Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Podvodné praktiky firem v oblasti DPH jsou rizikem pro IT sektor

Investice 23.04.2018 | 11:32 0 Komentářů
  • Z analýzy úvěrové pojišťovny Euler Hermes vyplývá, že v roce 2017 se IT sektor podílel na celkovém objemu odškodnění z 39%.
  • Společnost Euler Hermes popisuje současné IT jako sektor, který je i nadále pod tlakem v důsledku klesajících cen a potřeby neustále obnovovat nabízené výrobky a služby.
  • Ke stinným stránkám podnikání v tomto oboru patří dle analýzy zejména vysoká konkurence a podvodné praktiky firem v oblasti DPH, které byly nejčastější příčinou škodných událostí loňského roku.

Analýza odborníků ze společnosti Euler Hermes potvrzuje, že IT sektor je progresivním a neustále se rozvíjejícím odvětvím, a to především díky vysoké schopnosti inovace a stále se rozšiřujícím možnostem nových technologií. Na druhou stranu je však tento segment velmi konkurenční a přináší velký tlak na konečnou marži výrobců nebo distribuce.

Oblast informačních technologií vykazuje dobrou platební morálku – velkým problémem se však v loňském roce na trhu v České republice a v Polsku ukázaly být podvody s DPH, které způsobily ve velmi krátké době bankrot i velkých a zaběhnutých firem.

„Velkou vinu zde vidím i na úrovni státu, který se rozhodl prostřednictvím finančních úřadů vybírat neodvedenou daň z přidané hodnoty, a to u subjektů, které byly pouze zapojeny v řetězci obchodních transakcí, u nichž došlo k defraudaci DPH. Pokud se tak však děje až po několika letech, nelze už zcela jistě chybějící DPH doměřit tam, kde k odvodu nedošlo. Podle nedávných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, to však vypadá, že se blýská na lepší časy a šikana finančních úřadů skončí. Soud totiž došel logicky ke správnému závěru, že není možné daň doměřovat tam, kde je to pro finanční úřad jednodušší a snadno inkasovatelné, ale že je nutné částky vymáhat po firmách a osobách, u nichž k podvodu došlo,“ uvedl pan Martin Lukánek, finanční ředitel společnosti eD system a.s., která je jedničkou v distribuci výpočetní techniky v České republice.

Analytici společnosti Euler Hermes předpovídají oblasti informačních technologií stejně jako v roce 2017 výrazný růst i do budoucna. Hospodářské výsledky společnosti eD system a.s tento pozitivní trend potvrzují – tržby společnosti, která působí nejen na českém trhu, ale také v Polsku a na Slovensku, se meziročně zvýšily o 20 %.

„IT trh v České republice je specifický vysokým podílem on-line prodeje ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy. Tento obchodní model je velmi preferovaný zákazníky, protože nabízí srovnání produktu, ať už co se týká ceny, recenzí atd. Umožní tak zákazníkovi vybrat si nejnižší cenu. Další stupeň nebo krok dopředu vidím v tom, že se IT sektor přesune ze segmentu prodeje zboží do segmentu prodeje služeb. Spotřebitel ani tak nepotřebuje koupit nebo vlastnit např. tiskárnu, server nebo mobilní telefon, ale potřebuje tisknout, uchovávat data, telefonovat, komunikovat. Tady se otevírá prostor pro poskytování služeb, které zajistí zákazníkovi očekávaný servis s tím, že se nemusí zabývat obměnou zařízení, servisem. Dále vidím také velký potenciál v dalších oblastech našeho života – například chytrá domácnost, sport, bezpečnostní systémy,“ říká Martin Lukánek.

Navzdory optimistickým tendencím společnost Euler Hermes upozorňuje také na rizika, která se projevují již v současné době. Proto by firmy působící právě v tomto oboru měly zvážit pojištění pohledávek a rovněž nepodceňovat prevenci spočívající v detailnějším prověřování a zohledňování rizika při výběru obchodních partnerů.

Euler Hermes v ČR umožňuje on-line napojení na databázi skupiny Euler Hermes. Odpadá pak zbytečná administrativa a klient může prověřovat bonitu svých vybraných odběratelů přímo z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu v rámci žádosti o prověření bonity odběratele.
Graf 1: Podíl objemu pojistného plnění dle oborů.

 

 

 

 

 

Graf 2: Podíl počtu odškodněných případů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.