Pátek 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Pojištění dětí v zemích střední a východní Evropy: tradice, ale i velký potenciál rozvoje

Během května letošního roku uskutečnil Generali PPF Holding (GPH) mezi 12 svými dceřinými společnostmi v 11 zemích střední a východní Evropy průzkum na téma pojištění dětí. Získaná data jasně ukazují, že Česká republika vyšla v 6 sledovaných kategoriích nejlépe. Z průzkumu vyplynulo, že pojišťovny v ČR nabízejí nejlepší podmínky a nejširší výběr v oblasti poskytování pojistných produktů pro děti. Zjištění průzkumu GPH ukazují, že velká část českých rodičů dodržuje tradici pojištění svých potomků už od raného věku. Dobře rozvinutý trh v této oblasti je také výsledkem dlouhodobé existence produktů dětského pojištění, jako bylo například Sdružené pojištění mládeže, velmi populární před rokem 1989.

Průzkum sledoval data z 11 trhů – České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ruska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Srbska, Ukrajiny a Kazachstánu, a to v 6 kategoriích: průměrný věk pro pojištění dětí, průměrná měsíční splátka, celková výše pojistného krytí, podmínky a případné překážky pro uzavření pojištění (jako jsou lékařská vyšetření) a také produktovou nabídku.  

  • V České republice je průměrný věk, kdy se děti nechávají pojistit, mezi 1 a 2 lety, zatímco v ostatních zemích střední a východní Evropy je průměrný věk vstupu do pojištění 2 – 4 roky. Průměrný věk pojištěných dětí v České republice je dnes 7 – 9 let, což je o něco méně než průměr ve střední a východní Evropě, který je 8 – 10 let.
  • Čeští rodiče vydají za pojištění svých dětí průměrně mezi 275 a 350 Kč (11 a 14 eury) měsíčně, což je méně než průměrná částka 27,5 eur měsíčně v zemích střední a východní Evropy. Nejméně měsíčně zaplatí rodiče v Maďarsku, nejvíce pak na Ukrajině a v Kazachstánu, kde se jedná průměrně o částku 86 eur. Takto vysoká cena je ale důsledkem faktu, že pojištění dětí není v těchto zemích tradičním produktem a pořizují jej téměř výhradně rodiny s vysokými příjmy. Navíc je tento produkt na Ukrajině a v Kazachstánu vnímán více než v jiných zemích jako spořicí produkt, jehož vedlejším efektem je pojištění dětí proti úrazům a zdravotním problémům.
  • Podle dat získaných průzkumem jsou české děti v průměru dobře kryté. Pojistné krytí dosahuje přibližně 350 000 – 400 000 Kč (14 000 – 16 000 eur), na rozdíl od průměru zemí střední a východní Evropy, který je 6 600 eur.
  • České děti nemusejí, na rozdíl od Slovenska a Rumunska, povinně podstoupit při uzavření pojištění lékařské vyšetření (pokud nejsou pojišťovány proti zdravotním problémům). Dalšími zeměmi, které nevyžadují lékařské vyšetření, jsou Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko a Kazachstán.

„Je jasně vidět, že čeští rodiče pojišťují své děti v dřívějším věku než rodiče v ostatních zemích. To je v souladu s dlouhodobým tradičním trendem, který můžeme sledovat v České republice, nicméně rozdíly mezi jednotlivými zeměmi ještě více vyniknou v důsledku současné nestabilní finanční situace. Navzdory omezené kupní síle pojišťují čeští rodiče své děti i nadále,“ říká Jiří Střelický, vedoucí produktového kompetenčního centra Generali PPF Holdingu.  „Je důležité uvědomit si, že vývoj na některých trzích, pokud jde o pojištění dětí, je teprve v plenkách. Rusko zaznamenalo v posledních několika letech obrovský růst, a ačkoliv tamní čísla ještě nedosahují výsledků České republiky, domníváme se, že přístup ruských rodičů k pojištění dětí se v průběhu následujících 5 let ještě dramaticky změní,“ dodal Jiří Střelický.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.