Pondělí 23. listopadu. Svátek má Klement.

V Opavě byla předána další osvědčení „Bezpečný podnik“

Zástupcům 10 společností předali v úterý 29. května 2012 náměstek ministra práce a sociálních věcí Karel Machotka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Obecním domě v Opavě osvědčení „Bezpečný podnik“. Jedna z  těchto společností, MP Krásno a.s., ocenění získala popáté, a je tak držitelem tohoto titulu již 15 let.

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“.

V České republice se prokazuje platným osvědčením „Bezpečný podnik“ 68 společností. Ty přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti práce na všech úrovních ke snižování pracovní úrazovosti a nemocnosti zaměstnanců na minimum. Jejich odpovědný postoj je pro budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn v přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zvyšování kvality pracovního života.

K datu 29. 5. 2012 získávají osvědčení „Bezpečný podnik“ tyto společnosti: OHL ŽS, a.s., Pražská teplárenská a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., ELSPOL spol. s r. o., MP Krásno, a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o., ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. Je tedy zřejmé, že i v době ekonomické krize společnosti chápou, jak je důležité starat se o bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců.

Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Tuto skutečnost považují Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce za zcela zásadní, a proto i nadále chtějí realizaci programu „Bezpečný podnik“ podporovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.