Čtvrtek 23. září. Svátek má Berta.

Zaměstnavatel může od ledna 2013 zaměstnanci přispět na životní pojištění až 30 000 Kč ročně

Od ledna 2013 je od daně z příjmů osvobozen vklad zaměstnavatele na smlouvu životního pojištění nebo penzijního připojištění jeho zaměstnanců až do výše 30 000 Kč ročně. Příspěvek také nepodléhá platbě sociálního a zdravotního pojištění. Na povinných odvodech tak podle nových podmínek mohou firmy za každého zaměstnance ušetřit až 10 200 Kč ročně. Ani nyní se ale daňově uznatelný náklad plně nevyužívá. Podle statistik Pojišťovny České spořitelny zaměstnavatelé v loňském roce průměrně na jednoho zaměstnance přispěli jen částkou 5 400 Kč za rok.

Od 1. ledna 2013 se zvyšuje částka, která je osvobozena od daně z příjmů od zaměstnavatele, z 24 000 Kč/rok na 30 000 Kč/rok. Příspěvek, který zaměstnavatel uhradí na smlouvu životního pojištění nebo penzijního připojištění zaměstnance, je do stejné výše osvobozen také od platby sociálního a zdravotního pojištění. Ročně tak mohou fyzické a právnické osoby na povinných odvodech ušetřit za každého pracovníka až 10 200 Kč. Maximální výše daňově uznatelného nákladu na příspěvky na životní pojištění ale podle interních statistik Pojišťovny České spořitelny využívají jen 4 % zaměstnavatelů. Část zaměstnavatelů svým lidem přispívá na penzijní připojištění.

„Téměř 22 000 klientů Pojišťovny České spořitelny na smlouvu životního pojištění přispívá 2 350 firem. Průměrná částka příspěvku zaměstnavatele na jednu pojistku činí 450 Kč za měsíc. Zdaleka tak zaměstnancům nedávají tolik, kolik by mohli,“ vyčísluje dosavadní využívání daňově uznatelného nákladu Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Zaměstnanecký benefit čerpají častěji ženy než muži. Nejvíce výhod zaměstnaneckého programu využívají ve Středočeském kraji, tam je koncentrována celá třetina zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům na smlouvu životního pojištění přispívají.“

Příspěvek zaměstnavatele na smlouvu životního pojištění každého zaměstnance je bez omezení částky daňově uznatelným nákladem. Vklad až do částky 30 000 Kč ročně je také osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Pro nárok na daňové zvýhodnění je třeba splnit následující podmínky:
• Pojistná smlouva je sjednána pro zákonem stanovená pojistná rizika (pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití)
• Zaměstnanec je pojistníkem i pojištěným
• Smlouva je uzavřena minimálně na 5 let a minimálně do roku, v jehož průběhu dosáhne pojištěný 60let věku
• oprávněnou osobou dle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., § 51 nesmí být zaměstnavatel

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.