CZK/€ 25.360 +0,04%

CZK/$ 23.427 -0,06%

CZK/£ 29.607 -0,09%

CZK/CHF 26.602 -0,11%

Text: Petr Stuchlík

15. 09. 2013

182 komentářů

Lesk a bída broker poolů

 


 

Než se k těm nejzásadnějším omylům dostanu, musím čtenáře upozornit na svou neobjektivitu. Jednoho z tradičních velkých hráčů – Fincentrum – jsem před třinácti lety s Martinem Nejedlým zakládal a proto nejsem a ani nemohu být akademicky objektivní. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že naše odvětví za ty roky znám jako málokdo a dokáži porovnávat i v rámci EU.

Pět nejčastějších omylů o Broker Poolech:

 • Omyl č. 1: Mezi „MLM“ a „broker poolem“ je velký rozdíl
 • Omyl č. 2: Poradce si vydělá víc
 • Omyl č. 3: Poradenství je kvalitnější
 • Omyl č. 4: Jen pooly mají budoucnost
 • Omyl č. 5: MLM nemá budoucnost

Podívejme se na tyto nejčastější omyly podrobněji.

Omyl č. 1: Mezi „MLM“ a „Broker Poolem“ je velký rozdíl

Často se zjednodušuje, že v MLM se vyplácejí rozdílové provize, zatímco v broker poolu (dále zkracuji na „pool“ nebo „BP“) ne. Jinými slovy: poradce ze své provize přispívá na své vedoucí, zatímco v BP to tak není. Není to pravda. Přichází-li pod BP skupina, centrála poolu jí typicky vyplácí provize dle zadání vedoucího této skupiny, včetně těch tolik diskutovaných rozdílových provizí. Naopak často i v „tradičním“ MLM jsou špičkoví poradci odměňování tak, že jejich nadřízení rozdílové provize mají malé nebo žádné. Například Exklusivní poradce ve Fincentru má vyšší provize než Oblastní ředitel.

Můžete namítat – a budete mít pravdu –, že v obvyklém MLM je více kariérových stupňů (typicky sedm), zatímco v BP jich je méně, často žádné. Uvědomme si však, že rozdíly nejsou ostré a rozhodně neplatí, že v jednom modelu rozdílové provize jsou – zatímco v tom druhém ne. Najdete je v obou modelech. Možná lze zjednodušit, že v MLM je základem centrální fixní kariéra (pravidla pro odměňování a profesní růst), zatímco v BP je kariéra individuální podle jednotlivých skupin. Každý přístup má svá pro a proti, jak uvidíme dále v textu.

MLM a BP k sobě mají mnohem blíž, než si jejich kritici myslí. Malý dravý MLM s nízkou marží a pool stejné velikosti jsou prakticky stejné. Rozdíly se začnou projevovat až s růstem obratu a počtu poradců pod smlouvou. Pro účely tohoto článku budu zjednodušovat a za „MLM“ považovat firmy typu Fincentrum, Partners nebo Broker Consulting a za „pooly“ firmy typu Broker Trust nebo INSIA. I tak je to zjednodušení: V některých ohledech (firemní kultura centrála-poradci) je však rozdíl třeba mezi Partners a Fincentrem podstatně větší než mezi Fincentrem a Broker Trustem.

Omyl č. 2: Poradce si vydělá víc

Znáte poradce, který pod broker poolem vydělává opravdu zajímavé peníze? Já ne. Jednotkové provize mohou být o něco větší než v tradičních MLM, volný systém poolů však na konci dne způsobí, že většina poradců objektivně vydělává méně. Jistě existují výjimky, průměrná čísla jsou však nezpochybnitelná, jak ukazuje následující tabulka, postavená na datech z ČNB a Ministerstva spravedlnosti k 31. 12. 2012.

Tabulka 1: Počty poradců a jejich průměrné výdělky

       

Kč ročně na

Data k 31. 12. 2012

IZ

PPZ

Tržby v tisících Kč

IZ

PPZ

Fincentrum (jen CZ)

1293

1727

1 004 000

776 489

581 355

Partners Fin. Services

3464

2705

1 441 000

415 993

532 717

           

Broker Trust

873

1700

396 000

453 608

232 941

INSIA

nelze

1046

399 000

nelze

381 453

Metodická poznámka: Použitá metodika není dokonalá, lepší však autor nezná. Doplňující metodická upřesnění:

 • I když zohledníme vyšší míru přerozdělování provizí (resp. nižší marži centrály) v broker poolech, průměrný výdělek na VZ/PPZ je stále podstatně nižší
 • Poměry dále deformují (v neprospěch poolů) vysoké podíly hypoték na produkci. 
 • Nízké výdělky IZ Partners jsou způsobeny specifickou obchodní a vzdělávací politikou Partners a jejich Partners Investiční společností („každý poradce hned investičním zprostředkovatelem“).
 • INSIA koncem února 2013 začala poskytovat i investiční služby a v září 2013 registruje 10 (deset) vázaných zástupců

Zdroj dat: ČNB, MSp ČR, data k 31. 12. 2012 resp. za rok 2012. Malé BP společnosti jako například Bonett.cz  trvale porušují zákon a listiny do Sbírky nevkládají. Závěrka 2012 zatím není dostupná ani u společnosti OVB.

Často slyším, jaká je v BP „pohoda“, nikdo nikoho nikam netlačí, poradce je svým pánem a podobně. Může být. Odvrácenou stránkou této pohody jsou právě nižší výdělky, výše uvedená čísla jsou objektivní a mluví jasně. Člověk je tvor od přírody líný (sám vím, o čem mluvím :-) ) a příliš pohodové prostředí ještě z nikoho špičku neudělalo. Nebo snad znáte úspěšného sportovce, který nemusí na sobě tvrdě pracovat? Funkcionář z Okresního přeboru, to je jiná… Pohoda v chudobě.

Důležitým parametrem jsou také storna u zálohově vyplácených produktů. Přístup jednotlivých MLM je různý: Někde se vytváří stornofond pevně, někde dynamicky, v Partners dokonce ručí manažeři za storna svých podřízených. V některých poolech se jde také touto velmi přísnou cestou, tedy skupinovým ručením. Vidíte, v tomto ohledu k sobě mají Partners a třeba Broker Trust opravdu blízko: Opět důkaz, že hranice mezi „MLM“ a „broker pooly“ jsou mlhavé. Závazek skupinového ručení za storna často „výhodnost“ jednotkově vyšších provizí rozbije.

Často vidím také rozčarování ze snížení provizí poradcům po několika měsících působení v poolu. Proč k němu dochází? Mnohokrát opakovaný scénář: Pod broker pool přijde skupinka, která se zaváže k určitému výkonu a na něj má nastaveny provize. Tento výkon však nesplní, po dohodnutém období jsou tedy provize sníženy. Ti dobří poradci doplácejí na ty špatné, jeden za všechny, všichni za jednoho. Mimochodem, princip pevné individuální kariéry v MLM mi v tomto ohledu připadá mnohem spravedlivější.

Rychlost vyplácení provizí je bolavou patou broker poolů, zejména těch menších (což jsou v ČR prakticky všechny). Zatímco velké MLM společnosti vyplácejí provize velmi rychle, obvykle do jednoho měsíce od přijetí smlouvy, poolům to často trvá dlouhé měsíce. O zálohách, překlenovacích půjčkách či expresních provizích si mohou poradci v poolech nechat obvykle jen zdát. Malé broker pooly permanentně válčí s cash flow, odkládání výplaty provizí je tak běžným jevem.

Omyl č. 3: Poradenství je kvalitnější

Naopak! V tradičních MLM – tedy v těch kvalitnějších poradenských organizacích, nikoliv v prodejních žumpách – se vzdělávání uskutečňuje tradičně ve dvou rovinách. Jako vzdělávání centrální a jako vzdělávání manažer-poradce. V obou rovinách broker pool z definice selhává.

Centrální vzdělávání buď vůbec neexistuje, nebo je osekáno na pár setkání, která jsou s velkou pompou prodávány jako velká výhoda. Je to logické – nízká marže centrály neumožňuje financovat nákladné vzdělávací programy. Někdy je však vzdělávání omezeno z definice: Jak mohla INSIA komplexně vzdělávat poradce, když do letošního roku nezprostředkovávala investice (viz metodická poznámka pod tabulkou výše) a nyní má zprostředkovatelů investic 10 (slovy: deset)? Poradci „pod“ touto společností buď investice vůbec nezajišťují, nebo se je musí doučit sami. V každém případě nemohou bez investic poskytovat komplexní finanční poradenství a ani v něm být centrálně vzděláváni.

Smutným a bohužel častým jevem je vykrádání větších společností. Malinký pool Bonnet.cz se už dokonce ze „svých“ vzdělávacích materiálů ani neobtěžuje vymazat „Fincentrum“ a poznámky hlavního analytika Fincentra Josefa Rajdla.

Vedení a rozvoj manažerem je v BP kvůli eliminaci řídících úrovní z definice potlačen. Ovšem i pod pooly existují skupiny s manažery a rozdílovými provizemi (viz Omyl č. 1), kde manažerské vzdělávání může probíhat velmi dobře. Pohříchu je to však spíše výjimka, která potvrzuje pravidlo.

Do poolů přicházejí zkušenější poradci, kteří minimálně krátkodobě absenci vzdělávání přežijí bez větší úhony. Jenže málokdo má tolik sebedisciplíny, aby na sobě dlouhodobě pracoval v podmínkách volné pracovní kultury bez jakéhokoliv tlaku a kontroly. Čest výjimkám! Domnívám se, že právě profesní zakrňování je důvodem, proč jsou průměrné provize v broker poolech výrazně nižší než v MLM. „Dyť ono to stačí…“.

V Omylu č. 2 jsem psal o „pohodě“ v poolech, která rychle vede k nižším celkovým provizím na poradce, i když jsou jednotkové provize vyšší. Podobný efekt má „pohoda“ na kvalitu produkce. Kvalitní poradenství se totiž nerodí z „pohody“, ale z tvrdé práce na sobě a svých kolezích.

Kvalita poradenství poradců v broker poolech je v průměru nižší než ve slušných MLM. Nikdo neřeší, co sjednáváte, máte přeci tak úžasnou volnost! Důkaz? Každá pojišťovna přizná, že stornovost životních smluv z BP je nad průměrem MLM. A že se mezi MLM najdou tvrdí střelci:-)

Omyl č. 4: Jen pooly mají budoucnost

Pracovníci poolů, zejména těch malých, nových a ambiciozních vášnivě zaplňují internetové diskuse a zvěstují zářivou budoucnost broker poolů. Jen tam je budoucnost poradenství, jen nízkonákladová „vypořádávací“ centra jsou pro poradce to pravé!

Budoucnost ukáže, problém každého nízkonákladového modelu je právě jeho středně- a dlouhodobá udržitelnost. Poradce se může na věc dívat pragmaticky a jít při potížích svého poolu o dům dál. Jenže není právě takový přístup začátkem špatné poradenské práce?

V konstrukci broker poolů je implicitně inkorporován limit růstu skupiny. Aby to bylo srozumitelnější, dovolte mi citovat jednoho ze zkušených obchodních ředitelů:

Proč broker pooly nefungují prorůstově? Je to jednoduché, když by do BP odešel schopný manažer s malou skupinkou lidí, geneze provizního systému jeho skupiny bude asi takováto: 

 1. Přijdou, nastaví si provize pro poradce (jeden level) a malou meziprovizi pro něj,
 2. skupina mu poroste a zjistí, že chce mezi sebe a poradce dát nové, začínající manažery, protože už to sám nestíhá,
 3. buď tedy sníží poradenskému levelu provize, aby měli manažeři z čeho žít, což bude mít za následek odchod minimálně části poradců do jiného poolu, za vyššími provizemi,
 4. nebo se o svou meziprovizi rozdělí s manažery, čímž budou on i manažeři umírat hlady a problém se pouze odloží do doby, kdy i jeho manažeři budou chtít vytvořit mezi sebou a poradci další manažerský level.

Jde o jasně popsaný systémový problém poolů, který se dá vyřešit jen jednou cestou: úspěšné pooly se postupně začnou přibližovat standardním MLM. Nebo budou stagnovat a nikdy nevyrostou do velikosti, při níž mohou realizovat centrální úspory z rozsahu.

Navíc: Každá normální zdravá firma musí generovat zisk. Broker pooly typicky dlouhodobě generují příliš malý zisk a jsou proto snadno zranitelné (jako například Broker Trust se ziskovostí (EBT/rev) 2,8 %). Nahlédnutí do přílohy účetní závěrky navíc odhalí různé interní půjčky a závazky, které finanční křehkost firem ještě prohlubují. Výjimkou je INSIA, která po mnoha hubených letech v roce 2012 vygenerovala téměř 10% zisk. Také už dávno poradcům neposkytuje nejvyšší provize. Ivane, blahopřeji!

Náhled do Sbírky listin je nakonec nejlepším důkazem, že dnešní české broker pooly nejsou zdravé standardní firmy – nedodržují zákony a povinné informace prostě nezveřejňují. Znova: čest výjimkám!

Majitelé broker poolů budou muset s růstem své velikosti nadproporcionálně investovat do různých podpůrných systémů, managementu, IT, účetnictví, auditu. Nemluvě o neustále rostoucích nákladech na compliance, tedy zajištění shody se všemi zákony a předpisy. Majitelé poolů budou také jednou chtít posbírat plody svého snažení a vytvořit zisk. Je to přirozené a nemůže jim to nikdo vyčítat. Jenže to nejde ruku v ruce s marží na hraně přežití.

Chytřejší provozovatelé poolů to moc dobře ví. Sázka na natáhnutí vysokého počtu poradců a „pak to nějak zvýšíme“ je však riskantní. Zvlášť, když se v posledních dvou letech vyrojilo poolů jako hub po dešti.

Omyl č. 5: MLM nemá budoucnost

Třípísmenná zkratka „MLM“ vzbuzuje negativní emoce, stejně jako slovo „pojišťovák“ nebo „finanční poradce“. Stejně jako v těchto případech neprávem. 

Běžný občan nevěří, když vidí vystoupení třeba ikony OVB Martina Zoubka, která by se dala shrnout asi takto: prachy-Ferrari-prachy-Lambo-holky-prachy-prachy-huráááá! Martin je dobrý organizátor a mistr práce s davy. Jistě jej čeká úspěšná kariéra v politice, pokud o to bude stát. Svým způsobem má můj obdiv technokrata. Jenže podnikání, které ignoruje klienta a jeho potřeby, zákonitě poškozuje celé odvětví. Pohrdání systémem MLM začíná právě zde.

Hierarchické uspořádání firmy s několika úrovni řízení je standardem ve firemních organizacích po celém světě, ať už jde o vztah zaměstnanecký nebo jiný. Firem, které by měly širokou, plochou strukturu, mnoho není, a to z jednoduchého důvodu – není v lidských silách řídit nebo „jen“ administrovat desítky lidí napřímo. Vždy je to za cenu omezených služeb, osekaných na nejmenší možnou míru. Někomu to může vyhovovat, většině ne.

Ve Fincentru jsem se setkal s kolegy, kteří se po kratší či delší epizodě v broker poolu vrátili. Jedním z častých důvodů bylo lidské „nemám komu zavolat, nemám se s kým poradit“. Ať už na úrovni skupiny nebo centrály. Tím zdaleka nejčastějším důvodem však je poznání, že náklady na provozování vlastní společnosti nepřevýší efekt jednotkově vyšších provizí a že sami to prostě neuřídí.

Přestože se většina velkých „MLM“ poradenských společností v roce 2013 potýká s obtížemi trhu, dokázalo Fincentrum v prvním pololetí 2013 meziročně vzrůst o dalších 25 % (v ČR o cca 21 %, v SR o 40 %). Tento růst je růst poradců a manažerů Fincentra, jejich produkce a produkce jimi vedených skupin. Jedině v „MLM“ lze totiž dlouhodobě vychovávat spolupracovníky a budovat opravdu velké poradenské skupiny. Broker pool to z definice neumožňuje, jak jsme viděli.

Nakonec, o budoucnosti „MLM“ svědčí nedávné investice Warrena Buffetta či Donalda Trumpa a jejich přesvědčení, že MLM uspořádání je spravedlivé a čeká jej proto velká budoucnost.

Epilog

Kolem broker poolů se někdy kolem roku 2011 vytvořila módní vlna, která v ČR pozvolna opadá (na Slovensku ještě stále roste, podporována skrytě některými vrcholovými manažery pojišťoven), i když byla v prvním pololetí přiživena většími odchody poradců z Partners. Není to dle mého názoru projev tržní změny, ale spíše série chybných kroků managementu této významné české poradenské společnosti.

Nic v životě není černobílé, a tak ani mezi MLM a broker pooly není jasného vítěze.

Broker pool umí nabídnout jednotkově vyšší provize zejména pro poradce, kteří nemají ambice někam růst a vlastně jim to „tak nějak stačí“ a vyhovuje. Pooly nevytváří růstové prostředí, potýkají se často s kvalitou a prakticky vždy s hospodařením.  Jedním slovem: Broker pool je „na pohodu“. Se všemi pozitivy i negativy tohoto výrazu.

Tradiční MLM poradenské sítě – nyní mluvím o těch seriozních, ne o samospotřebitelských či zaměřených na teenagery! – dokáží díky úsporám z rozsahu poskytovat poradcům a manažerům lepší služby. Především však vytváří prorůstové prostředí, které sice ne každému vyhovuje, ale které zajistí, že poradce si celkově vydělá víc než v poolu. I přes jednotkově nižší provizi na nižších pozicích. Jedním slovem: MLM je „o penězích“. Se všemi pozitivy i negativy tohoto výrazu.

Oba obchodní modely nejsou od sebe tolik odlišné, jak jsme viděli v úvodu tohoto článku. Rozhodně je spojuje jedno: práce. Náročná, těžká práce finančního poradce či manažera. Ten, kdo je ochoten pracovat, uspěje v obou. V poolu si hned po startu vydělá víc, ale narazí poměrně rychle na strop. V MLM si vydělá podstatně víc, ale bude to trochu déle trvat. 

Jedno je jisté: Ten, kdo není ochoten pracovat, bude hlady v poolu i v MLM.

Autor je generálním ředitelem společnosti Fincentrum.

Loading

Vstoupit do diskuze 182 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Digitální měny centrálních bank – budoucnost peněz?

Digitální měny centrálních bank (CBDC) jsou digitalizovanou měnou s nuceným oběhem. V současné době se digitálními měnami centrálních bank aktivně zabývá 130 zemí, které tvoří 98 % světového HDP. Z toho 31 zemí provádí (nebo dokončilo) pilotní studii. Některé menší centrální banky v Karibiku již dokonce CBDC vydaly, […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

01. 03. 2024

Síla složeného úroku aneb tajný vzorec bohatství

Mnoho lidí se zajímá o to, jak úspěšně investovat, ale málokdy se zamyslí nad efektem složeného úročení, přestože právě ten je tajemstvím úspěchu každého investora. Předpokládejme, že dokážete sestavit konzervativní portfolio s očekávaným výnosem 5 % ročně. Ten by se měsíčně připisoval od vašich 25. narozenin s […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024

Komentář: Rekordní hodnoty na akciovém trhu – případ racionální přebujenosti

Minulý týden padla řada rekordů, když hlavní akciové indexy v USA, Evropě a Japonsku dosáhly historických maxim. Ale na rozdíl od rekordů ve sportovních výkonech bývají rekordy ve výkonnosti akciových trhů spojeny s jednou zásadní obavou: Nejde o případ „iracionálního přebujení“? Myslím si, že je to racionální […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

28. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • 16 září, 2013

  Mistr Stuchlík „zapomněl“ na největší omyl… Žádné finanční poradenství neexistuje, je to prodej vybraných finančních produktů, které jsou pro většinu klientů zbytečné, nevhodné a vůbec celkově k ničemu.

  MLM je v distribuci finančních produktů hnací silou všeho zla. Zároveň je nesmrtelný, protože se vždy najde dost neznalých, hlupáků a zoufalců, kteří za pár grošů podvedou i svoje blízké a kterým bude manažery nakecáno, že už za pár týdnů budou jezdit ve Ferrari a šukat ty nejlepší kurvy ve městě. Že prý jen stačí obejít rodinu a zrušit všechny stávající smlouvy. Protože přesně o tom je to vaše jakože finanční poradenství. Vzhledem k tomu, že klasických pracovních příležitostí bude jen ubývat a uchazečů o rádoby poradenství jen přibývat, má Stuchlík budoucnost zajištěnu na 5 generací dopředu.

  Tak co, kolik smluv podílových fondů s poplatkem předplaceným na dvacet let dopředu (protože vy rádoby poradci přesně víte, jak bude život a svět jako takový vypadat zan dvacet let) tento týden sjednáte místo ižp a budete dělat, jak užitečnou službu jste pro klienty vykonali?

  Ale máte pravdu, vy jakože poradci, nejlepší je živit se lidskou hloupostí a leností (což spolu úzce souvisí).

  Odpovědět

 • Ivan Špirakus

  16 září, 2013

  Děkuji za blahopřání Petře :)
  a rovněž gratuluji k výsledkům.

  Ten článek pochopitelně jiný než subjektivní být nemůže – můj by zněl rovněž subjektivně a pochopitelně opačným směrem¨:)

  Odpovědět

 • Angel

  16 září, 2013

  Vim ze se k tomu nesnizite, ale napsat byste ho mohl :-)

  Odpovědět

 • PetrB

  16 září, 2013

  Ivan Špirakus je natolik rozumný a nad věcí, že tu pravděpodobně nebude ztrácet čas :0)

  Odpovědět

 • vasek

  16 září, 2013

  Myslím, že I.Š. k tomuto tématu píše ze svého úhlu pohledu zase na jiných serverech :-)

  Odpovědět

 • z pojištovny

  16 září, 2013

  Tak proto mu nedávno z insie odešlo tolik lidí. Tím se to vysvětluje: nad věcí a rozumný!

  Odpovědět

 • 16 září, 2013

  Tak to je pro mě novinka, panu Špirakusovi z Insie odcházejí poradci ? Můžete být konkrétnější ? Z jakého důvodu odešli ? Výše provizí to asi nebyly…

  Odpovědět

 • Zapálený eXPartnersák

  16 září, 2013

  Vím o odchodu lidí z MLM do brokerpoolů, jedinců, skupin i celých struktur. Naopak mi není znám jeden jediný případ, kdy by se lidé, co odešli z MLM do poolu vrátili zpět do MLM. O odchodu lidí z Insie jsem taktéž slyšel, ale přešli opět pod křídla poolu (Bonnet, BrokerTrust apod.). U mě zvítězil lidský přístup, po zdárném odchodu z Partners jsem kontaktoval Insii a Bonnet, Insie mi poslala přístupové kódy pro srovnání provizí. Bonnet mi zavolal osobně a bylo to velmi příjemné popovídání, měl jsem pocit, že je skutečně zajímají důvody mého zájmu přechodu pod brokerpool. Jsem u Bonnetu a jsem maximálně spokojen, provize nádherné 2× měsíčně, dělám práci podle sebe, nikoliv podle obchodního plánu a ambicí mého nadřízeného manažera (jako v MLM).

  Odpovědět

 • Kamil Bonnet

  16 září, 2013

  Zdravim eXPartnersaku, prosím ozvi se mi, rád bych tě pozval na oběd. kamil@bonnet.cz

  Odpovědět

 • Jacek

  21 září, 2013

  Tak to jsme tady minimálně dva :-)

  Odpovědět

 • Dorota Máchalová

  16 září, 2013

  Lze očekávat jakoukoliv objektivitu od CEO Fincentra pana Stuchlíka na webových stránkách, které mu „de facto“ patří ? To je ta správná otázka…
  Už z principu nemůže být tento člověk objektivní, vždyť by mezi řádky podával návod k tomu, aby mu jeho MLM ovečky utíkaly do brokerpoolů. MLM i brokerpooly mají své místo na trhu, bohužel práce v jakékoliv MLM společnosti je charakteristická neustálým tlakem na produkci (mnohdy za jakoukoliv cenu) a budováním virtuálních struktur. Toto všechno je masivně podporováno pseudopředstavami o budování vlastního byznysu, neomezených výdělcích až do nebe atd.
  Pořád se tu diskutující dohadují o tom, jestli je lepší pool nebo MLM, jestli dělá tuto práci lépe Partners nebo OVB, Fincentrum nebo Insie atd.
  Nikdy jsem tu nezaznamenal dle mého soudu jednu z největších slabin současného finančního poradenství, a to neexistenci vzoru lidí, kteří se finančním poradenstvím dlouhodobě a kvalitně živí a jsou špičkovými profesionály ve svém oboru. Naivní, mnohdy velmi mladí lidé mají naopak za vzor jedince typu Zoubek, Štork apod. Pak se ale nedivme, že má MLM a obecně finanční poradenství tak neuvěřitelně špatnou pověst.
  Závěrem mě zaujalo ono srovnání s Insií, mám pocit, že je tomu trošku jinak, ale možná máte zcela aktuální čísla, která já nemám. Co vím, tak Insia každý rok roste a je to jedna z nejrychleji expandujících firem v našem oboru, drtivá většina bývalých kolegů z nejrůznějších MLM firem skončila právě zde, ale to jsou informace, které jsou čerstvé tak dva roky, třeba se od té doby věci změnily. Narážka na Insii mi přišla jako taková malá pomsta za to, jak se jí daří přetahovat poradce z MLM sítí včetně Fincentra.

  Odpovědět

 • aha

  16 září, 2013

  Vzdyt to tam vsechno pise! Ze neni objektivni dokonce hned na zacatku. Zas trouba co to ani necetl a diskutuje. Nadsenec z insie?!? Ne se vsim souhlasim ale je to dobra analyza.

  Odpovědět

 • exPartners

  16 září, 2013

  Pan Stuchlík píše: „Často slyším, jaká je v BP „pohoda“, nikdo nikoho nikam netlačí, poradce je svým pánem a podobně. Může být. Odvrácenou stránkou této pohody jsou právě nižší výdělky, výše uvedená čísla jsou objektivní a mluví jasně. Člověk je tvor od přírody líný (sám vím, o čem mluvím) a příliš pohodové prostředí ještě z nikoho špičku neudělalo. Nebo snad znáte úspěšného sportovce, který nemusí na sobě tvrdě pracovat? Funkcionář z Okresního přeboru, to je jiná… Pohoda v chudobě“.

  Moje zkušenost je jiná, tlak na produkci a neustálé obhajování pozic včetně kšeftování s BJ mi práci v Partners dokonale znechutil, právě proto jsem odešel do Bonnetu (broker pool). V Partners jsem si poslední rok před odchodem vydělal cca 700.000 Kč ročně, nyní po roce v poolu je můj výdělek bez pár tisíců milion a půl. Podotýkám, že pracuji stejně intenzivně jako v Partners a mám plus mínus každý měsíc stejný počet klientů. Takže kde asi bude zakopaný ten pes ? Nebude to náhodou tím, že jsem v předchozím MLM štědře krmil parazity a darmožrouty nad sebou ? A to dobrou polovinou, někdy i dvěmi třetinami ze své provize ? V Bonnetu mi začínají teď po roce chodit i následné provize, o těch jsem si mohl nechat v Partners jen zdát…
  Nezlobte se na mne, ale článek mi přijde neobjektivní. Samozřejmě, pooly i MLM mají na trhu svoje místo, ale vyjádření pana Stuchlíka, že „broker pool umí nabídnout jednotkově vyšší provize zejména pro poradce, kteří nemají ambice někam růst a vlastně jim to „tak nějak stačí“ a vyhovuje“ mi přijde zcela zcestné. Právě proto, že jsem chtěl konečně růst a být za svoji práci férově odměněn bylo impulsem k tomu, že jsem odešel pod křídla poolu. Berte to jako moji zkušenost, která je samozřejmě subjektivní, co poradce, to názor.

  Odpovědět

 • Yersinia Pestis

  16 září, 2013

  Co to je za blábol, že mě MLM více motivuje? Spíše že mě nutí dřít jako blázen, abych si vůbec na chleba vydělal!

  Ano, já nemám drastické ambice vydělávat statisíce a být manažer který se každoročně dává za vzor.
  V průměru tu devadesátku za měsíc si vydělám a je to mnohem více, než s rodinou spotřebujeme.

  Jenže mě na to stačí pracovat ne jako otrokovi, ale jako normálnímu člověku, co si ještě pravidelně dělá prodloužené víkendy, aby se s rodinou daly podnikat nějaké akce.
  Raději si nechci představit, jak bych musel v MLM dřít, abych vydělával to, co mám nyní.

  Takže máte pravdu pane Stuchlík. Pool dělá člověka línějším a já jsem za to rád, protože ten čas můžu využít jinak, než být otrokem systému.

  Odpovědět

 • Štěpán Průcha

  16 září, 2013

  Jsem na tom stejně, vydělávám, nedřu, mám čas na klienty i rodinu. Pracuji s BT. Rád předám zkušenosti z praxe, i bez vidiny meziprovize :-)

  Odpovědět

 • vasek

  16 září, 2013

  „Rád předám zkušenosti z praxe, i bez vidiny meziprovize :-)
  Ano, charita je záslužná věc…

  Odpovědět

 • Milan

  16 září, 2013

  Že vás to pořád baví se tu hádat nad kokotinama…ať si každý pracuje kde chce a za kolik chce. Kdybychom se místo psaní těchto nesmyslů vrátili zpět ke kořenům našeho oboru a dělali ho nejlépe jak umíme, tak uděláme pro sebe a pro naše klienty daleko větší užitek než únavným vypisováním téhož stále dokola. Ať má poradce v poolu za životku třeba i 300%, je mi to zcela u zadku, stejně tak jako je mi jedno, jestli má poradce v MLM za tutéž práci 30%, každý má svobodnou možnost dělat práci jinak a jinde.
  Doporučuji se zamyslet nad citátem pana Kellnera: „Odložil jsem balvan, který se jmenuje Starat se o cizí věci. Přestal jsem řešit, co dělají jiní. Kde jsou a co mají. Nemůžete totiž být jako kdokoli jiný. A nikdo nemůže být jako Vy. Uvažovat jako Vy. Proto jděte vlastní cestou. Kdykoli znejistíte, posloucháte svět více než sebe. Přestaňte se srovnávat, tím se rozptylujete. Poslouchejte svůj vnitřní hlas a starejte se o své věci, svůj byznys. Nebojte se, že budete na cestě sami – jsme na ní všichni. Naopak, užijte si to“.

  Vyhněte se zášti, dramatizování skutečnosti a odrazování. Budete-li poslouchat jiné, přestanete být originál, budete kopie. Ani ne svá, ale cizí kopie. Budete-li dělat vše blízké svému srdci, budete mít smysluplný život. Najdete vnitřní klid a štěstí.“

  Odpovědět

 • Bubu

  16 září, 2013

  Škoda, že nejdou dávat plusy za komentáře. Nejde nic jiného, než s Vámi souhlasit!

  Odpovědět

 • Milan T.

  16 září, 2013

  Díky, poslední dobou je to tu příliš monotématické a vytrácí se podstata naší práce, výrok pana Kellnera mi připadal zcela adekvátní tomu, co tu poslední dobou poradci řeší za nesmysly.

  Odpovědět

 • Yersinia Pestis

  16 září, 2013

  Nesmysly nebo ne. O čem jiném jsou internetové diskuze, zvláště pak na jednostranně zaměřeném webu jako je tento než o vzájemném trollování.

  Každý někdy potřebuje upustit páru a proč ne tímto způsobem.

  Odpovědět

 • 16 září, 2013

  Proč mě článek potěšil? Protože jeho obsah jde dost do rozporu s tím, že ho jeho autor vůbec napsal. Kdyby to byla v brokerpoolech taková bída a dle slov autora jejich módní vlna pozvolna opadá, tak by neměl autor vůbec potřebu tento článek vypudit. Takže přes všechny (většinou absolutně účelové a absolutně černo-bílé – přestože tvrdí, že to tak nevidí) argumenty je vidět, že pana Stuchlíka pořádně pálí brokerpooly a odchod jeho lidí, kteří konečně otevřeli oči a dokázali po kvalitním proplachu hlavy začít přemýšlet.

  Odpovědět

 • xyz

  16 září, 2013

  Co píšete zní logicky, jenže Fincentru se evidentně daří, viz 25% růst letos. Z miliardy už to je slušný výkon. Pooly „živí“ nespokojení poradci z Partners, to ví každý.

  Kterou firmu mi doporučujete ze všech nejvíc?

  Odpovědět

 • 16 září, 2013

  Tak já netvrdím, že nerostou, ale pro vyprodukování podobného článku musí být podstatný důvod a mě napadá pouze ten, že pooly MLM velice trápí. Třeba by bez nich mělo FC nárůst 40%, kdo ví.

  Jinak otázka, jakou firmu bych Vám doporučil nemůže být myšlena vážně. Ono to není jen o firmě, ani o tom, že jedna konkrétní by byla vhodná pro každého. Já sám si myslím, že se najdou i tací, pro které je skutečně MLM lepší alternativou. Ale názory pana Stuchlíka jsou příliš radikální, ale to je účelové. Já si myslím, že MLM je vhodný hlavně pro ty, kteří nechtějí vykonávat poradenskou práci, ale pouze tvořit struktury. Nerad bych prezentoval názor, že jen sedí na zadku a nechávají makat ostatní. I tato práce vyžaduje strategie, nicméně MLM systém je vhodný pro prodej hrnců a šampónů, ale ve finančních službách, kde to vyžaduje také určit znalosti, je to prostě bohužel zlo, které odnesou pouze klienti. Pool je dobrý pro vyspělé lidi, jak znalostně, tak osobnostně. Prostě 18-ti letý cápek potřebuje nad sebou tlak, protože sám nemá vlastní motor nebo zodpovědnost. Vyzrálý poradce dokáže fungovat velmi dobře v poolu, kde má nadstandardní výdělky, vytváří kvalitní službu (má na to také čas, protože nemusí splnit kvóty) a má čas i na jiné životní hodnoty, než jen dělat, dělat a dělat a za čas zjistil, že mu život protekl mezi prsty. Ale jsou lidé, pro které je životním smyslem mít statisíce měsíčně a nadupanou káru. Já si myslím, že po tom touží většina lidí, ale přesto to není to, co v životě skutečně chtějí. Jenže v MLM na to ostatní většinou není prostor. Tedy pokud nejste na pozici u špice. Jenže buďme realisti. Pokud v tomto oboru dnes někdo začíná, tak dostat se na vrchol už je prakticky utopie. Leda začít někde, kam ještě propaganda nedosáhla a nezkazila oboru jméno. Třeba Afrika :D.

  Odpovědět

 • Poradce Partners

  16 září, 2013

  Sorry, ale když u nás v Partners udělám životko a mám za něj nějakých 40% z roční platby a kolega pracující u Insie má za přesně tu stejnou smlouvu necelých 160%, tak mě tu může mazat med kolem huby o výhodách MLM kdo chce, ten finanční rozdíl prostě neokecá žádný argument. Vezměte si jenom následný provize, kolega v Insii je dostává za život a za majetek a po dvou letech co utekl od jiného MLM to dělá poměrně zajímavý pravidelný měsíční příjem, jasně, nejsou to statisíce, ale takových 10 až 15 tisíc každý měsíc, to už je poznat, a to je dostává každý měsíc, dokud jsou ty smlouvy živé, klient platí a je o něj pečováno. Já vlastně ani nepředpokládám, že by tu mohl nějaký MLM leader psát něco jiného, pooly všem MLM leží dost hluboko v žaludku a všichni vědí proč.

  Odpovědět

 • xxx

  16 září, 2013

  Ty debile to si myslíš že v Partners budeš mít jako všechno zadarmo nebo co ? Já taky makám v Partners a stačí se podívat co všechno stojí reklama reprezentativní zázemí analytickej tým vymýšlení exkluzivních produktů materiály ke klientům vizitky popisky na auta reklama v TV a jiný věci. Seš normální ? Ukaž mě firmu která má tak perfektně známej marketing a běžní lidi o firmě vědí ? Klidně si makej v poolu za 1000% chudáku ale pak si toto všechno plať sám a budeš čumět jaký prd ti z těch óbr peněz zbyde. Uvědom si laskavě ty demente kolik peněz každej měsíc Partners do těchto věcí sype a pak tady pyš nesmisly.

  Odpovědět

 • exP

  16 září, 2013

  No když pominu Váš slovník, tak by mne zajímalo, kolik peněz Vám osobně ten skvělý marketing a tužka s logem Partners přinese? Pokud by to bylo alespoň tolik, jako je rozdíl mezi 160%-40% provize z ročního pojistného, tak bych takovou tužku s logem chtěl taky :)

  Odpovědět

 • haha

  16 září, 2013

  Koukam ze v Partners makaji ynteligenti LOL

  Odpovědět

 • Yersinia Pestis

  16 září, 2013

  Koukám že verbujete už i bývalé dělňasy s 8 třídami základky 😀

  Odpovědět

 • yowie

  16 září, 2013

  „vymýšlení exkluzivních produktů“

  Právě jsem si vymyslel, že vše co prodáváte, jsou exkluzivní produkty. Kolik mi za to dáte? :-)

  Mě třeba dostal nedávný rozhovor s Borkovcem. Prý si nechal udělat rozbor od KPMG, jestli jsou Partners schopni rozjet banku. Samozřejmě nejsou. Cena? 1 milion Kč.

  Kdyby se obrátil na mě, tak bych mu řekl to samé hned a zdarma :-))

  Jinak k čemu jsou Vám reprezentativní prostory za drahé nájmy atd.?

  Ono to možná nemusí působit ani tak na klienty, jako na Vás samotného. Správný manažer v MLM totiž musí vypadat jako vatař i kdyby na chleba neměl. Proč? Protože kdyby Vás lákal na realitu, tak byste do toho téměř jistě nešel…

  Odpovědět

 • vasek

  16 září, 2013

  „Prý si nechal udělat rozbor od KPMG, jestli jsou Partners schopni rozjet banku. Samozřejmě nejsou. Cena? 1 milion Kč.
  Kdyby se obrátil na mě, tak bych mu řekl to samé hned a zdarma :-))

  Evidentně jste expert na vše…

  Odpovědět

 • yowie

  16 září, 2013

  Vašku, na to věru nemusíte být Einstein.

  Stačí se podívat na výroční zprávy bank. Hlavně těch nových.

  Třeba tady: http://www.air­bank.cz/cs/vse-o-air-bank/dokumenty/po­vinne-informace/vyrocni-zprava-za-rok-2011/Contents/0/9BF64C6­C926BDBBD49FCAF4A­BA86BAE5/resou­rce.pdf

  Podívejte se, s jakými částkami se tam operuje. Přitom se stále dál investuje do dalších poboček, platy atd.

  A se ziskem počítají tak za dva až tři roky a to bude spíš taková kladná nula, na kterou se po x letech působení na trhu teprve loni dostala M-bank.

  Myslíte, že to utáhne firma s obratem přes miliardu a ziskem 130 mio (který byl letos stejně skoro celý rozdělen těm nahoře)?

  A co Equa a Zuno, které nemají tolik peněz na reklamu, jako Kellner?

  Přestože mají nebo měli poměrně zajímavé služby, tak RB uvažovala, že Zuno v ČR zruší a Equa už se ze zoufalství spojila i s externími poradenskými sítěmi.

  Partners si aktuálně mohou založit banku pouze se silným partnerem v zádech, jinak na to nemají a ještě mnoho let mít nebudou. Navíc bych chtěl vidět movitého partnera, který by na našem vysoce konkurenčním bankovním trhu rozjížděl další banku.

  Jak by to mělo vypadat? Obdoba Partners konta? Nikdy jsem neměl účet v bance, kde bych musel platit nějaké poplatky a už vidím klienty, jak se radostně rozloučí s ČS a utíkají k Partners platit to samé za vedení atd., tzn. jinou než low cost cestou se snad dnes ani vydat nedá a to je opravdu pro silné hráče, než to začne vydělávat…

  Odpovědět

 • vasek

  16 září, 2013

  Mily yowie,
  Mozna kdybyste netravil tolik casu treba zde na I.cz, zjistil byste, ze pokud PFS planovali banku, tak jedine se silnym partnerem, protoze vlastni zdroje na to opravdu nemaji. A to nevychazim z zadnych predpokladu, ale z rozhovoru s jejich reditelem. Jinak Vase presvedceni o jednoduchosti v rozhodovani zdali vlastni banku ci nikoliv lze prirovnat k „hospodskym trenerum“, ti take vzdycky vi, jak se ma hrat fotbal. Pritom na hristi stali parkrat za zivot.
  Jinak dle informaci na internetu Partners konto pri dodrzeni podminek lze mit zdarma(krome balicku sms). Pozadovany obrat je mimochodem podstatne nizsi nez ten, ktery je pro ucet zdarma vyzadovan u CS.

  Odpovědět

 • yowie

  16 září, 2013

  Jenže kdo by do toho s touto společností šel, že?

  To je jako vařit sekyrkovou polívku s tím, že Partners dodají tu sekyrku… :-)

  Btw. jaká je úspěšnost Partners konta za ty roky? 25 000 klientů, z toho bude velká část současných a bývalých poradců.

  To měl Kellner v Air v řádu několika málo měsíců.

 • vasek

  16 září, 2013

  Jak víte, že by do toho nikdo s PFS nešel?…
  A neporovnávejte AB s Partners konty/UCB. Pro AB mají klienti jinou roli než u standartních bank.
  Btw, silně mi připomínáte uživatele „podvedená klientka AWD“. Jen vy máte před sebou terč tyrkysový.
  Ale musela to být láska, když teď tolik nenávisti. A přitom do „jejich“ Gen X peníze posíláte pořád…

 • yowie

  17 září, 2013

  Jestli Vám to udělá radost, tak s jedním chudákem z AWD jsem měl při svých mystery tu čest také.

  Vymyslel pro mě úžasnou věc. Zrušit staré doběhnuté stavebko a vzít si nové s překlenovákem.

  Nemám iluze, že by to jinde bylo lepší.

  No jinak kdyby Partners měli strategického partnera k rozjetí banky, už bychom to jistě dávno věděli, protože by pan Borkovec jistě skákal radostí 2 metry do vzduchu na nějaké tiskovce.

  Víte sám, že nejhorší, co můžete s předplaceným produktem udělat, je zrušit ho po zaplacení poplatků.

  Navíc to bylo pro mého kamaráda, který se už pár let potácí mezi konzultantem a M1. Vždycky poskočí nahoru, pak se rozpadne tým, spadne dolů, tvoří další tým a tak pořád dokola. Ale to asi znáte… :-))

 • aBc

  16 září, 2013

  Vážený pane, jestli takto za značku Partners jednáte a komunikujete i s potencionálními či stávajícími partnery, tak teda potěš…s takto vybraným slovníkem a psaným českým jazykem to v Partners do půl roku zabalíte. Ale možná tento styl komunikace a rétoriky funguje na verbování -náctiletých nováčků, kteří Vám to zbaští i s navijákem. Pak se ale vedení společnosti nemůže divit nad tak vysokými čísly fluktuace, že ?

  Odpovědět

 • The Perník

  16 září, 2013

  To zas bude mít pan Fejtek do nového čísla Profi PF úžasného materiálu na téma poradci a jejich prezentace na internetu :0))))

  Odpovědět

 • XXX

  16 září, 2013

  Dobrý den, jen zde vyvstává otázka, kdeže se ti vyspělí lidé berou??? Kdože je to naučí a odkud ten přišel???

  Odpovědět

 • yowie

  16 září, 2013

  Určitě zajímavý článek.

  Každopádně čistě jen z pohledu businessmana.

  Bohužel kontroly účetních závěrek jednotlivých společností jsou značně odtrženy od příběhů konkrétních poradců.

  Pool mi přijde jako dobrá alternativa pro někoho, kdo už trochu prozřel a nechce budovat žádné týmy a donekonečna pořád znovu verbovat, vyhazovat a obhajovat.

  Máte pravdu v tom, že mladý dravec v MLM toho zcela jistě nabouchá daleko víc, když ho nadřízení drží zkrátka.

  Jenže pak už je Vám třeba 30, máte dvě děti a jste na pokraji vyhoření. To už chce člověk trochu zvolnit a být s rodinou a přitom na to ale mít peníze. Viz. příspěvky někoho tady, že si dělá prodloužené víkendy atd.

  Teď co je víc? Ty prachy a vize, nebo fungující rodina? Každý to má asi jinak a na těch starších, co zůstávají v MLM, vidím přesně ten opak, tedy rozpady rodin. Koneckonců zhoubný vliv MLM podnikání na rodinu jsem zažil u známých už několikrát a nejednalo se jen o fin. poradenství.

  Chápu, že to vidíte jen přes výkon a peníze, ale pro zdravého jedince to není všechno. Nemluvě o tom, že pasivní příjem v MLM je něco jako bigfoot, všichni o tom mluví, ale nikdo ho neviděl :-)

  A jedna osobní na závěr. V JJ se nic nezměnilo a stále to tam v rukou pevně drží postarší konzervativní dámy z Maidenheadu :-))

  Odpovědět

 • ps

  16 září, 2013

  :-) you made my day – pořád v Maidenheadu řeší (ne)závadnost parabenů? :-)

  Odpovědět

 • yowie

  16 září, 2013

  ps: Už jsem také utekl, ale implementovat e-invoicing několik let… To zažijete jen v JJ :-))

  btw. před třemi lety se tam ještě stále používal ke stahování některých dat klasický modem, ale to už je snad naštěstí pryč:

  http://www.you­tube.com/watch?v=gsNaR6F­RuO0

  Jinak sorry za OT

  Odpovědět

 • Poradce Partners

  16 září, 2013

  Váš příspěvek naprosto vystihuje realitu MLM. Pracuji v Partners a došla nám svodka postupů na kariérové pozice, cca 90% manažerů nedokázalo obhájit svoji pozici a jsou o stupeň níže. Všichni se jak zdrogovaní honí za vidinou života ála Borkovec & Lukeš. Honění se za produkcí, novými poradci, přemlouvání těch stávajících, aby neutekli jinam, pořád dokola ten samý krysí závod. To vše na úkor času, tedy rodiny, partnerky, dětí, přátel apod. Kromě několika lidí na pozici Partner neznám nikoho, kdo by byl finančně za vodou a měl tak hafo času na svoji rodinu, koníčky a normální spokojený životní styl. Spíš je to o pozérství, o naleštěné bídě, autech na leasing, půjčkách za image „vydělávám půl mega měsíčně“ apod. Realita ? Přesně na opačném spektru, dluhy, splátky, vytloukání klínu klínem, kšeftování s BJ, občas nějaká ta fiktivní smlouva apod. Poté, co jsem začal určitou část zajímavější produkce nosit přes kamaráda do brokerpoolu jsem si mohl dovolit výrazně zvolnit, paradoxně však o to víc na mě tlačí můj manažer, co se to se mnou děje, z čeho prý žiju, no a já mu omílám pořád to samé dokola, že mi to nejde, že je trh nasycený, že je velká konkurence a on mi pak dá vždycky na dva týdny pokoj. MLM je nikdy nekončící krysí závod a já už chci i žít, bude mi 32 a do Partners jsem nenastoupil proto, abych plnil parazitům nade mnou jejich luxusní sny, i tak z mojí práce mají za to nic až moc peněz. Život se má prožít, ne přežít neustálým honěním za BJ, pozicemi a jinými MLM nesmysly. Zcela souhlasím s příspěvkem pana Yowieho, Průchy a Jasinskiho.

  Odpovědět

 • Martin

  16 září, 2013

  Kolego, bude nejlepší když odejdete, děláte nám tu ostudu.

  Děkuji

  M.

  Odpovědět

 • yowie

  16 září, 2013

  Tak pokud podepsal mandátku, tak asi čeká, až bude vyhozen, protože ty horentní sumy za lekce podomního prodeje asi nikdo platit nechce.

  No a jinak ty interní informace jsou velmi zajímavé, nemyslíte?

  S tím se muselo počítat, když se ty nové mandátky zavedly, ne?

  Odpovědět

 • [Autor příspěvku zneužil cizí jméno]

  16 září, 2013

  Je vidět, že jste tu naší skvělou mandátní smlouvu vůbec nečetl, protože pokutka za vzdělávání se platí vždy, když po skončení v Partners začnete pracovat u konkurence, nebo se konkurencí sám stanete. Takže i když vás „ukončí systém“, tak stejně máme nárok na poplateček za vzdělání, pokud se tedy nevrátíte ke kopání výkopů :-)

  Odpovědět

 • yowie

  16 září, 2013

  Na poradci-sobe.cz jsou k tomu zajímavé diskuze.

  Každopádně jsem se kdysi z něčeho podobného úspěšně vyvlékl, stejně jako někteří kolegové.

  Uvidíme, až se rozjedou první soudy…

  Odpovědět

 • exPartners

  16 září, 2013

  Připravujeme si půdu u poolu (já manažer + mí lidé z Partners, Spilberk Office, Brno, jsme ve struktuře Míry Pořízka) a dávali jsme novou mandátku k právnímu rozboru. Nebude to podle mě tak horké, jak se nám snaží chlapci z Partners naznačit, podle právního rozboru je to minimálně na hraně a v rozporu s dobrými mravy, takže se sám těším na první soudy, budou-li vůbec nějaké. A pokud budou, tak tu s kolegy všechno do sebemenšího detailu popíšeme, aby další zájemci o práci u této firmy věděli, s čím mohou počítat poté, co jim spadnou tyrkysové brýle a oni prozřou. Když už sranda, tak velká a ať to stojí za to.

  Odpovědět

 • Ondra

  16 září, 2013

  ExPartnersáku, to už si psal asi pětkrát, že si připravujete půdu. Ta už musí být tak připravená, že víc to ani nejde, jak o tom pořád píšeš :-) Raději nech těch keců, odejdi tam, kam chceš a věnuj se něčemu rozumnějšímu než psaní nesmyslných příspěvků ;-)

  Odpovědět

 • Poradce Partners

  16 září, 2013

  No zrovna od Vás to sedí, vždyť jste sám z Partners a podporujete tuto lumpárnu. Nemůžete překousnout, že vám utíkají lidé pracovat do klidnějších vod, co ? Nějak vám nevycházejí ty neomezené a ničím neohraničené astronomické výdělky, co ? To by vám na ně musel nejdřív někdo vydělávat a těch lidí je čím dál míň a míň, bodejť by ne, za zlomek provize vám to dlouho nikdo dělat nebude. Už aby mě z Partners vyhodili, to bylo šlápnutí do lejna, bohužel jsem si tehdy nechal vymýt mozek na motivačním semináři a nepoužíval zdravý selský rozum. Moje chyba a cenná zkušenost. Co mě hřeje se jedna věc, a to že se mi podařilo od nástupu k Partners odradit (otevřít oči a mozek) tak cca 20 lidí tím, že jsem jim řekl, jaká je skutečná realita a ne to, co viděli na promítacím plátně a slyšeli od motivačních řečníků. Rozhodně v tom odmítám přestat a čím méně lidí do Partners nastoupí, tím budu mít lepší pocit, že jsem alespoň něco udělal pro kultivaci trhu a minimálně nezkazil mladému člověku jedno z nejkrásnějších období jeho života.

  Odpovědět

 • exPartners

  17 září, 2013

  Zopakuj si v duchu legendární výrok Petra Borkovce „Poradce žijí z vizí, my žijeme z jejich provizí“ a vůbec si mě nevšímej, jo ? Ostudu tu nedělám, jen vám leží v žaludku, že se tu veřejně rozebírají praktiky uvnitř Partners.

  Odpovědět

 • Jasinski

  16 září, 2013

  Když to shrnu:
  MLM (FC, BC, P…) jsou ideální na prodej, objem množství. Poradenství je obal, image, prostě zvyšuje prodejnost produktů jak ze strany poradců (motivace), tak u klientů (nejednám s dealerem, ale poradcem:-)).

  Broker pooly:
  Sice stojí na provizích za prodej, ale nenutí poradce jít do konfliktu se zájmem klienta, aby splnil kritéria, uspokojil nadřízeného, atd. Tzn., že je zde podstatně větší prostor pro samotné poradenství. Prodejci se budou v poolu cítit nesví, nejsou zvyklí upřednostňovat klienta a jeho zájmy, jsou zvyklí na tlak na prodej. Budou asi dezorientováni.

  Takže závěr:
  Pro dealery, prodejce je lepší MLM (FC, BC, Partners, AWD).

  Pro poradce – nějaký broker pool.

  Odpovědět

 • Bokowski

  16 září, 2013

  Přečti si to ještě jednou

  Odpovědět

 • Jasinski

  16 září, 2013

  co?

  Odpovědět

 • Troubalewski

  30 září, 2013

  hele, nejsme v komunismu a jestli chceš někomu namluvit, že v BP nepracují pro peníze,ale pro blaho klienta tak je to největší onanie, co tady kdo napsal.

  Odpovědět

 • Jasinski

  30 září, 2013

  Nezbývá než doporučit pozorné pročtení příspěvku.

  Odpovědět

 • KaJa

  16 září, 2013

  At to je kde to je, vzdy je „poradce“ motivovan provizema a ty se odvíji od výkonu, takže je jedno kde poradce je. Budto radí podle svého svědomí a znalostí nebo podle toho jak velkou provizi dostane.

  Odpovědět

 • exPartners

  16 září, 2013

  No a v tom právě spočívá krása práce pod křídly brokerpoolu: radím podle svého svědomí a znalostí a jsem za to současně velmi dobře zaplacen. V MLM jsem dělal to samé, akorát že na konci byla almužna…ale pánové manažeři a ředitelé nade mnou, ti si pochopitelně mnuli ruce, že…
  Mě pool vyhovuje právě z těchto důvodů, nemusím pod tlakem prodávat exkluzivní produkty, na kterých má společnost největší vývar od pojišťovny, nabízím dle mého nejlepšího vědomí a svědomí jen to, čemu opravdu věřím a co dokonale znám. K tomu všemu za důstojnou provizi, s klidem v hlavě, žádné reporty, žádné obhajování, žádné honění se za pozicí, Audi A8, vilou na Bahamách, tryskáčem a jinými atributy bohatství, které nám na motivačních školeních byly promítány na plátno. Tuším to bylo součástí strategie Modrý oceán…

  Odpovědět

 • web

  17 září, 2013

  kámo a když jsi tak skvěle makal, jaktože jsi nebyl na VIP pozici za super cash? A to vůbec platí pro všechny, kteří tvrdí jak je mlm odírá a jak měli pořád provizi za základní pozici

  Odpovědět

 • Jiří

  16 září, 2013

  Pane Stuchlíku, chápu, že Vám broker pool leží v žaludku, ale napsat tak hloupý článek, který je navíc zavádějící, to jsem od Vás nečekal. V mnoha směrech píšete nesmysly a doporučuji Vám si zjistit více informací. Pár postřehů k Vašemu článku.

  1.Do výdělku jste nezapočítal investice, které zprostředkovatelé dělají přes jiný broker pool, který úzce spolupracuje s INSIA. Insia není zaměřená na investice a není to ani její priorita. Proto vázaní zástupci investičního zprostředkovatele využívají jiný pool zaměřený na investice, který opět vyplácí vyšší provize než Fincentrum. Lidé jsou zde bohatě proškolování a nebojím se tvrdit, že daleko lépe, než-li u Vás.

  2.Např. Insia netlačí lidi do životek, jako vaše firma, je tam spoustu lidí zaměřených na majetek, takže je pochopitelné, že nebudou mít tak vysoký výdělky, na druhou stranu z dlouhodobého hlediska se jim práce vyplatí (pravidelný příjem). Uvědomte si, že Insia je zaměřená taky na makléřské obchody.

  3.Broker pool tady není od toho, aby někoho motivoval, ale od toho aby otevřel lidem více možností. To Vy ovšem pochopit nemůžete.

  4.Insia vyplácí vysoké provize a nikomu nic nekrátí, zaleží už jen na zprostředkovateli, jestli bude makat stejně, jako v MLM a vydělá si daleko více.

  5.Každý nechce využívat váš model: Čím méně lidem dáte, tím více pracují, tím více firma vydělá. Pod nátlakem, ať už je jakýkoliv vždy lidé udělají více práce. To je, ale plus pro firmu, ne pro zprostředkovatele. Tento Činský model každému nevyhovuje.

  Kolik kdo vydělá je individuální, jestli někdo potřebuje za sebou manažera, který ho k tomu dokope, je problém přece toho daného člověka, ne firmy, která vyplácí vyšší provize a nemá své velitele. Já jsem si polepšil o 50% a nikoho za zadkem nepotřebuji. Matika nelže a jestli někdo je zvyklý pracovat v MLM a přejde do poolu a bude pracovat stejně, má prostě daleko vyšší výdělky. Všechno zaleží na tom člověku. Možností má daleko více, než u Vás.

  Všem doporučuji informace o tom, jaký je rozdíl mezi MLM a poolem, jsou to dva různé modely a každému vyhovuje něco jiného. Taky si položte otázku, kolik lidí z poolu odešlo do MLM a kolik do Poolu. To si myslím, že je dostatečný důkaz toho, že pooly jsou oblíbený systém.

  Odpovědět

 • Martin

  16 září, 2013

  Vážený pane Stuchlíku, předem chci Vás chci informovat, že jsem manažerem v Partners (a teď se Vaše ovečky na mě mohou vrhnout). Nevím proč Vám tak Partners leží v žaludku a nevím proč máte za potřebí se neustále trefovat a obhajovat to co jste vybudoval a pak následně prodal. Neuvádíte, ostatně to už je tady folklor, pravdivé čísla, za jakého důvodu ? Proč lidem ve FC tvrdíte jak jste velcí, když Vaše velikost plyne z neodhlašování PPZ a tak vytváříte iluzi velké společnosti. Proč lidem neřeknete o Vašem převratném produktu, který má financovat Vaši lichvářskou společnost, stále jen lži a lži. Upřímně, nechápu Vás a nevím proč to děláte, devastujete tím celý poradenský trh a to zcela záměrně. Na jednu stranu jsem i rád, jelikož se lidé často ptají, jesti je to v Partners tak jak zde kolikrát píšete a tak máme šanci jim ukázat čísla a hlavně srovnat práci v obou společnostech. Na druhou stranu si myslím, že takto se profesionál nechová a lituji ty poradce a manažery, kteří z FC nemohou odejít a chtěli by…ale to už taky neříkáte jak se umíte chovat k lidem co odchází že ?

  Odpovědět

 • vtipné

  16 září, 2013

  Z Fincentra může kdokoliv kdykoliv odejít, ve smlouvě je jen 1 měsíc výpovědní doba. Na rozdíl od Partners, kde se straší nesmyslnými a nevymahatelnými pokutami. Horší než v OVB.

  Odpovědět

 • MS

  16 září, 2013

  Milý Martine z Partners, já ve FCTR pracoval několik let na manažerské pozici a neměl jsem jediný problém z odchodem z Fincentra četně mojich lidí. Nemusel jsem platit žádné tučné pokuty za vzdělání atd., ale domluvily jsme se jako lidi, četně vylacení všech provizí a zároveň mě bylo umožněno ihned převést registrace a bezprodlevy začít pracovat jinde. Já vím, vy z Partners jistě nikdy neodejdete:-) Co se týká lidí z Partners, musím říct, že to jsou fakt úžasně vygumavané ovečky. Mam rozděláno několik náboru v Partner a já zajímé, jak si odůvodňují malé provize. Prý menší náklady pro klienta. U úplně totožné hypotéky či pojištění?? :-)
  Co se týka půjček, vždyť je to nejlepší bussiness tak proč né, když to lidi chtějí. Pořád je to lepší, než když mu někdo z Partners nacpe Aegon nebo předraženou Avivu na spoření do 75let…..PRÁCI ZDAR!!!!!!!!

  Odpovědět

 • Martin

  16 září, 2013

  A opět se zde potvrdilo, to co se tady děje stále dokola. Lidé kteří naší mandátku nečetli (já vím vy ano :-) tak ji hodnotí a říkají takové bludy. Prosím, přečtěte si to. Zkrátka, čím méně toho vím tím vice hodnotím…klasika na investujeme.cz. a A vidím, že se Vám ve FC moc dařilo, když jste odešel..hmm..fluk­tuanti, někdo pod ně hodí pětikorunu a rázem zapomenou..je mě Vás líto.

  Odpovědět

 • MS

  16 září, 2013

  Tak že vi své poradce nedržíte, pod zámiňkou sankce za vzdělávání a vaši poradci a manažeři se můžou kdykoliv svobodně rozhodnout, že budou podnikat s jiným zázemím?? A odejít za lepší nabídkou?? Tak to jsem nevěděl, to máte dobrý.:-)
  Ve Fincentru to takhle je a bylo to pro mě klíčové, Fincentrum tím dáva nejavo svojí sílu. Chceš-li u nás pracovat pracuj, nechceš-li jdi jinám, nebudem tě násilím držet, jako ve všech ostatních MLM, proto jsem šel do FCTR.
  Jenom že nováček si smlouvu nečte, ten jí podepíše jede na seminář a hůra objet celou rodinu a známí a když se probudí,jestli se probudí zjistí kde je a jak na tom je.
  Litovat mě nemusíte, já jsem max. spokojen. Důvod proč jsem odešel byly narušené vztahy s nadřízeným, což vede z 90% k přechodu všech poradců do jiných firem. Provize jsou vedlejší ať se tomů sám s odstupem divim.
  PRÁCI ZDAR!!!

  Odpovědět

 • Lojza

  17 září, 2013

  Zdravím Martina z Partners, chci jen v krátkosti reagovat na vaši větu o neodhlašování PPZtek. Sám jsem na odchodu z Partners a mám ještě přístup do Prometea. Moje známá je od jara na MD a odešla proto, že nechtěla podepsat tyrkysovou mandátku. Tak dala výpověď. Ani ji to nemrzelo, protože se zvětšujícím se břichem měl jiné starosti. No a teď po půl roce jsem se podíval a hádejte… její jméno je pořád na ČNB i v Prometeu jako aktivní poradce. Takže jak je to s neodhlašováním lidí?
  Co se týká MS, sám jsem četl tu svou, vygenerovano. Proto jsem nepodepsal. Dával jsem ji na rozbor právníkovi a ten se jen smál a říkal, že i když to vypadá jako velmi sofistikovaný text, tak je to stejně nevymahatelné. Ale že je to smlouva jednostraně postavená ve prospěch jedné strany. A strana poradce to není. Není potřeba o tom víc mluvit a osočovat se, kdo chce, může si MS tyrkysových přečíst a názor si udělat sám.

  Odpovědět

 • Jose

  16 září, 2013

  Jen tak dál, je radost dávat kamarádům radu, ať si pročtou tento web a hlavně diskuse, alespoň se přesvědčí, co je tady v těch firmách za verbeš. Děláte si všichni dobrou reklamu, napadá Vás, že Vás mohou číst taky klienti ???

  Odpovědět

 • The Perník

  16 září, 2013

  Jen ať nás klienti čtou, pravda musí stejně jednoho dne ven. Myslíte si, že klienti o nás mají nějaké iluze ? Ale jděte, pro většinu z nich jsme verbež, podvodníci, lháři a zloději. Schválně se někde pochlubte, že jste pojišťovák. Uvidíte, kolik lidí vám řekne že nechápe, jak můžete tuto práci dělat. A je jedno, že ji třeba děláte fakt špičkově, stejně vás hodí do jednoho pytle, protože je samotné nebo jejich známé a kamarády před lety okradl nějaký mladý sopel z MLM, když jim sjednal IŽP na spoření za 5.000 Kč měsíčně, který si mohli po dvou letech vybrat s garantovaných zhodnocením 16% p.a. Taková je realita, naše profese je jednou z nejvíce opovrhovaných profesí. Tady u nás v Hodoníně se říká „Pojišťovák do domu, hůl do ruky“.

  Odpovědět

 • Klientka

  16 září, 2013

  Vážení finanční poradci, kde se proboha ve vás bere tolik vzájemné profesní nevraživosti a nenávisti ? To je neuvěřitelné, co se tu běžný člověk dočítá na adresu vašeho oboru, to se ani trochu nestydíte ? Plivete tu na sebe špínu, pomlouváte se, urážíte se, oslovujete se vulgarismy jak v nějaké zaplivané hospodě páté cenové skupiny, to se skutečně jen tak nevidí. Co si o vás má při pročítání pomyslet běžný člověk ? Mám pocit, že kdyby jste mohli, tak se tu i vzájemně pobijete, připadne vám to normální ? Kolik vám je let ? Máte to vůbec zapotřebí ? Vždyť tyto vaše názorové přestřelky poškozují renomé vašeho oboru více než nějaké účelově sjednané IŽP !!! Kde se ve vás ta všechna nenávist, zlost a zášť proboha bere ? Jak dlouho se tu budete ještě napadat a vzájemně urážet, osočovat ? Vždyť to nemá konce, příjde vám to normální ? Vždyť jsme dospělí lidé…vždyť vy se chováte jak nějací náboženští fanatikové, kteří jsou schopni uříznout tomu druhému hlavu jen proto, že má na věc jiný názor a vidí ji jinak. Svých chováním patříte do středověku, styďte se za sebe. Víte kolik běžných lidí sem chodí denně za informací a čte tyto vaše nenávistné komentáře ? Proberte se už, vždyť se chováte jak puberťáci.

  Odpovědět

 • vasek

  16 září, 2013

  probuh zase nejaka zastydla kravka, co tu na to jde pres city. klientka co pouziva ´ucelove sjednane IZP‘ aha…

  Odpovědět

 • 16 září, 2013

  Ty asi budeš taky z Pááártners, co ?

  Odpovědět

 • Nefi

  16 září, 2013

  Tedy gross článku spočívá v tom že v MLM jsou prodejci tlačení k výkonům a v poolech zleniví, je to tak. Tedy např. pojišťovna dá za životko 190% ročního pojistného + následná provize 5× 4% RP. V poolu dostane prodejce 160%RP a 5× 3% RP a v MLM dostane 60% RP. Protože, ale v poolech nejsou prodejci tlačeni k výkonům tak udělají jednu smlouvu měsíčně zatímco v MLM 4.

  Odpovědět

 • xyz

  16 září, 2013

  Tak proč je průměrná provize na poradce v poolu nižší než v MLM?

  Odpovědět

 • Jiří

  16 září, 2013

  Přečtěte si více příspěvků…

  Odpovědět

 • xyz

  16 září, 2013

  Nechápu. Co je na té tabulce v článku špatně?

  Odpovědět

 • Jiří

  16 září, 2013

  Nejsou zahrnuté všechny příjmy. Navíc každá firma se zaměřuje tak trochu na něco jiného. Když jsem dělal v MLM, tak 95% výdělku bylo z životních produktů, dnes už jen 41%. Přitom i tak můj příjem v poolu vzrostl o 50%. Někteří, ale životní produkty nesjednávají vůbec. Tím se průměr snižuje. Taky záleží na pojistném, v MLM nebyl problém sjednávat životní produkty na 5000,–, dnes to nepřesahuje 1500,–. Nikdo neuvádí storna, bouchat dokáže v MLM každý, ale udržet dlouhodobě obchod už tak jednoduché není. A mohl bych pokračovat. Jestli se někdo dívá na průměry tak ať si spočítá vlastní průměrný roční výdělek, spoustu zprostředkovatelů pak pochopí, že to tak slavné není. To je jako průměrná mzda, kdo ji v ČR opravdu má? Už chápete??? Je potřeba se na to dívat individuálně. Když Vám řeknu, že u mě zprostředkovatelé vydělávají v průměru 90tis. měsíčně budete pro mě dělat?

  Odpovědět

 • xyz

  16 září, 2013

  Nechápu. Jaké příjmy nejsou zahrnuty?

  Odpovědět

 • Jiří

  16 září, 2013

  Tak ještě jednou:

  Do výdělku nezapočítal investice, které zprostředkovatelé dělají přes broker pool, který úzce spolupracuje s INSIA. Insia není zaměřená na investice a není to ani její priorita. Proto vázaní zástupci investičního zprostředkovatele využívají jiný pool zaměřený na investice, který opět vyplácí vyšší provize než Fincentrum. Lidé jsou zde bohatě proškolování a nebojím se tvrdit, že daleko lépe, než ve FIN.

  Odpovědět

 • a1b2c3

  16 září, 2013

  Investice dělají přes VHI = Viktor Hostinský Investment a můžu potvrdit, že školení mají skvělá, starají se, provize jsou vypláceny řádně a včas a jejich výše je s MLM nesrovnatelná. Vyplácí i následné každoroční mng fee.

  Odpovědět

 • Hurvínek

  16 září, 2013

  A co budete dělat, až vstoupí do platnosti zákon o finanční distribuci? VZ budou moci se navázat pouze na jednoho zprostředkovatele. Pokud nebude dělat investice, VZ mají smůlu.

  Odpovědět

 • Jiří

  17 září, 2013

  To nebude problém, všechno se dá krásně vyřešit. Stejně tak regulace provizí:-)

  Odpovědět

 • Hurvínek

  17 září, 2013

  Je možné, že nemáte všechny informace.

 • Jiří

  17 září, 2013

  Ale mám, četl jsem veškeré materiály. Firmy už mají řešení, o kterém se zatím veřejně nepíše, to samé i pojišťovny. Opravdu se toho neobávám. Postihne to jenom nepřipravené hráče.

 • Jana

  17 září, 2013

  Můžete být prosím konkrétnější ? Nepřipravené hráče ???

 • Jiří

  17 září, 2013

  Konkrétnější jen do určité míry. Je více možností, jak legálně obcházet tyto nepochopitelné plánované změny. Hráči jsou všechny firmy v ČR. Některé firmy, se už na možné změny připravují.

 • Jiří

  18 září, 2013

  JE vaše jméno Jiří VAŘEČKA??? mÁTE PODOBNÝ STYL PSANÍ, OBRATŮ A VYJADŘOVÁNÍ.

 • Nefi

  16 září, 2013

  Dobrý den xyz, vždyť to přece píši. MLM i pooly dostanou do pojišťoven stejné provize, ale MLM (jak říká Stuchlík, na což reaguji) donutí prodejce k vyšším výkonům. (Není to samozřejmě jedna ku čtyřem.) Pochopil jste můj příspěvek jaksi opačně.

  Odpovědět

 • Michaela

  16 září, 2013

  Asi bych mohla reagovat na více věcí a domněnek z tohoto článku, než jen na toto, pracovala jsem totiž ve Fincentru a nyní pracuji pro Broker Trust, ale nejvíce mě zaujalo údajné nevyplácení provizí u BP. Co je to proboha za nesmysl! Když naše skupina přešla do BP, tak jsme si nastavili týdenní vyplácení provizí a provize přišla vždy v čas a každý týden..ne jako v FC jednou za měsíc. Co se týká záloh – s jejich vyplácením pro poradce také nikdy nebyl problém (zálohy potřeboval stejně zejména ten, kdo začínal, protože pak už lidi v našem týmu, při týdenních provizích, nouzí – jako tomu bylo v FC – netrpěli). Tím chci říct, PANE STUCHLÍKU, že chápu, že nejste nestranný, nicméně nepochopím, jak si člověk ve Vašem postavení může dovolit vypouštět NEOVĚŘENÉ BLUDY!! Váš článek mi velice připomíná bulvár…a snahu BP poškodit (chápu, že je nutné teď FC vyzdvihnout, aby investoři neměli pocit špatně zainvestovaných peněz, že?)

  Odpovědět

 • MS

  16 září, 2013

  Zdravím, já jsem také pracoval ve Finu a nyní v BT, ale co se provizí týka, tak ve Fincentru byly provize vyplaceny skutečně velmi rychle, tady jsou finance lepší, ale má měsíční produkce a mého týmu, se mě nyní vyplácí cca tři měsíce a ve Fincentru bych jí dostal vyplacenou následující měsíc.
  Dokonalá firma neexistuje!

  Odpovědět

 • Jiří

  16 září, 2013

  Mě taký chodí provize v čas, p. Stuchlík prostě má jiné informace:-)

  Odpovědět

 • Zdeňka

  16 září, 2013

  Tendenční a snad na objednávku napsaný článek pana Stuchlíka beru s velkou, ale opravdu velkou rezervou. Má člověk tohoto formátu důvod napadat v článku Insii ? Pořád se tu účelově šije do Partners, ale já odešla z Fincentra z plus mínus stejných důvodů, MLM móresy nikde nezměníte a je jedno, pod jakou vlajkou to je. Druhým rokem jsem v Insii u pana Špirakuse a jsem moc spokojená, s provizemi i férovým jednáním. Insia investice nedělá, tak je nosím k panu Hostinskému do VHI, kde můžu říct to samé co jsem napsala o Insii – velká spokojenost. To je vlastně to, co jsem poznala až po odchodu z Fincentra, pohodu, spokojenost a klid na práci. Kdybych to bývala věděla dřív, že se dá pracovat tímto způsobem, tak jsem v Insii už dávno. MLM mi na počátku hodně dal, ale po čase šikovný a samostatný poradce zjistí, že není vše jen o BJ, plánech manažerů a tak.

  Odpovědět

 • XXX

  19 září, 2013

  Zdeňko, nespletla jste si firmu? Ve Fincentru nejsou BJ… Zřejmě jste pracovala jinde a víte vůbec kde? :)

  Odpovědět

 • SDml

  16 září, 2013

  Dobrý večer, je to 4 roky a 4 měsíce, co jsem díky podobné diskusi přešel do Fincentra. zastával jsem se tehdy své práce, napsal jsem že je to můj život, a napsal na sebe telefon, na který zavolal pan Stuchlík. tehdy jsem byl Oblastní ředitel v OVB, 6let v branži. Od té doby jsem se musel mnohé doučit, a naučit. A co bylo důležité, měl jsem od koho. Protože MLM je hlavně o vzdělávání lidí, o předávání know how, o podnikání. Udělal jsem z několika lidí milionáře, profesionály, a manažery.
  Svoje provize beru za to, že ve správnou chvíli naučím lidi nosit oblek, ve správnou chvíli je odnaučím nosit kravatu, ve správnou chvíli jsem oporou, doporučím tu správnou knihu, a nebo svým parťákům řeknu vtip když mají špatný den. My spolu totiž podnikáme. A asi se všichni shodneme, že život je hlavně o vztazích. Takže pokud někdo budete hledat parťáka na podnikání, můžete se mi ozvat 😉 725524500
  S.

  Odpovědět

 • Petr

  17 září, 2013

  Dobrý den,
  tabulka v omylu 2 je krásně zavádějící. Když jsem IZ a PPZ zároveň, tak si ročně vydělám 1 357 844Kč? Pak ale tržby za celou společnost máte dvojnásobné ;-)
  Jak v počtech lidí zohledňujete neaktivní lidi?
  Tržby jsou celkové provize přijmuté společností, nebo vyplacené společností na provizích? Asi příjmuté, takže výsledná částka by se měla vynásobit nějakým koeficientem … u Fincentra tak 0,54% pro pozici poradce a u BT tak 0,75 pro pozici běžného poradce ;-)

  Podle Vaší statistiky jsem teď cca 70% BT (mám hlavní práci, poradenství je jen bokovka a věnuji ji cca 1/3 úvazku). Chcete říct, že když půjdu k Vám tak si díky Vašemu sqělemu systému vydělám ročně 70% částky z omylu 2 – cca 950 000Kč? Kde to mám prosím podepsat? ;-)))

  Díky

  Petr

  Odpovědět

 • Největší tragéd

  17 září, 2013

  To je přesně příklad největšího zoufalství dělat poradce jako bokovku na 1/3 úvazek!!!!

  Odpovědět

 • Soustružník

  17 září, 2013

  Proč zoufalství ? Já taky chodím dělat životky poté, co mi v 16:30 skončí směna u soustruhu a nestydím se za to. Nebýt tohoto přivýdělku, tak budeme s manželkou a dětmi tak tak vycházet. Né každý si může dovolit dělat tuto práci naplno.

  Odpovědět

 • xyz

  17 září, 2013

  Vtipne. Nemas byt u soustruhu? Nebo mas poledni prestavku?

  Odpovědět

 • Soustružník

  17 září, 2013

  Nechápu, o co vám jde, mám hodně nadělaných hodin přesčas, takže mám povinně 3 dny dovolené od zaměstnavatele. A jelikož mám schůzky až odpoledne, tak se vzdělávám tady na investujeme.cz. Máte s tím problém ?

  Odpovědět

 • Honza

  17 září, 2013

  Přemýšlejte všichni, co je motivem článku. Pan Stuchlík je člověkem přes PR, tento portál je vlastněn Fincentrem. Pan Stuchlík prodal svůj podíl ve FCTR a musí vytvářet iluzi, že ta investice do FCTR byla správná. Do MLM už dnes nikdo rozumnný nevstoupí, takže je tam jen odliv a to jim nehraje do karet.

  Odpovědět

 • insider

  17 září, 2013

  Řekl bych, že Petr Stuchlík už nemusí vytvářet žádnou iluzi :-))

  Odpovědět

 • Ondřej

  17 září, 2013

  Dobrý den,

  v článku nádherně srovnáváte FinCentrum, Parťáky, Insii a Trust, ale cca před půl rokem vyšel velice zajímavý článek v časopisu Finanční poradce (myslím), kde byla rozebrána celková produkce společností. Jestli píší převážně IŽP nebo Investice, provize podadců atd… Z Vašeho článku mi teda logicky vychází, že FinCentrum má nejlepší provize?! Je tomu opravdu tak? Mě osobně ten článek připadá zavádějící náborem.

  Jsem analytik a v tom časopisu jsem si celé statistiky rozklíčoval a myslím, že Finko bylo na 3. místě co se týče provizí ale souhlasím, že broker poolové společnosti jsou na tom nejhůře.

  Odpovědět

 • Jiří

  17 září, 2013

  Ale to je logické, už se tady o tom psalo opravdu hodně. Navíc výpočty nezahrnují všechny příjmy lidí, kteří pracují pod poolem.

  Odpovědět

 • insider2

  17 září, 2013

  Vy jste záhadný. To jsou nějaké příjmy které se nemusejí zdaňovat?

  Odpovědět

 • Jiří

  17 září, 2013

  Už jsem to vysvětloval 3×, musíte číst všechny příspěvky.

  Odpovědět

 • Tomas Marny

  17 září, 2013

  Jooo, to jsou ty zahadne ostatni prijmy prece!

  Odpovědět

 • Jiří

  17 září, 2013

  Tak ještě jednou:

  Do výdělku nezapočítal investice, které zprostředkovatelé dělají přes broker pool, který úzce spolupracuje s INSIA. Insia není zaměřená na investice a není to ani její priorita. Proto vázaní zástupci investičního zprostředkovatele využívají jiný pool zaměřený na investice, který opět vyplácí vyšší provize než Fincentrum. Lidé jsou zde bohatě proškolování a nebojím se tvrdit, že daleko lépe, než ve FIN.

  Odpovědět

 • xyz

  17 září, 2013

  ktery je to pool? VHI?

  Odpovědět

 • Jiří

  17 září, 2013

  Především

  Odpovědět

 • Jiřímu

  18 září, 2013

  VHI Viktor Hostinský Investments

  2011: 328 VZ(IZ), 8,3 mil. Kč, ztráta –0,28 mil. Kč

  Takže 25 338 Kč na VZ, TO JE 2 111 Kč na poradce a měsíc. Vážně supr byznys, to jsou ty vedlejší příjmy, co mě vytrhnou?

  A ještě celá firma ve ztrátě. Jděte všichni do VHI, budete mít 2000 měsíčně! Paráda. Navoněná bída.

  VIKTOR RULEZ!!!

  Odpovědět

 • vasek

  18 září, 2013

  Krasnym prikladem rozpolcenosti MLM-pool je firma Lloyd mOrgan , ta se dostala do tak spatne situace, ze snížila odmeny o 50% a zneuziva informaci o potencionálních klientech na ukor svým zastupcu!!

  Odpovědět

 • Jiřímu

  18 září, 2013

  VHI Viktor Hostinský Investments

  2011: 328 VZ(IZ), 8,3 mil. Kč, ztráta –0,28 mil. Kč

  Takže 25 338 Kč na VZ, TO JE 2 111 Kč na poradce a měsíc. Vážně supr byznys, to jsou ty vedlejší příjmy, co mě vytrhnou?

  A ještě celá firma ve ztrátě. Jděte všichni do VHI, budete mít 2000 měsíčně! Paráda. Navoněná bída.

  VIKTOR RULEZ!!!

  Odpovědět

 • Jiří

  18 září, 2013

  Jste neuvěřitelně jednoduchý člověk. Mě nezajímá, jestli je firma ve ztrátě, ani to jaký byl v minulosti průměr vyplacených provizí. Mě zajímají individuální propočty. Ve VHI nedělají jenom lidé z INSIA, Vy snad znáte průměrnou vyplacenou provizi těchto lidí? Znám zprostředkovatele, který vydělává nad 100tis. měsíčně v investicích a taky znám člověka, který udělá několik investic ročně. Někdo průměr zvyšuje a někdo snižuje. VHI to nemělo jednoduché a obdivuji, že se tak dokázalo prosadit. Pochopte už konečně, že jsou to systémy, které nikomu na krk nešlapou. Je logické, že systém (MLM), který kope své ovce do zadku, dělají více práce, ale taky to znamená více nespokojených zprostředkovatelů a klientů. ZFP měla a možná ještě má nejvyšší obraty, znamená to snad, že je nejlepší pro klienty a zprostředkovatelé?

  Odpovědět

 • z pojišťovny

  18 září, 2013

  VHI je nejlepší příklad slabé společnosti. Museli jí část koupit bouchači životek a prodavači elektřiny z Brna, aby vůbec přežila. Víte to? Děkuji, nechci.

  Odpovědět

 • Jiří

  18 září, 2013

  Nevím, a co to mění na věci, že mám 80% z poplatku + manažerský podíl? Prodávám sebe nebo firmu? nejsem majitel VHI, takže mě ani nezajímají jejich věci, ať si dělají co chtějí. Divám se na to, kolik si mohu vydělat tady a kolik u konkurence, důležité je i školení, nic jiného mě nezajímá.

  Odpovědět

 • Statistika

  18 září, 2013

  mooooc pěkná demagogie :)

  • počet VZ je uveden ke dnešku (327)
  • tržby ale za 2011

  když se podíváte na seznam VZ v Registru ČNB, tak většina jich ma datum z r. 2012 a 2013

  Čili průměr 2 tis/VZ je totální nesmysl!
  Jen nevím, zda takto manipulujete čísla úmyslně, nebo z neznalosti…

  Odpovědět

 • Jiřímu

  18 září, 2013

  Tato diskuse hezky ukazuje, že pooly lákají nadšené, i když trochu hloupější poradce.Nadšení a fanatismus nejsou jen v OVB, ha ha.

  Příjmy za 2011 jsem uvedl, protože jiné VHI nezveřejňuje. Jak píše Stuchlík, porušují zákon.

  Počet VZ 328 je opravdu k 31.12.2011. To že dnes jich má VHI 327 také o něčem svědčí, nemyslíte?

  Že si poradce ve VHI vydělá 2000 měsíčně, platilo před dvěma roky i dnes.

  VHI se asi moc nedaří, napíše nám k tomu někdo něco?

  Odpovědět

 • Jiří

  18 září, 2013

  Proboha už nic nepište, píšete bludy. Neznáte začátky VHI, neznáte změny v této firmě, neznáte vůbec nic, tak raději se zaměřte na něco o čem máte nové informace. Nebo raději dělejte obraty v MLM, ta Vám to jednou určitě vrátí:-D

  Odpovědět

 • xyz

  18 září, 2013

  Je to jasny, pan je z VHi. Hodne stesti!

  Odpovědět

 • The Perník

  18 září, 2013

  Á jéje, zase nějakej zhrzenej manažer z Páártners, kterej nemůže překousnout, že jim odešlo několik desítek poradců i smanažerama do poolu, co ? Doba, kdy vás nagelovaný manažery v MLM živily tupý ovce se pomalu blíží ke konci, normální zkušený obchodník do mulťáku nevleze, spíš utíká pryč.

  Odpovědět

 • Jiří

  18 září, 2013

  Já Vám taky přeji hodně štěstí, snad Vám ty Vaše super investice nikdo neomlátí o hlavu.

  Odpovědět

 • Jasinski

  19 září, 2013

  Mám velmi vážné pochybnosti o dlouhodobé stabilitě podnikání firmy, která je jen a pouze IZ v podmínkách ČR. Náklady je na informační systémy a nástroje velmi porostou. Pokud jeden inf. systém bude používán pojišťováky, inv. poradci, náklady na jednoho uživatele se podstatně sníží. Kdežto inf. systém je pro účely IZ je na jednoho poradce drahý. Další problém je s evidencí dat, zejména klientů. Jsou pak 2 databáze, jedna u PA (PM), druhá u jiné osoby IZ. To není udržitelné a proto si myslím, že koncept VHI je neperspektivní. Navíc nástroje pro poradenství budou muset projít dalším vývojem a s obrovskou finanční náročností. VHI nikdy ty peníze na vývoj a implementaci mít nebude. To je holý fakt. Poradce bez odpovídajícího nástroje u klienta neodvede kvalitní práci. Poradce, který tvrdí, že kvalitní nástroj (a tím velmi drahý) nepotřebuje, není dobrý poradce. Tak to prostě je a bude.

  Odpovědět

 • insider2

  19 září, 2013

  Naprostý souhlas. Je to smutné, VHI to dělají srdcem. V podmínkách evropské regulace nemají šanci už dnes, natož dobudoucna.

  Odpovědět

 • VHI

  19 září, 2013

  Pánové, Vaše starosti bych chtěl vážně mít, píšete tu úplné nesmysly. Ale klidně pokračujte, nechává mne to zcela klidným.

  Odpovědět

 • Jasinski

  19 září, 2013

  Když opomenu, že jste nepředložil jedinou věcnou námitku, což hovoří za vše, ty starosti byste měl mít, pokud chcete přežít.

  Odpovědět

 • VHI

  19 září, 2013

  Jestli si myslíte, že VHI čeká v koutě se sepjatýma rukama a čeká na to, co bude, tak se hluboce mýlíte. Na vše, co má přijít a co predikuje avizovaná legislativa a nový zákon o distribuci finančních produktů se pochopitelně připravujeme, abychom mohli pokračovat v naší práci i v budoucnu. Hádám, že se snad nedomníváte, že Vás tu budu veřejně seznamovat se strategií a jednotlivými dílčími kroky, které již podnikáme či v nejbližší době podnikneme ? Proto ta moje věta, že bych chtěl mít Vaše starosti. Nemá smysl tu ztrácet čas vypisováním, to mě ani Vám věru peníze nepřinese. Mějte se hezky a přeji mnoho profesního zdaru.

  Odpovědět

 • Jasinski

  19 září, 2013

  Sice jsem neměl na mysli legislativu, ale budiž.

  Odpovědět

 • Jiří

  19 září, 2013

  A co tedy?

  Odpovědět

 • Jasinski

  19 září, 2013

  Finanční náklady na vývoj skutečně profesionálního nástroje pro poradce, vlastně softwarového řešení. To není pár milionů.

  Odpovědět

 • Jiří

  20 září, 2013

  Jaký software využíváte??? A v čem je tak prospěšný?

 • Jasinski

  20 září, 2013

  Už nejsem poradcem. Ale přehled si udržuji a i nyní jsem v ČR nenašel takové softwarové řešení, které by odpovídalo mým požadavkům na zázemí a na nástroje včetně CRM, apod. Znáte-li sw od Morningstar, Thinkorswim, apod. – představuji si integraci některých funkcionalit do výsledného zázemí poradce. A to nemá v ČR nikdo. Jenže bez toho se nedá dělat opravdu kvalifikované poradenství, které má budoucnost. Poradce potřbuje nástroje, ne jen takové, které si navrhuje, ale které ho posouvají, poučují. Znám nějaká řešení našich MLM, nejsou zdaleka dostatečná.
  Dobrý poradce budoucnosti se neobejde bez špičkových nástrojů pro poradenství. Přesněji – žádný špičkový pracovník se bez nástrojů neobejde. Náklady na taková řešení jsou v řádu nákladů na bankovní systémy. A tolik peněz VHI nedá dohromady ani za milion let.

 • máte pravdu

  20 září, 2013

  Reaguji v rychlosti, ale určitě nastroj tohoto tipu existuje, a pokud máte zájem představím a ano bylo to v řádech milionů :)

 • tedy

  20 září, 2013

  A to?

 • mate pravdu

  20 září, 2013

  Představte si systém, kde zadáte data a ten Vám vypočítá veškeré propady v příjmu dle ČSSZ, invaliditu 1,2,3, tak sirotčí a vdovský důchod. Dál neschopenku atd. Přesně víte v jeden okamžik, co by nastalo kdyby. Aktuálně a online upraveno dle změn systému ČSSZ.
  Dál systém, který vám vypočítá dle zadání dle metodik bank, kde vám klient dostane jakou sazbu a u které banky metodicky projde a za jakej nejhorší úrok. Samozřejmě která banka mu pučí nejvíc a která nic. Systém, který vám do koruny řekne, jak u klienta vyjde I. II. III. pilíř a kolik musí kam vložit aby dosáhl v daném věku danou rentu. Je toho víc, ale je to.

 • yowie

  20 září, 2013

  A jak se ten systém jmenuje? Pokud dokáže do koruny vyplivnout, kolik bude klient dostávat i ve II. pilíři, tak by se za aktuálních podmínek klidně mohl jmenovat „křišťálová koule“… :-))

  Ano, mohou být velmi užitečné pomůcky, ale predikovat něco, co nastane za 30 let a na základě toho něco tvrdit…

  Ok, pokud je tam zakomponováno riziko války, riziko návratu komunistů, riziko příletu zelených mužíčků…

  Jistě to bude velmi drahý systém, pokud má být opravdu komplexní. :-)

 • cell

  20 září, 2013

  ježiši mlč už, to jsou fakt blafy, co tu produkuješ

 • yowie

  20 září, 2013

  Né, tak já chápu, že je třeba se za klientem jednou za tři roky zastavit a přesvědčit ho, že to, co měl před tím, je všechno špatně… :-)

  Chápu, že omezený člověk může jednoduchý model založený na průměrech vnímat jako mantru, to se stává…

 • Jasinski

  22 září, 2013

  Nejake pocitani propadu prijmu pri invalidite, nemocenske – to bylo uz tady davno, snad kolem roku 2006. Ovsem reakce ukazuji, jak jsou poradci nevzdelani. Investicni spolecnosti davaji poradcum produkty, kterym vpodstate nerozumi. A ktere klienti mnohdy nepotrebuji. Takovi lide nevedi, co by software pro poradce mel umet. Poradci by meli rikat, jake fondy potrebuji a jak by mely fungovat. Dnes je to naopak. Tristni uroven poradenstvi. Jak iinak v zemi, ve ktere „vladnou“ MLM.

 • Milan

  22 září, 2013

  Pojišťovnictví má v České republice už natolik špatnou pověst, že to stěží může být horší, kritické je to zejména v oblasti životního pojištění. Nicméně nevěšte hlavu, čekají nás změny, které si nyní ani neumíte představit a naše řady notně prořídnou. Na zvěrstva v oblasti životního pojištění v ČR už s obavami upozorňuje i samotná EU.

 • yowie

  22 září, 2013

  Doufejme. Nakonec kdesi v historii investujeme.cz jsem našel článek od bývalého ministra školství pana Dobeše a jeho zkušeností s fin. poradenstvím. Tak snad to tady nedopadne jako v Německu:

  http://www.you­tube.com/watch?v=Cof8LDE­t7IY

  http://www.you­tube.com/watch?v=-9mc9LUB8yA

 • Jiří

  21 září, 2013

  Něco podobného firmy už používají, netvrdím, že je to 100% přesný software, ale už to počítá invaliditu, sirotčí a jiné věci. Problém je v tom, že se plán musí neustále aktualizovat. Zrovna VHI využívá software, který zprostředkovatelé využívají. Podle mě, ale zbytečné, podmínky se neustále mění a plánovat a počítat 40let do předu, je prostě nereálné. Smysl by to mělo, kdyby se to klientům neustále aktualizovalo. Kdo to doopravdy dělá?

 • yowie

  21 září, 2013

  Přesně!

  Určitě je třeba z něčeho vycházet a u některých zmíněných věcí to i určitý smysl má, každopádně všechno matematika a průměry neodhadnou, viz. teorie her třeba…

  To, co v ČR chybí poradenství především, je kontinuita, přičemž za kontinuitu nepovažuji přebouchnutí smluv po pár letech. MLM nejsou s to takový servis zajistit, ať se na mě nikdo nezlobí, je to tak.

  Nejextrémnější zážitek z mystery byl, že na 1. schůzku přijel poradce a na schůzku o týden později už poradce jiný, protože pán předtím se vrátil zpátky učit na ZŠ.

  K čemu jsou pak nějaké plány na 40 let, kdy by mělo být cílem spíš správné nastavení stávajících produktů, než bouchání nových…

 • Milan

  22 září, 2013

  V oboru prodeje a zprostředkování finančních produktů je obecně velmi vysoká fluktuace a životnost, odpad je kolem 97% do dvou let od nástupu, s tím, že do jednoho roku od nástupu je to cca 90%. S kontinuitou souhlasím, ve světle výše napsaného je to však jen zbožné přání. Jinak dle mého soudu finanční plány by měly zohledňovat budoucnost v řádu tří až pěti let, déle ne, to se pak rovná věštění z křišťálové koule. Ukažte mi dnes jakoukoliv jistotu kromě smrti a daní, žádná taková neexistuje. Stačí vítězství ve volbách jedné strany a vše může být jinak (legislativa, zdanění, parametry apod.), pak je klientovi jakýkoliv plán k ničemu, neboť nedokáže toto zohlednit.

 • yowie

  22 září, 2013

  Pravda, těch 3–5 let by bylo optimum. Bohužel často se setkávám s opakem, kdy klient chce právě v horizontu 3–5 let kupovat bydlení, avšak poblblý poradce mu hned prostřelí IŽP a investice, což ale kvůli předplaceným poplatkům právě v horizontu 3–5 let poměrně dost snižuje množství disponibilních prostředků na tu hypotéku, zařízení bytu atd. Z těch plánů přímo čpí „vytěžit a zapomenout“.

  Situace je tristní a asi nic jiného, než opravdu ostrá regulace po vzoru některých západních států (a to nemyslím Německo a Rakousko) nepomůže.

  V době, kdy maminky z vesnice na serverech jako mimi bazar a emimino řeší, jestli se mají stát poradkyněmi Partners, už je na regulaci nejvyšší čas…

 • Jiří

  22 září, 2013

  Souhlas

 • Honza Novák

  19 září, 2013

  A já jsem si vždycky myslel, že to je o znalostech poradce a ne o IT službách :-) Docela hodně jste mě pobavil :-)

  Odpovědět

 • The Perník

  18 září, 2013

  Klasika, opět účelově vymyšlená lež, co jiného zde na Investujeme.cz čekat, že ? VHI Vám zcela oprávněně leží v žaludku, protože místo do MLM molochů nosí poradci investice do VHI, čímž máte ze svých ovcí méně peněz na svoje Mercedesy S-Klasse, helikoptéry, tryskáče a jiné atributy rychlého zbohatnutí.

  Odpovědět

 • z pojišťovny

  18 září, 2013

  Veritas finance, s.r.o., Brno. Chápu, že vaše zapálení nezmění ani holá fakta.

  Jo, mám služební oktávku :)

  Odpovědět

 • Radek

  18 září, 2013

  odešel jsem před rokem z Fincentra do Broker Trustu, vydělám si zhruba 4× tolik. souhlasim s mistrem Stuchlíkem v tom že v poolech je to napohodu. mám vlastní firmu, pracuju si jak chci já, nikdo mě nebuzeruje s odevzdáváním různých tabulek, aktivit, produkcí atd. už rok jsem nevolal na studený trh, klienti mi volají sami, když něco potřebují, je fakt, že k tomu mi nepomohl pool, ale to že jsem před rokem prošel tímhle kurzem http://www.mi­lionovaprilezi­tost.cz/cs/a/430­04 a začal dělat pár chytrých věcí na internetu. otázka na závěr: myslíte si že špatnou pověst finančních poradců mají na svědomí MLM firmy nebo pooly???

  Odpovědět

 • na rychlo

  18 září, 2013

  Za pověst nedělejte odpovědný systémy společností ale poradce přímo.
  Prasárnu dělá poradce v MLM tak i v poolech.

  Odpovědět

 • Podvedená klientka AWD

  18 září, 2013

  Finanční poradce do domu, hůl do ruky. Jste zlodějská verbež, jedno pod jakou vlajkou.

  Odpovědět

 • Karel

  18 září, 2013

  Souhlasím s Vámi, na devět poradců z deseti bych s chutí plivnul za ty všechny prasárny, zlodějiny, přepojišťování a podvody, kterých se dopouštíte na lidech, jedno jestli na dospělých, seniorech nebo dětech.

  Odpovědět

 • 18 září, 2013

  Chápej, jakože poradci jsou prodejci vybraných finančních produktů. Z principu jde tedy o prodej, nikoli o radění.

  Tzv. úspěch tzv. finančního poradce skutečně stojí na zlodějině.

  Ale pro malou část svých klientů je rádoby poradce přínosný. Toto procentíčko se navíc neustále zmenšuje – úměrně tomu, jak se do oboru zapojuje/je zapojováno víc a víc zoufalců. Jakože poradce je pak nucenej prodávat za každou cenu.

  Odpovědět

 • exPartners

  18 září, 2013

  Firma Partners prostě dělá všechno jinak, nejen finanční poradenství. A proto se asi její pracovníci inspirovali jakousi podivnou uniformou (přednosta stanice, hradní stráž, celní správa?) s nejvíc podivnou kapsičkou, kterou jsem kdy na saku viděl.

  A k tomu to logo. Jak se říká, hlavně všeho s mírou a decentně. Chápu, že to byl asi oblek na míru a kvůli finančnímu úřadu bylo třeba mít někde umístěno logo, ale existuje tisíc jiných míst a velikostí, kam ho na saku umístit a přitom splnit podmínky daňové uznatelnosti. Myslel jsem, že MHD guy / lady těžko někdo tento týden trumfne, ale mýlil jsem se. Objekt z MHD totiž nepracuje v byznyse, jehož důležitým pilířem je vypadat dobře a stylově. Jedině snad, že by to bylo nějaké podivné putovní sako, které dostává nejlepší z nejlepších, jako to je například v případě zeleného saka na golfovém Masters. Pak se za tento příspěvek hluboce omlouvám.

  http://www.mu­zivcesku.cz/vel­mi-podivne-sako

  Odpovědět

 • Martin

  19 září, 2013

  Po 5 letech jsem odešel z větší makléřské spol. do největšího poolu (1 rok zpět). Článek pana Stuchlíka mě snad poprvé pozitivně překvapil. Je fakt dobrý a víceméně objektivní a pravdivý. Ověřeno vlastní praxí. Osobně se řídím vždy svou intuicí. A tento přestup byl pro mě ohromnou výzvou! bohatneme@email.cz

  Odpovědět

 • Jiří

  19 září, 2013

  Můžete nám zde prozradit, z jaké velké makléřské společnosti jste po 5letech odešel a do jakého největšího poolu? Jaký byl Váš hlavní důvod se vrátit zpátky? To by mě opravdu zajímalo. Mě už by nikdo do MLM nedostal. Mohu uvést desítky důvodů.

  Odpovědět

 • pozorovatel

  19 září, 2013

  Ten hlavní důvod nejspíš bude, že se porád místo práce vykecáváš na internetu, Jirko!

  Odpovědět

 • Martin

  19 září, 2013

  Kde jste četl, že jsem se vrátil? :) Tou firmou bylo BC a tím poolem je nyní BT. V BC jsem byl ve skvělém týmu, mnoho jsem se tam naučil. V těchto firmách je to strašně o lídrech, které máte nad sebou, tedy o štěstí. Některé zkušenosti je potřeba si prožít. Tenhle článek to všechno vystihuje. Až na ty čísla. Kdo je v jak velkém zisku je mi fakt jedno :) Důležité je, že vidím, že to šlape.

  Odpovědět

 • Kucka

  19 září, 2013

  Važený pane Stuchlíku, odešel jsem z FC, jsem pryč dva roky,a setkal jsem se tam s mnoha lidmi z bývalého mého zemského ředitelství. Dostáváme provize stejně rychle jako u FC, stornofond nám úročí provize máme mnohem vyšší než u FC, je to jen na vyjednání, ale co obdivujeme ten KLID a žádné NUCENÍ do produktů podle toho kam jede za odměnu Zemský ředitel. Proč odcházejí lidé z těch jak se říká dobrých firem a málokdo se vrátí? Je to jen o tom jak podlehnou slibům a co jim Zemský ředitel slíbí. Meziprovize máme taky, ale lidé mají zhruba o 30% více než u Vás. Věřte neplatíme u BT ty Vaše rádoby motivační odměny, tady si vyděláme více a tak nám na to zbyde, s nemusíme poslouchat Zemského ředitele. Stejně se tam dostávají jen Ti loajální vlezprdelkové .

  Odpovědět

 • Martin

  19 září, 2013

  Ta poznámka „1 rok zpět“ znamená, že se to stalo před 1 rokem a né že jsem se vrátil! Sakra… jedna maličkost a význam celého sdělení vyzní zcela opačně :)

  Odpovědět

 • Jiří

  20 září, 2013

  Už jsem si myslel, že alespoň někdo se vrátil a opět nic:-D.

  Odpovědět

 • Karel

  22 září, 2013

  pravděpodobně se jedná o šťastnou firmu Lloyd Morgan s.r.o.

  Odpovědět

 • Milan

  22 září, 2013

  Rozhovor s generálním ředitelem České pojišťovny Ing. Mlynářem v časopise Pojistný obzor:

  Otázka: Co je největším problémem českého pojišťovnictví?

  Odpověď: První věc, která mě při znění této otázky napadá, je určitý přetlak na straně nabídky. Na českém trhu působí v současné době mnoho pojišťoven a možná ještě větším problémem je velký počet pojišťovacích zprostředkovatelů. Nerovnováha nabídky a poptávky se projevuje zejména v tzv. přetáčení smluv životního pojištění. Výskyt přetáčení má z dlouhodobého pohledu velmi negativní dopad a ohrožuje i budoucí vývoj životního pojištění v České republice.

  Odpovědět

 • Mlynar

  22 září, 2013

  Proto Ceska pojistovna vyvinula Dynamik. Zlodej vola Chytte zlodeje!!!

  Odpovědět

 • Radek

  24 září, 2013

  To je jasný. Česká pojišťovna má vlastní síť, ze který jí útíkají lidé do MLM, a tak se jí to pochopitelně nelíbí.

  Odpovědět

 • Jiří

  24 září, 2013

  A ne jenom do MLM, ale taky do poolu.

  Odpovědět

 • Stanislav Šafránek

  24 září, 2013

  Čím větší teplota, tím větší blbost?
  Že ano, pane Stuchlíku? :) Ještě rád poznamenám k poslední větě v článku. Kdo nemaká, samozřejmě se neuplatní v MLM i jinde. Kdo ale maká stejně v poolu jako v MLM, má se v poolu zlatě. Když jenom vzpomenu na neuvěřitelný debilní porady k(K)ašpara, mám já se teď krásně…

  Odpovědět

 • HK

  24 září, 2013

  Stando, to jsou radionalni argumenty! Jsi chytrej chlap! Čet jsi to vůbec?

  Odpovědět

 • Standa

  24 září, 2013

  Ahoj HK.

  Četl jsem to několikrát. Chytrej nejsem ale natolik, abych pochopil význam slova radionalni, prosím o přeložení do úředního jazyka :). Pokud bylo myšleno, že moje argumenty nejsou racionální, naprosto souhlasím. Moc racionální totiž není ani ten článek, myslím tím elementárně racionální. Jde o nechutné vymývání mozků plné lží a polopravd..

  Odpovědět

 • HK

  24 září, 2013

  V čem konkrétně, stačí příklad. Napsal to člověk na úplně jiném levelu než ty, v čem se mýlí?

  Odpovědět

 • Standa

  24 září, 2013

  Omlouvám se, HK.

  Moji reakci na Tvůj poslední příspěvek najdeš nahoře.

  Odpovědět

 • Stanislav Šafránek

  24 září, 2013

  Ještě k Tvojí úžasné češtině. Spisovně je četl a Ty ( pokud je použito jako oslovení osoby ) se píše s velkým T. Pokud jsi z Hradce Králové, znám jednoho Zemského ředitele co vůbec neumí česky ( ale Čech to je ), takže buďto jsi to Jardo Ty ? Nebo je to virus šířící se celým ředitelstvím ? :))))))

  Odpovědět

 • Ucitel cestiny

  24 září, 2013

  Stando, ty jsi opravdu kreten, co jsme se mu smali :)).

  1. poucujes lidi o cestine a sam neumis napsat zavorku
  2. v prosinci jsi psal na investujeme, ze hodnota Fincentra se blizi nule. Za mesic to Stuchlik s Nejedlym prodali za miliardu
  3. podle pana Marka se ti moc nedari ani v Insii

  Takze stejny chudacek jako vzdycky.
  Mam te rad, Stanicku

  Odpovědět

 • autko

  25 září, 2013

  to je nefer, Stanicek je hranicna osobnost… prominte, jemuz se nesmite smat

  Odpovědět

 • Standa Šafránek

  24 září, 2013

  On se nemýlí, on úmyslně mystifikuje o věcech, které si minimálně sám nevyzkoušel ( mám tím na mysli práci v poolu, nebo ano ? ). A byť je v Tvých očích na vyšším levlu, já se nebojím napsat, že o některých věcech záměrně lže, jak když tiskne. A na takový level já se pane nikdy dostat nechci. A taky se nechci dostat na level, že se bojím, stydím, nechci apod. uvádět svoje jméno, pokud někoho oslovuji křestním jménem. Taky pokud chceš používat cizí slova, neplácej zde nesmysly jako radionání…Teda pokud mně vysvětíš, co to je, beru zpět..Ale pochybuji..

  Odpovědět

 • Jindřich Benda

  24 září, 2013

  To by bylo jako když se naučíte chodit a pak se vrátíte k lezení po čtyřech. Odchod z MLM považuji za jednu část vývoje v mých cílech, dělat za slušné peníze, neživit mrtvou strukturu na vámi, nenechat se buzerovat a hlavně si nastavit BYZNYS PLÁN A STRATEGII PODLE SEBE a ne podle toho kolik chlap nad tebou potřebuje na to aby zaplatitl hypo, leasing apod. Jak řekl jeden „manažer“ Poradci žijí z vizí a my z jejich provizí..) je to k smíchu ale je to realita. Poskytuji i poradenství, ne vždy je to prodej. Za poradenství, nebo za nezprovizované úspory si nechám od klienta zaplatit. Proč ne, nejsem charita a když je to WIN-WIN…
  TAKÉ MÁM V POOLU KOLEGY, kterým předávám znalosti a kontakty, se kterými mohu konzultovat. Neustále se vzdělávám (semináře, knihy, internet) o kvalitní informace nemám nouzi. Produktové školení jsou i v poolu samozřejmě zdarma, občas není na škodu si něco osvěžit a doptat se.
  Broker pool považuji pro sebe za to nejlepší řešení, ale to samozřejěm není pro každého. Toto uvádám i na svém webu.

  Odpovědět

 • HK

  24 září, 2013

  Jasný, v čem konkrétně lže? Přemýšlím o Bonetu místo Broker Expertu a fakticky mě to zajímá. Děkuju a promiň ten překlep.

  Odpovědět

 • HK

  24 září, 2013

  Toto má být pro pana Standu. Pěkně blbej systém

  Odpovědět

 • Stanislav Šafránek

  24 září, 2013

  Ahoj. Já tady do Tebe dosti šiju, od půl šesté od rána mám špatnou náladu :). Pracuji již cca 3 roky ve společnosti INSIA, jedním slovem spokojenost. Pokud mám detailně vysvětlit svůj názor na FCT, vedení této společnosti, systém MLM, pooly, zkrátka to o co mě žádáš, napiš mi prosím na stanislav.safra­nek@insia.com. Prosím ale ne jakkoliv anonymně, dle Tvých příspěvků mě znáš, rád Tě také poznám.

  Odpovědět

 • clo

  24 září, 2013

  no jasně, první tu po sobě vřískáte a pak se ještě znáborujete, bych blil..

  Odpovědět

 • Standa Šafránek

  24 září, 2013

  To chce klid a nohy v teple, proti depresím prý zabírá třezalkový čaj:))

  Odpovědět

 • clo

  24 září, 2013

  spíš to vypovídá jaká banda volů dělá poradenství, zasloužili byste pár pohlavků od rodičů kterých na vás šetřili

  Odpovědět

 • Standa Šafránek

  25 září, 2013

  Vůl seš sám, a to pěkně velkej. Osobně mě rodiče nešetřili, zato Ty bys potřeboval pořádnou přes držku…

  Odpovědět

 • clo

  25 září, 2013

  no jasně, chování jak řezníkův pes.. jako uznej, že takoví lidi do poradenství prostě nepatří, dělaš mu supr jméno a klienti jsou štěstím bez sebe aby se jim takoví starali o prachy. Prostě se vyser na práci poradce nebo přispívej na netu – obojí tomuhle oboru pomůže.

  Odpovědět