Neděle 19. září. Svátek má Zita.

Prezidium ČAP v novém složení

Shromáždění členů České asociace pojišťoven (ČAP) volilo dne 29. 3. 2012 členy statutárních orgánů asociace. Novým členem prezídia se stal Ing. Ján Čarný z DIRECT Pojišťovny a Ing. Štefan Tillinger z pojišťovny Generali. Ve funkci prezidenta i nadále zůstává Ing. Ladislav Bartoníček, MBA. Viceprezidenty na další funkční období byli zvoleni Ing. Martin Diviš, MBA a RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.

Nové složení prezidia ČAP na období do března 2014:

Ing. Ladislav Bartoníček, MBA

předseda představenstva

Česká pojišťovna, a.s.

Ing. Ján Čarný

generální ředitel

DIRECT Pojišťovna, a.s.

Ing. Martin Diviš, MBA

člen představenstva a generální ředitel

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Ing. Jeroen Van Leeuwen

předseda představenstva a generální ředitel

ČSOB Pojišťovna, a.s.

Ing. Renata Mrázová

generální ředitelka

ING Životní pojišťovna N.V.

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.

předseda představenstva

Allianz pojišťovna, a.s.

Ing. Štefan Tillinger

generální ředitel

Generali Pojišťovna a.s.

RNDr. Petr Zapletal

předseda představenstva a generální ředitel

Pojišťovna České spořitelny, a.s.

Ing. Martin Žáček. CSc.

předseda představenstva
a generální ředitel

UNIQA pojišťovna, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Působení v prezidiu ukončil JUDr. Vladimír Krajíček (Evropská cestovní pojišťovna) a Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. (Generali Pojišťovna). Shromáždění členů rovněž zvolilo členkou již loni kooptovanou Ing. Renatu Mrázovou z ING Životní pojišťovny.

Shromáždění členů zvolilo pro další období kontrolní komisi ve složení Ing. Jana Jenšová (VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.), Ing. Peter Mančík, MBA (AMCICO pojišťovna a.s.) a Ing. David Wolski (BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.). V její kompetenci je kontrola hospodaření asociace podle úkolů stanovených v zásadách finančního hospodaření asociace.

„Těší mě, že prezidium zůstává stabilní a téměř ve stejném složení, v jakém pracovalo v uplynulých dvou letech. Osobnosti jednotlivých členů a jejich zkušenosti jsou zárukou dalšího efektivního rozvoje činnosti asociace, který si v současné ekonomicky nesnadné době pojistný trh žádá,“ řekl výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora.

Shromáždění členů ČAP schválilo akční plán asociace s hlavními úkoly, které jsou vedle zmíněné oblasti legislativy zaměřeny především na implementaci regulatorního režimu Solvency II do praxe pojišťoven, prevenci pojistných rizik, pokračování boje s pojistným podvodem, zvyšování kvality a etiky v distribuci pojistných produktů, odborné vzdělávání zaměstnanců členů a v neposlední řadě na prohlubování finanční gramotnosti veřejnosti a posilování image pojišťovnictví.

„Rád bych osobně poděkoval dlouholetým členům prezidia ČAP panu Vladimíru Krajíčkovi a panu Jaroslavu Mlynářovi za jejich působení v prezidiu a jejich osobní přínos pro asociaci i rozvoj pojišťovacího trhu. Zároveň bych rád členům prezidia poděkoval za jejich důvěru. Mé znovuzvolení do funkce prezidenta asociace mě těší a je pro mne stále motivující,“ uzavřel letošní zasedání prezident České asociace pojišťoven Ladislav Bartoníček. 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.