Pátek 18. září. Svátek má Kryštof.

UniCredit Bank od roku 2007 vyplatila dotace za téměř 103 mld. korun

Více než 100 miliard Kč vyplatila v období od začátku roku 2007 do konce roku
2011 UniCredit Bank prostřednictvím svých poboček a obchodních míst úspěšným žadatelům o dotace z fondů Evropské unie a státního rozpočtu. Během pěti let byly ze strany UniCredit Bank vyplaceny prostředky téměř 8000 příjemcům prostřednictvím více než 50 tisíc jednotlivých plateb. UniCredit Bank je finančním manažerem státu pro výplatu prostředků z fondů Evropské unie a státního rozpočtu již pět let. Tuto roli zastává od roku 2007, a to na základě smlouvy uzavřené s Ministerstvem financí ČR.

Rok 2011 byl pro příjemce dotací úspěšný. UniCredit Bank zrealizovala téměř 11 000 dotačních plateb v 5458 různých projektech. Objem profinancovaných prostředků na tyto projekty byl 21,2 miliardy Kč. Díky UniCredit Bank uskutečnilo v minulém roce své projekty více než 3000 úspěšných žadatelů o dotace.

V loňském roce jsme výrazně rozšířili naši pobočkovou síť. Kromě standardních poboček mohli žadatelé o dotace využívat i obchodní místa UniCredit Bank Express. V expanzi pobočkové sítě nejenom v krajských, ale i menších městech po celé České republice budeme nadále pokračovat i během roku 2012 a 2013. Předpokládáme nárůst o dalších 50 poboček oproti loňskému roku na celkových 170 obchodních míst. Věříme, že pro příjemce dotací je to určitě příjemná zpráva. Výplata dotací tak pro ně bude ještě dostupnější a pohodlnější, neboť příjemci dotací z jednotlivých programů se nekoncentrují pouze do hlavního města či do krajských měst, ale jsou rozprostřeni po celé republice“ uvedl Ing. Dušan Hladný, ředitel úseku Firemní a mezinárodní klientela UniCredit Bank.

Výplatní rok 2011

Průběh roku 2011 vzhledem k výplatě dotací se prakticky nelišil oproti předchozím rokům. Vývoj čerpání se stupňoval a stejně jako v předešlých letech vyvrcholil v samotném závěru roku. V průběhu listopadu a prosince byla vyplacena takřka polovina všech prostředků daného roku.

Nejvíce finančních prostředků (5,4 mld Kč) bylo proplaceno v rámci programu na podporu zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Z hlediska objemu proplacených částek následují programy na podporu udržitelného využívání zdrojů energie a podporu regionálního rozvoje.

Při pohledu na čerpání dotací podle regionálního členění směřovalo nejvíce prostředků na projekty v Moravskoslezském kraji (12,15 % z celkové čerpané dotace). Bezprostředně za tímto krajem následoval kraj Jihomoravský (podíl čerpání 11,87 %). K významným příjemcům dotací podle jednotlivých regionů patřily také Středočeský a Jihočeský kraj (každý s podílem cca 9 %),“ říká Ing. Jan Gregor, náměstek ministra financí České republiky.

Tabulka: Vyplacené dotace v roce 2011 dle jednotlivých krajů

Kraj

Počet projektů

Čerpání (mil. Kč)

Podíl na celku (%)

Hlavní město Praha

266

1 449

6,82

Jihočeský kraj

592

2 057

9,69 

Jihomoravský kraj

548

2 521

11,87

Karlovarský kraj

122

425

2,00

Královéhradecký kraj

219

654

3,08

Liberecký kraj

434

1 130

5,32

Moravskoslezský kraj

485

2 580

12,15

Olomoucký kraj

420

1 392

6,55

Pardubický kraj

299

1 060

4,99

Plzeňský kraj

201

1 007

4,74

Středočeský kraj

445

2 103

9,90

Ústecký kraj

532

1 498

7,05

Vysočina

379

1 563

7,36

Zlínský kraj

516

1 798

8,47

Celkový součet

5 458

21 237

100 %

V posledních letech je patrný výrazný nárůst plateb. Od roku 2009 zaznamenává UniCredit Bank každoroční nárůst plateb v průměru o přibližně 15 %. Stejně tak ani objem výplat nezůstává pozadu. Od roku 2009 má objem vyplacených prostředků z fondů Evropské unie a státního rozpočtu tendenci růst. Oproti předešlému roku, tedy roku 2010, bylo v roce
2011 proplaceno o 16 % více dotací. Při porovnání roku 2011 s rokem 2009 je nárůst ještě patrnější, jedná se o téměř o 55 %.

Z tohoto důvodu UniCredit Bank předpokládá, že tomu nebude jinak ani v nastávajících letech a počet i objem plateb bude do budoucna ještě vyšší.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.