Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Slavia pojišťovna jako první představuje pojištění bezkrevní léčby širší veřejnosti

Slavia pojišťovna reaguje na vzrůstající poptávku po lékařských ošetřeních prostřednictvím bezkrevní medicíny a představuje širší veřejnosti unikátní produkt Bezkrevní léčba. Toto pojištění je určeno pro všechny, kteří se chtějí chránit před riziky plynoucími z podání krevní transfuze. Zastáncům bezkrevní medicíny umožní vyhnout se finančnímu zatížení, které je s touto léčbou v ČR spojeno. 

„Bezkrevní léčba se začíná stávat trendem, který vyhledává stále více Čechů. Slavia pojišťovna proto všem zájemcům o medicínská ošetření bez použití krevních transfuzí vychází vstříc a nabízí pojištění Bezkrevní léčba,“ uvedla Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny.

Bezkrevní léčba zahrnuje zdravotnické úkony související s aplikací léčby bezkrevnými přípravky, jimiž jsou nahrazovány běžně podávané krevní transfuze. Češi se pro uvedený způsob ošetření nejčastěji rozhodují z důvodů hygienických, zdravotních, náboženských, osobních nebo pro obavu z přenosu infekcí a nemocí.

„Lékařská praxe potvrzuje, že při podání krevní transfuze existuje možné riziko přenosu infekce. Toto riziko bezkrevní léčba zcela eliminuje. Současně napomáhá ke snížení imunologických komplikací, například v podobě alergické reakce,“ vysvětlila Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny.

Roční pojištění Bezkrevní léčby se pohybuje od 1 300 Kč. U tohoto pojištění si lze připojistit smrt následkem úrazu. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.