CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

22. 02. 2024

0 komentářů

Přehledně o daňovém přiznání za rok 2023. Na jaké slevy a odpočty máte nárok?

 

Blíží i povinnost podat daňové přiznání za předešlý rok. V tom si lze díky daňovým úlevám snížit daňový základ, nebo přímo vypočtenou daň. Nicméně některé slevy na vypočtené dani, jako školkovné či slevu pro studenta, budou moci daňoví poplatníci nyní využít naposledy, protože od příště je již ruší vládní konsolidační balíček.

Loading 

Pro některé půjde také o poslední rok, ve kterém budou moci využít slevu na manželku, jelikož od dalšího roku budou její podmínky zpřísněné. Které slevy lze uplatnit a jaké podmínky je pro ně potřeba splnit?

Slevu na poplatníka může využít každý

Základní slevou, kterou může využít každý, kdo měl alespoň po část uplynulé roku zdanitelné příjmy, je sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun. Nárok není potřeba prokazovat a platí v plné výši, i když výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Zaměstnanci mohou slevu na poplatníka uplatňovat měsíčně, to znamená, že si můžou každý měsíc snížit odvedenou daň o 2570 Kč. Využít ji mohou nejen zaměstnanci (díky podepsání Prohlášení poplatníka, tzv. růžového prohlášení, u svého zaměstnavatele), ale také OSVČ prostřednictvím svého daňového přiznání, u kterých lze slevu uplatnit v plném rozsahu bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti a bez ohledu na to, jestli mají podnikání jako hlavní či vedlejší zdroj příjmů.

Slevu na manžela či manželku mohou uplatnit i registrovaní partneři

Další slevou je tzv. sleva na manžela/manželku. Tu lze využít na partnera definovaného zákonem, tedy kromě manžela či manželky může jít také o partnera podle zákona upravujícího registrované partnerství. Daňový zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící ve společně hospodařící domácnosti, pokud manžel či manželka nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za rok.

REKLAMA

Sleva činí 24 840 korun za rok a oproti slevě na poplatníka se dá uplatnit pouze ročně – nedochází tedy k měsíčnímu uplatnění. Pokud došlo k uzavření či rozvodu manželství v průběhu roku, může si daňový poplatník nechat uplatnit 1/12 z celkové částky 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem).

Sleva se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je manželovi či manželce přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Důležité je rozlišovat, co patří či nepatří do limitu vlastního příjmu manžela či manželky. Do limitu patří nejen zdaňované, ale i osvobozené příjmy. Typicky se do limitu nepočítají dávky sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi či příspěvek v rodičovství (tzv. rodičovská). Naopak peněžitá pomoc v mateřství se do limitu započítává.

Pro uplatnění slevy na manžela či manželku je obvykle třeba doložit v prvním roce uplatnění potvrzení o uzavření manželství či partnerství, průkaz totožnosti manžela či manželky a případně rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P či průkaz ZTP/P.

V této podobě půjde tuto slevu využít naposledy. Vládní konsolidační balíček počínaje daňovým přiznáním za rok 2024 zpřísnil a přidal dodatečnou podmínku k již výše uvedeným. Sleva na manžela či manželku se bude následně vztahovat jen na ty, kteří mají manžela, manželku či registrovaného partnera pečující o dítě do tří let věku ve společně hospodařící domácnosti.

REKLAMA

Slevu na děti může využít vždy jeden z rodičů, školkovné lze využít naposledy

Hojně využívané bývá také daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, které může na každé dítě uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Pokud je zaměstnancem, sníží si obvykle zálohu na daň z příjmu na měsíční bázi, pokud podniká a podává daňové přiznání, sníží si daň jednorázově v rámci daňového přiznání. Výše daňové slevy se určuje podle počtu dětí – na první dítě činí 15 204 Kč ročně, 22 320 Kč na druhé dítě a 27 840 Kč na třetí a další děti. U slevy na dítě platí, že se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je potomkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Za vyživované dítě se považuje nezletilé dítě. Po dosažení zletilosti je pak potřeba doložit nárok na výše uvedené slevy potvrzením o soustavné přípravě na budoucí povolání, kdy je možnost uplatnit slevu do dovršení věku 26 let vyživovaného dítěte.

Ve spojitosti s dětmi může jeden z rodičů využívat také slevu na dani na tzv. školkovné do maximální výše 17 300 Kč za rok. Jedná se v podstatě o náhradu nákladů na umístění dítěte ve školce a je potřeba ho doložit potvrzením od školky, kterou dítě navštěvuje. Tuto slevu ovšem půjde využít naposledy, jelikož vládní konsolidační balíček ji pro následující roky již zrušil.

Slevu pro studenty lze uplatnit také naposledy, speciální sleva pro držitele průkazu ZTP/P zůstává

Na speciální daňovou slevu ve výši 4 020 Kč ročně mají nárok studenti do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání v rámci studia. V případě, že navštěvují vysokou školu, můžou slevu uplatnit pro prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. I tuto slevu lze uplatnit naposledy, jelikož ji od následujícího období již ruší vládní konsolidační balíček.

Zvláštní slevu si mohou uplatnit také držitelé průkazu ZTP/P, a to ve výši 16 140 Kč za rok. Poplatníkovi náleží ale jen za měsíce, na jejichž počátku disponoval rozhodnutím Úřadu práce ČR o jeho přiznání. Dále mohou slev využít poplatníci s přiznaným invalidním důchodem – na ty se vztahuje sleva podle stupně invalidity. Na invaliditu I. a II. stupně dostanou poplatníci slevu 2 520 korun ročně, tedy 210 korun měsíčně, v případě invalidity III. stupně mohou pobírat slevu až 5040 ročně, tedy 420 korun měsíčně.

Z daňového základu lze odečíst dary i úroky z hypoték

Za určitých okolností si mohou daňoví poplatníci od základu daně odečíst také hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého na dobročinné účely. Hodnota daru musí ale činit alespoň 1000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Stačí přitom splnění jen jedné z těchto podmínek. Za dary si pak poplatníci mohou odečíst maximálně 30 % ze svého základu daně. Nárok na odpočet se prokazuje potvrzením příjemce bezúplatného plnění, které zahrnuje i výši a účel daru.

Řada lidí také využívá odečet úroků zaplacených v uplynulém roce na hypotékách či úvěrech ze stavebního spoření, pokud byly použity pro financování bytových potřeb. Jinými slovy, pokud v bytě, na který si pořídili úvěr, trvale bydlí. Takovéto úroky lze odečíst do limitu 300 000 Kč u úvěrů pro financování zajištění bytové potřeby před 1. lednem 2021 a 150 000 Kč u úvěrů pořízených po tomto datu. Je ale třeba vždy zkoumat jaká instituce úvěr poskytla, splnění podmínky bytové potřeby poplatníka či blízkých osob, účel úvěru či vlastnictví dané nemovité věci. Pro odečet úroků je třeba doložit v prvním roce uplatnění smlouvu o úvěru a každoročně potvrzení od instituce poskytující financování o výši zaplaceného úroku. V některých případech je potřeba přeložit také list vlastnictví.

Od základu daně pak lze odečíst také poplatníkem hrazený příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření v souhrnném limitu nejvýše do 24 000 Kč.

Stejný limit pak platí pro odečtení plateb na zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění. Musí se však vždy jednat o pojistný produkt, který splňuje podmínky dané daňovým zákonem. U této položky požaduje finanční úřad předložení smlouvy o pojistném produktu v prvním roce a každoročně potvrzení od pojišťovny o zaplacených příspěvcích.

Od roku 2024 nastala změna i u těchto penzijních produktů a životního pojištění. Zavedl se souhrnný limit odpočtu ve výši 48 000 Kč, který může poplatník využít na jakýkoliv z daňově podporovaných produktů. Množina daňově podporovaných produktů se rozšířila o dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče, u kterých lze ze zaplacených příspěvků rovněž odpočet využít.

Autor: Lukáš Voráček, daňový poradce ze společnosti BDO

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

Průzkum: Drobní investoři se obracejí od ESG

Podle průzkumu mezi českými drobnými investory více než polovina (51 %) investorů nepřemýšlí o faktorech ESG, zatímco 37 % ano. Čtvrtina českých investorů o ESG uvažuje jen tehdy, když se těmto investicím daří. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Retail Investor Beat (RIB) obchodní a investiční platformy eToro.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

19. 07. 2024

USA jsou v režimu fiskální dominance. Co to znamená pro investory?

Americká ekonomika se zdá být výrazně méně ovlivnitelná vyššími úrokovými sazbami v současném hospodářském cyklu. To potenciálně implikuje, že i následné snižování úrokových sazeb pozbude velkých účinků. Tento jev lze vysvětlit tím, že Spojené státy jsou nyní v režimu fiskální dominance. Tento režim nastává, když veřejný dluh […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

18. 07. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *