Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

fincentrum-mensi-nove

logo-fctr-real-hypoindex

logo

fecif


Lesk a bída broker poolů

Lesk a bída broker poolů

Kolem tradičních MLM, broker poolů a spolupráce poradců s nimi se v posledních týdnech objevuje mnoho diskusí. Často jsou z dílny zapálených obchoďáků z Broker Trustu, INSIA a všech jejich následovníků. Možná právě proto se v nich stále opakují ty samé omyly.

Než se k těm nejzásadnějším omylům dostanu, musím čtenáře upozornit na svou neobjektivitu. Jednoho z tradičních velkých hráčů – Fincentrum – jsem před třinácti lety s Martinem Nejedlým zakládal a proto nejsem a ani nemohu být akademicky objektivní. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že naše odvětví za ty roky znám jako málokdo a dokáži porovnávat i v rámci EU.

Pět nejčastějších omylů o Broker Poolech:

 • Omyl č. 1: Mezi „MLM“ a „broker poolem“ je velký rozdíl
 • Omyl č. 2: Poradce si vydělá víc
 • Omyl č. 3: Poradenství je kvalitnější
 • Omyl č. 4: Jen pooly mají budoucnost
 • Omyl č. 5: MLM nemá budoucnost

Podívejme se na tyto nejčastější omyly podrobněji.

Omyl č. 1: Mezi „MLM“ a „Broker Poolem“ je velký rozdíl

Často se zjednodušuje, že v MLM se vyplácejí rozdílové provize, zatímco v broker poolu (dále zkracuji na „pool“ nebo „BP“) ne. Jinými slovy: poradce ze své provize přispívá na své vedoucí, zatímco v BP to tak není. Není to pravda. Přichází-li pod BP skupina, centrála poolu jí typicky vyplácí provize dle zadání vedoucího této skupiny, včetně těch tolik diskutovaných rozdílových provizí. Naopak často i v „tradičním“ MLM jsou špičkoví poradci odměňování tak, že jejich nadřízení rozdílové provize mají malé nebo žádné. Například Exklusivní poradce ve Fincentru má vyšší provize než Oblastní ředitel.

Můžete namítat – a budete mít pravdu –, že v obvyklém MLM je více kariérových stupňů (typicky sedm), zatímco v BP jich je méně, často žádné. Uvědomme si však, že rozdíly nejsou ostré a rozhodně neplatí, že v jednom modelu rozdílové provize jsou – zatímco v tom druhém ne. Najdete je v obou modelech. Možná lze zjednodušit, že v MLM je základem centrální fixní kariéra (pravidla pro odměňování a profesní růst), zatímco v BP je kariéra individuální podle jednotlivých skupin. Každý přístup má svá pro a proti, jak uvidíme dále v textu.

MLM a BP k sobě mají mnohem blíž, než si jejich kritici myslí. Malý dravý MLM s nízkou marží a pool stejné velikosti jsou prakticky stejné. Rozdíly se začnou projevovat až s růstem obratu a počtu poradců pod smlouvou. Pro účely tohoto článku budu zjednodušovat a za „MLM“ považovat firmy typu Fincentrum, Partners nebo Broker Consulting a za „pooly“ firmy typu Broker Trust nebo INSIA. I tak je to zjednodušení: V některých ohledech (firemní kultura centrála-poradci) je však rozdíl třeba mezi Partners a Fincentrem podstatně větší než mezi Fincentrem a Broker Trustem.

Omyl č. 2: Poradce si vydělá víc

Znáte poradce, který pod broker poolem vydělává opravdu zajímavé peníze? Já ne. Jednotkové provize mohou být o něco větší než v tradičních MLM, volný systém poolů však na konci dne způsobí, že většina poradců objektivně vydělává méně. Jistě existují výjimky, průměrná čísla jsou však nezpochybnitelná, jak ukazuje následující tabulka, postavená na datech z ČNB a Ministerstva spravedlnosti k 31. 12. 2012.

Tabulka 1: Počty poradců a jejich průměrné výdělky

       

Kč ročně na

Data k 31. 12. 2012

IZ

PPZ

Tržby v tisících Kč

IZ

PPZ

Fincentrum (jen CZ)

1293

1727

1 004 000

776 489

581 355

Partners Fin. Services

3464

2705

1 441 000

415 993

532 717

           

Broker Trust

873

1700

396 000

453 608

232 941

INSIA

nelze

1046

399 000

nelze

381 453

Metodická poznámka: Použitá metodika není dokonalá, lepší však autor nezná. Doplňující metodická upřesnění:

 • I když zohledníme vyšší míru přerozdělování provizí (resp. nižší marži centrály) v broker poolech, průměrný výdělek na VZ/PPZ je stále podstatně nižší
 • Poměry dále deformují (v neprospěch poolů) vysoké podíly hypoték na produkci. 
 • Nízké výdělky IZ Partners jsou způsobeny specifickou obchodní a vzdělávací politikou Partners a jejich Partners Investiční společností („každý poradce hned investičním zprostředkovatelem“).
 • INSIA koncem února 2013 začala poskytovat i investiční služby a v září 2013 registruje 10 (deset) vázaných zástupců

Zdroj dat: ČNB, MSp ČR, data k 31. 12. 2012 resp. za rok 2012. Malé BP společnosti jako například Bonett.cz  trvale porušují zákon a listiny do Sbírky nevkládají. Závěrka 2012 zatím není dostupná ani u společnosti OVB.

Často slyším, jaká je v BP „pohoda“, nikdo nikoho nikam netlačí, poradce je svým pánem a podobně. Může být. Odvrácenou stránkou této pohody jsou právě nižší výdělky, výše uvedená čísla jsou objektivní a mluví jasně. Člověk je tvor od přírody líný (sám vím, o čem mluvím :-) ) a příliš pohodové prostředí ještě z nikoho špičku neudělalo. Nebo snad znáte úspěšného sportovce, který nemusí na sobě tvrdě pracovat? Funkcionář z Okresního přeboru, to je jiná… Pohoda v chudobě.

Důležitým parametrem jsou také storna u zálohově vyplácených produktů. Přístup jednotlivých MLM je různý: Někde se vytváří stornofond pevně, někde dynamicky, v Partners dokonce ručí manažeři za storna svých podřízených. V některých poolech se jde také touto velmi přísnou cestou, tedy skupinovým ručením. Vidíte, v tomto ohledu k sobě mají Partners a třeba Broker Trust opravdu blízko: Opět důkaz, že hranice mezi „MLM“ a „broker pooly“ jsou mlhavé. Závazek skupinového ručení za storna často „výhodnost“ jednotkově vyšších provizí rozbije.

Často vidím také rozčarování ze snížení provizí poradcům po několika měsících působení v poolu. Proč k němu dochází? Mnohokrát opakovaný scénář: Pod broker pool přijde skupinka, která se zaváže k určitému výkonu a na něj má nastaveny provize. Tento výkon však nesplní, po dohodnutém období jsou tedy provize sníženy. Ti dobří poradci doplácejí na ty špatné, jeden za všechny, všichni za jednoho. Mimochodem, princip pevné individuální kariéry v MLM mi v tomto ohledu připadá mnohem spravedlivější.

Rychlost vyplácení provizí je bolavou patou broker poolů, zejména těch menších (což jsou v ČR prakticky všechny). Zatímco velké MLM společnosti vyplácejí provize velmi rychle, obvykle do jednoho měsíce od přijetí smlouvy, poolům to často trvá dlouhé měsíce. O zálohách, překlenovacích půjčkách či expresních provizích si mohou poradci v poolech nechat obvykle jen zdát. Malé broker pooly permanentně válčí s cash flow, odkládání výplaty provizí je tak běžným jevem.

Omyl č. 3: Poradenství je kvalitnější

Naopak! V tradičních MLM – tedy v těch kvalitnějších poradenských organizacích, nikoliv v prodejních žumpách – se vzdělávání uskutečňuje tradičně ve dvou rovinách. Jako vzdělávání centrální a jako vzdělávání manažer-poradce. V obou rovinách broker pool z definice selhává.

Centrální vzdělávání buď vůbec neexistuje, nebo je osekáno na pár setkání, která jsou s velkou pompou prodávány jako velká výhoda. Je to logické – nízká marže centrály neumožňuje financovat nákladné vzdělávací programy. Někdy je však vzdělávání omezeno z definice: Jak mohla INSIA komplexně vzdělávat poradce, když do letošního roku nezprostředkovávala investice (viz metodická poznámka pod tabulkou výše) a nyní má zprostředkovatelů investic 10 (slovy: deset)? Poradci „pod“ touto společností buď investice vůbec nezajišťují, nebo se je musí doučit sami. V každém případě nemohou bez investic poskytovat komplexní finanční poradenství a ani v něm být centrálně vzděláváni.

Smutným a bohužel častým jevem je vykrádání větších společností. Malinký pool Bonnet.cz se už dokonce ze „svých“ vzdělávacích materiálů ani neobtěžuje vymazat „Fincentrum“ a poznámky hlavního analytika Fincentra Josefa Rajdla.

Vedení a rozvoj manažerem je v BP kvůli eliminaci řídících úrovní z definice potlačen. Ovšem i pod pooly existují skupiny s manažery a rozdílovými provizemi (viz Omyl č. 1), kde manažerské vzdělávání může probíhat velmi dobře. Pohříchu je to však spíše výjimka, která potvrzuje pravidlo.

Do poolů přicházejí zkušenější poradci, kteří minimálně krátkodobě absenci vzdělávání přežijí bez větší úhony. Jenže málokdo má tolik sebedisciplíny, aby na sobě dlouhodobě pracoval v podmínkách volné pracovní kultury bez jakéhokoliv tlaku a kontroly. Čest výjimkám! Domnívám se, že právě profesní zakrňování je důvodem, proč jsou průměrné provize v broker poolech výrazně nižší než v MLM. „Dyť ono to stačí…“.

V Omylu č. 2 jsem psal o „pohodě“ v poolech, která rychle vede k nižším celkovým provizím na poradce, i když jsou jednotkové provize vyšší. Podobný efekt má „pohoda“ na kvalitu produkce. Kvalitní poradenství se totiž nerodí z „pohody“, ale z tvrdé práce na sobě a svých kolezích.

Kvalita poradenství poradců v broker poolech je v průměru nižší než ve slušných MLM. Nikdo neřeší, co sjednáváte, máte přeci tak úžasnou volnost! Důkaz? Každá pojišťovna přizná, že stornovost životních smluv z BP je nad průměrem MLM. A že se mezi MLM najdou tvrdí střelci:-)

Omyl č. 4: Jen pooly mají budoucnost

Pracovníci poolů, zejména těch malých, nových a ambiciozních vášnivě zaplňují internetové diskuse a zvěstují zářivou budoucnost broker poolů. Jen tam je budoucnost poradenství, jen nízkonákladová „vypořádávací“ centra jsou pro poradce to pravé!

Budoucnost ukáže, problém každého nízkonákladového modelu je právě jeho středně- a dlouhodobá udržitelnost. Poradce se může na věc dívat pragmaticky a jít při potížích svého poolu o dům dál. Jenže není právě takový přístup začátkem špatné poradenské práce?

V konstrukci broker poolů je implicitně inkorporován limit růstu skupiny. Aby to bylo srozumitelnější, dovolte mi citovat jednoho ze zkušených obchodních ředitelů:

Proč broker pooly nefungují prorůstově? Je to jednoduché, když by do BP odešel schopný manažer s malou skupinkou lidí, geneze provizního systému jeho skupiny bude asi takováto: 

 1. Přijdou, nastaví si provize pro poradce (jeden level) a malou meziprovizi pro něj,
 2. skupina mu poroste a zjistí, že chce mezi sebe a poradce dát nové, začínající manažery, protože už to sám nestíhá,
 3. buď tedy sníží poradenskému levelu provize, aby měli manažeři z čeho žít, což bude mít za následek odchod minimálně části poradců do jiného poolu, za vyššími provizemi,
 4. nebo se o svou meziprovizi rozdělí s manažery, čímž budou on i manažeři umírat hlady a problém se pouze odloží do doby, kdy i jeho manažeři budou chtít vytvořit mezi sebou a poradci další manažerský level.

Jde o jasně popsaný systémový problém poolů, který se dá vyřešit jen jednou cestou: úspěšné pooly se postupně začnou přibližovat standardním MLM. Nebo budou stagnovat a nikdy nevyrostou do velikosti, při níž mohou realizovat centrální úspory z rozsahu.

Navíc: Každá normální zdravá firma musí generovat zisk. Broker pooly typicky dlouhodobě generují příliš malý zisk a jsou proto snadno zranitelné (jako například Broker Trust se ziskovostí (EBT/rev) 2,8 %). Nahlédnutí do přílohy účetní závěrky navíc odhalí různé interní půjčky a závazky, které finanční křehkost firem ještě prohlubují. Výjimkou je INSIA, která po mnoha hubených letech v roce 2012 vygenerovala téměř 10% zisk. Také už dávno poradcům neposkytuje nejvyšší provize. Ivane, blahopřeji!

Náhled do Sbírky listin je nakonec nejlepším důkazem, že dnešní české broker pooly nejsou zdravé standardní firmy – nedodržují zákony a povinné informace prostě nezveřejňují. Znova: čest výjimkám!

Majitelé broker poolů budou muset s růstem své velikosti nadproporcionálně investovat do různých podpůrných systémů, managementu, IT, účetnictví, auditu. Nemluvě o neustále rostoucích nákladech na compliance, tedy zajištění shody se všemi zákony a předpisy. Majitelé poolů budou také jednou chtít posbírat plody svého snažení a vytvořit zisk. Je to přirozené a nemůže jim to nikdo vyčítat. Jenže to nejde ruku v ruce s marží na hraně přežití.

Chytřejší provozovatelé poolů to moc dobře ví. Sázka na natáhnutí vysokého počtu poradců a „pak to nějak zvýšíme“ je však riskantní. Zvlášť, když se v posledních dvou letech vyrojilo poolů jako hub po dešti.

Omyl č. 5: MLM nemá budoucnost

Třípísmenná zkratka „MLM“ vzbuzuje negativní emoce, stejně jako slovo „pojišťovák“ nebo „finanční poradce“. Stejně jako v těchto případech neprávem. 

Běžný občan nevěří, když vidí vystoupení třeba ikony OVB Martina Zoubka, která by se dala shrnout asi takto: prachy-Ferrari-prachy-Lambo-holky-prachy-prachy-huráááá! Martin je dobrý organizátor a mistr práce s davy. Jistě jej čeká úspěšná kariéra v politice, pokud o to bude stát. Svým způsobem má můj obdiv technokrata. Jenže podnikání, které ignoruje klienta a jeho potřeby, zákonitě poškozuje celé odvětví. Pohrdání systémem MLM začíná právě zde.

Hierarchické uspořádání firmy s několika úrovni řízení je standardem ve firemních organizacích po celém světě, ať už jde o vztah zaměstnanecký nebo jiný. Firem, které by měly širokou, plochou strukturu, mnoho není, a to z jednoduchého důvodu – není v lidských silách řídit nebo „jen“ administrovat desítky lidí napřímo. Vždy je to za cenu omezených služeb, osekaných na nejmenší možnou míru. Někomu to může vyhovovat, většině ne.

Ve Fincentru jsem se setkal s kolegy, kteří se po kratší či delší epizodě v broker poolu vrátili. Jedním z častých důvodů bylo lidské „nemám komu zavolat, nemám se s kým poradit“. Ať už na úrovni skupiny nebo centrály. Tím zdaleka nejčastějším důvodem však je poznání, že náklady na provozování vlastní společnosti nepřevýší efekt jednotkově vyšších provizí a že sami to prostě neuřídí.

Přestože se většina velkých „MLM“ poradenských společností v roce 2013 potýká s obtížemi trhu, dokázalo Fincentrum v prvním pololetí 2013 meziročně vzrůst o dalších 25 % (v ČR o cca 21 %, v SR o 40 %). Tento růst je růst poradců a manažerů Fincentra, jejich produkce a produkce jimi vedených skupin. Jedině v „MLM“ lze totiž dlouhodobě vychovávat spolupracovníky a budovat opravdu velké poradenské skupiny. Broker pool to z definice neumožňuje, jak jsme viděli.

Nakonec, o budoucnosti „MLM“ svědčí nedávné investice Warrena Buffetta či Donalda Trumpa a jejich přesvědčení, že MLM uspořádání je spravedlivé a čeká jej proto velká budoucnost.

Epilog

Kolem broker poolů se někdy kolem roku 2011 vytvořila módní vlna, která v ČR pozvolna opadá (na Slovensku ještě stále roste, podporována skrytě některými vrcholovými manažery pojišťoven), i když byla v prvním pololetí přiživena většími odchody poradců z Partners. Není to dle mého názoru projev tržní změny, ale spíše série chybných kroků managementu této významné české poradenské společnosti.

Nic v životě není černobílé, a tak ani mezi MLM a broker pooly není jasného vítěze.

Broker pool umí nabídnout jednotkově vyšší provize zejména pro poradce, kteří nemají ambice někam růst a vlastně jim to „tak nějak stačí“ a vyhovuje. Pooly nevytváří růstové prostředí, potýkají se často s kvalitou a prakticky vždy s hospodařením.  Jedním slovem: Broker pool je „na pohodu“. Se všemi pozitivy i negativy tohoto výrazu.

Tradiční MLM poradenské sítě – nyní mluvím o těch seriozních, ne o samospotřebitelských či zaměřených na teenagery! – dokáží díky úsporám z rozsahu poskytovat poradcům a manažerům lepší služby. Především však vytváří prorůstové prostředí, které sice ne každému vyhovuje, ale které zajistí, že poradce si celkově vydělá víc než v poolu. I přes jednotkově nižší provizi na nižších pozicích. Jedním slovem: MLM je „o penězích“. Se všemi pozitivy i negativy tohoto výrazu.

Oba obchodní modely nejsou od sebe tolik odlišné, jak jsme viděli v úvodu tohoto článku. Rozhodně je spojuje jedno: práce. Náročná, těžká práce finančního poradce či manažera. Ten, kdo je ochoten pracovat, uspěje v obou. V poolu si hned po startu vydělá víc, ale narazí poměrně rychle na strop. V MLM si vydělá podstatně víc, ale bude to trochu déle trvat. 

Jedno je jisté: Ten, kdo není ochoten pracovat, bude hlady v poolu i v MLM.

Autor je generálním ředitelem společnosti Fincentrum.

Lesk a bída broker poolů >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

Čtenáři Investujeme.cz: Ubývá Partners, přibývají menší společnosti Autor: Petr Zámečník | 23.09.2013 00:00

Čistka mezi broker pooly. První pojišťovna vypovídá smlouvy Autor: Petr Zámečník | 02.03.2015 00:00

Nový broker pool na českém trhu… vyšší výnos, nebo riziko? Autor: Petr Zámečník | 10.11.2014 00:00

Hodnota Bonnet.cz: 8 695,65 Kč Autor: Petr Zámečník | 09.05.2014 00:00

Tomáš Janoušek: Do broker poolu jsem šel kvůli penězům. Ve Fincentru si ale vydělám víc Autor: Petr Zámečník | 05.05.2014 00:00

Zdeněk Sluka: Kvalitu si ohlídat dokážeme Autor: Petr Zámečník | 23.04.2014 00:00

Petr Borkovec: Zoubkovci jsou průser pro celý trh Autor: Petr Zámečník | 24.03.2014 00:00

ČNB apeluje na pojišťovny: Hlídejte si finanční poradce Autor: Petr Zámečník | 10.03.2014 00:00

Finanční zprostředkování zažilo útlum. Jak se daří jednotlivým společnostem? Autor: Petr Zámečník | 03.03.2014 00:00

Partners mění kariérní plán. Co na to konkurence? Autor: Petr Zámečník | 18.12.2013 00:00

Za provizi, nebo placené poradenství? Autor: Jan Traxler | 26.11.2013 00:00

Ivan Špirakus: Bude-li se Insii dařit, prodáme ji celou Autor: Petr Zámečník | 19.11.2013 00:00

Proč má finanční poradenství špatný zvuk Autor: Petr Zámečník | 07.10.2013 00:00

Desatero k výběru dobrého finančního poradce Autor: Redakce | 30.09.2013 00:00

Noční můra broker poolů: Další pojišťovna rozdává červené karty Autor: Petr Zámečník | 13.04.2015 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 182 komentářů)

Re: Re: prodej vs. poradenství Jasinski | 30.09.2013 23:12
Re: prodej vs. poradenství Troubalewski | 30.09.2013 18:08
Re: Re: Re: Re: Re: Re: clo | 25.09.2013 17:49
Re: Re: Re: Re: Re: Standa Šafránek | 25.09.2013 10:55
Re: autko | 25.09.2013 01:52

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Reklama

banner-investujeme-ceskych100

Články z Finanční poradenství

Petr Zámečník | 26.05.2016 00:00 Regulace provizí aneb Kam kráčí legislativa

Regulace provizí za zprostředkování životního pojištění je žhavým tématem již několik let. Jaký je výhled a budoucnost regulace? Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 26.05.2016 17:49

Petr Zámečník | 24.05.2016 00:00 Vstup Aegonu do Chytrého Honzy: Jen první krok?

Chytrý Honza si koupil broker pool Bonnet.cz. Následně do společnosti vstoupil Aegon. To ale není zdaleka vše. Kdo Chytrého Honzu ovládne a co chystá? Celá zpráva »

Komentářů: 15 / 15 Poslední komentář: 30.05.2016 18:42

Zbyněk Drobiš | 19.05.2016 00:00 Pomoc pro spotřebitele: Řešení přeshraničních sporů online

„S využitím online platformy lze obchodníka přímo kontaktovat s požadavkem na řešení sporu. Nebude-li obchodník reagovat, zapojí se místní kontaktní místo, které bude postupovat podle národních předpisů. Spotřebiteli pomůže znalostí jazyka i místních zákonů a poměrů. Stačí jen vyplnit formulář, popsat problém a vše pak postupuje podle předepsaných pravidel,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení časopisu dTest, k nové platformě pro řešení přeshraničních sporů online. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Rebecca Murphy | 16.05.2016 00:00 Opětovné zapojení investorů

Investoři a střadatelé zažívají nyní těžké časy. Nestabilní trhy a nízké úrokové sazby jsou normou a investoři jsou bombardováni informacemi o produktech a službách bez toho, aniž by rozuměli, jak se jich cokoli z toho týká. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 13.05.2016 00:00 Ladislav Šincl trvá na omezení výše provizí

Schyluje se k dalšímu rozkolu vládní koalice kvůli provizím životního pojištění? Navzdory „dohody“ vlády v poslanecké sněmovně opět přistál pozměňovací návrh. Jeho autorem je znovu Ladislav Šincl. Celá zpráva »

Komentářů: 33 / 33 Poslední komentář: 15.05.2016 13:40Další články »

Krátké zprávy z Finanční poradenství

17.05.2016 11:57 Flexibilita, ponuka, starostlivosť - najsilnejšie piliere finančného sprostredkovania

Píšeme na Investujeme.sk: Čoraz viac ľudí vkladá dôveru v oblasti financií finančnému sprostredkovateľovi. V praxi oceňujú najmä široké portfólio možností, prehľad a komplexnú opateru v otázke peňazí. Priestor na rozvoj finančného sprostredkovania na Slovensku stále existuje. Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 19.05.2016 10:19

12.05.2016 15:13 Největší nezávislý kongres pro finanční poradce FPG MoneyExpo Profi 2016

Již ve středu 25. května se uskuteční v Praze-Pankráci největší nezávislý kongres finančních poradců v ČR. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.05.2016 15:41 Skončí daňové ráje?

Více než 300 světových ekonomů vyzvalo světové lídry, aby skončili s daňovými ráji. Podle ekonomů existence daňových rájů zvyšuje nerovnosti a nemá „žádné ekonomické opodstatnění“. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

05.05.2016 16:44 Jiří Šindelář zůstává předsedou představenstva USF

Členové Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) na jubilejní desáté valné hromadě zvolili členy nejužšího vedení. Shodli se, že se budou nadále aktivně podílet na všech legislativních procesech a hájit tak zájmy svých členů a jejich klientů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

04.05.2016 14:44 Ako znížiť počet nespokojných a frustrovaných klientov

Píšeme na Investujeme.sk: Dnešné časy investorom a sporiteľom príliš neprajú. Nízke úrokové sadzby odrádzajú sporiteľov, a volatilné trhy znechucujú investorov. V tomto prostredí to má poradca zaoberajúci sa investíciami veľmi ťažké. Na konci všetkého totiž býva často nespokojný klient. Je však možné sa na veci pozrieť i z druhej strany a situáciu zobrať ako výzvu. Rebecca Murphy, šéfka predaja a marketingu nadnárodnej poradenskej spoločnosti Praemium, zdôrazňuje zásady, ktorých by sa mala moderná poradenská spoločnosť držať. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další krátké zprávy »

Anketa

Jakou správu portfolia upřednostňujete?

Pasivní. (124)
 
Aktivní. (124)
 
Žádnou. (569)
 Celkem hlasovalo 817 čtenářů

Nejčtenější články z Finanční poradenství za posledních 14 dní

Zbyněk Drobiš | 19.05.2016 00:00 Pomoc pro spotřebitele: Řešení přeshraničních sporů online

„S využitím online platformy lze obchodníka přímo kontaktovat s požadavkem na řešení sporu. Nebude-li obchodník reagovat, zapojí se místní kontaktní místo, které bude postupovat podle národních předpisů. Spotřebiteli pomůže znalostí jazyka i místních zákonů a poměrů. Stačí jen vyplnit formulář, popsat problém a vše pak postupuje podle předepsaných pravidel,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení časopisu dTest, k nové platformě pro řešení přeshraničních sporů online. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 26.05.2016 00:00 Regulace provizí aneb Kam kráčí legislativa

Regulace provizí za zprostředkování životního pojištění je žhavým tématem již několik let. Jaký je výhled a budoucnost regulace? Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Rebecca Murphy | 16.05.2016 00:00 Opětovné zapojení investorů

Investoři a střadatelé zažívají nyní těžké časy. Nestabilní trhy a nízké úrokové sazby jsou normou a investoři jsou bombardováni informacemi o produktech a službách bez toho, aniž by rozuměli, jak se jich cokoli z toho týká. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 24.05.2016 00:00 Vstup Aegonu do Chytrého Honzy: Jen první krok?

Chytrý Honza si koupil broker pool Bonnet.cz. Následně do společnosti vstoupil Aegon. To ale není zdaleka vše. Kdo Chytrého Honzu ovládne a co chystá? Celá zpráva »

Komentářů: 15 / 15 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00Další články »