Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

NN Group oznamuje výsledky za první čtvrtletí 2017: Silný provozní výsledek, kapitálový uka-zatel Solvency II 238 %

Banky 22.05.2017 | 10:39 0 Komentářů

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group:

 

  • Provozní výsledek z průběžné činnosti za první čtvrtletí roku 2017 činí 406 milionů eur, což ve srovnání s prvním čtvrtletím 2016 představuje nárůst o 33,3 %. Růstu provozní ziskovosti bylo dosaženo díky lepším výsledkům ve všech segmentech.
  • Základní čistý zisk za první čtvrtletí roku 2017 dosáhl 435 milionů eur, což oproti prvnímu čtvrtletí 2016 představuje nárůst o 61 %. Důvodem jsou hlavně vyšší provozní výsledek, vyšší neprovozní položky a nižší ztráta ze zajištění japonského variabilního důchodové pojištění.
  • Další úspory nákladů v Nizozemsku snížily výdajovou základnu na 748 milionů eur.
  • Ve sledovaném čtvrtletí rostl obchod silným tempem: prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) po očištění o měnové vlivy stoupl díky prodejům nizozemských a japonských životních pojistek a díky divizi Insurance Europe o 28,3 % na 620 milionů eur, celkový objem aktiv spravovaných divizí Asset Management stoupl o 2,1 miliardu eur a objem nových hypoték v NN Bank dosáhl 1,1 miliardy eur.
  • Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group klesl hlavně kvůli tržním vlivům z 241 % na konci čtvrtého čtvrtletí 2016 na 238 %.
  • Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 2,977 miliardy eur díky seniorním cenným papírům vydaným v lednu ve výši půl miliardy eur a dividendám získaným z dceřiných společností, i přes nákup akcií společnosti Delta Lloyd v únoru 2017.

 

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

  • Provozní výsledek divize Insurance Europe se v prvním čtvrtletí 2017 zvýšil na 42 milionů eur ze 34 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2016, a to díky vyšším příjmům z  poplatků a pojistného.
  • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 175 milionů eur, což po očištění od měnových vlivů představuje 29,4% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí 2016, a to díky vyššímu prodeji životního pojištění v celém regionu.

 

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„V prvním čtvrtletí roku 2017 vykázala NN Group silné výsledky, přičemž k nárůstu provozního zisku v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2016 skupiny přispěly všechny její segmenty. Nadále zvyšujeme výkonnost a dokázali jsme opět snížit nákladovou základnu díky úsporám v Nizozemsku. Také naše rozvaha zůstává silná, s kapitálovým ukazatelem Solvency II NN Group na 238 procentech.

Každý den se snažíme zprostředkovávat našim zákazníkům skvělé služby, inovovat produkty a zlepšovat obchodní nabídku, což se promítlo i do vyšších prodejů v tomto čtvrtletí. V divizi Insurance Europe jsme zvýšili prodej životních pojistek v celém regionu o 29,4 % a v Japonsku přispělo pojištění vážných chorob COLI, zavedené v červenci 2016, k nárůstu prodejů o 31,3 procent.

Začátek roku 2017 byl nezapomenutelný. V posledních měsících jsme provedli další krok k tomu, abychom naši firmu strategicky zabezpečili do budoucna a posílili naši vůdčí pozici v Nizozemsku a Belgii. V dubnu byla dokončena akvizice 93,3 procent společnosti Delta Lloyd. Oznámili jsme, složení nejvyššího vedení sloučené společnosti, a zahájili jsme integrační proces. Přípravy právní fúze pokračují. Věříme, že sloučení společnosti Delta Lloyd s nizozemskými a belgickými aktivitami NN prospěje zákazníkům obohacením naší produktové nabídky a dalším rozšířením naší distribuční sítě. Díky úsporám z rozsahu též bude generovat vyšší volný cash flow, z něhož mohou následně profitovat naši akcionáři.

Vždy bylo naší jasně deklarovanou politikou vracet volné peněžní prostředky akcionářům, pokud nevidíme příležitost pro jejich další zhodnocení. Akvizice firmy Delta Lloyd byla příležitostí uplatnit přebytečnou hotovost s atraktivní očekávanou návratností. Na našem přístupu k disciplinované správě kapitálu se nic nemění a nadále budeme upřednostňovat silnou rozvahu a zachování silné kapitálové pozice. Pro-forma kapitálový ukazatel Solvency II pro NN Group včetně Delta Lloyd se ke konci prvního čtvrtletí odhaduje přibližně na 180 procent. V srpnu zveřejníme kompletní konsolidované výsledky skupiny za druhé čtvrtletí 2017. A 30. listopadu, což je náš Den kapitálových trhů, poskytneme i podrobnější strategické zhodnocení.

Do budoucna se zaměříme na hladký proces transformace a na další zlepšování zákaznické spokojenosti prostřednictvím inovace a přístupu zaměřeného na klienta: pomáhat našim zákazníkům zabezpečit jejich finanční budoucnost.“

 

Klíčové údaje NN Group

Výsledky v mil. eur 1Q17 1Q16 Změna
       
Provozní výsledek 406 305 33,3 %
Čistý zisk 435 270 61,0 %
Čistá provozní rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 9,9 % 8,6 %  
  1Q17 4Q16 Změna
Kapitálový ukazatel Solvency II 238 % 241 %  

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.