CZK/€ 25.330 -0,26%

CZK/$ 23.782 +0,49%

CZK/£ 29.651 -0,14%

CZK/CHF 26.065 +0,36%

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

27. 02. 2024

1 komentář

Zákulisí českých FKI. Co investorům mohou nabídnout?

 

Investiční nástroje pro kvalifikované investory (FKI) poskytují investorům pestřejší škálu investičních možností a větší flexibilitu než standardní investiční fondy, které jsou dostupné veřejnosti. Tím, že mohou diverzifikovat své portfolio do různých aktiv s nízkou korelací s tradičními akciovými a dluhopisovými fondy, představují FKI lákavou alternativu. Je však třeba zdůraznit, že s touto rozmanitostí přichází i specifická rizika.

Loading 

Odvětví FKI fondů

FKI mají možnost zamířit do rozličných odvětví, včetně nemovitostních, developerských a private equity fondů. Specializace těchto fondů může být velmi konkrétní, od správy zemědělské půdy až po provoz větrných a solárních elektráren, vykupování nesplacených pohledávek či investice do umění, archivního vína nebo automobilových veteránů.

Právní struktura a forma

Právní struktura a forma fondů kvalifikovaných investorů může zahrnovat podílové fondy, které nemají vlastní právní subjektivitu a vydávají podílové listy. Alternativně mohou existovat jako investiční fondy s právní subjektivitou, často ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, známé jako SICAV (Société d’investissement à capital variable). SICAV může mít oddělené provozní a investiční části nebo několik podfondů.

Vydávání akcií SICAV

Vydávání akcií SICAV zahrnuje zakladatelské akcie s hlasovacími právy pro zakladatele a investiční akcie pro investory s nárokem na podíl na zisku a možnost zpětného odkupu, ovšem bez hlasovacích práv. Fond může mít různé třídy investičních akcií, například růstové a dividendové. Některé FKI fondy mohou vydávat i prioritní investiční akcie s garancí minimálního výnosu.

Otevřené a uzavřené FKI fondy

FKI fondy mohou být buď otevřené, přijímající nové investory, nebo uzavřené, často vytvořené pro omezenou skupinu investorů bez možnosti přijetí nových. V rámci regulace a správy musí každý FKI mít určeného depozitáře (banku), auditora a podléhá dohledu příslušného dohledového orgánu. V České republice to zajišťuje Česká národní banka.

Varování před alternativními fondy

Je důležité zdůraznit, že kromě regulovaných FKI existují i alternativní fondy, které nejsou pod dohledem a mohou být rizikové. Portál FKI-fondy.cz prezentuje výhradně regulované fondy pod dohledem ČNB, s odděleným majetkem a depozitářem. Varuje před investicemi do neregulovaných „pseudofondů,“ které nejsou pod dohledem, nemají depozitáře a mohou představovat riziko.

REKLAMA

Likvidita a poplatky

Pokud jde o likviditu a poplatky, vstupní poplatky u FKI fondů se obvykle pohybují kolem 3 %. Výstupní poplatky jsou zejména u fondů s dlouhodobými investicemi a mohou činit například 0-30 % v případě vybrání do 3 let. Likvidita může být omezena kvůli investicím do nelikvidních aktiv.

Podmínky

Za kvalifikovaného investora je považován ten, kdo má dostatek prostředků k investování a pokročilejší vědomosti a zkušenosti v oblasti investic. Fondy kvalifikovaných investorů tyto podmínky ověřují nejčastěji těmito dvěma způsoby.

Investor vloží do fondu nejméně 125 000 eur a současně čestně prohlásí, že má dostačující znalosti ohledně investičních nástrojů používaných daným fondem a že chápe všechna rizika, která jsou s tím spojena.

Investor vloží do fondu alespoň minimální investici předepsanou zákonem ČR, tedy 1 milion Kč a současně čestně prohlásí, že disponuje patřičnými znalostmi v oblasti investování a prokáže, že má dostatečné finanční zázemí. Poté obvykle následuje ověřovací test vědomostí.

Smyslem těchto opatření je zajistit, aby do FKI vstupovali skutečně zkušení a dostatečně movití investoři, pro které je ve své podstatě určen.

Závěr

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) poskytují pestrou škálu možností, avšak s tím souvisejí specifická rizika. Důkladná znalost odvětví a transparentnost regulace společně s poplatkovou strukturou je minimum informací, které investor musí znát. Vzhledem ke složitosti je téměř vždy vhodné konzultovat rozhodnutí s investičním poradcem, který by měl dohlédnout na rozumný výběr FKI, nastavení a zajištění kompletně všech finančních aspektů.

Autor: Lukáš Spáčil, investiční specialista

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *