřenských fondů stále roste. Ale vzhledem k tomu, že tento způsob právní ochrany majetku nemá v České republice v moderní podobě žádnou tradici, neuvědomují si mnozí všechna úskalí takového řešení. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, lidé mnohdy chtějí svěřenský fond využít pro ochranu majetku před […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

04. 04. 2023

Dědictví může být bez závěti zablokováno i na řadu let. Jaké jsou důvody?

Bez závěti je pozůstalost rozdělena podle zákona. V takovém případě pak není výjimkou, že může dědické řízení trvat i několik let. Podle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad nejvíce zdržují spory mezi dědici, množství majetku, který se rozděluje, a složitost jeho struktury. Největší problém nastává, když je […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

01. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *