Pátek 16. dubna. Svátek má Irena.

Růst pojistných podvodů se nezastavil ani v loňském roce

Detektivové pojišťovny Generali odhalili v průběhu minulého roku rekordní počet 280 pojistných podvodů, což je o 10 procent více než v roce předcházejícím (255 případů). Kromě počtu vzrostl také jejich objem ze 46 na 49 milionů korun. Konečný účet však ještě není uzavřen. Několik desítek případů za další miliony korun je nadále v šetření. Mezi dlouhodobé trendy patří častější podvody v menším objemu. Spouštěčem bývá zpravidla reálná škoda, kterou se pachatelé snaží uměle navýšit tak, aby se obohatili. Přestože stále dominují podvody v pojištění motorových vozidel, oproti minulosti rostou případy v pojištění osob. Z regionálního pohledu je nejvyšší frekvence podvodů v Praze, Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Nejméně podvodů registrujeme na Olomoucku a Zlínsku.

Tradičním lídrem jsou podvody v pojištění motorových vozidel. Nejčastěji se pohybují pod hranicí 100 tisíc korun. Uvedený trend může být v přímé souvislosti s povinností přivolat policii pouze k nehodám se zraněním či škodou převyšující právě částku 100 tisíc korun. Statistiky odhalených pojistných podvodů však ukazují, že pojišťovny mají dostatečné prostředky na to, aby se i těmto pojistným podvodům účinně bránily.

Stále častěji přicházejí detektivové pojišťovny Generali na podvody v životním a úrazovém pojištění. Zpravidla se jedná o fingované úrazy, záměrné uvádění nepravdivých informací o původu a rozsahu zranění, účelové prodlužování doby léčení či nedodržování léčebného režimu.

Podíly podvodných skutků v jednotlivých regionech se meziročně víceméně nezměnily. Nelichotivé statistice nadále vévodí Praha. Velká koncentrace obyvatel a s ní související anonymita hlavního města páchání podvodů nahrává. Dalšími frekventovanými regiony jsou Moravskoslezský a Ústecký kraj, což může do jisté míry souviset s horší ekonomickou situací obyvatel těchto oblastí. Nejvyšší meziroční růst vykazují jižní Čechy, které dlouhodobě patřily ke krajům s nejnižším počtem pojistných podvodů.

Nejmenší počet i objem podvodů registrujeme v Olomouckém a Zlínském kraji. Mezi regiony s minimem podvodů patří také Vysočina, Pardubicko a Liberecko.

Lidé si často neuvědomují, že pojistná událost je považována za podvodnou i tehdy, když se podvodné jednání vztahuje pouze na část pojistného plnění. To je typické především právě pro oportunistické podvody, které tvoří podstatnou většinu. Typickým příkladem jsou podvody v oblasti pojištění motorových vozidel. Obecně jsou oportunistické podvody frekventovanější a škoda se obvykle pohybuje maximálně v řádu desítek tisíc korun. Princip se takřka vždy opakuje. Klient nahlásí pojistnou událost, která se skutečně stala. Současně ale hlásí škody, ke kterým nedošlo.

Celosvětové statistiky uvádějí, že zhruba 14% všech pojistných událostí může vykazovat příznaky pojistného podvodu. Údajně až 35% pojištěnců v oblasti pojištění motorových vozidel se pokusí alespoň jednou svou pojišťovnu podvést.

Pokus o pojistný podvod je obecně vnímán jako méně společensky nebezpečné jednání než například zpronevěra. Pachatelé pojistných podvodů si však často neuvědomují, že se jedná o trestný čin s horní hranicí sazby nepodmíněného odnětí svobody až na 10 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.