Úterý 20. října. Svátek má Vendelín.

Nafta nebo benzín? Diesel má u českých řidičů mírně navrch

Zatímco většina Rakušanů by si koupila vůz s dieselovým motorem, více než polovina Maďarů by volila auta na benzínový pohon. „Preference českých řidičů jsou poměrně vyrovnané s tím, že zastánci dieselových motorů mají mírně navrch,“ doplňuje Radek Bureš, vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali. Uvedená data vyplývají z exkluzivního průzkumu pojišťovny Generali v zemích Visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a v Rakousku.

V minulosti byla odpověď na otázku, zda si pořídit auto s benzínovým nebo dieselovým motorem, poměrně jednoduchá. „Dieselové motory mají nižší spotřebu a nafta byla u čerpacích stanic levnější než benzín. Poslední roky však druhý předpoklad zásadně změnily. Ceny se vyrovnaly, v některých obdobích cena dieselu převýší cenu benzínu. Zůstává sice nižší spotřeba, ale pořizovací cena auta s dieselovým motorem bývá vyšší. Pak už je počítání, co se opravdu vyplatí, mnohem složitější,“ konstatuje Radek Bureš z Generali.

V exkluzivním průzkumu pojišťovny Generali v pěti evropských zemích, odpovídali řidiči na otázku, na jaký pohon, tedy palivo, by mělo jezdit jejich příští auto. V odpovědích se odráželi nejen tradice jednotlivých zemí, ceny pohonných hmot, ale i trendy poslední doby.

V Česku jsou příznivci benzínu a nafty téměř v rovnováze. Dieselu dává při pořízení nového vozu přednost více než 42 % řidičů, vozu s benzínovým motorem necelých 40 %. Až 6 % řidičů uvažuje o vozu s hybridním pohonem (benzín a elektřina) a dalších 11 % preferuje LPG. Jedno procento by si pořídilo elektromobil. Velmi podobně jsou na tom Slováci. Diesel preferuje až 44 %, benzín přes 40 %, hybrid 7 %, LPG 8 % a elektromobily oslovují 1 % řidičů.

V Polsku je situace odlišná. Zatímco dieselu dává přednost necelých 31 %, benzínový motor favorizuje až 43 % řidičů. Obliba LPG se u našich severních sousedů blíží 20%.  O vozu na hybridní pohon uvažuje 6 % Poláků, o elektromobilu ani ne 1 %.

Maďaři na rozdíl od Poláků inklinují k vůni benzínu. Automobil s benzínovým motorem je volbou číslo jedna pro více než polovinu tamních řidičů – 51 %. Vozy s naftovými motory si oblíbilo 31 % Maďarů. Přes 11 % z nich by uvažovalo o vozu s hybridním pohonem, LPG pak jen necelých 5 %. Tento jev může být dán částečně tím, že Maďarsko udává v průměrných číslech cenu dieselu vyšší než cenu benzínu. Nejedná se sice o velký rozdíl, ale pro mnohé tamní motoristy může být z dlouhodobého důležitý.

Obrácený přístup v porovnání s Maďarskem lze sledovat v Rakousku. Vůz s dieselovým motorem preferuje až 52 % rakouských řidičů. Benzínu dává přednost necelých 31 %. Vůz s hybridním pohonem by si pořídilo až 15 % Rakušanů. To je nejvyšší poměr ze všech sledovaných zemí. Rakušané hrají prim také v preferencích elektromobilů, kterým fandí více než 2 % z nich. Naopak vůz na LPG je zajímavý pouze pro necelé procento Rakušanů, což je výrazně nejméně v rámci zkoumaných zemí.

Preference se liší nejen mezi zeměmi. „Muži jednoznačně preferují dieselový pohon. Přednost mu dává až 45 % všech dotázaných mužů. Benzínové motory oproti tomu upřednostňuje pouze 36 % řidičů. V případě něžného pohlaví jsou preference dieselového a benzínového pohonu poměrně vyrovnané a pohybují se plus mínus kolem 41 %,“ popisuje Radek Bureš, vedoucí pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali.

Největší rozdíl nalezneme mezi příznivci dieselových a benzínových motorů ve věkové skupině 18 až 24 let, kde s takřka 52 % dominuje naftový motor, zatímco benzínový by volilo necelých 28 %. V této věkové kategorii by se našlo nejvíce zájemců o elektromobil, přes 3 %,“ pokračuje ve srovnání Radek Bureš. „U starších řidičů je poměr „benzíňáků a „nafťáků“ relativně vyrovnaný. Až řidiči starší 60 let by si spíše pořizovali auta s benzínovým motorem,“ uzavírá Radek Bureš, vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali.

Stoupající ceny pohonných hmot vedou poslední dobou české řidiče k novému způsobu šetření. Do dieslových motorů tankují stoprocentní bionaftu. U některých vozů výrobci použití bionafty schválili. Ovšem řidiči, jejichž vozy tuto úpravu nemají, tankují na vlastní riziko. Na plné nádrži tak mohou ušetřit až 300 Kč, neboť bionafta je daňově zvýhodněná, ale současně se vystavují riziku zalepení palivového potrubí. Auto se v takovém případě stává nepojízdným a oprava může přijít na několik tisíc korun.

Faktorem, který může do budoucna ovlivnit rozhodování mezi naftou a benzínem při nákupu nového vozu, může být připravovaná ekonorma Euro 6. Ta by měla vstoupit v platnost v září příštího roku. Nový předpis zásadně omezuje množství vypouštěných emisí u nově homologovaných vozů. Limity jsou tak nízké, že výrobci budou muset dieselové motory doplnit technologií, v níž se škodliviny vylučují za pomoci močoviny. Tato technologie je drahá a cenu nového vozu může podstatně zvýšit. Výrobci aut už nyní prohlašují, že bude mnohem levnější dosáhnout limitů normy Euro 6 s benzínem než s naftou.

V souvislosti s tankováním pohonných hmot připomíná mluvčí pojišťovny Generali Jiří Cívka rozšířené asistenční služby povinného ručení KOMPLET, EXKLUZIV a CarFIX. „Zvyk je železná košile a tak například řidiči, kteří právě vyměnili vůz s jedním pohonem za druhý, mohou ocenit, že rozšířená asistence povinného ručení myslí i na takové případy jako je záměna pohonných hmot. V nadcházejícím zimním období pak mohou asistenční služby pomoci i v případě zamrznutí paliva,“ uzavírá Jiří Cívka.

Až do února příštího roku nabízí Generali možnost zafixovat cenu povinného ručení CarFIX na tři roky. Jako bonus přidává dálniční známku na rok 2014 a po celé tříleté období garantuje neměnnou výši pojistného.

Až si budete pořizovat své další auto, na jaký pohon (palivo) nejspíš bude?

Země / Pohon

Průměr

ČR

Polsko

Maďarsko

Slovensko

Rakousko

Nafta (diesel)

43,2 %

42,5 %

30,9 %

31,2 %

43,7 %

51,9 %

Benzin

37,8 %

39,6 %

42,8 %

51,0 %

40,4 %

30,6 %

Hybrid (benzín a elektřina)

10,3 %

5,5 %

6,3 %

11,3 %

7,0 %

14,5 %

Zkapalněný ropný plyn (LPG)

7,2 %

11,4 %

19,5 %

4,9 %

7,9 %

0,6 %

Elektřina

1,5 %

1,0 %

0,5 %

1,6 %

1,0 %

2,4 %

Jak řidiči využívají pojištění

V průzkumu Generali uvedla většina dotázaných (přes 68 %) z pěti evropských zemí, že se cítí dokonale informováni o nejrůznějších nabídkách pojištění motorových vozidel. Přesto 1,5 % účastníků průzkumu přiznalo, že žádné možnosti automobilového pojištění nezná.

Vozidlo má pojištěné 91 % dotázaných, 7,5 % je sice o nabídce pojistných produktů informováno, žádné pojištění však sjednané nemá. Odpovědnost se zvyšuje s věkem. V kategorii 18–24 let má pojištění motorového vozidla sjednáno přes 82 % motoristů, těch nad 60 je už takřka 96 %.

Ještě výraznější rozdíly existují mezi řidiči z jednotlivých zemí. Zatímco necelých 98 % Čechů a také Poláků pojištění motorových vozidel zná a využívá, na Slovensku je to jen 84 % a v Rakousku necelých 88 %. Nejzodpovědnější jsou Maďaři s 98 %.

O průzkumu GENERALI

Exkluzivní průzkum v zemích střední a východní Evropy realizovala pojišťovna GENERALI ve spolupráci s institutem MARKETAGENT.COM v průběhu měsíce září 2013. Dotazování metodou CAWI bylo zaměřeno na cílovou skupinu obyvatel starších 18 let, kteří žijí v ČR, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v Rakousku a mají vlastní auto. Jednalo se o vzorek 4 015 respondentů, 49,5 % mužů a 50,5 % žen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.