Pondělí 19. října. Svátek má Michaela.

UNIQA znovu optimalizovala a zprůhlednila Rizikové životní pojištění

Filozofie „od produktu k řešení“ zachována

Výrazné zlevnění ceny pojištění úmrtí

Snížení sazeb a nastavení nových variant v pojištění invalidity všech stupňů

Unikátní pojištění horních končetin proti úrazu i chorobám

Vylepšené pojištění denních dávek v neschopnosti a pojištění dětí

Ačkoli zásadními úpravami program UNIQA v oblasti pojištění osob – Rizikové životní pojištění s dividendou – prošel loni v létě, už během letošního jara přistoupila pojišťovna k opětovné optimalizaci, aby pružně reagovala na aktuální potřeby na trhu. Cílem nových úprav bylo další zjednodušení nastavení pojistné ochrany pro různé životní etapy nebo události v životě klienta, zcela podle motta programu „Od produktu k řešení“. Tento koncept uplatnila UNIQA na českém trhu jako první a znamená odklon od tradičního prodeje produktů nebo produktových balíčků ve prospěch posouzení zcela individuálních potřeb každého zákazníka.

Životní situace řeší RŽPD nadále ve třech úrovních: 

  • Události s dlouhodobým až trvalým (finančním) dopadem
  • Události s dočasným vlivem
  • Nepříjemnosti nebo patálie s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým krytím připravit. Ta představují pro klienta zajímavý servis.

     

–     Součástí optimalizace je výrazné snížení ceny pojištění úmrtí, která patří nyní k nejlevnějším na trhu, a je přehledně uvedená na webu UNIQA. Byl zrušen vázací poměr mezi pojištěním úmrtí s konstantní a klesající pojistnou částkou, což významně zjednoduší nastavení potřebné pojistné ochrany zejména klientům, kteří potřebují zabezpečit sebe a své blízké v souvislosti s čerpáním hypotečního úvěru či jiným typem v čase klesajících finančních závazků.

–     U rizika invalidity lze volit krytí pro různé stupně. I v tomto segmentu došlo k úpravám sazeb ve prospěch klienta. Současně je UNIQA připravena v případě vážného postižení vyplatit část odškodnění až do výše 50 % zálohově pouze na základě doložení diagnózy, přestože rozhodnutí státní správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity doposud není známo. Pokud pojišťovna posoudí klientův stav jako méně závažný a zálohu odmítne vyplatit, nicméně SSSZ po uplynutí zákonných lhůt klientovi nakonec invaliditu příslušného stupně přizná, navýší pojišťovna klientovi plnění o mimořádný bonus.

–     Důležitou změnou je, že výplata pojistného plnění není nově vázána na přiznání invalidního důchodu, nýbrž pouze na přiznání invalidity příslušného stupně.

–     Komplexní pojištění horních končetin se nyní nevztahuje jen na následky úrazu, ale rovněž na následky rozšířeného počtu chorob (např. syndrom karpálního tunelu, revmatoidní artritida s postižením hybnosti drobných kloubů ruky, apod.). Je vhodné nejen  pro hudebníky, chirurgy, zubní lékaře či výtvarné umělce, ale i pro manuálně pracující, jako jsou např. kuchaři nebo řemeslníci. Současně byla zrušena výluka nemocí z povolání, které jsou nově rovněž kryty.

–     V investiční složce bylo poněkud sníženo povinné minimální měsíční pojistné a současně odstraněna povinná investiční složka vázaná na některá krytí rizik.

–     U pojištění dětí je nově zavedeno pojištění denní dávky při ošetřování dítěte, tzv. OČR. Tato dávka se vyplácí ošetřující osobě od prvního dne až do výše 60 % jejího čistého příjmu. I nadále je velká pozornost věnována dětské invaliditě a případné nesoběstačnosti postiženého ve věku do 18 let.

Již sedm let je Rizikové životní pojištění s dividendou (dále RŽPD) vlajkovou lodí pojištění osob UNIQA, díky pravidelné inovaci opakovaně oceňované v odborných soutěžích. Doposud si sjednalo smlouvy na 200 tisíc klientů s celkovým pojistným dosahujícím bezmála 1,7 miliardy korun.

Součástí je i nadále opce na navýšení pojistných částek pro případ úmrtí bez zkoumání aktuálního zdravotního stavu až o 25 % v předem definovaných přelomových situacích (sňatek, narození potomka, adopce, dosažení určitého věku, apod.).

I v nynější verzi je zachována unikátní riziková dividenda z názvu pojištění. Pojišťovny ve svém kmeni smluv životního pojištění dosahují lepších výsledků, než jaké odpovídají úmrtnostním tabulkám od ČSÚ. Ovšem část z ní byla nyní rozpuštěna rovnou do plošného zlevnění pojištění.

Zůstává i nástroj INVESTPLAN sloužící k utlumení rizika ztráty způsobené propadem akciových trhů koncem smluvní doby pojištění. Spočívá v automatickém převádění příslušné části podílových jednotek z dynamičtějších do konzervativnějších dluhopisových programů.

Pojistný program RŽPD je daňově optimalizován. Při splnění zákonem daných podmínek může jeho prostřednictvím klient snižovat svoji daňovou povinnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.