Sobota 08. srpna. Svátek má Soběslav.

Všechny podílové fondy České spořitelny v roce 2012 investorům vydělaly, High Yield dluhopisový téměř 23 %

Všechny podílové fondy České spořitelny přinesly investorům v roce 2012 kladný výnos. Vydělávaly dluhopisové, akciové i smíšené fondy, High Yield dluhopisový fond vydělal klientům za rok 2012 dokonce téměř 23 %. V pětiletém horizontu vykazuje 13 z 23 fondů České spořitelny kladné zhodnocení, klientům České spořitelny v tomto horizontu vydělaly například všechny dluhopisové fondy.

V roce 2012 vykazovaly výbornou výkonnost především dluhopisové a smíšené fondy. I pro následující období očekáváme, že minimálně udržení hodnoty peněz nabídnou jen ty produkty, které se podílejí na vývoji kapitálových trhů. Širokou škálu takových investičních produktů a řešení, které vhodně reagují na tento vývoj a mohly by doručit zajímavé zhodnocení, máme připravenou pro naše klienty,“ uvedl Petr Valenta, ředitel odboru řízení produktů finančních trhů v České spořitelně.

Konzervativní investoři, kteří své prostředky drží v dluhopisových fondech, si na uplynulý rok opravdu nemohou stěžovat. Slušné zhodnocení jim přinesly v podstatě všechny dluhopisové fondy, ať již se jednalo o dluhopisové fondy krátkodobých investic (SPOROINVEST), dluhopisové fondy zaměřené především na dluhopisy státní (SPOROBOND), fondy zaměřené na segment dluhopisů korporátních (ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ, HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ) či dluhopisové fondy zaměřené na státy střední a východní Evropy (TRENDBOND).

FOND

1M

3M

6M

9M

1Y

2Y p.a.

3Y p.a.

5Y p.a.

Sporoinvest 

–0,08%

0,11%

0,31%

0,72%

1,48%

0,70%

0,91%

0,63%

Sporobond

0,42%

2,20%

4,96%

8,01%

10,72%

6,67%

5,83%

4,42%

Trendbond

–0,09%

2,68%

5,88%

11,25%

15,37%

4,67%

3,32%

2,49%

ČS korporátní dluhopisový

0,98%

2,14%

5,67%

5,75%

12,31%

3,63%

5,09%

4,87%

High Yield dluhopisový

1,50%

3,75%

12,77%

12,45%

22,98%

2,07%

4,47%

4,57%

                Data k 2.1. 2013

Dynamické investory pak může těšit fakt, že i v období vysoké volatility (kolísání) akciových trhů přinesly akciové fondy zaměřené především na globální vyspělé trhy (TOP STOCKS, GLOBAL STOCKS) zajímavé zhodnocení. Roční velmi slušné zhodnocení vykázal i fond zaměřený na akciové trhy střední a východní Evropy (SPOROTREND), ten však na delších horizontech stále umazává výrazné ztráty let předcházejících, a jeho roční výkonnost za delší období se tak zatím pohybuje v záporných hodnotách.

FOND

1M

3M

6M

9M

1Y

2Y p.a.

3Y p.a.

5Y p.a.

Top Stocks 

0,74%

0,77%

3,61%

–0,05%

14,74%

1,12%

12,51%

3,32%

Global Stocks FF

0,18%

0,27%

1,06%

3,78%

10,71%

0,73%

3,87%

–2,27%

Sporotrend

4,81%

4,70%

10,69%

–5,19%

6,90%

–19,28%

–12,71%

–10,39%

               Data k 2.1. 2013

Ti investoři, kteří chtějí jednoduše diverzifikovat své prostředky napříč jednotlivými třídami aktiv a jednotlivými trhy, a investovali své prostředky do fondů smíšených, se mohou dlouhodobě těšit z velmi zajímavého zhodnocení. Velmi dobré zhodnocení za rok 2012 vykázaly smíšené podílové fondy s označením MIX (KONZERVATIVNÍ MIX, VYVÁŽENÝ MIX, DYNAMICKÝMIX a AKCIOVÝ MIX). Pozitivní výkonnost také dlouhodobě vykazuje smíšený fond OSOBNÍ PORTFOLIO 4, který je řízen unikátní investiční strategií absolutního výnosu.

FOND

1M

3M

6M

9M

1Y

2Y p.a.

3Y p.a.

5Y p.a.

Konzervativní Mix FF

0,33%

0,96%

2,68%

3,45%

6,72%

2,40%

2,80%

0,91%

Vyvážený Mix FF

0,46%

1,60%

4,78%

5,47%

11,03%

2,92%

3,47%

0,12%

Dynamický Mix FF

0,59%

1,53%

5,36%

4,93%

12,24%

2,33%

3,56%

–1,66%

Akciový Mix FF

0,81%

1,05%

5,09%

3,27%

13,16%

0,23%

2,12%

–3,38%

Osobní portfolio 4

0,13%

0,74%

1,84%

3,09%

4,23%

1,63%

1,83%

 

              Data k 2.1. 2013

Důležité je také myslet na své dlouhodobé potřeby, a proto stále více klientů investuje pravidelně. Podílové fondy jsou totiž optimálním nástrojem pro dlouhodobé kumulování prostředků, ať už je motivem takovýchto investorů finanční zajištění na stáří, budování finanční rezervy či investování pro děti. Pro takovouto investici jsou optimální smíšené strategie, tedy smíšené podílové fondy s optimalizovanou investiční strategií, určené přímo pro dlouhodobé investory. Rok 2012 byl příznivý i pro tyto fondy (ČS Fond životního cyklu 2030 a 2040, podílový fond PLUS), a tak mohou být spokojeni i pravidelní investoři investující do těchto podílových fondů z nabídky České spořitelny.

FOND

1M

3M

6M

9M

1Y

2Y p.a.

3Y p.a.

5Y p.a.

ČS fond životního cyklu 2020

0,48%

1,12%

4,40%

4,47%

10,22%

2,35%

2,93%

–0,77%

ČS fond životního cyklu 2030

0,76%

0,73%

4,86%

2,90%

10,69%

0,43%

1,95%

–4,63%

PLUS

0,09%

0,51%

1,22%

2,43%

3,21%

0,10%

 

 

Data k 2.1. 2013

Erste Group, jejíž součástí je Česká spořitelna, má ve svém portfoliu jednu z největších a nejúspěšnějších investičních společností působící ve střední a východní Evropě. Tou je Erste Sparinvest, která spravuje širokou škálu fondů. Rok 2012 byl příznivý také pro výkonnosti tzv. ESPA fondů dostupných investorům České spořitelny. A to jak pro konzervativní měnově zajištěné dluhopisové fondy (ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ, ESPA BOND DANUBIA), tak pro dynamické akciové fondy (např. globální akciové fondy ESPA STOCK GLOBAL, ESPA STOCK EUROPE ACTIVE zaměřené na vyspělé ekonomiky západní Evropy, ESPA STOCK EUROPE EMERGING operující především na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy či ESPA STOCK ISTANBUL zaměřený na turecký akciový trh).

FOND

1M

3M

6M

9M

1Y

2Y p.a.

3Y p.a.

5Y p.a.

ESPA Český fond státních dluhopisů

0,12%

1,90%

5,09%

8,82%

11,12%

6,94%

4,53%

2,70%

ESPA Český fond firemních dluh.

0,08%

–0,08%

1,11%

1,92%

5,07%

1,29%

0,86%

0,51%

ESPA Bond Danubia

0,14%

3,79%

6,06%

13,15%

17,68%

7,51%

4,64%

2,76%

Data k 2.1. 2013

FOND

1M

3M

6M

9M

1Y

2Y p.a.

3Y p.a.

5Y p.a.

ESPA Stock Europe Emerging

4,49%

2,38%

7,01%

5,38%

17,56%

–4,31%

–3,73%

–2,25%

ESPA Stock Global

–0,02%

–0,36%

–0,43%

3,96%

10,95%

2,92%

1,02%

0,61%

ESPA Stock Europe Active

–0,25%

2,88%

7,33%

9,97%

12,54%

1,03%

–0,11%

 

ESPA Stock Istanbul

4,97%

13,96%

16,96%

27,59%

56,70%

1,58%

0,13%

0,08%

ESPA Stock Bric

1,46%

1,69%

2,00%

–2,16%

3,62%

–9,36%

–6,84%

–4,16%

ESPA Stock America

–0,36%

–1,88%

–1,54%

3,55%

7,87%

1,25%

–0,21%

–0,13%

ESPA Stock Rising Markets

2,52%

1,59%

2,98%

2,61%

4,69%

2,32%

 

 

ESPA Stock Russia

4,90%

–2,12%

1,64%

–6,89%

6,74%

–11,98%

–9,01%

–5,51%

  Data k 2.1. 2013

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.