Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

Vývoj pojistného trhu v roce 2018: trh meziročně roste díky neživotnímu pojištění. Během roku výrazně vzrostl objem vodovodních škod

Pojištění 30.01.2019 | 11:41 0 Komentářů

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky České asociace pojišťoven vychází dle předběžných údajů za rok 2018 ve výši 129,32 mld. Kč. To proti roku 2017 s předpisem pojistného 123,36 mld. Kč představuje růst o 4,8 %, zatímco v loňském roce trh rostl pouze o 3,8 %. „Dle metodiky ČAP tak trh meziročně narostl (především díky růstu neživotního pojištění) na předpisu pojistného o výrazných 5,96 mld. Kč,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Vývoj v segmentu životního pojištění

Životní pojištění stále roste velmi mírným tempem, když proti roku 2017 s pojistným 43,69 mld. Kč dosáhlo pojistné životního pojištění v roce 2018 částky 43,93 mld. Kč (růst o cca 240 mil. Kč, resp. o 0,6 %).

Pokles životního pojištění u produktů s jednorázově placeným pojistným dále pokračuje, když pojistné předepsané za celý rok 2018 dosahuje o 18 % nižší hodnoty ve srovnání s rokem 2017.

Jaroslav Urban uvádí: „U produktů s běžně placeným pojistným pokračuje další, byť stále velmi mírné, posilování. Konkrétně tento segment za celý rok 2018 roste 1,1% tempem ze 42,50 mld. Kč ve 2017 na aktuálních 42,95 mld. Kč.“

U životního pojištění stále klesá počet aktivních pojistných smluv (ve srovnání s rokem 2017 je jejich počet o 89 tis. kusů nižší), když proti loňským 5,38 mil. smluv životního pojištění jich je k 31. 12. 2018 již jen 5,29 mil..

Počet nově uzavíraných smluv běžně placeného životního pojištění se meziročně výrazně nezměnil, když v roce 2018 pojistitelé uzavřeli 523 tisíc nových smluv s pojistným 5,56 mld. Kč (za rok 2017 se jednalo o 528 tisíc smluv za 5,52 mld. Kč).

Namísto situace v letech 2011 a 2012, kdy bylo za roční období uzavřených cca 900 tis. nových smluv životního pojištění a zároveň cca 1 mil. ks. smluv bylo ukončeno, tak nyní za 2018 bylo uzavřeno již jen 523 tis. smluv s běžně placeným pojistným a počty ukončených smluv poklesly na 600 tis. „Ve srovnání s rokem 2017 počet smluv nového obchodu poklesl o 1 %, zatímco počet ukončených smluv se dále snížil o 9 %,“ dodává Jaroslav Urban.

Vývoj v segmentu neživotního pojištění

K vývoji v segmentu neživotního pojištění Jaroslav Urban z ČAP uvádí: „Neživotní pojištění za rok 2018 potvrdilo robustní růstové tempo, které výrazně podpořil růst ve 4. čtvrtletí 2018,“ a dodává: „Oproti 79,67 mld. Kč za rok 2017 dosáhlo předepsané pojistné neživotního pojištění v roce 2018 hodnoty 85,39 mld. Kč a posílilo tak o 5,72 mld. Kč, resp. o 7,2 %, což dále překonává 5,9% růst dosažený v neživotním pojištění v roce 2017.“

Pro hlavní odvětví neživotních pojištění platí následující meziroční srovnání aktuálních výsledků:

  • Povinné ručení aktuálně posiluje o 6,8 %, kdy tento růst částečně překonává 3,9% růst počtu pojistných smluv v tomto odvětví, nicméně průměrná škoda v tomto odvětví roste stále rychlejším tempem (cca o 7 %) než průměrné pojistné (cca o 3 %).
  • Havarijní pojištění si udržuje vysoké tempo růstu (aktuálně + 10,3 % proti 8,4 % v roce 2017). Tento pokračující výrazný růst je daný navyšujícím se počtem havarijně pojištěných vozidel.
  • Podnikatelská pojištění v roce 2018 potvrdila solidní nárůst ve výši 4,9 %, což díky příznivé kondici české ekonomiky představuje srovnatelný výsledek s růstem 5,4 % dosaženým v roce 2017.
  • Nově sledovaná skupina retailového majetkového a odpovědnostního pojištění dosáhla v roce 2018 předpisu pojistného 11,7 mld. Kč a proti roku 2017 posílila o 5,6 %.

Zajímavost k odvětví:

Vývoj škod z majetkového pojištění – výrazný nárůst finančního objemu vodovodních škod

V roce 2018 pojišťovny řešily vodovodní škody s úhrnnou výší pojistného plnění 1,156 mld. Kč, což proti objemu škod v roce 2017 ve výši 1,126 mld. Kč představuje meziroční růst o 2,7 %.

Průměrná výše jedné pojistné události vzniklé v rámci vodovodní škody (zaviněné např. prasklou hadičkou u přívodu k umyvadlu, splachování WC nebo škody spojené s vytopením sousedů, poškozením vlastního bytu, jeho zařízení apod.) dosahuje 25 527 Kč, což oproti průměrné výši takovéto pojistné události v roce 2017 ve výši 23 009 Kč představuje nárůst dokonce o 10,9 %.

Tisková zpráva ČAP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.