Sobota 24. října. Svátek má Nina.

Nejoblíbenějším připojištěním u životního pojištění je pojištění pro případ hospitalizace

Kooperativa v současné době spravuje přibližně 400 tisíc životních pojistek produktu PERSPEKTIVA, který má jednu z nejširších nabídek připojištění na trhu. Klienti si mohou vybrat z více než 50 druhů. Z interního průzkumu pojišťovny vyplývá, že nejoblíbenější je pojištění pro případ hospitalizace.

Naši klienti si v rámci PERSPEKTIVY nejčastěji sjednávají pojištění pro případ pobytu v nemocnici (74 %), druhým nejoblíbenějším je úrazové připojištění – konkrétně pojištění trvalých následků úrazu (58 %) a pojištění pro případ tělesného poškození (48 %),“ představuje nejžádanější připojištění Filip Král, ředitel Úseku pojištění osob v pojišťovně Kooperativa. 

Paradoxně často klientům ve smlouvách chybí nejzávažnější rizika – invalidita a vážná onemocnění. Přitom právě rakoviny různého typu nebo upoutání na invalidní vozík následkem nemoci mohou mít na jejich život zásadní vliv – ať už ve formě dlouhodobého výpadku příjmu nebo dodatečných nákladů na chod domácnosti, léčbu či zdravotní pomůcky. Tento stav chce pojišťovna změnit.

Částečným důvodem pro převažující sjednávání úrazového pojištění nebo pojištění pobytu v nemocnici je i jejich nižší cena. Abychom klientům zatraktivnili pojištění klíčového rizika invalidity, snížili jsme od ledna jeho cenu v průměru o 25 %“, vysvětluje Filip Král. „Pojistné krytí u vážných onemocnění jsme pak u PERSPEKTIVY rozšířili o nová rizika, například o operace věnčitých tepen, operace aorty, náhradu srdeční chlopně, meningitidu nebo encefalitidu. To vše bez navýšení ceny.  Navíc jsme se rozhodli nejtypičtější vážná onemocnění zahrnout do nových speciálních balíčků, které jsme nazvali PRO NI a PRO NĚJ,“ představuje novinku Filip Král.

Balíčky tvoří následující diagnózy:

– PRO NI – rakovina prsu, rakovina dělohy, rakovina děložního čípku a další,

– PRO NĚJ – rakovina prostaty, rakovina varlat a další.

V obou balíčcích jsou automaticky zahrnuty i vrozené vady narozených dětí jako Downův nebo Edwardsův syndrom, dále například úmrtí rodičky nebo plnění v případě narození vícerčat (3 a více dětí), které sice není nepříznivou událostí, ale bezpochyby přináší rodině zvýšenou finanční zátěž.

Od ledna rovněž došlo k úpravě nejoblíbenějšího připojištění pro případ pobytu v nemocnici. Nově Kooperativa vyplácí pojistné plnění již od první půlnoci strávené v nemocnici a zvýhodněni jsou i klienti dlouhodobě upoutaní na lůžko – za nezměněné sazby získají výrazně vyšší plnění – od 31. dne hospitalizace 150 % pojistné částky, od 91. dne pak 200 % sjednané pojistné částky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.