Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

Rekordní čtvrtletí: Čistý zisk Unipetrolu přesáhl 3,2 miliardy korun

Investice 23.07.2015 | 08:46 0 Komentářů

Ve druhém čtvrtletí letošního roku společnost Unipetrol dosáhla nejvyššího provozního zisku ve své historii. Příznivého makroprostředí se jí podařilo využít díky vyšší rafinérské kapacitě a nárůstům prodejů v obou segmentech podnikání (downstream, maloobchod). Společnost vykázala provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) na úrovni 3,959miliardy korun a čistýzisk 3,277miliardy korun. I přes výrazný meziroční pokles cen ropy Unipetrol meziročně mírně zvýšil tržby na hodnotu 32,523 mld. korun.

„Výroba a obchod Unipetrolu dokonale využily vysokých petrochemických a rafinérských marží na trhu. Po dokončení akvizice podílu společnosti ENI v České rafinérské se nám podařilo navýšit využití rafinérských kapacit až na úroveň 95 % a zvýšenou produkci prodat na trhu v České republice i v zahraničí,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski.“V uplynulých měsících jsme se také výrazně přiblížili k realizaci naší klíčové investice v podobě nové polyetylénové jednotky. Aktuálně jsme ve finální fázi výběru dodavatelů největšího investičního projektu v rámci české petrochemie,“ dodává Marek Świtajewski.

V rámci segmentu downstream, kterýse skládá z rafinérské a petrochemické části, společnost ve druhém čtvrtletí roku 2015 vykázala provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 3,910 miliardy korun. Výši provozního zisku pozitivně ovlivnily meziročně výrazně vyšší marže na rafinérských produktech a rekordně vysoká kombinovaná petrochemická marže (871 EUR/t). Výsledku segmentu napomohly i nižší interní náklady na energie, vyvolané významným meziročním poklesem cen ropy, vyšší prodeje rafinérských produktů a také propylénu, benzenu a polypropylénu. Na druhou stranu ziskovost segmentu ovlivnilyzvýšené fixní náklady v důsledku převzetí podílu ve společnosti Česká rafinérská a vyšší rozdíl mezi cenovými kotacemi biosložek a kotacemi benzínu a dieselu.

rafinérské části segmentu downstream bylo ve druhém čtvrtletí roku 2015 dosaženo objemu zpracované ropy 1,845 mil. tun, což představuje meziroční nárůst o 39%. Využití rafinérských kapacit dosáhlo mimořádné hodnoty 95 % a bylo podpořeno vysokou tržní poptávkou po rafinérských produktech a spolehlivou výrobou bez omezení. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně vzrostly o 29 % na úroveň 1,457mil. tun a potvrdily schopnost společnosti prodat na trhu zvýšenou produkci po dokončení akvizice podílu společnosti ENI ve společnosti Česká rafinérská.

Petrochemická část segmentu downstream vykázala za druhé čtvrtletí letošního roku prodejní objemy 442 tis. tun (-1 % meziročně). Prodeje polyetylénu zůstaly meziročně konstantní, v případě polypropylénu vzrostly o 10%. Využití etylénové jednotky dosáhlo úrovně 89 %. Na trhu přetrvává vysoká poptávka po polymerech vyvolaná růstem HDP a exportním zaměřením některých evropských producentů na trhy mimo Evropu, v důsledku přetrvávajícího slabého kurzu EUR vůči USD.

V oblasti petrochemie v tuto chvíli společnost finalizuje přípravu klíčového investičního projektu ze své strategie pro roky 2013 až 2017. Nová polyetylénová jednotka vznikne na bázi technologické licence zakoupené od společnosti INEOS.

Maloobchodní segment zaznamenalve druhém čtvrtletí roku 2015 provozní zisk EBITDA LIFO 122 mil. korun. Meziročně se podařilo v síti Benzina zvýšit objem prodaných paliv, zejména s ohledem na nižší cenovou hladinu vyvolanou poklesem ceny ropy, oživení tuzemské ekonomiky a vlastními aktivity v oblasti prodeje a marketingu. Pozitivně do výsledku maloobchodního segmentu přispěl i nepalivový segment. Společnost Benzina meziročně zvýšila svůj tržní podíl na 15,2 %.

Zdroj: Tisková zpráva Unipetrol

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.