Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

fincentrum-mensi-nove

logo-fctr-real-hypoindex

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fecif


Lesk a bída broker poolů

Lesk a bída broker poolů

Kolem tradičních MLM, broker poolů a spolupráce poradců s nimi se v posledních týdnech objevuje mnoho diskusí. Často jsou z dílny zapálených obchoďáků z Broker Trustu, INSIA a všech jejich následovníků. Možná právě proto se v nich stále opakují ty samé omyly.

Než se k těm nejzásadnějším omylům dostanu, musím čtenáře upozornit na svou neobjektivitu. Jednoho z tradičních velkých hráčů – Fincentrum – jsem před třinácti lety s Martinem Nejedlým zakládal a proto nejsem a ani nemohu být akademicky objektivní. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že naše odvětví za ty roky znám jako málokdo a dokáži porovnávat i v rámci EU.

Pět nejčastějších omylů o Broker Poolech:

 • Omyl č. 1: Mezi „MLM“ a „broker poolem“ je velký rozdíl
 • Omyl č. 2: Poradce si vydělá víc
 • Omyl č. 3: Poradenství je kvalitnější
 • Omyl č. 4: Jen pooly mají budoucnost
 • Omyl č. 5: MLM nemá budoucnost

Podívejme se na tyto nejčastější omyly podrobněji.

Omyl č. 1: Mezi „MLM“ a „Broker Poolem“ je velký rozdíl

Často se zjednodušuje, že v MLM se vyplácejí rozdílové provize, zatímco v broker poolu (dále zkracuji na „pool“ nebo „BP“) ne. Jinými slovy: poradce ze své provize přispívá na své vedoucí, zatímco v BP to tak není. Není to pravda. Přichází-li pod BP skupina, centrála poolu jí typicky vyplácí provize dle zadání vedoucího této skupiny, včetně těch tolik diskutovaných rozdílových provizí. Naopak často i v „tradičním“ MLM jsou špičkoví poradci odměňování tak, že jejich nadřízení rozdílové provize mají malé nebo žádné. Například Exklusivní poradce ve Fincentru má vyšší provize než Oblastní ředitel.

Můžete namítat – a budete mít pravdu –, že v obvyklém MLM je více kariérových stupňů (typicky sedm), zatímco v BP jich je méně, často žádné. Uvědomme si však, že rozdíly nejsou ostré a rozhodně neplatí, že v jednom modelu rozdílové provize jsou – zatímco v tom druhém ne. Najdete je v obou modelech. Možná lze zjednodušit, že v MLM je základem centrální fixní kariéra (pravidla pro odměňování a profesní růst), zatímco v BP je kariéra individuální podle jednotlivých skupin. Každý přístup má svá pro a proti, jak uvidíme dále v textu.

MLM a BP k sobě mají mnohem blíž, než si jejich kritici myslí. Malý dravý MLM s nízkou marží a pool stejné velikosti jsou prakticky stejné. Rozdíly se začnou projevovat až s růstem obratu a počtu poradců pod smlouvou. Pro účely tohoto článku budu zjednodušovat a za „MLM“ považovat firmy typu Fincentrum, Partners nebo Broker Consulting a za „pooly“ firmy typu Broker Trust nebo INSIA. I tak je to zjednodušení: V některých ohledech (firemní kultura centrála-poradci) je však rozdíl třeba mezi Partners a Fincentrem podstatně větší než mezi Fincentrem a Broker Trustem.

Omyl č. 2: Poradce si vydělá víc

Znáte poradce, který pod broker poolem vydělává opravdu zajímavé peníze? Já ne. Jednotkové provize mohou být o něco větší než v tradičních MLM, volný systém poolů však na konci dne způsobí, že většina poradců objektivně vydělává méně. Jistě existují výjimky, průměrná čísla jsou však nezpochybnitelná, jak ukazuje následující tabulka, postavená na datech z ČNB a Ministerstva spravedlnosti k 31. 12. 2012.

Tabulka 1: Počty poradců a jejich průměrné výdělky

       

Kč ročně na

Data k 31. 12. 2012

IZ

PPZ

Tržby v tisících Kč

IZ

PPZ

Fincentrum (jen CZ)

1293

1727

1 004 000

776 489

581 355

Partners Fin. Services

3464

2705

1 441 000

415 993

532 717

           

Broker Trust

873

1700

396 000

453 608

232 941

INSIA

nelze

1046

399 000

nelze

381 453

Metodická poznámka: Použitá metodika není dokonalá, lepší však autor nezná. Doplňující metodická upřesnění:

 • I když zohledníme vyšší míru přerozdělování provizí (resp. nižší marži centrály) v broker poolech, průměrný výdělek na VZ/PPZ je stále podstatně nižší
 • Poměry dále deformují (v neprospěch poolů) vysoké podíly hypoték na produkci. 
 • Nízké výdělky IZ Partners jsou způsobeny specifickou obchodní a vzdělávací politikou Partners a jejich Partners Investiční společností („každý poradce hned investičním zprostředkovatelem“).
 • INSIA koncem února 2013 začala poskytovat i investiční služby a v září 2013 registruje 10 (deset) vázaných zástupců

Zdroj dat: ČNB, MSp ČR, data k 31. 12. 2012 resp. za rok 2012. Malé BP společnosti jako například Bonett.cz  trvale porušují zákon a listiny do Sbírky nevkládají. Závěrka 2012 zatím není dostupná ani u společnosti OVB.

Často slyším, jaká je v BP „pohoda“, nikdo nikoho nikam netlačí, poradce je svým pánem a podobně. Může být. Odvrácenou stránkou této pohody jsou právě nižší výdělky, výše uvedená čísla jsou objektivní a mluví jasně. Člověk je tvor od přírody líný (sám vím, o čem mluvím :-) ) a příliš pohodové prostředí ještě z nikoho špičku neudělalo. Nebo snad znáte úspěšného sportovce, který nemusí na sobě tvrdě pracovat? Funkcionář z Okresního přeboru, to je jiná… Pohoda v chudobě.

Důležitým parametrem jsou také storna u zálohově vyplácených produktů. Přístup jednotlivých MLM je různý: Někde se vytváří stornofond pevně, někde dynamicky, v Partners dokonce ručí manažeři za storna svých podřízených. V některých poolech se jde také touto velmi přísnou cestou, tedy skupinovým ručením. Vidíte, v tomto ohledu k sobě mají Partners a třeba Broker Trust opravdu blízko: Opět důkaz, že hranice mezi „MLM“ a „broker pooly“ jsou mlhavé. Závazek skupinového ručení za storna často „výhodnost“ jednotkově vyšších provizí rozbije.

Často vidím také rozčarování ze snížení provizí poradcům po několika měsících působení v poolu. Proč k němu dochází? Mnohokrát opakovaný scénář: Pod broker pool přijde skupinka, která se zaváže k určitému výkonu a na něj má nastaveny provize. Tento výkon však nesplní, po dohodnutém období jsou tedy provize sníženy. Ti dobří poradci doplácejí na ty špatné, jeden za všechny, všichni za jednoho. Mimochodem, princip pevné individuální kariéry v MLM mi v tomto ohledu připadá mnohem spravedlivější.

Rychlost vyplácení provizí je bolavou patou broker poolů, zejména těch menších (což jsou v ČR prakticky všechny). Zatímco velké MLM společnosti vyplácejí provize velmi rychle, obvykle do jednoho měsíce od přijetí smlouvy, poolům to často trvá dlouhé měsíce. O zálohách, překlenovacích půjčkách či expresních provizích si mohou poradci v poolech nechat obvykle jen zdát. Malé broker pooly permanentně válčí s cash flow, odkládání výplaty provizí je tak běžným jevem.

Omyl č. 3: Poradenství je kvalitnější

Naopak! V tradičních MLM – tedy v těch kvalitnějších poradenských organizacích, nikoliv v prodejních žumpách – se vzdělávání uskutečňuje tradičně ve dvou rovinách. Jako vzdělávání centrální a jako vzdělávání manažer-poradce. V obou rovinách broker pool z definice selhává.

Centrální vzdělávání buď vůbec neexistuje, nebo je osekáno na pár setkání, která jsou s velkou pompou prodávány jako velká výhoda. Je to logické – nízká marže centrály neumožňuje financovat nákladné vzdělávací programy. Někdy je však vzdělávání omezeno z definice: Jak mohla INSIA komplexně vzdělávat poradce, když do letošního roku nezprostředkovávala investice (viz metodická poznámka pod tabulkou výše) a nyní má zprostředkovatelů investic 10 (slovy: deset)? Poradci „pod“ touto společností buď investice vůbec nezajišťují, nebo se je musí doučit sami. V každém případě nemohou bez investic poskytovat komplexní finanční poradenství a ani v něm být centrálně vzděláváni.

Smutným a bohužel častým jevem je vykrádání větších společností. Malinký pool Bonnet.cz se už dokonce ze „svých“ vzdělávacích materiálů ani neobtěžuje vymazat „Fincentrum“ a poznámky hlavního analytika Fincentra Josefa Rajdla.

Vedení a rozvoj manažerem je v BP kvůli eliminaci řídících úrovní z definice potlačen. Ovšem i pod pooly existují skupiny s manažery a rozdílovými provizemi (viz Omyl č. 1), kde manažerské vzdělávání může probíhat velmi dobře. Pohříchu je to však spíše výjimka, která potvrzuje pravidlo.

Do poolů přicházejí zkušenější poradci, kteří minimálně krátkodobě absenci vzdělávání přežijí bez větší úhony. Jenže málokdo má tolik sebedisciplíny, aby na sobě dlouhodobě pracoval v podmínkách volné pracovní kultury bez jakéhokoliv tlaku a kontroly. Čest výjimkám! Domnívám se, že právě profesní zakrňování je důvodem, proč jsou průměrné provize v broker poolech výrazně nižší než v MLM. „Dyť ono to stačí…“.

V Omylu č. 2 jsem psal o „pohodě“ v poolech, která rychle vede k nižším celkovým provizím na poradce, i když jsou jednotkové provize vyšší. Podobný efekt má „pohoda“ na kvalitu produkce. Kvalitní poradenství se totiž nerodí z „pohody“, ale z tvrdé práce na sobě a svých kolezích.

Kvalita poradenství poradců v broker poolech je v průměru nižší než ve slušných MLM. Nikdo neřeší, co sjednáváte, máte přeci tak úžasnou volnost! Důkaz? Každá pojišťovna přizná, že stornovost životních smluv z BP je nad průměrem MLM. A že se mezi MLM najdou tvrdí střelci:-)

Omyl č. 4: Jen pooly mají budoucnost

Pracovníci poolů, zejména těch malých, nových a ambiciozních vášnivě zaplňují internetové diskuse a zvěstují zářivou budoucnost broker poolů. Jen tam je budoucnost poradenství, jen nízkonákladová „vypořádávací“ centra jsou pro poradce to pravé!

Budoucnost ukáže, problém každého nízkonákladového modelu je právě jeho středně- a dlouhodobá udržitelnost. Poradce se může na věc dívat pragmaticky a jít při potížích svého poolu o dům dál. Jenže není právě takový přístup začátkem špatné poradenské práce?

V konstrukci broker poolů je implicitně inkorporován limit růstu skupiny. Aby to bylo srozumitelnější, dovolte mi citovat jednoho ze zkušených obchodních ředitelů:

Proč broker pooly nefungují prorůstově? Je to jednoduché, když by do BP odešel schopný manažer s malou skupinkou lidí, geneze provizního systému jeho skupiny bude asi takováto: 

 1. Přijdou, nastaví si provize pro poradce (jeden level) a malou meziprovizi pro něj,
 2. skupina mu poroste a zjistí, že chce mezi sebe a poradce dát nové, začínající manažery, protože už to sám nestíhá,
 3. buď tedy sníží poradenskému levelu provize, aby měli manažeři z čeho žít, což bude mít za následek odchod minimálně části poradců do jiného poolu, za vyššími provizemi,
 4. nebo se o svou meziprovizi rozdělí s manažery, čímž budou on i manažeři umírat hlady a problém se pouze odloží do doby, kdy i jeho manažeři budou chtít vytvořit mezi sebou a poradci další manažerský level.

Jde o jasně popsaný systémový problém poolů, který se dá vyřešit jen jednou cestou: úspěšné pooly se postupně začnou přibližovat standardním MLM. Nebo budou stagnovat a nikdy nevyrostou do velikosti, při níž mohou realizovat centrální úspory z rozsahu.

Navíc: Každá normální zdravá firma musí generovat zisk. Broker pooly typicky dlouhodobě generují příliš malý zisk a jsou proto snadno zranitelné (jako například Broker Trust se ziskovostí (EBT/rev) 2,8 %). Nahlédnutí do přílohy účetní závěrky navíc odhalí různé interní půjčky a závazky, které finanční křehkost firem ještě prohlubují. Výjimkou je INSIA, která po mnoha hubených letech v roce 2012 vygenerovala téměř 10% zisk. Také už dávno poradcům neposkytuje nejvyšší provize. Ivane, blahopřeji!

Náhled do Sbírky listin je nakonec nejlepším důkazem, že dnešní české broker pooly nejsou zdravé standardní firmy – nedodržují zákony a povinné informace prostě nezveřejňují. Znova: čest výjimkám!

Majitelé broker poolů budou muset s růstem své velikosti nadproporcionálně investovat do různých podpůrných systémů, managementu, IT, účetnictví, auditu. Nemluvě o neustále rostoucích nákladech na compliance, tedy zajištění shody se všemi zákony a předpisy. Majitelé poolů budou také jednou chtít posbírat plody svého snažení a vytvořit zisk. Je to přirozené a nemůže jim to nikdo vyčítat. Jenže to nejde ruku v ruce s marží na hraně přežití.

Chytřejší provozovatelé poolů to moc dobře ví. Sázka na natáhnutí vysokého počtu poradců a „pak to nějak zvýšíme“ je však riskantní. Zvlášť, když se v posledních dvou letech vyrojilo poolů jako hub po dešti.

Omyl č. 5: MLM nemá budoucnost

Třípísmenná zkratka „MLM“ vzbuzuje negativní emoce, stejně jako slovo „pojišťovák“ nebo „finanční poradce“. Stejně jako v těchto případech neprávem. 

Běžný občan nevěří, když vidí vystoupení třeba ikony OVB Martina Zoubka, která by se dala shrnout asi takto: prachy-Ferrari-prachy-Lambo-holky-prachy-prachy-huráááá! Martin je dobrý organizátor a mistr práce s davy. Jistě jej čeká úspěšná kariéra v politice, pokud o to bude stát. Svým způsobem má můj obdiv technokrata. Jenže podnikání, které ignoruje klienta a jeho potřeby, zákonitě poškozuje celé odvětví. Pohrdání systémem MLM začíná právě zde.

Hierarchické uspořádání firmy s několika úrovni řízení je standardem ve firemních organizacích po celém světě, ať už jde o vztah zaměstnanecký nebo jiný. Firem, které by měly širokou, plochou strukturu, mnoho není, a to z jednoduchého důvodu – není v lidských silách řídit nebo „jen“ administrovat desítky lidí napřímo. Vždy je to za cenu omezených služeb, osekaných na nejmenší možnou míru. Někomu to může vyhovovat, většině ne.

Ve Fincentru jsem se setkal s kolegy, kteří se po kratší či delší epizodě v broker poolu vrátili. Jedním z častých důvodů bylo lidské „nemám komu zavolat, nemám se s kým poradit“. Ať už na úrovni skupiny nebo centrály. Tím zdaleka nejčastějším důvodem však je poznání, že náklady na provozování vlastní společnosti nepřevýší efekt jednotkově vyšších provizí a že sami to prostě neuřídí.

Přestože se většina velkých „MLM“ poradenských společností v roce 2013 potýká s obtížemi trhu, dokázalo Fincentrum v prvním pololetí 2013 meziročně vzrůst o dalších 25 % (v ČR o cca 21 %, v SR o 40 %). Tento růst je růst poradců a manažerů Fincentra, jejich produkce a produkce jimi vedených skupin. Jedině v „MLM“ lze totiž dlouhodobě vychovávat spolupracovníky a budovat opravdu velké poradenské skupiny. Broker pool to z definice neumožňuje, jak jsme viděli.

Nakonec, o budoucnosti „MLM“ svědčí nedávné investice Warrena Buffetta či Donalda Trumpa a jejich přesvědčení, že MLM uspořádání je spravedlivé a čeká jej proto velká budoucnost.

Epilog

Kolem broker poolů se někdy kolem roku 2011 vytvořila módní vlna, která v ČR pozvolna opadá (na Slovensku ještě stále roste, podporována skrytě některými vrcholovými manažery pojišťoven), i když byla v prvním pololetí přiživena většími odchody poradců z Partners. Není to dle mého názoru projev tržní změny, ale spíše série chybných kroků managementu této významné české poradenské společnosti.

Nic v životě není černobílé, a tak ani mezi MLM a broker pooly není jasného vítěze.

Broker pool umí nabídnout jednotkově vyšší provize zejména pro poradce, kteří nemají ambice někam růst a vlastně jim to „tak nějak stačí“ a vyhovuje. Pooly nevytváří růstové prostředí, potýkají se často s kvalitou a prakticky vždy s hospodařením.  Jedním slovem: Broker pool je „na pohodu“. Se všemi pozitivy i negativy tohoto výrazu.

Tradiční MLM poradenské sítě – nyní mluvím o těch seriozních, ne o samospotřebitelských či zaměřených na teenagery! – dokáží díky úsporám z rozsahu poskytovat poradcům a manažerům lepší služby. Především však vytváří prorůstové prostředí, které sice ne každému vyhovuje, ale které zajistí, že poradce si celkově vydělá víc než v poolu. I přes jednotkově nižší provizi na nižších pozicích. Jedním slovem: MLM je „o penězích“. Se všemi pozitivy i negativy tohoto výrazu.

Oba obchodní modely nejsou od sebe tolik odlišné, jak jsme viděli v úvodu tohoto článku. Rozhodně je spojuje jedno: práce. Náročná, těžká práce finančního poradce či manažera. Ten, kdo je ochoten pracovat, uspěje v obou. V poolu si hned po startu vydělá víc, ale narazí poměrně rychle na strop. V MLM si vydělá podstatně víc, ale bude to trochu déle trvat. 

Jedno je jisté: Ten, kdo není ochoten pracovat, bude hlady v poolu i v MLM.

Autor je generálním ředitelem společnosti Fincentrum.

Lesk a bída broker poolů >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

Čtenáři Investujeme.cz: Ubývá Partners, přibývají menší společnosti Autor: Petr Zámečník | 23.09.2013 00:00

Čistka mezi broker pooly. První pojišťovna vypovídá smlouvy Autor: Petr Zámečník | 02.03.2015 00:00

Nový broker pool na českém trhu… vyšší výnos, nebo riziko? Autor: Petr Zámečník | 10.11.2014 00:00

Hodnota Bonnet.cz: 8 695,65 Kč Autor: Petr Zámečník | 09.05.2014 00:00

Tomáš Janoušek: Do broker poolu jsem šel kvůli penězům. Ve Fincentru si ale vydělám víc Autor: Petr Zámečník | 05.05.2014 00:00

Zdeněk Sluka: Kvalitu si ohlídat dokážeme Autor: Petr Zámečník | 23.04.2014 00:00

Petr Borkovec: Zoubkovci jsou průser pro celý trh Autor: Petr Zámečník | 24.03.2014 00:00

ČNB apeluje na pojišťovny: Hlídejte si finanční poradce Autor: Petr Zámečník | 10.03.2014 00:00

Finanční zprostředkování zažilo útlum. Jak se daří jednotlivým společnostem? Autor: Petr Zámečník | 03.03.2014 00:00

Partners mění kariérní plán. Co na to konkurence? Autor: Petr Zámečník | 18.12.2013 00:00

Za provizi, nebo placené poradenství? Autor: Jan Traxler | 26.11.2013 00:00

Ivan Špirakus: Bude-li se Insii dařit, prodáme ji celou Autor: Petr Zámečník | 19.11.2013 00:00

Proč má finanční poradenství špatný zvuk Autor: Petr Zámečník | 07.10.2013 00:00

Desatero k výběru dobrého finančního poradce Autor: Redakce | 30.09.2013 00:00

Noční můra broker poolů: Další pojišťovna rozdává červené karty Autor: Petr Zámečník | 13.04.2015 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 182 komentářů)

Re: Re: prodej vs. poradenství Jasinski | 30.09.2013 23:12
Re: prodej vs. poradenství Troubalewski | 30.09.2013 18:08
Re: Re: Re: Re: Re: Re: clo | 25.09.2013 17:49
Re: Re: Re: Re: Re: Standa Šafránek | 25.09.2013 10:55
Re: autko | 25.09.2013 01:52

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Komerční sdelení

br2016-300-300

Články z Finanční poradenství

Petr Zámečník | 26.10.2016 00:00 Jednotný dohled pod ČNB: Koncentrace moci?

Dohled nad finančním trhem byl před 10 lety sloučen pod Českou národní banku (ČNB). Co sloučení dohledu znamenalo? A jak se bude dohled vyvíjet dál? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Spolupracujeme
300x300-finfest

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Jiří Paták: Aegon urychlí Chytrému Honzovi výlet do světa

Chytrý Honza nejprve koupil broker pool Bonnet. Pak nechal koupit kus Chytrého Honzy pojišťovnu Aegon. A teď se chystá do světa. „Těžištěm je Jihovýchodní Asie a Severní Amerika,“ říká Jiří Paták, generální ředitel Chytrého Honzy. Celá zpráva »

Komentářů: 7 / 7 Poslední komentář: 26.10.2016 18:58

Mojmír Urbánek | 24.10.2016 00:00 Broker Trust jako poradenská firma

Minulý týden jsem si přečetl dva články od pana Knappa, generálního ředitele Broker Trustu. Není mi z článků jasné, jaké má Broker Trust postavení na trhu, kromě toho, že je největší. Z pozice přímé konkurence bych se chtěl dozvědět, kam firma kráčí a jaké má klienty. Jsou jimi přímo poradci nebo poradenské firmy? Jednou totiž pan Knapp mluví o jejich poradcích a jindy o poradenských firmách. Celá zpráva »

Komentářů: 13 / 13 Poslední komentář: 25.10.2016 13:53

PR článek | 21.10.2016 00:00 FINfest 2016: Trendy v poradenství, nástroje a zvyšování produkce

Jsou franšízy ve finančním poradenství módou nebo novým trendem? Kam směřuje trh po nové regulaci hypoték a pojištění? Kde končí alternativní investice a začínají investice obskurní? Jaké jsou cesty pro zvýšení obchodní produkce? A co si o těchto otázkách myslí špičky poradenského, bankovního, pojišťovacího a investičního businessu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Robert Čásenský | 17.10.2016 00:00 Petr Stuchlík: Nepovedená reforma penzí naučila Čechy investovat

Před šestnácti lety založil se společníkem Martinem Nejedlým portál Fincentrum. To se postupně proměnilo ve finančního poradce. A hodně vyrostlo. Před třemi lety, kdy prodávali většinový podíl, mělo už více než miliardovou hodnotu. Petr Stuchlík stojí stále v jeho čele. A mezitím investuje peníze do půjček, rádií či drezury koní a čas do studia a letadel. Celá zpráva »

Komentářů: 27 / 27 Poslední komentář: 21.10.2016 16:34Další články »

Krátké zprávy z Finanční poradenství

11.10.2016 11:57 Pohltia externé siete jedného dňa tie interné?

Píšeme na Investujeme.sk: V začiatkoch budovania externých maklérskych sietí na nich klasickí predajcovia produktov za okienkom pozerali ako na zlodejov práce. Takúto skutočnosť koniec – koncov priznávajú aj samotné finančné inštitúcie. Dnes interné a externé siete žijú viac menej v symbióze. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

11.10.2016 09:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Píšeme na Hypoindex.cz: Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

05.10.2016 11:47 Manažérsky kongres Fincentra sa niesol v duchu inovácií

Píšeme na Investujeme.sk: Koncom septembra sa v žilinskom hoteli Holiday Inn už tradične kongres manažérov Fincentra. Okrem miesta a času konania sa ale tento ročník od predchádzajúcich podstatne líšil. Všade bolo cítiť duch zmeny a nadšenie z nových nápadov a inovácií. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.09.2016 10:08 Již za týden! V. mezinárodní konference EFPA se skvělými řečníky a nabitým programem

Nenechte si ujít 21. 9. 2016 v TOP hotelu Praha konferenci o 3 ingrediencích úspěchu v poradenském byznyse: distribuční model 3. tisíciletí – co nás ovlivní? technologie jako podpora finančního poradenství – FINTECH je tu! lidské zdroje, specifické dovednosti a dlouhodobý vztah s klientem: jaké dovednosti potřebuji? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

07.09.2016 10:11 Provize zprostředkovatelů budou regulovány od prosince 2016

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon, který reguluje výplaty provizí pojišťovacím zprostředkovatelům při výpočtu tzv. odkupného u pojistných smluv. Uvedl to prezidentům mluvčí Jiří Ovčáček. Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 11.09.2016 16:25Další krátké zprávy »

Anketa

Jste spokojeni s úroky vašeho spořicího účtu?

Ano. (5)
 
Ne. (28)
 
Nemám spořicí účet. (77)
 Celkem hlasovalo 110 čtenářů

Nejčtenější články z Finanční poradenství za posledních 14 dní

PR článek | 21.10.2016 00:00 FINfest 2016: Trendy v poradenství, nástroje a zvyšování produkce

Jsou franšízy ve finančním poradenství módou nebo novým trendem? Kam směřuje trh po nové regulaci hypoték a pojištění? Kde končí alternativní investice a začínají investice obskurní? Jaké jsou cesty pro zvýšení obchodní produkce? A co si o těchto otázkách myslí špičky poradenského, bankovního, pojišťovacího a investičního businessu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 10.10.2016 00:00 Co bude se strukturami po vyhozených zemských ředitelích OVB?

OVB Allfinanz na příkaz dozorčí rady OVB Holding rozvázala spolupráci se třemi zemskými řediteli. Co se stane s jejich strukturami? Celá zpráva »

Komentářů: 16 / 16 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Robert Čásenský | 17.10.2016 00:00 Petr Stuchlík: Nepovedená reforma penzí naučila Čechy investovat

Před šestnácti lety založil se společníkem Martinem Nejedlým portál Fincentrum. To se postupně proměnilo ve finančního poradce. A hodně vyrostlo. Před třemi lety, kdy prodávali většinový podíl, mělo už více než miliardovou hodnotu. Petr Stuchlík stojí stále v jeho čele. A mezitím investuje peníze do půjček, rádií či drezury koní a čas do studia a letadel. Celá zpráva »

Komentářů: 27 / 27 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00Další články »