CZK/€ 24.650 -0,04%

CZK/$ 23.135 +0,57%

CZK/£ 28.902 +0,49%

CZK/CHF 24.004 +0,57%

Text: Jana Poncarová

11. 12. 2019

0 komentářů

Nástupnictví: Otcové zakladatelé by měli umět předat nejen majetek ale i hodnoty

 

V roce 1990 se začal psát úspěšný příběh řady českých podniků. Jejich zakladatelé stojí po třiceti letech před otázkou nástupnictví a jak předat majetek a vlastnictví firem dalším generacím. Podle zahraničních zkušeností to bravurně zvládne jen zlomek z nich. Experti upozorňují, že společně s majetkem je nutné předat i hodnoty a rodinný étos. 

Předání podniku budovaného desítky let do rukou nastupující generace je emotivní proces, který souvisí s uvědoměním si vlastní smrtelnosti. Navíc se bytostně dotýká všech členů rodiny. Pokud se sejdou špatná rozhodnutí, nedostatek štěstí, problematické vztahy nebo třeba závislosti některých členů rodiny, majetek se vytrácí už ve druhé generaci. Takové jsou alespoň zkušenosti ze zahraničí.

Ve druhé generaci se ztratí 70 % majetku

Podle americké konzultační firmy Williams Group se 70 % rodinného bohatství ztrácí už ve druhé generaci. Americká organizace U. S. Trust zase uvádí, že většina lidí s majetkem přes 3 miliony dolarů neví, jak ho připravit na předání další generaci. Toto jsou zkušenosti ze země, která má dlouhou demokratickou, a tedy i podnikatelskou tradici. To vše jen podtrhuje, jak je předání majetku náročné.

Jak upozorňuje Olivia Cooper, vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office v Harrison Clark Rikerbys ve Velké Británii, plánování nástupnictví je spojené s celou řadou rizik, která jsou umocněná globalizací. Zároveň ale dodává, že přesun bohatství z jedné generace na druhou byl komplikovaný vždy. Souvisí totiž nejen s transferem financí, nemovitostí nebo akcií, ale také s předáním rodinného étosu a hodnot. „V praxi se setkáváme s příklady, kdy otec vybudoval úspěšnou firmu a jmění, ale syn ho už jen utrácel a na vnuka nezbylo nic. Společně s majetkem totiž nebyl předán podnikatelský drive,“ podotýká.

Komunikace v rodině je klíčem k úspěchu

Podle Olivie Cooper je důležité v rodině zvládnout dva základní principy: komunikaci a vzdělávání potomků. „Pouze 3 % transferů majetku ztroskotají kvůli legislativě nebo neschopnosti poradců. Za většinu neúspěšného předání bohatství může nedostatečná komunikace a vzdělání v rodině. To by mělo začít už v útlém věku. Potomci by měli vědět, co to znamená být členem rodiny a znát její hodnoty,“ dodává.

REKLAMA

Upozorňuje ale na zkostnatělost, která může stát cestě dalšímu rozvoji a v rodině navozovat špatnou atmosféru. Aby se dynastie úspěšně rozvíjela, je nutné porozumět slabým a silným stránkám jednotlivých členů a respektovat je. Klíčové je také pečovat o rodinný étos a životní styl nastavit tak, aby s hodnotami souzněl. „Pokud se rodina například rozhodne pro filantropii, měla by se věnovat oblastem, k nimž má skutečný vztah,“ dodává Olivia Cooper.

Předat majetek vám pomůže třeba rodinná ústava

Zásadní je naučit se v rodině otevřené komunikaci, kdy se ke slovu dostane každá generace. Je přirozené, že v některých oblastech vznikají třecí plochy. Ty může zmírnit rodinná ústava, která zakotví zásadní hodnoty a principy, podobně jako ústava státu. Aby tento právně nezávazný dokument fungoval, musí se na ústavě shodnout celá rodina.

Při tvorbě rodinné ústavy je nutné otevřeně diskutovat. Ústava by měla odrážet kulturu rodiny, její představy o společné budoucnosti. Aby uspěla, musí být přijata všemi členy rodiny, nesmí být chápána jako vnucený dokument,“ uvádí Stanislav Servus, partner ve firmě Eversheds Sutherland. Dodává, že rodinné ústavy dávají další generaci také odpověď na otázku, jak „to“ otcové zakladatelé mysleli.

Rodinná ústava je dokument, na nějž není žádný mustr. Platí, že co rodinná, to jiná ústava. Její příprava trvá řádově měsíce. Záleží na tom, kolik času je rodina ochotna věnovat společným diskuzím a schůzkám. „Setkal jsem se třeba s tím, že potomci požadovali, aby na ně už otec nekřičel,“ dodává Stanislav Servus.

REKLAMA

V rodinné ústavě mohou být zakotveny základní rodinné hodnoty, například úcta ke svobodě či k dědictví, a to nejen hmotnému, ale i kulturnímu. K udržení dynastie pomáhá také předávání rodinného příběhu a minulosti. Hodnoty jsou jediné udržitelné zdroje. Měli bychom jim dát prostor a čas a také přemýšlet nad tím, proč děláme to, co děláme. Aby byly principy schopné přežít trvale, musí být dostatečně abstraktní,“ říká český šlechtic, mecenáš a podnikatel Constantin Kinský.

Jak předat majetek, ale neztratit osobní vliv ve firmě

Nástupnictví je podle expertů nutné řešit ještě za života. Vlastníci firem se ale často bojí ztráty osobního vlivu a rozhodovacích pravomocí. Včasné plánování a příprava je přitom jedním z rozhodujících aspektů úspěšného předání podniku i rodinného bohatství. Pomoci mohou některé legislativní nástroje, například svěřenské fondy, v nichž může zakladatel vystupovat i jako správce a za svého života mít nad majetkem kontrolu.

Svěřenské fondy také umožňují flexibilitu, a to díky jejich takzvanému statutu, jenž si může zakladatel nechat napsat na míru a přidat například i podmínky, za nichž jeho potomci budou moci z majetku čerpat výhody a výnosy.

Lidé, kteří vybudovali majetek, se ke svěřenským fondům uchylují stále častěji. Jedním z hlavních důvodů bývá obava ze ztráty vlivu nad majetkem. Zároveň chtějí chránit rodinu před externími vlivy, například exekucemi, ale i před potomky samotnými, kteří zatím nemají dostatečné zkušenosti,“ uzavírá Peter Kováčik, ředitel zákaznického servisu House of Trust společnosti Svěřenská správa.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.