Sobota 22. ledna. Svátek má Slavomír.

V květnu bylo vyhlášeno 1 524 osobních bankrotů, dynamika jejich růstu se zrychluje

V květnu bylo vyhlášeno 295 firemních bankrotů, o 30 více než v dubnu. Celý přírůstek firemních bankrotů zajistili fyzické osoby podnikatelé. Aktuální data přináší analýza společnosti CCB – Czech Credit Bureau. Osobních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno 1 524. Zatímco v roce 2011 se počet osobních bankrotů vyhlášených v jednom měsíci zvyšoval o 5 procent, za prvních pět měsíců letošního roku to bylo v průměru 7 procent. Počet podaných návrhů na osobní bankrot se však již třetí měsíc po sobě snižuje, v květnu to bylo 1 977 návrhů.

V květnu bylo podáno 727 návrhů na firemní bankrot, což je ve srovnání s předchozím měsícem o 76 případů více. Celkový počet firemních bankrotů se meziročně zvýšil o 50 procent. Počet podaných návrhů na bankrot obchodních společností za jeden měsíc byl v květnu od roku 2008 druhý nejvyšší. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se zvyšuje rychleji než počet vyhlášených bankrotů a tak se zvyšuje i počet návrhů, které na soudech čekají na vyřešení.

„Od června roku 2011 je počet bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášených za jeden měsíc vždy vyšší než počet bankrotů obchodních společností. A vývoj v květnu 2012 z tohoto trendu nevybočil. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů za jeden měsíc se postupně zvyšuje, zatímco v případě obchodních společností od poloviny loňského roku víceméně stagnuje, či mírně klesá. A na tomto vývoji se v nejbližší době mnoho nezmění. Navzdory rychlému růstu bankrotů fyzických osob podnikatelů je relace mezi počtem bankrotů a počtem návrhů příznivější než u obchodních společností a vypovídá o rychlejším průběhu bankrotového procesu,“ hodnotí vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s. Věra Kameníčková.

Nejvíce firemních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to téměř čtvrtina. Prah pak byla místem 14 procent firemních bankrotů. Pouhým jedním procentem se na celkovém počtu firemních bankrotů podílel kraj Vysočina a 2 procenty pak kraj Karlovarský.

Osobní bankroty v květnu 2012

V květnu bylo vyhlášeno 1 524 osobních bankrotů, což je nejen o 154 bankrotů více než v předchozím měsíci, ale je to i nejvyšší počet od ledna 2008. „Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 64 procent, což je poměrně vysoká dynamika, nicméně nižší než v předchozích letech,“ uvedla Věra Kameníčková.

Počet podaných návrhů na osobní bankrot se již třetí měsíc po sobě snižuje, v květnu to bylo 1 977 návrhů na osobní bankrot, což je o 44 návrhů méně než v dubnu. „I když se počet návrhů na osobní bankrot v posledních dvou měsících snižoval, počet vyhlášených osobních bankrotů roste. Růst zadlužení domácností spolu s nejistými ekonomickými vyhlídkami, pomalý růst mezd a udržování nezaměstnanosti na poměrně vysoké úrovni ve srovnání s předchozím obdobím, to vše přispěje k dalšímu růstu osobních bankrotů v letošním roce,“ popisuje Věra Kameníčková.

Z regionálního hlediska bylo v květnu vyhlášeno nejvíce osobních bankrotů v Ústeckém kraji, a to 203 případů. Na Ústecký kraj připadá také nejvyšší počet vyhlášených osobních bankrotů za posledních 12 měsíců (celkem 1 919 případů). Nejnižší počet osobních bankrotů byl v květnu vyhlášen v kraji Vysočina a ve Zlínském kraji (37, resp. 42 osobních bankrotů).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.