CZK/€ 24.740 -0,75%

CZK/$ 23.825 -0,54%

CZK/£ 29.064 -0,56%

CZK/CHF 23.823 -0,84%

24. 02. 2022

0 komentářů

UNIQA přidává nové úrazové pojištění OPORA k účtům klientů Raiffeisenbank

 

UNIQA pojí dlouhodobé partnerství s finanční skupinou Raiffeisen. Posledním počinem ve vzájemné spolupráci je úrazové pojištění klientů Raiffeisenbank, které si mohou zájemci aktivovat ke svému bankovnímu účtu. V nabídce je od podzimu 2021 a snadnou formu sjednání kvalitního krytí už využily tisíce zákazníků. 

Cílem nového produktu bankopojištění OPORA je poskytnout přehledný jednoduchý produkt se snadným sjednáním jako užitečný doplněk k bankovnímu účtu. Toto úrazové pojištění má stručné a jasné podmínky. Klient přistupuje do rámcové smlouvy mezi UNIQA a Raiffeisenbank (RB) a je ušetřen zbytečného papírování a administrativy. OPORA je k dispozici ve dvou variantách:

  • individuální /osobní pro držitele bankovního účtu RB (pojistné 149 korun měsíčně)
  • rodinná pro držitele bankovního účtu RB a jeho partnera/partnerku a jeho děti (pojistné 299 korun měsíčně)

Pojistná ochrana

Pojištění je platné pro události nastalé kdekoli na světě:

  • Smrt pojištěné osoby úrazem s pojistnou částkou 250 000 korun (u dětí 25 000 korun). V případě pojistné události v důsledku dopravní nehody vyplácí UNIQA dvojnásobek.
  • Trvalé následky úrazu s pojistnou částkou do 250 000 korun. V případě dopravní nehody se zvyšuje pojistné plnění na dvojnásobek. Minimální krytý rozsah trvalých následků je 0,1 %. V případě závažnějších a velmi těžkých následků úrazu vyplatí UNIQA až osminásobek pojistné částky.
  • Přiměřená doba léčení úrazu s pojistnou částkou 250 korun denně po uplynutí karenční lhůty 20 dnů (výplata od 21. dne léčení). Plnění se vyplácí až po dobu jednoho roku (365 dnů). I zde se násobí plnění dvěma, vznikla-li potřeba léčení úrazu při dopravní nehodě.
  • Doba hospitalizace se v pojištění OPORA zohledňuje rovněž plněním 250 korun za každý den. U pojištěného dítěte, je-li v nemocnici s doprovodem dospělého, popřípadě je-li nutná péče o pojištěnou osobu na JIP, zvyšuje UNIQA plnění na dvojnásobek. Denní odškodné se vyplácí až 365 dnů.

Pojištění může uzavřít přistoupením do rámcové smlouvy mezi UNIQA a RB každý bankovní klient s účtem ve věku do 69 let. Pojištění trvá po dobu platnosti účtu.

REKLAMA

Vstup do pojištění není spojen se zkoumáním zdravotního stavu a pojistné je stejné pro všechny věkové skupiny.

Pojistné události a výluky

Pojistné události hlásí pojištěné osoby na call centrum UNIQA. Vyplní formulář Oznámení o pojistné události doložený příslušným potvrzením konkrétního děje (lékařské zprávy s diagnózou, s rozsahem omezení tělesných funkcí, s uvedením doby léčení úrazu, kopie propouštěcí zprávy z nemocnice, kopie úmrtního listu atp.).

Pojištění OPORA se nevztahuje na úrazy vzniklé již před počátkem pojištění, popřípadě úrazy, které mají příčinnou souvislost s úrazy nebo onemocněními z doby před počátkem pojištění.

REKLAMA

Dále UNIQA není povinna plnit v případě, vznikl-li úraz v souvislosti s manipulací s výbušninami a toxickými látkami nebo s aktivní účastí pojištěné osoby na násilných událostech. Pojistná ochrana neplatí v zemích nebo oblastech, kam aktuálně platí zákaz nebo nedoporučení cestovat od Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Úrazy a zranění vzniklá pod vlivem alkoholu nebo návykových látek zakládají právo UNIQA krátit pojistné plnění.

Modelové příklady kalkulací pojistného plnění

Při autonehodě utrpěla klientka komplikovanou zlomeninu ruky s nezbytnou operací a následnou hospitalizací 4 dny. Doba léčení úrazu trvala rok. Zranění zanechalo trvalé následky. Omezená hybnost zápěstí byla ohodnocena ztrátou tělesní funkce o 8 %. Pojistné plnění by se zdvojnásobilo, protože úraz vznikl při dopravní nehodě. Celkem by dostala klientka z pojištění OPORA 213 500 korun.

Při rekreačním tenisu si klient přivodil špatným našlápnutím pád s vymknutím ramene. Postižený kloub bylo nutné operovat a rehabilitovat, aby se obnovila plně jeho funkce. Za dobu pooperačního léčení 84 dnů a po odečtení karenční doby 20 dnů by klient obdržel z OPORY 16 000 korun na denním odškodném.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Pojištění a válka: co by se plnilo a co ne?

Není tajemstvím, že pojišťovny uplatňují výluky. Tedy, v pojistných podmínkách vyjmenovávají situace, při kterých by bylo plnění pojišťovny zamítnuto. Má se za to, že mezi takové výluky patří i různé extrémní situace jako jsou škody vzniklé následkem válek, vzpoury, povstání, stávek, terorismu, […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 04. 2022

Podpojištění nemovitosti a jeho nástrahy

Optimisté odhadují, že ze všech majetkových smluv je jich v pojišťovnictví polovina podpojištěná. Pesimisté pak k tomu dodávají, že podpojištěných je kolem 80 procent smluv. S tím, jak se v poslední době zvyšovaly ceny stavebního materiálu, nabývá téma podpojištění další rozměr. Na […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

26. 04. 2022

Rozhovor: Penzijku bude první pilíř dominovat ještě dvě až tři generace

Demografický vývoj, který zvyšuje podíl lidí důchodového věku, je klíčovým argumentem pro neodkladné řešení důchodové reformy. Jak v rozhovoru pro Investujeme.cz upozornil Pavel Vaněk, ředitele penzí a investic ve finanční skupině UNIQA, nad změnou penzijního systému by měla panovat široká shoda napříč politickým […]

Text: Milan Vodička

Foto: Uniqua

07. 04. 2022