Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

NGEF: Češi mění strategii. Alternativou mohou být zelené investice

Investice 20.02.2015 | 10:27 0 Komentářů

Klesající výnosy konzervativních investic přiměly řadu Čechů ke změně strategie. Více loni kupovali smíšené fondy s určitým podílem akcií, které mohou vynášet v prostředí nízkých úrokových sazeb více než dluhopisové. V loňském roce se proto aktiva smíšených fondů dle veřejně dostupných zdrojů zvýšila o 61 % (39 miliard korun), až na 103,64 miliardy korun. 10tiletý státní dluhopis má teď výnos jen zhruba 0,60 % ročně. Přesto existuje alternativa. Podle odborníků z otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy jsou vhodnou alternativou pro tyto investory zelené investice, které mají vysoký výnos a přitom nízké riziko. Investorům některé z nich slibují výnosy 7–9 procent ročně. (Tisková zpráva: NOVA Green Energy Fund)

Při investování obecně platí, že čím vyšší jsou vyhlídky na zisk, tím vyšší je i riziko ztráty. Právě tomu by se chtěla podle odborníků z otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy většina českých investorů vyhnout. Až 70 % českých investorů preferuje konzervativnější investiční nástroje s fixní úrokovou sazbou a až 90 % investorů je přitom vysoce citlivých na riziko ztráty. V dnešní době se do popředí zájmu dostávají zelené investice, které ačkoli nejsou v Česku a sousedním Slovensku tolik vyhledávané, na Západě je tomu naopak.  

V západní Evropě jsou fondy, které mají aktiva v obnovitelných zdrojích, velmi vyhledávané. V Rakousku, Švýcarsku a Německu jsou investice do těchto fondů absolutně preferované velkými hráči, penzijními fondy a podobně. Peníze v nich má zainvestováno každý 15tý Němec a například švýcarské fondy skupují daná aktiva po celém světě. Mezi zásadními hráči na trhu patří i církev, která tyto zelené investice nazývá ‚morální investice‘,“ říká předseda investičního výboru NOVA Green Energy Fund Juraj Dvořák a dále podle něj svět masivně podporuje zelené investice. Vnímá je jako společensky odpovědné investování. Vložit do nich svůj kapitál je rozumnou volbou i pro české investory. Doposud k tomu chybělo žádoucí prostředí: nebyly vhodné instrumenty, přes které by se i menší investor mohl podílet na atraktivních výnosech, které tento sektor nabízí, bez toho, aby přímo takovou elektrárnu vlastnil. 

Původ skepse a citlivosti na riziko ztráty pramení z absence investiční kultury v Česku, neboť kolektivní investování se u nás začalo formovat až v 90letech. Přelom tisíciletí pak provázely události, které vedly k nestabilitě na finančních trzích, v důsledku čehož byly hned první zkušenosti mnohých českých investorů veskrze špatné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.